Elektriciteit kost geld Geef de auto extra aandacht OCCASIONS autobedrijf AUTO abc noverox Stroomverbruikers in de auto eisen deel van motorvermogen op VAN DAM ME JAQUAR BREIDT SPORfWAGENSERIE UIT TOT DRIE MODELLEN VAM VERZORGT OPLEIDING VOOR KEURMEESTER PERSONENAUTO'S tot bumper wetenswaardigheden uit autoland Van onze autoredactie Louisse Auto b.v. fl Adverteren bij de Faam - de Vlissinger zit U goed SPRUYTlKROMMF WELLE 19 y-s,. DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 19 oktober 1983 Luchtmacht bestelt Land Rovers \yANlDjJK€ AUTOBEDRIJF Wissenkerke 01107-1477 LADA 2105 ivoor 24.000 km. 1981.8.750,- LADA 1500 stot. bruin 80.000 km. 19784.250,- LADA 1300 korool 71.000 km. 19772.250,- LADA 1200 korool 70.000 km. 19793.250,- LADA 1500 S strgeel 45.000 km. 19794.750,- LADA 1200 geel 95.000 km. 19771.400,- LADA 1600 GL th.bruin 198.000 km. 1978.1.500,- ZASTAVA 1100 Sz geel 43.000 km. 1978... 3.850,- ZASTAVA 1100 groen 53.000 km. 19794.200,- FIAT PANDA 45 zwart 34.000 km. 1982 8.750,- FIAT 128 geel 95.000 km1976 FIAT RJTM0 65 rood 60.000 km. 19796.850,- CITR0ËN 2CV6 blauw 15.000 km. 19816.950,- CITR0ËN DYANE beige 56.000 km. 19816-850,— SIMCA stot. wit 74.000 km. 19771.400,- MAZDA 818 rood koopje 1976600, MITSUBISHI 1400 Lancer 1976 li.bescbadigd.. 1.000,— GEBRUIKTE WAGENS Autobedrijf M. de DREU en Co BV Zusterstraat 34 Middelburg tel. 01180-12972 B0VAG GARAGE ALEXANDER 5 Bi|| AUTOSCHADE CASTEL AUTOSCHADE CASTEL AUTOSCHADE CASTEL Motorcraft Autobedrijf Joosse TISSINK BANDEN BV ZET ROEST OM IN EEN STEVIGE, ZWARTE BESCHERMENDE LAAG L BV Tel. 01180-12886 JACHTLAKKEN - AUT0LAKKEN - PLAKLETTERS - BEHANG - VERVEN BEITSEN Tot en met 24 oktober is de Fiat Dealer in'n royale bui. Daar kunt u mooi uw voordeel mee doen Als u bijvoorbeeld in die periode een nieuwe Fiat Uno koopt, krijgt u van de Fiat Dealer op de afrekening zomaar 500 gulden kado. En als u een Fiat Panda 45 of 45 Super koopt, haalt hij zelfs onder uit de zak met 750 gulden voordeel. Bij aankoop van een nieuwe Fiat Ritmo moet u echt even in uw arm knijpen Omdat de rekening dan tot uw verbazing 1.000 gulden lager uitvalt. En als u tot de koop van een nieuwe Fiat 131 zou besluiten kent de vrijgevigheid van de Fiat Dealer werkelijk geen grenzen Want dan zijn de kosten maar liefst 2.000 gulden lager geworden Gaat u dus snel langs bij de Fiat Dealer. En profiteer tot en met 24 oktober royaal van 500 tot 2.000 gulden voordeel. /MJMUM |iJ HAT. UNIEK IN PRUS EN PRESTATIE. Uniek in prijs en prestatie. Dankzij z'n. binnenruimte, keuze in modellen kompleetheid en moderne vormgeving Uniek in prijs en prestatie. Dankzij z'n motorische kwaliteiten, z'n lage verbruik en z'n vele gebruiksmogelijkheden. (DUS 1.000 GULDEN VOORDEEL) Uniek in prijs en prestatie. Dankzij z'n binnenruimte, z'n prima weggedrag en keuze in modellen inkl. een Diesel. (DUS 2.000 GULDEN VOORDEEL.) Uniek in prijs en prestatie. Dankzij z'n handige grote kofferbak z'n prestaties, z'n komfort en z'n stationcar uitvoering. AUTOBEDRIJF "BRITANNIA" B.V. EERSTE ZEEUWSE AUTOGARAGE L. BLAAS AUTOBEDRIJF DUYVELAAR JAGUAR THE NEW JAGUAR XJSC 3 6 CABRIOLET Op de Londense Motor Fair, de autotentoonstelling die op 20 oktober wordt geopend, toont Jaquar Cars