Adverteren het bij uitstek Om ereven uit te adverteren doet verkopen EVEN KIJKEN 100 JAPONNEN HALVE PRIJS joosse nefitMMi vjuUL 9ro,e>«m Sr> fa M ft VOORDEELWS snelle vliet DANSEN r hoog rendement ketel KAMPERLAND STATIONSRESTAURATIE GOES axel Zondag geopend 12.00-20.00 uur fitn "Hall SIER AD VER TEREN J. L M0ENS DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 23 november 1983 Wat te melden? BEL 01180-27651 Toestel 54 of Postbus 5017 4330 KA Middelburg KINDERBOEKEN WIJZIGINGEN bij voorkeur schriftelijk doorgeven. Het adres Postbus 5017,4330 KA Middelburg, telefo nisch, maandag vóór 14 uur, 01180-27651 (tst. 54). ARTSEN ARTSEN; Ja, gezellig op de Roompot. Dansorkest "HEAT" SINT NICOLAASBAL "ENTERPRISE" 01107-1555 r1 De stationsrestauratie is er voor alles en iedereen aanbieding restaurant ook voor groepen v hierbij nodigen wij u uit voor een be zoek aan onze prachtige, grootse karpetten exposi tie van. finse handweef, boe ren- en iapjesde- ken, handgewe- ven wollen, ma- rokkaanse- oos terse en perzische tapijten, luxe handgeweven ta pijten in elke ge wenste kleur en maat, gemaakt door de cneudt en maute, machinaal geweven tapijten en nog veel en veel meer pot heeft ze alle maal, vele honder den stuks voorradig, grote en kleinp maten, goedkoop, prijzig en erg duur, nu volop meeneem- korting. 32.50 ,e°. ma- /y 0ess°orten U'tStR/r~- 1 koude YJZan c Woa 9 DAAGSE REIS NAAR WINTERS NASSEREITH IN TIROL v a 510 - DAGTOCHTEN DECEMBER ADVERNEMEN ADVERTELLEN ADVERDRAAID ADVERZIEN ADVERGETEN ADVERB0UWEN ADVERK0PEN ADVERTENTIE BOOT-AUTO- VUEG- TOURINGCARREIZEN DEyUSSINGEB wegens groot succes voor de tweede keer in dit seizoen voor beslist even kijken mode met een glimlach L. NOORDSTR. 10-12 MIDDELBURG Oostperkweg 1 8 Middelburg 01 1 80-1 3367 BRUXELLES TRANSIT is een Belgische film van Samy Szlin- gerbaum die gaat over de-vlucht van zijn moeder vanuit Polen naar Brussel vlak na de tweede wereldoorlog. Gefilmd op de he dendaagse stations die zijn moe der toendertijd passeerde geeft Szlingerbaum aan het vluchtelin- genverhaal van zijn moeder een nieuwe dimensie en legt op een bijzondere manier een relatie tus sen het heden en verleden. De zwdrt-wit film weet bij de kijker de sfeer van een voorbije tijd op te roepen. De film werd in 1980 op- genomen met in de hoofdrollen Helene Lapiower. Boris Lehman en Micha Wald. 't Beest Goes, zondag 15 uur Midgard Middel burg, zondag 20.30 uur. De Piek Vlissingen, maandag 21 uur. TALES OF ORDINARY MAD NESS naar het verhaal van Char les Bukowski is de ZVU-film deze weekDe zuiplap en Sexmaniak Charles Serking loopt het hoertje Cass tegen het lijf, juist op het moment dat hij een zware de pressie achter de rug heeft. Zij maakt zijn bestaan weer zinvol en er welt weer poëzie in hem op. Maar het duurt niet lang en Charles komt er achter dat ook deze liefde een utopie blijkt te zijn. In de hoofdrollen: Ben Ga- zarra en Ornella Muti. De regis seur is Marco Ferreri. Alhambra Vlissingen, 20 uur. JOHN LENNON is de held in een anti-oorlogsfilm, waarin de draak gestoken wordt met elke vorm van oorlogsgeweld, Buurt huis De Paraplu Vlissingen, vrij dag 20.30 uur. In EVIL DEAD, met Bruce Campbell, Ellen Sandweiss, Betsy Baker, Hal Delrich en Sarah York, worden bovennatuurlijke krachten opgeroepen door niets vermoedende jongelui, die in een vakantiehuisje een taperecorder vinden. Niet wetende welke ver schrikkingen zij teweeg brengen