TORRO OP SOLOTOER IN VLISSINGEN Meer service door éénkassasysteem Attracties Trefcenter in herfstvakantie Zestig Heavy Metal 1983 I J89& SABA 77ft- de lichtbron 139ft- PER LUXE TOURINGCAR HERFSTKLEURENTOCHTEN VOOR AL UW BESTRATINGS WERK ROLLUIKEN EN ZONWERINGEN Sunshine® Zonweringen 55,- SABA VIDEORECORDER type VR 6010 SANYO GRUNDIG SABA KLEUREN-TV type T 67 S 42 ULTRACOLOR! 'BEKEND MEI NATIONAL PANASONIC ZANUSSI AFZUIGKAP ELECTROLUX CENTRIFUGE SANYO CANDY EXPERT. JUIST NU EEN BETERE KEUS! Expert Dats Absolute Zekerheid. DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 19 oktober 1983 3 SUISSES TOONT BREIMODE IN SCHOUWBURG Tuinarchitectuur Tuinaanleg en onderhoud 'Pennevruchten' is een rubriek voor liefhebbers van de schrijfkunst. Veel materiaal wordt aan geleverd door de Vereniging van Amateur schrijvers. Maar ook 'ongeorganiseerde' schrij vers kunnen hun werk inzenden aan de redactie van dit blad. Wat limericks VEILINGHAL MIDDELBURG GAAT RAMMELEN NIEUWE OLIE VOOR TURBOMOTOREN Vertikale jaloezieën. Aluminium jaloezieën. Rolluiken Rolgordijnen. REISBUREAU BREHE TOURS 1000 WATT De Expert Vakzaak Maakt Alles Waar! MIFI F WASAUTOMAAT type I HErLE W413 Thuisbezorgen: GRATIS Garantie: ZWAKT OP WIT Service: Informatie: Klant: IS KONING Het grootwinkelbedrijf Tor- ro/Vendet aan de Glacisstraat in Vlissingen heet voortaan alleen nog niaar Torro. Sinds vanmorgen negen uur heeft de onderneming onder deze naam haar duren weer wagenwijd opengezet voor het pu bliek. Het grote voordeel is dat voortaan afgerekend kan worden bij één kassa. Onder de naam Tor ro/Vendet werden levensmidde len gescheiden gehouden van an dere artikelen. Uitzondering is nog de ambachtelijke slagerij, waar het vlees apart afgerekend dient te worden. Torro is een formule van Edah. Deze grootgrutter maakt zoals bekend deel uit van het V&D- concern. Volgens Torrowoord- voerder Wolf wordt een zaak Torro genoemd als de winkelop pervlakte tussen de 1200 en 2000 vierkante meter bedraagt. Een Edah-vestiging telt tussen de 400 en 800 vierkante meter vloerop pervlakte. De Vendet/Torro-vestiging in Vlissingen was de eerste in Ne derland. Nijmegen en Weert volgde. Volgens de Torrowoord- voerder Wolf is de wijziging in de bedrijfsvoering in de Vlissingse filiaal een gevolg van het veran derde koopgedrag van de consu ment. 1 "De non-food markt daalt", con stateert Wolf. "terwijl er in de le vensmiddelenafdeling een aanzet tot daling merkbaar is. "We merkten echter dat een Torro- vestiging meer klanten trekt dan een combinatie waarbij twee kas sasystemen worden gehanteerd. Bovendien voeren wij een sterk concurrerende prijs." Bij de Torro op solotoer blijven evenveel mensen werken als voorheen in de combinatie. De kleuters kunnen deze week trouwens gratis grabbelen in een grabbelton, die in het zelfbedie ningsrestaurant staat. Het begint zo langzamerhand een traditie te worden dat de jeugd zich tijdens de herfstvakantie in de bakkerij van het Trefcenter in Middelburg uiterst creatief uit leeft. Vorige jaren creeërde de jeugd met brooddeeg fantastische kunststukjes. Aanstaande zater dag - 22 oktober - kunnen de jon geren het weer behoorlijk bruin bakken van 14 tot 16 uur. Banket- Wedstrijd hakkers zijn