Ltd. twee nieuwe modellen in de XJS-serie: de XJS 3,6 coupé en de XJS 3,6 cabrio let. Deze twee nieuwe model len. beide met een fonkel nieuwe zescilinder motor, vormen tezamen met de 12-cilinder XJS HE Ja- quar's nieuwe sportwagen serie. Kopers van luxueuze sportwagens krijgen hier door een ruimere keuze. In Nederland worden de beide nieuwe typen in de loop van 1984 verwacht. In 1981 werd de XJS HE geïntroduceerd met het May "Fireball" verbran dingsprincipe. Dit jaar zul len over de hele wereld 4500 Jaquar sportwagens worden verkocht. Verwacht wordt dat de twee nieuwe zesci linder modellen de verkoop van de XJS-serie in 1984 zullen doen stijgen tot 6000 én tegen het eind van de tachtiger jaren tot meer dan 9000 per jaar. De 3,6 coupé is uiterlijk ge lijk aan de XJS HE. De ca- b/iolet zal op bestelling van de cliënt worden geprodu ceerd. Bij de cabiyolet kun nen twee dakpanelen wor den verwijderd en in de kofferruimte in een speciale tas worden opgeborgen. Achter de middenstang is een "soft top" ontworpen in Op zoek naar nog meer mo gelijkheden om brandstof te besparen, is het niet zo'n gekke gedachte na te gaan, of het brandstofverbruik ook niet zou kunnen ver minderen door verlaging van het verbruik van elektrische stroom. Want de generator (populair gezegd de dyna mo) verbruikt energie, die door de motor moet worden geleverd. Hoe gerechtvaardigd deze oyerwegingen zijn, kan men reeds vaststellen aan de hand van vrij kleine statio naire stroomópyvekkers, die als kleine huis- of nood- stroomaggregaten worden gebruikt. Hier wordt voor het opwekken van 1000 Watt elektriciteit door ben zinemotoren ca. 0,55 liter en door dieselmotoren ca. 0,45 liter brandstof per uur ver bruikt. Bij automobielmo toren is dienovereenkom stig meer aandrijfkracht voor de vrij grote dynamo vereist, hetgeen het brand stofverbruik nog doet stij gen. Hoe zeer stroomverbruikers motorvermogen kosten, wordt met een eenvoudig voorbeeld duidelijk: bij een 51 kW motor daalt na in schakeling van de koplam pen het stationaire toerental van rond 1050 tot ca. 800 toeren per minuut, dus met ca. 25%. Een vol belaste dy namo van 12 Volt en 45 Ampère - dus van 0,54 kW - in een 1,5 liter 51 kW-motor vereist bij 5000 omw./min. rond 2,5 kW. Dit komt overeen met een brandstof verbruik van ongeveer 1 li ter per uur. Men doet er dus goed aan geen overbodige verlichting te voeren. De VAM, het opleidings instituut voor het motor voertuig- tweewieler- en aanverwant bedrijf, gaat de opleidingen verzorgen voor de keurmeesters die vanaf 1 janauari de wettelijk ver plichte autokeuring gaan doen. In november begint de eerste groep al aan de opleiding. In totaal zijn er 9000 keurmeesters nodig. In 1984 zullen tegen de 3000 geschoold kunnen worden. De opleiding valt uiteen in twee delen. Het theoretische deel kan in de provincie worden gevolgd - in Zeeland waarschijnlijk Goes - en praktisch wor den de keurmeester in Voorschoten gevormd. In de splinternieuwe hal al daar staan apparatuur en auto's waarmee de toe komstige officiële keur meester ervaring kan op doen. Overigens kan niet zomaar iedereen deelnemen aan de cursus. Als vooroplei ding wordt op zijn minst het diploma eerste mon teur vereist. De stichting VAM verzorgt