Grijp uw kansi UW VOORDEEL 625.- i AUTOBEURS GOES GEPROLONGEERD KEUZE UIT VELE MERKENGROOT EN KLEIN OOK DIESELS EN AUTOMATEN SCHERPE PRIJZEN!!! 3 tot 6 MAANDEN GARANTIE w IEDERE KEURING TOEGESTAAN. ^1 GOES VLISSINGEN bewijst: zijn waarde... ...rij het: bewijs! M. DE DREU EN CO. B.V. Autobedrijf Wondergem en Melse 4ijXw6l fcv WAAR? RUIJTERLAAN 35 VOORMALIGE VOL VO TRUCK GARAGE DEZE SHOW WORDT GEHOUDEN DOORBOVAG AUTOBEDRIJVEN DEALERS VAN GERENOMMEERD MERKEN GOES B.V. VLISSINGEN C.V. JAIMSSEIMS VLISSINGEN B.V. AD VER TEREN autohandel „De Polder Ca DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 19 oktober 1983 THANS PARKEERGARAGE 'RUIJTERLAAN bij Ceres Beeld richting Goes-Zuid. WANNEER? 20, 21 en 22 oktober ook donderdagavond tot 21.00 uur. OPENINGSTIJDEN v.d. BEURS: DO 20 OKT. V.A. 10.00 U. TOT 21.00 U. VR 21 OKT. V.A. 10.00 U. TOT 17.30 U. ZA 22 OKT. V.A. 10.00 U. TOT 17.00 U. Bovag garantiebewijsleasing financiering Uw Mitsubishi-dealer voor Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren JUMBO de erg ZUINIGE 5-deurs, biedt ruim plaats aan 4 volwassenen, snel, veilig, kompleet en vooral zuinig, te gek lage prijs voor zoveel echte SUBARU Tijdelijk bij aankoop van een nieuwe Subaru... afleveringskosten M.L. behandeling gratis. Dit aanbod geldt t/m 29 oktober op de Mini Jumbo uit voorraad geleverd. eenvoudig uniek AUTOBEDRIJF Zusterstraat 34 tel. 01180-12927 Middelburg (centrum) Saab - Seat-dealer voor Walcheren tel. 01184-15220 Alfa Sud1979 Ford Escort 1.3 GL1978 Fiat Ritmo 65 CL1982 Fiat Ritmo Diesel1980 Fiat 1271981 Fiat 1271975 Opel Kadett Coupé1979 Opel Kadett 2-drs1978 Opel Kadett Berlina1978 Opel Ascona 1.91980 Hyundai Pony1980 Datsun Sunny1979 Renault 5 Alpine Coupé1980 Mini Clubman Estate1978 Fiat Ritmo 65 GL1980 Ford 1.6 Ghia1980 NIEUWE SEAT RONDA vanaf 13995,— SAAB Saab 900 Turbo 3-deurs1981 Saab 99 GL 4-deurs1982 Saab 900 GLS 4-deurs1982 Saab 99 4-deurs1979 Saab 900 GLS 4-deurs LPG1982 Saab 99 EMS1977 Saab 900 5-deurs Turbo1980 T27" UN ICEF-ARTI KELEN POPULAIR BIJ KINDEREN I Jïieuwex-.1 Produktenl jl Nieuwe voorlichtingsfolder "Bij de tandarts" EEN AUTO KOPEN BEGINT OP OEZE PAGINA ADVERNEMEN ADVERTELLEN ADVERDRAAID ADVERZIEN ADVERGETEN ADVERB0UWEN ADVERK0PEN ADVERTENTIE de)/lissinger EEN AUTO KOPEN BEGINT HIER tel. 01 182-2595 oranje nassaustraat 34 - arnemuiden CARAVANWACHT 1 fMWfnl M'DDELBURG I VEERSEWEG 104 OCCASIONS TOT 5.000, OCCASIONS VAN 7.500 - TOT 10.000. DEMONSTRATIE-AUTO'S Citroën CX 20 WELKOM OP DE r OCCASIONS VANAF 10. AUTO-AKTUEELAUTO-AKTU Deze week grote kollektie AUTO'S tussen 2.500 en 5.000 gulden w.o. Audi 50 LS, Audi 1 00 LS, Opel Kadett Coupé, Peugeot 304 Break, Mitsubishi Celeste, en nog vele andere. DIV. MITSUBISHI'S Galant 2000 GL'79 Galant 1600 GL v.a'77 t/m '79 Colt 1200 GL 5-drs'80 Sapporo 1600'78 Galant 2000 GiX autdec. '78 ANDERE MERKEN Ford Escort'75 Fiat 133'76 Toyota Corona 2000aug. '76 Citroen Oyane 6'76 Peugeot 504 coupé automaat'73 Ford Granada 2.3'77 DIV. MITSUBISHI'S Galant 2300 GLX turbo diesel'81 Lancer 1600 GSRaug. '80 Galant 1600 GLaug. '79 Galant 1600 GL.....okt. '79 Colt 1200 GL 5-deurs'82 L300 gesloten bestel'80 Colt 1200 GL 3 drs'81 