80- 200 mm. f!4.0 zoomobjektief europa foto RT de Faam - de Vlissinger UW WEEKBLAD GRATIS zwaar MELSE EEN BEGRIP IN HERENSCHOENEN VAN KAMPEN N bosland mode A.R. DE JAGER Koïtc hJjO bE^LlSSINGEti RRRRRomax uitlaten SCHOENREPARATIES Vorstelijke colberts voor gewone prijzen Romax erkend specialist: BEZUINIGEN BEZUINIGEN BEZUINIGEN BEZUINIGEN BEZUINIGEN 14.98 16.98 11.98 6.98 9.90 12.98 13.98 9.50 11.50 12.98 1.46 1.98 1.98 JONGE kg 8.90 GOEDE GEBRUIKTE KLEUREN TV's vanaf f 250. ALEXANDER RUND VLEES MAGERE RUNDERLAPPEN i kg MAGERE BRAADLAPPEN t kg MAGERE BORSTLAPPEN 1 kg MAGER SOEPVLEES soo gr 5 HALEN - 4 BETALEN!!! VARKENSVLEES JE VLtóMl>btR NORMAAL 359.- TIJDELIJK Canon pentax (Nikon) FIRMA Bij aankoop van 50.— BEHANG VLOERAFDEKFOLIE (Waarde 6.75) Paspoortstr. 23 Souburg JANSSEN-JOBSE heeft ze Oude Markt 20 - Vlissingen Tel. 01184-12764 Ook voor al uw Bierkaaistraat 30, HULST. Noordstraat 84-86, TERNEUZEN. Lange Zelke 26, VLISSINGEN. Kade 2. SLUIS. VOOR EEN DESKUNDIG ADVIES BIJ AANKOOP VAN: dan naar..,.. JANSSEN-JOBSE EVENEMENTENKALENDER voor Vlissingen Automobielbedrijf SCHNITZELS pst 1.95 HAMBURGERS pst 1.50 TARTAAR pst. 1.60 VOOR EEN HEERLIJKE ERWTENSOEP HAMSCHIJF 1 kg 5.50 PLATTE RIBBEN 1 kg 4.75 MAGERE VARKENSLAPPEN 1 kg HAMLAPPEN FRIKANDO SCHOUDERKARBONADE RIBKARBONADE HAASKARBONADE kg kg kg kg kg kg VERSE WORST per kg 7.98 GEHAKT MAGER SPEK per kg 7.98 KIP BOUTEN 1 kg 6.98 FILET 1 kg 15.98 DRUMSTICK'S 1 kg 8.98 VLEUGELS weinig maar ALLES VOOR DE BOTERHAM SNIJWORST LEVERKAAS 1 50 gram BOEREN HAM 1 50 gram FILET AMERICAN 1 50 gram VOOR DE DIEPVRIES HAMLAPPEN 5 kg 60.- RIBLAPPEN (mager) 5 kg 70.— RIB-HAASKARBONADE 5 kg 57.50 VERSE WORST 5 kg 35.- RUNDERHART UIT DE KAASHOEK BOEREN LEVERWORST KOOKWORST TOPSLAGERIJ Buteuxstraat 25 - Oost-Souburg - Tel. 01184-61424 Maatschappelijke zorg Klassieke films Schoolzwemmen? Paauwenburg Disco VOLKSDANSGROEP MAC LEE'S VIERDE EERSTE LUSTRUM Mg A y wiviuuvi 17ÜJ Tak: in Een zoomobjektief van grote klasse, hoog gewaar deerd in verscheidene objektieventests in de vakbladen en fototijdschriften. Een fraai en prettig in de hand liggend objektief. VATTINGEN VOOR: MINSLTA COSIIMA OLYMPU BRILJANT IN KWAUTEIT-ALTUD SCHERP IN PRIJS' meerdon 1100 speciaalzaken in Europa UW EUROPA-FOTO VAKZAAK: FOTO- EN F I L M - S P E C I A A L Z A A K VLISSINGEN-NIEUWENDIJK35-39 (bijVissershaven)-Tel. 12209 Schetde»tra*l 17 Vlissingen Tel 01184-12966 Hebben wij toevallig voor u in huis. Te kust en te keur. Dus, naar ons toekomen. Voor een goede koop 4Hi Afgebeeld een van onze - toppers. Moderne diagonaal-streep en opgestikte zakken. Siemens Wasautomaten SIEMENS RADIO EN TV PLATENSPELERS ■WASMACHINES •WASAUTOMATEN 1 CENTRIFUGES KOELKASTEN ELEKTR EN HUISH APPARATEN VIDEOAPPARATEN 1 VERLICHTING Siemens kleurentelevisie Vrijdagavond - koopavond SCHELDESTRAAT 17 VLISSINGEN TEL: 01 184-12965 donderdag 20 t!m woensdag 26 oktober 1983 do. 20 okt. 09. SO- II. 30 u. Het Buut, Beatrixlaan 2, VOLWASSENEN SOOS. Entree 1 50. Org.: Het Buut. do. Het Woltershuis, Hogeweg 103, HERFST ZO okt. MIDDAG 6-12 jaar. Kosten ƒ1.— Org 14.00 u. Het Woltershuis. do. Het Woltershuis, Hogeweg 103, BINGO- ZO okt. AVOND voor volwassenen. Kosten ƒ1.50. 19.30u. Org Het Wóltershuis. Vrij. Het Woltershuis, Hogeweg 103, SONG- 21 okt. FESTIVAL (playback). Kosten ƒ1— Org.: 19.00 u. Het Woltershuis Vrij. 21 okt. 20.00 u. De Paraplu, A. Gogelweg 59, FILMA VOND. Entree 2.50. Org.: De Paraplu. Vrij. De Lammerenburcht, Zuidbeekseweg, 21 okt. DISCO M.M.V. EL DORADO. Entree ƒ4 - 20.00 u. Org.: VCB Lammerenburg. Za. 22 okt. 20.00- 23.00 u. De Paraplu, A Gogelweg 59, DISCO AVOND M M.V. DRIVE-IN SWINGLIGHT. Entree ƒ1.