aanwezig ter assis tentie. Diezelfde zaterdag staat er op het buitenterrein van het Tref een reuze springmatras. Terwijl vader en moeder hun boodschappen- wagentje in het warenhuis voort duwen. kan de jeugd zich naar hartelust uitleven. Maar ook voor de volwassenen heeft het Trefeenter een verras sing in petto. In de winkel kan men raden hoeveel broodjes' er in een broodblik gaan. De hoofdprijs is een waardebon van 250,— Op donderdag en zaterdag ten slotte, delen broodbakkers zo'n duizend krentebollen uit. '3 Suisses presenteert op maandag 24 oktober de breimode 1983-1984. De breisnufjes worden getoond in de foyer van de Middel burgse Schouwburg. Aan vang 20 uur. is uw pad naar de voordeur ver zakt of uw oprijlaan naar dei ga rage uw terras of wat ook, geen probleem wij leggen het weer vakkundig en netjes voor U.- Wilt U uw bestrating vernieuwd of uitgebreid hebben geen pro bleem bel nu voor prijsopgave of vakkundig advies, alle materialen kunnen hierbij geleverd worden, gegrond op 14 jaar ervaring. Walcherseweg 258 Middelburg tel. 13381 Art. 7. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig, om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. (Gr 202'. B W 1408 v Sr 53. 54. 98. Ill v.. 131 v.. 240 v.. 261 v.. 418 v.) De op één na grofste uitroep, die onze grootmoeder slaakte om haar onbehagen over het gedrag van ons, als kleinkinderen, te uiten was: "ben je zestig". Als we het AL te bont maakten klonk als TOPPUNT van ontzet ting: "Ben je nou helemaaaaal zestig". Toen ik 10 jaar was. En nu ben ik WERKELIJK hele maal zestig. Oma zou nu 120 geweest zijn. Als ik mensen zie, die ik allang niet meer ontmoet heb, begint het ges prek meestal met de mededeling dat ik er goed uit zie. In het alge meen bekent dat de omschrijving van de in de loop der jaren bij mij verzamelde gewichtstoename. Niemand zegt "man, wat ben JIJ dik geworden", nee. ik zie er goed uit. Dan wordt er een beetje om de leeftijd heen gedraaid tot ik toe geef net zestig te zijn geworden. Aan de andere kant ongelooflijke verbazing. DAT zou men mij niet geven. Werkelijk, ik zie er misschien niet uit als 60, maar 59 geeft mij zelfs een leek op het gebied van ouder- doms taxaties. Kinderen hebben het in dit opzicht minder moeilijk. Een vierjarig achterneefje, dal mij de eerste keer in z'n leven zag, vond. als we samen op de canapé zijn kleurboek bekeken, zonder een - tenminste voor mij - begrij pelijk verband met onze bezigheid: "wat bent U dik". Zijn twee jaar oudere zusje, dat blijkbaar intuitief aanvoelt, dat je zoiets niet ZEGT, vergoeilijkend: "dat geeft niks hoor, U bent ten slotte al oud". En mijn nicht, der kinderen moe der: "ben je nou helemaaaaaal zestig, Maaike, zoiets ZEG je toch niet". Vijftig jaar NA oma. En daarbij ben ik werkelijk al oud. En dik. Ik BEN zestig. Zwitserland Stephan Keune Een jofel jurist in IJmuiden Had wel 'ns de klok horen luiden: Hij wist echter niet. Tot z'n grote verdriet. De plek van de klepel te duiden. Een aanstaande moeder in Blehen Kreeg plotseling hevige weeën: Een tweeling, wat raar Ze pakte een schaar En knipte de luiers in tweeën. Een smooth-operator in Gieten Collecteerde bij zeer hoge pieten: 'Ik dacht, dat U 't wist. Ik ben altrist' En ging