j- 75 JAAR IN VLISSINGEN De Regt sponsort tweede van VCK Primeur bij Jakobsen: New Sity zitmeubelen Kei te fi^c REGENJAS KLOM VOOR DE BUI: TUDELUK 14.95 PROFITEER VAM DEZE AAMBIEDING! Schoolfoto uit de oude doos Kapper de Jonge opent nieuwe (gescheiden) haarwerksalon DE VLISSINGER Woensdag 19 oktober 1983 VARKENSFRICAN DEAU MET ANANAS VERONICA PROMOTION TEAM OP WALCHERSE SNUFFELMARKT Fundamenteel ouderenbeleid Los Vast Markt autovrij Demonstratieve lunch Volleybaltoernooi Cursus batikken Vlissingen in Franse tijd Ski trim Reumapatiënten vereniging Jeugd Olympische Amateuristische kunst Herdenking bevrijding Meiden klussen Bingo Woonlastenoverleg Vooroordelen WU MAKEN T WEER PAIIHE-MOOI VaUhenette PALTHE stomerij Financiën Herfstvakantie MWS Jeugdwerk Marnixkerk Gemeentebeleid Scheldebuurt 'Noord' Open Dammiddag 30 zonder borden Afscheid mevrouw Gillissen N FORMATIERUBRIEK OVER HET WEL EN WEE VAN ONZE ADVERTEERDERS VERSCHIJNT EXCLUSIEF IN DEZE KRANT Gezellige drukte bij het jubilerende modehuis in Missingen (foto John Siwabessy). Modehuis Steketee aan de Lange Zelke in Vlissingen bestaat 75 jaar. De speciaalzaak in dames mode, lingerie en bonneterie vier de dit jubileum met een viertal modeshow in de zaak. Vorige week vrijdag konden zowel de vaste klanten als een toevallige bezoe ker een deel van de nieuwe herfst- en wintercollectie zien. Het geheel werd gepresenteerd door Wil van Son en haar groep. Eerder had modehuis Steketee meegewerkt aan een modeshow in bejaarden centrum Ter Reede. Hier kregen de bezoekers na afloop een bloe metje aangeboden vón het jubile rende modehuis. Vijfenzeventig jaar geleden begon de vader van de huidige onderne- Maatwerk voor mensen met een eigen stijl, zo wordt deze uitge breide variatie New Sity zitmeu belen voorgesteld. Maatwerk, dat wil zeggen dat alle New Sity zit meubelen te leveren zijn op drie verschillende zithoogten, met zachte, middelharde en harde zit tingen en, indien gewenst, op af wijkende breedtematen. Voorts is er een keuze mogelijk uit tien verschillende kwaliteiten bekleding, waaronder leer, effen tweeds, effen en gestreepte che nilles, weef- en poolstoffen, uit gevoerd in bij elkaar 48 kleuren. De collectie bestaat uit zeven mo dellen die de namen dragen van steden als New York, Rome of Amsterdam. Een aantal heeft verstelbare hoofdsteunen. Alles wordt vgor. vijf jaar gegarandeerd. Jakobsen EurppameuJ?ej,Jj,ee^t in de zaak dan de Buitenruststraat in Middelburg een gedeelte van de showroom ingericht met de New Sity zitmeubelen. Er zijn enkele testelementen geplaatst waar zo wel de verschillende hoogten als het zitcomfort kan worden uitge probeerd; Upjek is dok dg uitger breide prijsinformatie die bij ieder element afzonderlijk aanwezig is. Om de stoffen op de elementen te proberen zijn stofstalen voorradig met een grote afmeting die op het meubel kunnen worden uitgelegd. De prijs van een 2-zits plus 3-zits combinatie met afneembare stof fen bekleding varieert tussen de drieduizend en vierenhalfduizend gulden. In leer is men duurder uit. Er is een levertijd van zes weken. De New Sity zitmeubelen, die permanent bij Jakobsen te zien zijn, worden in Nederland ge maakt. Kapsalon De Jonge aan de Gra venstraat in Middelburg is uitge breid met een nieuwe haarwerksa- lon. De salon