79. Lange Delft 1, Middelburg - Lange Vorststraat 56-58, Goes SPORTMASSAGE! KOOP NU BEHANG MLWey ts Zonen' FOCUS OPTIEK WINGS VOLKOREN DOMINICUS STEKETEE Gebrek aan bergruimte? 0XCMIY V I JACK MET 60NT OF FLANEL VOERING Lj I STRETCH PANTALON 4 BADSTOF KAMERJAS in vier kleuren ti VLOTTE LANGE JAS, VERDRAAIDE SPIER? BIJ Laat L. Wey ts Zonen* u adviseren bij de keuze van interieur-stoffering. Tempel voor uw interieur. Adverteren bij de Faam - de Vlissinger zit U goed in 3 kleuren Normaal 169 NU iwmmmm div. kleuren Normaal 1 29 NU. (dus zelf te wassen) y Normaal 1 29.NU gewatteerd, in 2 kleuren Normaal 198.NU J. T. VAM DER MEMOER 1 School voorstellingen voor kleuter en lager onderwijs. Alleen bij iBilfiii nu ook met glazen op sterkte 10% korting op het montuur Kom vrijblijvend naar ons proefmodel kijken Burgpromenade 9 tel. 01 180-13248 MIDDELBURG Winkelcentrum Dauwendaele Vrijlandstraat 61 tel. 01 180-26233 GROF E 'n Echt Zeeuws brood bereid met Zeeuws meel gemalen door de Zeeuwse molenaar voor alle Zeeuwse mensen ook in uw omgeving verkrijgbaar! O, u weet niet waar? Bel voor informatie: 01187-1355 GEZONDHEIDSBAKKERIJ I JL I ■njfSk'V C3 |*"1 werkdagen van 09.00 - 12.00 u. Extra voordeel voorll bij men's shop x m, f VOETVERZORGINGSINSTITUUT S V O gediplomeerd voet -en schoenkundig pedicure leraar vakopleiding M ZUSTERSTRAAT 37 - MIDDELBURG - TELEFOON 01130 - 1 47 46 Postbus 211 - 4330 AE Middelburg IVoor vakman en doe-het-zelver KROMME WEELE 19 MIDDELBURG TEL. 01180 12886 Het is dit schooljaar voor de derde maal dat het Zeeuws Steunpunt voor Kunstzin nige Vorming bemiddelt in het tot stand brengen van voorstellingen voor het kleuter- en lager onderwijs in Zeeland. fn het vorige schooljaar werden 300 voorstellin gen gerealiseerd. Een aantal daarvan betrof projekten met de Theatergroep Sirkel. Getracht werd de leerlingen aktief te betrekken bij het gebeuren door het koppelen van lessen dramatische vor^ ming aan de voorstellingen. Deze projekten kwamen mede tot stand door een provinciale subsidie. De provincie Zeeland ver leende ook subsidie bij het realiseren van een aantal muzikale projekten met het Zeeuws muziekgezelschap Fanfare St. Juttemis. Momenteel is nog niet van alle gemeenten bekend welk subsidiebedrag be schikbaar zal worden ges teld voor de schoolvoorstel lingen. Definitief afgehaakt heb ben de gemeenten Axel, St. Philipsland, Hontenisse, Veere, Valkenisse en Ma- riekerke. De gemeente Ter- neuzen neemt de aanpak zelf ter hand. Een aantal voorstellingen is momenteel bekend. Poppentheater Willem Par- cival zal de voorstellingen "Jan Domoor" en "Ham let" spelen op de scholen in de Gemeente Wissenkerke. Eveneens in Wissenkerke zal "Comedie Fantasie' de voorstelling "Hei, ei, hoe zit dat?" spelen. Deze voor stelling zal ook tweemaal in Kortgene te zien zijn. De volksdansgroep "Skiffle Band" zal tweemaal optre den in Wissenkerke en een maal in Kortgene. Voor de scholen in Sas van Gent zal het duo "Marion Robbie" vier schoolvoor stellingen verzorge onder de titel "Een muzikale wereldreis". De Zeeuwse theatergroep "Dodd" zal zeven voorstel lingen voor de Hulster scholen spelen en vier in Sas van Gent. Gespeeld worden de voorstellingen "Beschuit met muisjes" en "Karius en Baktüs". Het is een specialiteit waarin L Weyts Zonen al veel sporen heeft verdient. Kremerstraat 15-19 - Kortemeestraat 22-24 (in 't V ierkantje) Bergen op Zoom 01640-34864 •S Weg met die wanorde in de slaap kamer dankzij onze EXCLUSIV schuifdeur kastenwand, die wij tot op de millimeter nauwkeurig voor u vervaardigen. Meer bergruimte omdat de volle ruimte van vloer tot plafond en van wand tot wand optimaal wordt benut. Meer loopruimte door toepassing van schuifdeuren. Grote keuze in afwerkingsmoge lijkheden, o.a. met spiegelschuif- deuren. Binnen één dag kompleet bij u geinstalleerd. De verrassend voordelige oplossing voor uw ruimteprobleem. Vraag onze uitvoerige dokumentatie. Gratis maatnemen met vrijblijvende offerte. Openingstijden toonzaal l^T Ix-IL^V I U donderdag '3 00 17 00 u- Zuidvlietstraal 75, Goes Tel.01100-12420* a,ond van 19 00 21 00 zaterdags van 09.30 - 12.30 u.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 19