luisteren zij naar het ijzingwek kende verhaal op de tape. Alham bra I Vlissingen, zaterdag en zon dag 19 uur. Alhambra II vrijdag 23 uur. Voor de tweede week draait alles om een erfenis in HIGH ROAD TO CHINA met Bess Armstrong en Wilford Brimley. Alhambra I Vlissingen, werkdagen 20 uur, za terdag 21.30 uur en zondag 14 en 21.30 uur. JONGE MEISJES ZONDER TABOE is voor de liefhebbers. Alhambra I Vlissingen, vrijdag 23 uur. Donderdag tot en met woensdag Het MIDDELBURGS KAMER KOOR onder leiding van Peter Arts geeft een concert. Uitgaande van de Maria-vesper voor de eer ste advent volgens de Romeinse orde worden psalmen en hymnen ten gehore gebracht van onder anderen J. Vaet, L. Senfl, C. de Rore en H. Howells. De organist Bram Beekman 'begeleidt het koor. De Hoeksteen Middelburg, zaterdag 20 uur. De ZEEUWSE KOMEDIE brengt het blijspel 'Stuur me geen Bloemen' van Norman Barash en Carrol Moor. De 41-jarige Sjors gelooft dat hij ongeneeslijk ziek is en regelt van alles voor zichzelf en zijn aanstaande nabestaanden. Schouwburg Middelburg, zaterdag 20.30 uur. Linda van Dijk en Willem Nijholt in 'Sukses' 'Sukses' is een toneelstuk van Norman Beim met LINDA VAN DIJK en WILLEM NIJHOLT in de rollen van het akteurs echtpaar Gina en Jim Clark. Het jonge stel is vastbesloten carrière te maken en komt daardoor voor moeilijk heden te staan. Norman Beim laat met humor zien dat het le.ven van een toneelechtpaar toch iets heel anders is dan de toeschouwer ooit kon verwachten. De regie voert Jo Dua. Schouwburg Middelburg, woensdag 20 uur. Poging De CIRCUS SQUARE JAZZ BAND treedt op op uitnodiging van de Jazz Activiteiten Stichting Zeeland. Deze oude stijl-jazzfor matie heeft zich gespecialiseerd in de zogenaamde Frisco-strorhing. Door het gebruik van twee trom petten of cornetten ontstaat een vrij forse sound. De Zuid-Lim burgse muzikanten sleepten en kele jaren geleden tijdens een in ternationaal concours in Breda een tweede plaats in de wacht. Hotel-restaurant Piccard Vlissin gen, zaterdag 21.00 uur. O 'Carolan De Ierse viermansformatie O'CA- ROLAN speelt traditionele Ierse muziek. Het repertoire van de in 1982 opgerichte groep bestaat uit rustige ballades, afgewisseld met jigs, reels en hornpipes en omvat veel nummers van de legendari sche Ierse harpist O' Carolan, naar wiens naam deze formatie genoemd is. De bezetting: Mick Heffernan (gitaar en zang), Der mot Kenny (dwarsfluit en tin whistle), Niall O' Callanain (bou- zouki) en Eoin Kenny (uillean pi pes). Af en toe wordt de groep vergezeld door de violist Kevin Glockin. De Piek Vlissingen, vrij dag 20.30 uur. 40 SINTERKLAASGEDICH TEN is de titel van een aardig boekje dat deze dagen is versche nen bij Miro. Dit grootwinkelbe drijf heeft Ernst van Altena, onze bekende vaderlandse tekstschrij ver en auteur, een aantal prakti sche Sinterklaasverzen "bijeen la ten rijmelen". Het boekje kan een leidraad zijn voor al degenen die Sinterklaas graag zien naderen, doch zijn komst van de andere kant enigszins vrezen vanwege het verzenwerk dat gepleegd moet worden. Ernst van Altena rijmelt er aardig op los in 't boekje en iedereen kan er wel wat te ge bruiken trefwoorden of trefregels in terugvinden. De 40 Sinter klaasgedichten zijn trouwens best goed leesbaar en de bundel biedt teksten voor duimzuigers, drin kers, punkdochters, nagelbijters en snoepzuchtigen, alsmede 35 andere toepasselijke personen en situaties. Hoewel