— Org.: De Paraplu. Za. De Lammerenburcht, Zuidbeekseweg, BIN- 22 okt. GODANSANT Toegang gratis. Org VCB 20.00 u. Lammerenburg. Za. De Zwaan, Kromwegesingel 1, Oost-SOU- 22 okt. BURG, CULTURELE AVOND met optreden 20.00 u. van div. groepen, film, dia's, entree 5. Org.: Documentatiecentrum Molukkers- Zwaan Za. Soc. Razzmatazz, Middelburgsestraat 11 3, 22 okt. O-Souburg. OPTREDEN LETNICICA, slavi- 20.30 u. sche muziek. Kaarten ƒ10 Org.: St. Welzijn voor Ouderen. Ma. De Piek, Hellebardierstraat 11, FILM: 24 okt. 8V2 VAN FELLINI. Toegang ƒ5 Org 21.00 u. Vlissings Filmhuis. Wo. Bachten Reede, Vredehoflaan 42, FILM: 26 okt. ANATEVKA. Toegang 1.50 Org.: St. 14.00 u. Welzijn voor Ouderen. Een ieder kan activiteiten en evenementen, welke voor pu bliciteit via onze rubriek in aanmerking komen, uiterlijk vrij dag voorafgaand aan de verschijningsdag, opgeven bij: Jeugd- en Recreatieraad Vlissingen, Badhuisstraat 104, 4381 LV Vlissingen, 01 184-16874. extra sterke kwaliteit prijsafspraak vóóraf voordeliger door specialisatie snelle vakkundige desgewenst direk^^ garantie t'mBvi. (ook voor gratis kontrole) Alexander Gogelweg 18 Vlissingen - tel. 01184-65262, per kg 7.98 voor b v b. soep 1 kg 4.50 1 50 gram 1 50 gram 1 50 gram 1 kg 250 gram 2.75 250 gram 2.75 Bijzonderheden over de maat schappelijke zorg staan op de agenda van de vaste commissie voor advies en hijstand voor so ciale aangelegenheden van de ge meente Vlissingen. die vandaag (woensdag 19 oktober) vergadert in het stadhuis te Vlissingen. aan vang 19.30 uur. Buurthuis De Paraplu in Vlissin gen heeft voor vrijdag 21 oktober een filmavond georganiseerd. Er worden samenvattingen vertoond van de klassieke films Guns of Navarone en Bridge over the river Kwai. Ze handelen over de twee de wereld oorlog. De avond be-, gint om 20.30 uur. Over de bezuinigingsmogelijkhe den doet de gemeenschappelijke schoolraad op maandag 24 okto ber een keuze, voor wat betreft het schoolzwemmen. De vergadering vindt plaats in de commissieka mer van het stadhuis en begint om acht uur. Het wijkcomitée Paauwenburg bespreekt de geschiedenis van het wijkcomitée en de begroting met beleidsplan 1984 tijdens de ver gadering vanavond (woensdag 19 oktober) in het buurthuis De Pa raplu. Aanvang 20 uur. Disco Lammerenburcht in,Vlis singen begint vanaf vrijdag 21 oktober weer met een tweeweke lijkse disco-avond. Drive-inn show El Dorado is ook dit seizoen weer van de partij.'De disco is op vrijdagavond vanaf acht uur in het club en buurthuis Lammeren burcht aan de Zuidbeeksweg. Begin oktober vierde de volks dansgroep de Mac Lee's het eerste lustrum. De groep bestaat uit zo'n veertig leden van om en nabij de veertig jaar. Regelmatig zorgt het gezelschap voor vrolijkheid in be jaarden- en verzorgingstehuizen. "Het optreden voor bejaarden is een erg dankbare taak", consta teert mevrouw H. Schout, een van de initiatiefnemers. "De dank baarheid straalt zo van de gezich ten tijdens een optreden". De Mac Lee's begonnen vijf jaar geleden met vijftien leden. Binnen het jaar tijd was de dansgroep uitgegroeid tot meer dan veertig. De groep heette aanvankelijk 40+"Maar dat kon niet zo blij ven", oordeelt mevrouw Schout. Ook de oefenruimte - Walk Inn te Vlissingen werd veel te klein. Daarom werd besloten oók in zaal Middenhof in Oost-Souburg een oefenavond in te gelasten. Tegen woordig oefent de groep Mac Lee's tweemaal per week. Op maandagavond in Walk Inn van 20 tot 21.30 of in Middenhof van 19 tot 21 uur. Nieuwe leden zijn nog welkom, aldus Mevrouw Schout. Voor informatie 01184-64901. HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN OPLAGE 22.305 Woensdags wekelijks huis-aan-huis in Vlissingen, Oost- en West-Souburg, Ritthem, Koudekerke, Big- gekerke, Zoutelande, Westkapelle. In combinatie met DE FAAM, totale oplage 43.200 verspreiding over geheel Walcheren. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant BV Druk: BV Rotadruk, Postbus 36, 4570 AA Axel Druktechniek: offsetrotatie Sluitingstijd: redaktie maandag 10.00 u. advertenties maandag 1 7.00 u. De Faam en De Vlissinger maken ife deel uit van de Zuidwester Week- bladen Combinatie Huis-aan-huis in Zeeland en West- Brabant. Totale oplage 218.210 ex.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 3