is gerealiseerd in de vroegere slijperij van Van de Woestijne, die tegen de kapsalon huisde. Al lang keek kapper De Jonge naar een aparte ruimte waarin hij zijn klanten, die door'haarproble- men een haarstukje of pruik moesten hebben, naar behoren kon helpen. De Middelburgse kapper, die in dit soort haarwerk al meer dan twintig jaar ervaring heeft, ontvaing zijn klanten (zo wel dames als heren) wel in een apart kamertje, maar ze moesten daarvoor door de kapsalon. De nieuwe haarwerksalon heeft nu een eigen ingang, waarmee De Jonge aan de wens van zijn klan ten is tegemoet gekomen. Het interieur heeft een grondige opknapbeurt gekregen, en is om gebouwd tot een moderne en sfeervolle ruimte waarin alle be nodigdheden voor het moderne haarwerk zijn opgesteld. Voorts is er bij De Jonge keus uit allerlei onderhoudsprodukten voor pruiken en haarstukken. Ook in haarstukken voor de Zeeuwse klederdracht is kapper De Jonge ruim gesorteerd. Uit heel Zeeland heeft hij zijn klanten en als zij niet meer in staat zijn om naar zijn zaak te komen, gaat De Jonge naar zijn klanten toe. "Voor iedere klant vind ik wel een oplossing", zegt de 60-jarige haar- werkspecialist. "Niet kunnen hel pen is er niet bij". Het tweede elftal van VCK (Kou- dekerke). uitkomend in de eerste klas afdeling Zeeland, wordt ges ponsord. Het diervoederbedrijf J.W. de Regt uit Kpudekerke zette een kroon op de prestatie van de ploeg, die vorig seizoen kampioen werd in de tweede klas. tze namen van Je kampioens- ploeg luiden als volgt: knielend v.l.n.r.: R. Versftjijs, L. Bosgra, P. Schouwenaar, E. v. Hanegem. J. Patty. M. Riekwel. Staand: F. v. Dijke. N. Boogaard, P. v.d. Heijden. J.M. v.d. Heijden. A. de Regt. J. Kesteloo. R. Vale. M. de Nooyer. L. Joosse. mer/eigenaar, de heer P. Steketee, een handel in garen en band waarmee hij langs de deuren ging in de Vlissingse binnenstad. Later ging dat uitleuren per handkar. In 1928 werd een winkel betrok ken in de Palingstraat. Vervolgens deed textielhandel Steketee zaken in een pand aan de Nieuwe Dijk. Door de oorlogshandelingen ging deze zaak verloren en werd op nieuw begonnen in een pand aan de Walstraat. De ramp in 1953 zette de winkel anderhalve meter onder water en weer moest het interieur en de voorraad worden opgebouwd. Sinds 1965 doet Ste ketee zaken aan de Lange Zelke. De textielhandel is inmiddels ver vangen door damesmode met specialismen in lingerie en bon neterie. De heer P. Steketee en zijn echt genote werken nu samen met hun dochter en schoonzoon in de zaak. In de loop der jaren heeft Steketee een vaste klantenkring opge bouwd. Wat voor vocht u ook bij het vlees voegt, hetzij water, bouillon of wijn, zorg er voor dat het altijd verwarmd is. Van een koude vloeistof schrikt het vlees en dan wordt het taai. 600 g. varkensfricandeau (uit de dikke lende) zout versgemalen peper 4 schijven ananas uit blik geraspte belegen Goudse kaas 100 g. boter beurre manié om te binden. Braad de fricandeau in de bo ter aan alle kanten mooi bruin en gaar. Voorzie hem van zout en peper zodra het vlees is dichtgeschroeid. Na ca. 3 kwartier zal de fricandeau wel gaar zijn. Neem het uit de pan en leg hem met een lepeltje jus in een vuurvaste schaal. Op de fricandeau legt U de goed uitgelekte schijven ananas dakpansgewijs neer. Om het