Ernst van Altena de co pyrights heeft, speelt hij voor één keer via Miro gul Sinterklaas. Want in het voorwoord deelt hij mee dat het boekje een lange neus trekt tegen de auteurswet en dat er met de teksten alles mag gebeuren wat de auteurswet ooit verboden heeft. "Pluk eruit wat van uw ga ding is", aldus Ernst van Altena. Bij alle Miro-vestigingen prijs 1.95. (door Jan Smeekens) DE AVOND NA SINTERKLAAS van James Stevenson is een schit terend prentenboek dat kinderen van 5 jaar en ouder oók lang na 6 december nog zullen lezen en (vooral) bekijken. Daags na Sin- POPPENTHEATER WILLEM PARCIVAL speelt het sprookje 'De Chinese Keizer en de Nach tegaal'. Parcival Middelburg, woensdag 14.30 uur. Vanwege de Verzoeningsdag (Brasa Dé) treedt de Surnaamse band ALASSANI op tot in de kleine uurtjes. Vijf uur lang kun nen de bezoekers genieten van de Caraïbische muziek, waarin dui delijk Afrikaanse invloeden merkbaar zijn. Voor de organisa tie tekent de Stichting Welzijn voor Surinamers en Antillianen in Zeeland. Ontmoetingscentrum Dauwendaele Middelburg, vrijdag 21.00 uur. terklaas ontmoeten een teddybeer en een pop elkaar bij de vuilni semmer. Ze zijn afgedankt door hun baasjes die nu heel wat 'inte ressanter' speelgoed hebben. Een straathond waarschuwt ze voor de volgende dag als het vuilnis wordt opgehaald. Hij neemt ze mee naar een verlaten ketelhuis waar de beer en de pop zich echter al gauw vervelen: er zijn geen kinderen om mee te spelen. Gelukkig vindt de hond een oplossing. Hij brengt de twee naar een school. Als die uitgaat en alle kinderen weg zijn, zijn ook de beer en de pop verd wenen. Het verhaal js geïllustreerd met prachtige, sfeervolle waterverfte keningen. Zo mooi en aandoenlijk dat het onzin is, ze met woorden proberen te beschrijven. Voor kinderen vanaf 3 jaar schreef Jac ques Vriens DAG SINTER KLAASJE, een alleraardigst voorleesboek over Mieke en haar jongere broertje Wouter. Mieke is vastbesloten Sinterklaas bij zijn aankomst een hand te geven. Maar als het zover is. durft ze niet. Wouter die er allemaal nog niet zo veel van snapt, zit echter nergens mee. Hij laat alles vrolijk over zich heenkomen. Soepele zinnen, een vanzelfspre kende woordkeus en veel dialogen geven ook mindere voorlezers alle kansen. Op de goede momenten zorgen bekende Sinterklaasliedjes voor een aangename onderbre king. Dagmar Stam maakte de (voornamelijk zwartwit) illustra ties en ontwierp ook de zelf te maken trekpop van Zwarte Piet op de omslag. De avond na Sinterklaas door Ja mes Stevenson. C. de Vries-Brou- wers, Antwerpen-Amsterdam. Prijs 19,90. Dag Sinterklaasje door Jacques Vriens en Dagmar Stam. Van Holkema en Warendorf, Bussum. Prijs 9,90. SOPHIE'S CHOICE voor de derde week. Alhambra II Vlissin gen, werkdagen 20 uur. zaterdag en zondag 19 en 21.30 uur. Volop spanning is er voor de jeugd te beleven in MARTIJN EN DE MAGIËR. Alhambra II Vlissingen^ zondag 14 uur. Voor de liefhebbers van science fiction en gevechten tegen lieder lijke monsters is RETURN OF THE JEDI de moeite waard. Be langrijkste rollen in deze film zijn van Mark Hamill. Harrison Ford en Carrie Fisher. Grand Theater Goes, werkdagen 20 uur, zaterdag 19 en 21.30 uur, zondag 14, 19 en 21.30 uur. SOCIETY AFFAIRES doet een doekje open over de sexuele uit spattingen in de high society, por no dus. Grand Theater Goes, vrijdag 23 uur. Zeeuws Museum. Middelburg. KRABBELS EN KAPITALE TE KENINGEN, tekenkunst