van de poen toen genieten. In 'n mooi meer bij Waterloo Speelde gezellig een watervlo. Helaas, wat een flater....; Na pompen van het water. Was dafnia weer een vlo Een danslustige meid in Monnikendam Zocht 'n partner, niet te stram; Toen ze 'em vond. Zei ie terstond: 'Ik ben 'n monnik en dam'. Roos van de Seijp Niet minder dan zevenhonderd hjtrd-rock-fanaten worden zater dag 29 oktober verwacht in de Veilinghal te Middelburg als daar de Raven een flitsend optreden verzorgt. Met in het voorprogram ma Horizon is er tijdens dit festi val 'heavy metal 1983' voor de hard-rock liefhebbers volop te ge nieten. De gebroeders Mark en John Callagher begonnen in 1975 in een viermansformatie met Raven. In korte tijd verzekerde ze zich van een razende populariteit. So lo-optredens werden afgewisseld met de functie van opwarmer in het voorprogramma van onder andere The Stranglers en The Motors. Na vijf jaar ging de for matie verder als trio, met Rob Hunter achter het slagwerk. In 1981 wandelde de eerste lp de Engelse hitlijsten binnen. Inmiddels is de faam van Haven uitgewaaid over het vaste land van Europa en Amerika. In juni van dit jaar werd de derde lp gelan ceerd. "De muziek van Raven", zo omschrijft een kenner, "is bloed stollend hard. Als opwarmer in de Middelburgse veilinghal heeft de organisatie van 'heavy metal 1983' Horizon aan getrokken met Schmoulik Avigal, de ex-zanger van Picture. Het concert begint om half zeven. Kaarten zijn onder meer verkrijg baar bij Bar American in Middel burg en Sjiep Hifi in Middelburg en Vlissingen. De recente ontwikkelingen op het gebied van turbo-ge laden motoren en de daar uit voortvloeiende hoge eisen voor motoroliën, maakten de introduktie noodzakelijk van Castrol TXT. Dit produkt is deels op synthetische basis. Belang- I ^Nieuwe ^1 ^rodiiktenl JJ rijke automobielconstruc- teurs gaven hun goedkeu ring aan deze nieuwe mo torolie. BWM testte Castrol TXT en deze olie is nu op de Nederlandse markt één van dé twee goedgekeurde mo toroliën die met een tempe- ratuurbereik van - 30 gra den Celcius tot 30 graden Celcius voor zowel turbo diesels als benzinemotoren wordt voorgeschreven. Ook voldoet TXT aan de strenge VW norm 500.00 en 505.00, waarmee deze mo torolie als één van de meest universele op de markt ge noemd mag worden. Vooral voor de snellopende turbo-diesel biedt TXT een zeer goede bescherming. Z'ri viscositeit SAE 1ÓW40 geeft een moeiteloze koude start met daarbij een snelle smering. Z'n synthetische compo nenten garanderen een op timale smerirtg bij de ex treem hoge' temperaturen die in een turbo-diesel wor den bereikt. Castrol TXT is leverbaar in een 1-literverpakking en kost per liter 15,95 (incl. BTW) voor de particulier. Enige prijzen incl. b.l.w. Breed Hoog Prijs 150 260 355 - 300 180 584.-) 380 260 850 Enige prijzen incl. b.l.w. Breedte Uitval Prijs 1100 .180 92 ;200 180 147- 300 180 203 - Breed Hoog Prijs 100 160 276. 200 160 400. 250 160 462, Enige prijzen incl.-b.t.w. Breedte Hoogte Prijs 100 160 66,- 200 160 126 - 280 160 202.- Gratis opmelen en thuisbezorgen en goede service. 