wegglijden te voorkomen, steekt u door elke Schijf een houten prikker. Bestrooi de ananasschijven daarna met veel geraspte kaas en schuif de schotel in een voorverwarmde oven; temperatuur ca. 260 graden C of ovenstand 7 of 8. Zodra het gerecht een mooi bruin korstje heeft gekregen is de fricandeau klaar. Terwijl dat gratineren aan de gang is. bindt U de braadjus met beurre manié. U geeft de saus apart in een sauskom Bel dagelijks de telefonische receptendienst: 070-26.23.11. Op zaterdag 22 oktober gaat het nieuwe snuffelseizoen van start met de zestiende Walcherse Snuf- felmarkt. Speciale gast is deze keer het Veronica promotieteam. Na de in het zomerseizoen zeer succesvol verlopen openlucht Snuffelmarkten in de gemeente Westkapelle, die vooral door de toeristen massaal werden bezocht, wordt voor de wintermaanden weer de beschutting van de Mid delburgse veilinghallen gezocht. Over belangstelling van bezoekers en deelnemers had de Snuffel- markt in de Zeeuwse hoofdstad nooit te klagen. Het aantal aan vragen voor het huren van een kraam op de Snuffelmarkt van 22 oktober is echter ongekend. Reeds twee maanden voor de markt waren de kramen vol. Nu reeds worden kramen verhuurd voor de Snuffelmarkt in decerh- ber. Naast de vele kramen antiek cu riosa, rommel, snuisterijen, kle ding, hoeden, petten, fietsen, ge reedschap, speelgoed, postzegels, munten, schilderijen, meubilair, schoenen, strips, boeken zal deze markt worden opgefleurd door de lieftallige dames van het Veronica promotieteam. De markt is voor de bezoeker geopend van 9.00 tot 17.00 uur. De landelijk PCOB-voorzitter H. Zwaag spreekt op woensdag 26 oktober voor de PCOB afdeling Middelburg over 'fundamenteel ouderen beleid'. Deze bijeen komst van de Protestants Christe lijke Ouderenbond vindt plaats in De Schakel aan de Bachtensteene in Middelburg en begint om 14 uur. Ook niet leden zijn welkom. Los Vast Live. het populaire ra dioprogramma van de NCRV op Hilversum 111, wordt op zaterdag 12 november uitgezonden vanuit de Kaasboer in Biggekerke. Het inspreken op het ontwerpplan 'herinrichting Markt en omlig gende straten' is begonnen. Tot en met 9 november kunnen bezwa ren op- en aanmerkingen worden gemaakt op de plannen, waarbij het autovrij maken van dit fraaie deel van de Zeeuwse hoofdstad een belangrijke plaats inneemt. Informatie kan worden verkregen bij de afdeling voorlichting vap de gemeente Middelburg, 01180-26251, toestel 224. Woensdag 19 oktober (vandaag) beleggen de gezamenlijke bonden van Abva/Kabo, C.F.O, C.M.H.A. en A.C., vertegenwoor digd in de Dienstcommissie van de Directie Zeeland van de Rijks waterstaat, binnen deze Directie, demonstratieve lunchbijeenkom- sten. Op deze bijeenkomsten worden de meningen van het per soneel gepeild over aktiebereid- heid met betrekking tot de ko mende salariskorting. De lunch- bijeenkomsten vinden plaats in Middelburg, Vlissingen, Terneu- zen, Zierikzee, Hansweert, We- meldinge, Rilland-Bath en Goes. Deze bijeenkomsten vinden plaats in het kader van een lande lijke aktie van de gezamenlijke bonden. De Middelburgse politie sport- en ontspanningsvereniging (MPSO) houdt vrijdag 21 oktober het tra ditionele volleybaltoernooi in sporthal 'De Voorborch' in Mid delburg. Twaalf herenteams en zes damesteams nemen aan dit sportieve