ANDERE MERKEN: Ford Taunus 2000 GLokt. '78 Ford Taunus 1600 GLapr. '81 Hyundai 1200 TLmrt. '83 Fiat 127 - 1050 CL 3-drsjuni '80 Fiat 127-3 drsfebr. '78 Audi 80 LSjmei '80 Toyota Tercel 3-drs autapr. '80 Toyota Corolla'77 Renault 5 TL'82 Verrijn Stuartweg 6 Mercuriusweg 29 Tel. 01 100-30768 (t.o. Prijsslag) Tel. 01 184-19051 Vertegenwoordiger: Sj. de Feyter, tel. 01 100-14467 incl. b.t.w. 1 11 Wijzigingen in constructie, uitvoering en prijs voorbehouden. SPie FTuidige nw.prijs Nu voor Opel Rekord 2.0S m. radio, trekhaak. Luxe1981 34.000- 19.500.- Opel Rekord 2.0N met gas1980 31.000,— 12.750,- Opel Rekord 19N Luxe1978 30.000,- 8.500.- Opel Rekord 2.3 Diesel1979 32.000,- 12.900,- Manta'B 19N1979 26.000,- 10.900,- Ascona C 5-drs. 16S open dak nov. 1981 27.000,- 18.900,- Ascona B 4-deurs Diesel1979 30.000,— 11,500,— Ascona's diverse'75-'77-1979 vanaf 1.800.— Kadett's, div. ook met heel weinig km., vanaf950,— Peugeot 604 GL 4-deurs1979 55.000.— 4.950,- Suzuki Alto FX 5-deurs1982 12.000,- 9.250,- Chrysler 2.0 Automaat1978 20.000,— 3.450,— Pres. Rooseveltlaan 772, Vlissingen, tel. 01184-1 7100 Verkopers D. Dekker. 01184-62693 en B Smits, 01192 1897 Eigenaar P. Schouwenaar. 01102 1631 Bij het afsluiten van de eer ste fase in de grote najaars actie voor Unicefwenskaar- ten en geschenkartikelen blijkt ook de belangstelling van kinderen voor de nieuwe Unicef-produkten de totale opbrengst van de actie toch op peil te houden. De dui zenden vrijwilligers, die de Unicefcollectie verkopen, melden weliswaar een in vloed van de economische problemen op verkoop van een aantal Unicef-wens- kaarten, maar zij zeggen te gelijkertijd dat een gevrees de daling gelukkig is uitgeb leven. Als reden ervoor wordt op gegeven: de extra belang stelling van kinderen voor de niéuwe geschenkartike len. de populariteit van de prentbriefkaartkalender, en de twee ontwerpen in de se ries wenskaarten. Deze voorlopige conclusie na de eerste actie-fase van Unicef in Nederland wordt bemoedigend geacht zeker in het licht van de dreigende financiële tekorten bij de uitvoering van projecten voor kinderen in noodsitua ties in ontwikkelingslanden. Tot de nieuwe artikelen die dit najaar door Unicef wer den uitgebracht behoort Educoll 5. Het is een set van 5 bouwplaten waarmee mo dellen van traditionele hui zen uit Latijns Amerikaanse landen, als Suriname, Peru, Brazilië kunnen worden ge maakt. Ook de Nederlandse uitgave van 'Tikeri Takeri", een kijk-, lees- en kleurboek krijgt veel belangstelling. Tikeri Takeri werd oor spronkelijk samengesteld door de educatieve televisie in Finland. Als reden voor de interesse voor de Unieef-kalender 1984 wordt genoemd de zeer oorspronkelijke en kleur rijke vorm. Op de kalender zijn ontwerpen van prent briefkaarten afgedrukt, die ook te gebruiken zijn. Japans ontwerp Enigszins verwonderlijk is dat een Japans ontwerp in de series Kerst- en Nieuw jaarskaarten het wint van alle illustraties, die beschik baar zijn gesteld door kun stenaars uide verschillende werelddelen. Ook de wens kaarten met traditionele winterse beelden uit ons ei gen land, in de serie 'Oude meesters in de schilder kunst', blijkt veel belang