2 Jr. garantie - snelle levering. Elke maat leverbaar. Bel. of vraag gratis documentatie aan bij: A. Butijnweg 7. Rilland Bath, tel. 01135-1263 Achterhaven 20, Goes. Tel. 01100-28214 Ook 's avonds en zaterdag's b.g.g. 02990-20609. (met bijzonder veel natuurschoon) Op zaterdag 22 okt. (Brabantse Kempen) Middagtocht Westbrabant route, Taxandria route en Grenslandroute. Prijs per pers. 40 j™"" incl. uitgebreid diner Op zaterdag 5 nov. (Brabantse en Belgische Kempen) atel, uitqebre Prijs per pers. incl. uitgebreide koffietafel, uitgebreid dineren glas wijn. Beide ritten zijn geheel verschillend van route. Zaterdag 22 okt. vertrek af Vlissingen 1 2.45 uur. Zaterdag 5 nov. vertrek af Vlissingen 10.15 uur. Souburg - Middelburg - Nieuwland - Arnemuiden enz. Plaatsen vertrek geldt voor beide ritten. Hoek Korte Delft Reigerstraat 9 Middelburg tel. 01 1 80-14720 Vlissingen, J. Malgo, Hobeinstraat 24 01 184-13753 üoedkoopi Maar dan wel tu de expeht-vak-zaak! M V.H.S. systeem - 8 kanalen - programma over 8 dagen bovenlader. Picture Search null IpC VIDEORECORDER rmur J ^pe VR-2324 PHILIPS! Mdeo-2000systeem. 8 Uur op nemen en weergeven op één band zonder deze om te keren. Ver der alle technische snufjes ais picture-search, vooraf progr. etc. Bij Expert nu voor slechts KLEUREN-TV type CEP-7110 56 cm beeldbuis. 12 Voorkeuze- zenders. Grote frontluidspreker! Met 3 jaar garantie. Prijs bij in ruil bij Expert nu slechts VIDEORECORDER V-2000 SYSTEEM. 32 Kanalen. Maar liefst 8 uur speelsuur op één cassette! Slow-motion en picture-search. Adviesprijs f 2499,-. Nu bij Expert 67 cm beeldbuis. 39 Voorkeuze-zenders. Automatisch zenderzoek-systeem. Incl. INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING. Prijs bij inruil bij Expert ATA Dl COMPUTER nimvi tvspel Vrijwel alle spelmogelijkheden zijn hiermee uitvoerbaar d.m.v. los verkrijgbare spel- cassettes. Bij Expert nu incl. 2 spelcassettes voor WASAUTOMAAT Volautom. wasautomaat voorzien van alle programma's. Toerental centrifuge 400. Adv. pr. f 829,-. 1398: STOFZUIGER type MC-7010 '750 watt motor. Met kombi- zuigmond en vele hulpstukken. Adv. pr. f 248,-. Expert prijs slechts 3-IN-l SET type SG-X 10 AM/FM- en LG-ontvangst. Platen speler met snaaraandrijving. Cass. deck met autostop. Leverbaar in verschillende kleuren. Nu voor Krachtige motor. 3 Snelheden. Met filter. Ook zonder afvoer te gebruiken. KEMA-keur. Bij Expert Expert STOFZUIGER type Z 908 S 1000 watt. Snoeroprolmechanisme Stofcassette. KEMA-keur. 2 JAAR GARANTIE OP DE MOTOR! Incl. vele hulpstukken. Nu AL Voorzien van be veiligde deksel. Geschikt voor 2% kilo wasgoed. Nu uw was bijna strijkdroog. Adviesprijs f 195,-. Bij uw Expert vakzaak MIDDELBURG - LANGE NOORD3TR 14-20 - 01180-13373 ZUIDZANDE - DORPSPLEIN 6-7 - 01170-2222 WASAUTOMAAT type 143 14 Wasprogramma's w.o. bio- en wolwas. Roestvrijstalen kuip en trommel. Extra voordelig voor AUDIORACK type 220 Versterker, 2 x 20 watt. Tuner met AM/FM en Lange Golf. Cass. deck met dolby en soft- touch bed. Draai tafel, halfautom. met MD-element. Bij Expert nu kompleet met luxe audiorack voor DE NIEUWE MIELE KLASSE! Alle wasaprogramma's w.o. bio- en wolwas. Toerental centri fuge 800. Laag energieverbruik. Adviesprijs f1999,-. Bij Expert nu voor Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden 1

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 18