treffen deel. Inzet is de MPSO-wisselbeker die vorig jaar door de Koninklijke Marechaus see werd gewonnen. Verwacht wordt dat rond kwart voor vijf de prijzen worden uitgereikt door de heer K. de Vos, commissaris van politie in Middelburg. Het toer nooi begint om negen uur. De in deling is, heren: poule A: Kon. Marechaussee, Young Boys,'Ge meente Goes, Brandweer Mid delburg; poule B: OCMA, Ge meente Middelburg, Gemeente politie Vlissingen, Provincie: poule C: Koninklijke Marine, b Luctor Middelburg. MPSO, Douane Vlissingen. Dames: Ma rathon, Buromat Computers, Loods Vrouwen Vereniging, VPS,- VC Gasthuis, MPSQ. Boulevardloop De Vlissingse sportvereniging Marathon houdt zaterdag 22 ok tober voor de 48ste keer de Inter nationale Boulevardloop in Vlis singen. Burgemeester Westerhout van Vlissingen schiet rond 15.10 uur de wedstrijdlopers •- onder wie vele bekende - uit binnen en bui tenland weg. Zij zullen een af stand van vier kilometer moeten lopen, over de boulevards heen en terug. Aansluitend (rond half vier) starten de recreatielopers. Zij lopen dezelfde afstand als de wedstrijdatleten. De Boulevard loop begint echter al om half twee 's middags voor de jongste cate gorie. Het wedstrijdsecretariaat en was- en kleedgelegenheid bevin den zich aan de voet van de bou levard, nabij het Woeldhuis. Start en finish zijn bij het Strandhotel. Hanneke Kres toont minstens tot eind oktober batiks en zeefdruk ken op stof in het ambachtencen trum Demerary. Na de expositie wil Hanneke een cursus batikken beginnen voor dé jeugd van vier tot veertien jaar. Bij voldoende interesse wordt er ook een cursus gegeven voor volwassenen. Voor informatie 01180-37234. De gemeentearchivaris van Vlis singen. de heer Peeters, houdt op dinsdag 25 oktober een lezing over het onderwerp 'Vlissingen in de Franse tijd". Hij doet dat op uitnodiging van de Heemkundige Kring Walcheren. De bijeen komst vindt plaats in Hotel Wal cheren te Koudekerke en begint om acht uur dinsdagavond. Als voorbereiding op de winter sport zal vanaf zondag 23 oktober wekelijks onder deskundige lei ding een Ski-Trim uur worden gehouden. De deelnemers worden aan de hand van specifieke ski oefeningen en rekreatieve ele menten in konditie gebracht voor een plezierige deelname aan de wintersport. Op deze Ski-trim, die voor het derde jaar wordt gehou den, zijn ook niet-wintersporters welkom om zomaar lekker te be wegen. De aktiviteit vindt plaats vanaf de grote parkeerplaats Noi- lebos in Vlissingen en begint om 10.30 uur. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar een overdekte akkommodatie. Op vrijdag 21 oktober houdt me vrouw Ph. Eist te Amsterdam voor de reumapatiëntenvereniging Midden-Zeeland een lezing over het onderwerp Partner/relatie. De lezing wordt gehouden in de Open Hof. Alexander Gogelweg 59 te Vlissingen en begint om 20 uur. Na de pauze zal er volop gelegen heid zijn tot het stellen van vragen of het maken van op- of aanmer kingen. Alle leden, eventueel ver gezeld van een begeleider, zijn vgn harte welkom. Reumapatiënten die lid van de reumapatiëntenvereniging willen worden, kunnen zich telefonisch melden bij: 01184-78499 en 01180-29487. De opnamen die de NCRV-tele- visie deze zomer maakte van de Provinciale Jeugd Olympische Dagen worden ongeveer elke veertien