in de 19e eeuw. Werkdagen 10 tot 17 uur. Gortstraat 48, Middelburg WIL LEM VADER schilderijen, aqua rellen en kunstfoto's. Maandag tot en met zaterdag 9 tot 18 uur. Lange Noordstraat 58, Middel burg GERA DAUVILLIER, schilderijen, aquarellen en kunst foto's. Maandag tot en met zater dag 9 tot 18 uur. St. Janstraat 41-43, Middelburg ANNEKE RUIMSCHOTEL, touwplastieken. Donderdag tot en met zaterdag 14 tot 17 uur. Biologisch Museum, Domburg, DE NATUUR IN ZEELAND da gelijks van 10 tot 17 uur. Iguana, Vlissingen, LEVENDE REPTIELEN, AMFIBIEËN EN INSEKTEN. Dagelijks van 14 tot 17.30 uur. Antiek-galerie De Vrije Neeringh, Vlissingen ZEELAND IN OUDE KAARTEN, orginele oude kaar ten. Dinsdag tot en met vrijdag van 13.30 tot 17.30, 's zaterdags van 10.30 tot 17 uur. Het Stedelijk Museum, Vlissin gen. WONEN IN VLISSINGEN, de ontwikkeling van elf eeuwen Vlissings woonhuis. Werkdagen 10 tot 17 uur, weekeinde 13 tot 17 uur. Bellamy 19, Vlissingen, REMCO VAN DER GUGTEN, tekenin gen, staalplastieken, acrylschilde- rijen. Dinsdag tot en met vrijdag 10 tot 12.30 en 13.30 tot. 17 uur, zaterdag van 13 tot 17 uur. Zeeuws Kunstenaarscentrum, Middelburg, MARIAN AERS- SENS, acryl/pastel schilderijen en GUSTAVO PEREZ, kera miek. Dinsdag en donderdag 10 tot 17.30 uur, woensdag en vrijdag 13.30 tot 17.30 ep 19 tót 21 uur, zaterdag 10 tot 13 uur. Antiquites B. Witte Middelburg GREET HOOGLAND vrou wen', gemaakt van fijne kleisoort. Dinsdag tot en met zaterdag 10 tot 18 uur. (tot 25 november). Openbare bibliotheek Oost-Sou burg, TREES VERWILLIGEN, bloemen en landschap in olieverf en aquareltechniek. Maandag tot en met vrijdag 13.30 tot 17.30 uur, woensdag en vrijdag van 18 tot 20 uur en zaterdag 10 tot 12.30 uur. Vitrines Technische bibliotheek Vlissingen C. HEIJKOOP 'De Westerschelde bij storm en mist: scheepsrampen in het Wester- scheldegebied, 1860-1982'. Werk dagen van 8 tot 17 uur, vrijdag van 19 tot 21 uur. Galerie Marquis Vlissingen. CIES HESSELS, tien kinderscènes, 'aquarellen en teksten en NICO- LAAS DINGS, assemblages en papierrelièfs. Groencentrum Nieuwland. BEA VAN LEEUWEN aquarellen. Dagelijks 9 tot 12 en 13.30 tot 18 uur. woensdagochtend en zater dagmiddag gesloten. Galerie Montparnasse Middel burg. SAINT GENIÉS, litho's aquarellen en olieverven. Dinsdag tot en met zaterdag 14 tot 18>uur. Galerie De Wijnstok Middelburg. HAN VAN DEN BROEKE, schilderijen op zijde, winterboe- ketten en doosjes. ASTRID BOS, mozaïektekeningen, zaterdag 11 tot 12.30 en 14 tot 17 uur. Middelburg: za. tot 24 uur: J. de la Hayze, Seisdam 22,28574. (Visites aanvragen vóór 10 uur). Zo. tot 24 'uur: S.A. van den Haak, Rouaan- sekaai 47, 12673. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13.00 uur en 17.30-18.00 Vlissingen: za. tot 24 uur: A.J. Mijnlieff, N. Beetslaan 15, 12525. Zo. tot 24 uur: A. van der Griek. Badhuisstraat 46, 12950. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13.00 uur en 17.00-18.00 uur. Bezoek spreekuur zonder af spraak W.N. Osterman, De Kem- penaerstraat 2, 79791. Het hele weekend voor eigen patiënten be schikbaar. Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg-Zuid: za. tot 24 uur: J.F.M. Bergen, Kanaalstraat 89, Oost-Souburg. 01184-61500. Zo. tot 24 uur: O. Fritschy, Dr. van der Moerstraat 15, Arnemuiden, 01182-1308. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen van 12.30-13 uur en 17.30-18 uur. Gapinge, Grijpskerke, Oostkapel- le, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: J.P. Bekker, Dorpstraat 2, Oostkapelle, 01188-1276 Domburg, Aagtekerke, Westka- pelle, Zoutelande, Meliskerke, Biggekerke en Koudekerke: van vrijdag 18 uur tot zondag 24 uur: B. Vaandrager, Weststraat 7, Domburg, 01*188-1271 West en Midden-Walcheren: B. Bouwense, Valkenisseweg 14, Biggekerke, 01185-2190. Middelburg: Dienst van vr. 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvol gend: L. v.d. Boogert, Vrijland straat 79, 27471. Vlissingen: Lastdrager. C. van Perestraat I. 61593. Spreekuur voor spoedgevallen 11 tot 12 uur: J.A.L. Vaessen, Koe poortstraat 3, Middelburg, 01180-13403 Dierenartsenpraktijk Oostkapel le, Oude Domburgseweg 33A, tel.: 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak! Vlissingen en Middelburg: (kleine huisdieren) vanaf vrijdag 18.00 uur. Consult na telefonische af spraak: A. Ruys, Middelburg, 01180-13118. Middelburg: (grote huisdieren) 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. VERLOSKUNDIGE: Van vr. 18.00 uur tot ma. 08.00 uur: H. Klompe. Doornenburg 91. Vlissingen, 01184-71140. WIJK VERPLEEG KI NDIGEN: Kruisvereniging Walcheren-Oost, Middelburg-stad: E. de Valk, J A'. Boomstraat 5, Middelburg, 01180-33316 b.g.g. 12228. Avond dienst 17.30-22.30 uur: 01180-14366. Middelburg-zuid en Arnemuiden: E. van Essen, Meanderlaan 478, Middelburg, 01180-35839 b.g.g. 14366 Koudekerke, Meliskerke,. Bigge kerke, Zoutelande en Westkapel- le: L. Goossen! Middelburgse straat 104, Koudekerke, 01185-1449. Domburg, Aagtekerke, Oostka pelle, Grijpskerke, Veere, Gapin ge, Vrouwenpolder, Serooskerke en St. Laurens: R. Scheele, Co- lijnsplaat 97, Vlissingen, 01184- 65896 Vlissingen-stad: A.G. Schelling, 01184-67814 West-Souburg, Papegaaienburg, Bossenburg, Westerzicht, Paau- wenburg, Oost-Souburg en Ritt- hem: M. de Wit Minderhoud, 01185-2833. hoek RECREATIE Deze avond speelt voor U Aanvang 21.00 uur. Toegang vrij. 3 dec. m.m.v.Dans- en showorkest met daarna "de zusjes Wouterse". De Roompot is er voor sport, ontspanning met bowling - tennis - minigolf - golfslagbad - diner - snack - dans enz. enz. Bel voor inlichtingen.: (Gelegen aan buszijde station) MENU I Garnalencocktail Toast en boter Tournedos Stroganoff Garni Peche Melba Normale prijs 29 NU ƒ22.50 MENU II Licht gebonden soep met kip en garnalen Zeetong garni Sorbet aux fruits Normale prijs ƒ22.75 NU 16.- VA pot de grootste en meest exclu sieve woninginrichting van de benelux (pot sinds 1907) waar iedereen zomaar binnen mag lopen. schotI0^", Hoe te bestellen? 1 dag van te voren in ons restaurant Zelf ophalen es Selen' 9arrtalen vleest" We sZV'^ hu. esch,kt voor t-G Perso, SChak°nn9:£5"- ■nch °e!*h>kt VOor J "l Spersonenj HH Een Loodsje-faampje heeft altijd resultaat. J CHINEES-INDISCH RESTAURANT c DE VISSERSTRAAT 13 VLISSINGEN (HOLLAND) TEL. (01184)65783 ■rfilï halfpension incl. dia-avond, fondueavond en wildvoederen. 1 dec. DÜSSELDORF 29.50 incl. koffie-gebak 20 dec. DÜSSELDORF 29.50 incl. koffie-gebak 26 dec." BRUSSEL 69.- incl. koffie-gebak en kerstdiner 29 dec. WUPPERTAL 29.50 incl. koffie-gebak Nog interesse in een Kerst- of Crocusreis, wij hebben nog voldoende mogelijkheden. Goes, Opril Grote Markt 2 tel.: 01100 - 20280 Middelburg, Koorkerkstraat 12 tel.:01180-33770 >OOOOOOOOOOOC Vraag vrijblijvend demonstratie en inlichtingen bij de erkende dealer.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 10