de oplei ding op verzoek van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Volgens VAM-directeur B.L. Ber- wers is een jaar intensief gewerkt aan de voorberei ding voor deze cursus. De VAM verwacht dat met deze nu wettelijk verplich te keuring een belangrijke bijdrage kan worden gele verd aan de verkeèrsvei- ligheid. Dagelijks immers worden er wrakken van de weg gehaald die het leven van de inzittenden en an dere weggebruikers in ge vaar brengen. Voor de auto zijn de herfst- en wintermaanden geen pretje. We kunnen echter veel ongerief voorkomen door de wagen tevoren goed te behandelen en tijdens de barre periode te zorgen dat we de juiste middelen bij ons hebben, zodat we niet plot seling bij een temperatuur van 10 graden onder nul langs de kant van de weg komen te staan. Het zout dat in de winter op de wegen wordt gestrooid is een van de grootste vijan den van de autolak. Het is dan ook noodzaak dat we de bovenkant goed in de was zetten en de onderkant laten controleren of er vol doende tectyl op zit. Voor het geval dat slechts kleine plekken hoeven te worden bijgewerkt, kan men dit zelf doen met de zogenaamde tectylspuitbus. In deze vochtige periode kan het voorkomen dat de auto niet wil starten (de electrische bedrading kan vochtig zijn geworden). Hiervoor is een vochtwe rend middel in de handel dat men op de draden kan spuiten. Wat kan er nu allemaal fout gaan wanneer het werkelijk gaat vriezen? De radiator kan scheuren omdat men vergeten is er anti-vries in te doen. Ruitensproeiers wer ken niet om dezelfde reden. Anti-vries is dus een eerste vereiste. Krabber of spuit bus om de ruiten vrij te maken van ijs een tweede, want goed zicht kan onge lukken voorkomen. Heel wat ergernis kan de slotspray of slotontdooier besparen. Zorg wel dat hij niet in de auto wordt opge borgen, men heeft er dan zo weinig aan! De Nederlandse Konink lijke Luchtmacht heeft bij Austin Rover Nederland 77 Land Rovers besteld van het nieuwste type: de One Ten. Deze land Rovers 110 zul len worden geleverd in benzine-uitvoering. De af levering zal plaatsvinden tussen december 1983 en maart 1984. De Luchtmacht beschikt reeds over jerwielaange- dreven voemiigen, waar onder 60 Land Rovers. De totale waarde van de order bedraagt 2 '4 miljoen gulden. BMW 320 schuifdak '80 f 19.950,- Citroën 2CV6 Spec '79 f 4.850,- Talbot 1510, 1.5 GL, op gas....'81 f 9.950,- Renault 4 TL '81 f 7.950,- Renault 4 GTL '80 f 7.950,- Renault 14 TL op gas '80 f 9.450,- Renault 18 TS '79 f 8.950,- Suzuki Carry '80 f 6.950,- Citroën 2CV6 Spec '79 f 4.850,- Ford Fiësta '79 f 8.250,- Fiat 128 (1300) '77 f 2.950,- Fiat 127 '79 f 5.950,- Honda Civic '77 f 2.950,- Renault 20 L '77 f 3.450,- Opel Ascona, gas '79 f 7.500- Van Dijke B.V. Hoek Rijksweg-Ringbaan West, Goes tel. 01100-11440/14560 Opel Kadett 4-drs. de luxe1981 Opel Kadett C1978 Opel Kadett City1978 Opel Kadett C aut1977 Opel Kadett Stat.car 5-drs. 1 300 LPG1 982 Opel Manta 20S Combi Coupé1 979 Opel Rekord 20S de luxe 4-drs1 980 Toyota Corolla 1 300 DX De Luxe1 980 Ford Fiësta 1100 L1981 Ford Taunus 1 600 L 4-drs1978 Ford Escort 4-drs1 979 Peugeot 504 GL1 977 Renault 14 TL 11 000 km1981 Ford Escort 3-drs 1 600 GL1981 Simca 1308GLS1977 Datsun Cherry 1 200 GL