dagen uitgezonden. Op vrijdag 9 december is Zeeland aan de beurt. De uitzending begint om vijf voor acht en is rond half negen afgelopen. Zaterdag aanstaande wordt het sportieve evenement uit Zuid-Holland uitgezonden. De sectie amateuristische kunst beoefening van de Culturele Raad Vlissingen buigt zich in een be sloten vergadering over de bezfii- nigingsbegroting 1984 van Vlis singen. Daaraan vooraf gaat een openbare vergadering waarin de programmering 1984, workshop toneel/film, en de verkiezing van een voorzitter voor de sectie ter tafel komt. De openbare vergade ring begint om acht uur donder dagavond 20 oktober en vindt plaats in Bachten Komme aan de Badhuisstraat. Vrijdag 4 november wil de buurt vereniging Van Duyvenvoorde in Oost-Souburg herdenken dat Vlissingen veertig jaar geleden is bevrijd van een fascistisch regime. Ook op dit moment zijn de ont wikkelingen op dat gebied op zijn minst verontrustend te noemen, aldus de buurtvereniging, die al sinds een adntal jaren een werk groep tegen fascisme en rascisme heeft. De herdenkinsmanifestatie met artiesten wordt gehouden in De Zwaan te Oost-Souburg. Via het Vlissingse VJV wil de meidenclub een cursus klussen beginnen. Leren omgaan met electriciteit, zelf je fiets repareren, iets timmeren en geluidsappara tuur zijn klusmogelijkheden die al op het programma staan. Meiden tussen zeventien en vijfentwintig' jaar kunnen op woensdagmiddag vanaf half acht terecht in het vor mingscentrum aan de Verkuyl Quakkelaarstraat. Voor informa tie 01184-17819. In het Woltershuis aan de Hoge- weg in Vlissingen is donderdag 20 oktober een bingo-avond met vele mooie prijzen. Aanvang 20 uur. Het wonnlastencomitee Vlissin gen gaat met het bestuur van de woningstichting Walcheren aan tafel zitten om te spreken over het rapport van de buitenparlemen taire enquêtecommissie van het woonlastenoverleg Nederland. R. den Broeder treedt op als onpar tijdige gepsreksleider. De bijeen komst'vindt plaats in De Zwaan te Oost-Souburg op maandag 24 ok tober en begint om acht uur. Woensdag 2 november bespreekt het woonlastencomitee hetzelfde rapport met de Stichting Basco op het kantoor van de stichting, aan vang 20 uur. De Turkse Werknemersvereni ging M iddelburg toont donderdag 27 en vrijdag 28 oktober filmsl waarbij bepaalde vooroordelen aan de kaak worden gesteld. Donderdags draait de film Ge broken Tijd van Floor Kooy over de Turkse arbeiders in Nederland, hun werk. samenzijn en toe komstverwachtingen. De tweede film donderdag heet Het Verschil van Nouchka van Brakel over mannen en vrouwenberoepen. De film die vrijdag wordt vertoond heet Vrouwen in Turkije van He- leen de Wit. Aanvang beide avonden 20 uur. van woensdag 19 t/m vrijdag 21 oktober. Palthenette, Torenstraat 1, Vlissingen De commissie voor Financiën in de gemeente Vlissingen vergadert vandaag (woensdag 19 oktober) onder meer over de aankoop van de Scheldecentrale. Ook wordt een krediet voor voorzieningen gehandicapten door de commissie besproken. De commissie voor de Financiën vergadert in het stad huis vanaf 17 uur. De Molukse Werkgroep Souburg houdt tot en met zaterdag nog een aantal herfstvakantie-activiteiten. Morgen, donderdag 20 oktober, is er een excursie-fietstocht naar een kinderboerderij. Vrijdag 21 okto ber zijn er sport- en spelactivitei ten in de gymzaal aan de Van Ginkelstraat voor leerlingen van de lagere school. Zaterdag 22.ok tober is er van 13 tot 17 uur re creatievolleybal in de Van Duy- venvoordesportzaal. Woensdag 26 oktober begint de woensdagmiddagclub van de evangelisatiecommissie van de gereformeerde kerk in de Mar nixkerk in West-Souburg voor vier tot twaalfjarigen. Bij goed weer worden straattekenwedstrij den gehouden bij slecht weer zorgt de organisatie voor vermaak binnenshuis. Aanvang twee uur. Donderdag 27 oktober krijgt de Stichting Vlissingse Vrouwenraad op het Stadhuis te Vlissingen een uiteenzetting over het beleid van de gemeente Vlissingen. De ge- meentesekretaris drs. J.M.A. van Nassau zal tevens met begeleiding van dia's nadere uitleg geven over de werking van de secretarie. De bijeenkomst begint om half twee. en is toegankelijk voor alle leden van de Vlissingse Vrouwenraad. Maandag 25 oktober bespreekt het Komitee Scheldebuurt 'Noord' vanaf 20 uur in de Jan Ligthartschool onder meer de parkeerproblemen in de Hercules Segherslaan en de het beleidsplan en begroting voor 1984. De damclub Souburg houdt za terdag 22 oktober een Open Dammiddag in zaal Rehoboth. Gespeeld wordt vanaf half twee in zestallen. Elke partij duurt maxi maal vijftig minuten. Deze dam middag sluit aan bij de tv-dam- cursus die op 21 oktober begint. De zestallen worden geformeerd uit huisdammers, leden en oud leden. zoveel mogelijk onderver deeld in leeftijdsgroepen. In schrijven kan aan de zaal. Het wijkcomité Paauwenburg bespreekt tijdens de vergadering op woensdag 19 oktober de actie Veilig Oversteken op de Z'uid- beekseweg en beperking van de snelheid tot dertig kilometer per uur. zonder dat daarvoor borden worden geplaatst. De vergadering begint om acht uur en wordt ge houden in De Vaste Burgh. Woensdag 26 oktober neemt me vrouw A.C.N. Gillissen afscheid als onderwijzeres van de Ichtus- school te Vlissingen. Zij was werkzaam van 1946-1983 aan de Prins Willemschool en de Ichtus- school. Het bestuur biedt haar een receptie aan in de nieuwe ge meenschapsruimte, van half 5 tot half 7 voor genodigden en van 7 uur tot half 9 zijn oudleerlingen. Ouders en andere belangstellen den welkom in de Ichtusschool aan de Grote Markt te Vlissingen. AAP, NOOT, MIES Mevrouw J. Mulders stuurde ons deze foto van de Christelijke Bur gerschool aan de Singelstraat te Middelburg. Hoofdonderwijzer dat jaar - de inzendster twijfelt tussen 1925 en 1926 - was de heer S. Brouwer. Achter het hoofd staat een onbekende kwekeling en de onderwijzer is de heer Louwerse. De inzendster herinnert zich nog enkele namen. De meisjes: Jannie Reynierse. Nelie Wakke. Rika Koppejan, Annie Brakman, Maatje Kasse, Jo Mulders, Lien Ilmer, Corrie Vermeulen, Nel Mantz, Corrie Daniëlse, Annie Franso, Ans Beenhakker, Saar Barentse. Jongens: Jongens o.a. Piet Dorleyn. Wim Bouwense. Jo den Hollander, Jo Visser, Willem Poppe, Jo Leynse. Piet van Eenennaam, Gerard v.d. Berge. Ook deze foto kunt u weer bij de redactie van dit blad bestellen dan dit knipsel mee te zenden, geld. Betaalt u met een cheque tegen betaling van 7.50. U dient Betalen kan per cheque óf met dan deze svp op naam van onze fotograaf Ruben Oreel. Geld dient te worden aangetekend.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 7