LPG1 979 VW Golf1981 VW Passat Diesel 4-drs1 979 Peugeot 305 SR 1979 BMW 320-61980 BMW 20021975 2 BMW's 320-61978 Opel Rekord 2300 D 4-deurs get. glas, stuurbekr., metal. trekh1980 AUTO-AKTUEEL de vorm van een uit twee lagen bestaande opvouw bare achterkap met over trek. 3,6 liter motor De nieuwe, krachtige zesci linder lijnmotor, geheel vervaardigd uit aluminium, heeft een inhoud van 3590 cm3 en wordt aangeduid met de codenaam AJ6. Vier kleppen per cilinder zorgen in totaal voor 24 kleppen, die worden bediend door twee bovenliggende nokke- nassen en dubbele kettin gaandrijving. De motor be zit een bijzonder grote sou plesse en is speciaal ont worpen met het oog op de steeds strengere eisen op het gebied van uitlaatgas-emis sies. o De compressieverhouding is 9,6: 1, het maximumver mogen 168 kW (225 pk) en het maximum koppel 325 Nm bij 4000 omw/min. De nieuwe 5-versnellingsmotor toont een zuinig brandstof verbruik bij het voortbewe gen van de 1660 kg zware sportwagens: bij 90 km/h 1:12,8 en bij 120 km/h 1:10,4. De nieuwe 3,6 liter motor zal in de toekomst ook in andere Jaquar-modellen worden toegepast. Middelburg, Noordmonsterweg 4, 01180-36815 Vlissingen, Gildeweg 33, 01184-18851 LADA-ZASTAVA DEALER VOOR WALCHEREN CITROEN GSA Special 42.000 km 1981 f 11.250.- SKODA 120 LS 23.000 km. 1980 3.750.- TOYOTA STARLET kombi 1980 9.500.- SUBARU 1600 DL 1979 f 6.500.- DATSUN BLUEBIRD 1800 1980 f 9.850.- 5bak silver metallic. HYUNDAI PONY 1 200 GLS 5-drs. SHOWWAGEN 13.000 km silver/blauw, radio/casette én getectyleerd Met fabrieksgarantie NU 13.950.- T0Y0TA COROLLA 1976 2.950. 4 deurs SIMCA 1100 LE 1 976 1.200.- 3 mnd. garantie HYLinDRI eenvoudig uniek Opel Kadett Luxe, oker47.500 km 1979 Opel Kadett City J rood1979 Opel Kadett Berlina 13 S5-drs. 1981 Opel Kadett Berlina 2-deurs donkerbruin33.000 km 1981 Opel Ascona 16 S 2-drs. (nieuw model)rood 1981 Opel Ascona 16 Ngroen 1977 Opel Ascona 19 N LPGblauw 1980 Opel Ascona Berlina 2.0 S4-drs. 1981 Opel Rekord 20 N 4-drs60.250 km 1981 Opel Rekord 2.3 Diesel1979 Ford Fiësta 1100 L zilvergrijs47.000 km 1979 Ford Taunus 1600 L 2-deurs rood metallic54.000 km 1978 Ford Taunus 2000 GL 4-deurs zilvergrijs48.000 km 1978 Honda Accordft3-drs. 1978 Renault 5 TL blauw35.000 km 1981 Talbot Horizon 1.5 GLS 5-deurs bruin LPG75.00Ókm 1979 VW Derby GLS groen1980 Kalverstraat 1, 4331 LZ Middelburg, Telefoon (01180) 25851 Alexander Gogelweg 18, Vlissingen Tel. 01184-65262 Voor rep. onderhoud aan alle merken auto's plaat en overzet plaatwerk janni, voor alle autoschade Oude Veerseweg 22 - Middelburg EFOCWA Voor roestherstel en geheel spuiten Kenmerk voor vakwerk Specialist in vracht-, bedrijfswagens en caravan- schade Tel. 01 1 80-27261 Voor al uw Ford onderdelen Gildeweg 20 - Vlissingen MIDDELBURG Kinderdijk 64-66 ffiSESTel. 01180-27502 VLISSINGEN Gildeweg 7 (bij Miro) Tel. 01184-15141 r Voor vakman en doe-het-zelvei V" 'I MIDDELBURG DE FIAT DEALER GEEFT TUDEUJK 500,-TOT2.000,- VOORDEEL Prijzen incl BTW' en excl atleveringskosten. [JU/IIUÊImMIËJ; Vlissingen: Industrieweg 1 9, tel 01 1 84-1 7736 Middelburg: Herculesweg 1 2, tel. 01 1 80-1 291 8 Oostkapelle: Domburgseweg 83, tel. 01 1 88-1 569

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 9