stelling te krijgen van het publiek. De extra aandacht van kin deren voor de nieuwe Uni cef-produkten stimuleert bij de Unicef-vrijwilligers het vermoeden dat die produk ten ook meer als Sinterklaas cadeaus zullen worden ge bruikt. De als geheel fraaie Uni- cef-collectie wenskaarten en geschenkartikelen bevat ook puzzels, een advents- boek. een bureau-agenda en het reeds bekende inter nationale kookboek voor kinderen. Me. de opbrengst uit de verkoop van Unicef artike- Met de nieuwe folder "Bij de tandarts" - de eerste van een serie van vier - speelt de Nederlandse tandarts in op de behoefte van de patiënt aan meer tandheelkundige informatie. De folders zijn uitgaven van de Stichting Excerpta Me- dica, de uitgever die al veel andere medische folders heeft uitgebracht, zoals bij voorbeeld "Onder narcose" en "Röntgenonderzoek". De Nederlandse Maat schappij tot bevordering der Tandheelkunde en het Centrum voor restauratief klinisch onderzoek van de subfaculteit tandheelkunde te Nijmegen hebben mede werking verleend aan de totstandkoming ervan. De informatie is samenges teld door diverse deskundi gen en zo geschreven dat het de patiënt aanspreekt. "Bij de tandarts" geeft een beeld van wat tandheel kunde is, de bouw van het gebit, het werk van de tandarts en de meest voor komende behandelingen. Hierdoor krijgt de patiënt antwoord op vele vragen. Zo wordt er onder andere uiteengezet wat kronen, jackets, bruggen, stifttan- den en inlay's zijn. Wan neer röntgenfoto's worden genomen, verdovingen worden toegepast en wat een tandvlees- en zenuwbe handeling is. len worden inentingscam pagnes, onderwijs- en voedselprojecten voor kin deren, water voorzieningen, en ook vrouwenprojecten, gefinancierd. Voor inlichtingen over de Unicef-wenskaarten en ca deauartikelen. bellen naar Unicef-Den Haag, tel.: 070-552000. Daar zijn ook de honderden verkoopa dressen, verspreid över heel Nederland bekend. Bij de samenstelling van deze folder is bewust voor deze onderwerpen gekozen, omdat hierover nog geen patiëntenfolders zijn. De inhoud van de folder is, naast informatie en goede raadgevingen aan een ieder die zijn gebit zo lang moge-' lijk wil behouden, gelar deerd met informatieve il lustraties. Na de uitgave van de folder "Bij de tandarts" komen er binnenkort nog drie andere, namelijk: A vullingen in taniren en kie zen kronen en bruggen wortelkanaalbehandeling In deze folders worden on derwerpen uit "Bij de tand arts" uitvoerig en diep gaand behandeld. In de folder "Vullingen in tanden en kiezen" wordt uitgelegd welke soorten vullingen er zijn en hoe die worden aan gebracht. De folder "Wortelkanaal behandeling" geeft infor matie wanneer een derge lijke behandeling nodig is en hoe een tandarts te werk gaat. In de folder "Kronen en Bruggen" wordt de patiënt geïnformeerd over de soor ten. hoe ze worden geplaatst en welke nazorg hij in acht moet nemen. De folder "Bij de tandarts" en de drie binnenkort ver schijnende zijn alleen via de tandarts te verkrijgen. A.H. te M. had piano (in goede staat) te koop. Woensdag in de Faam-Vlissinger, donderdag verkocht. inruil en financiering van gebruikte automobielen inruil en financ. mog. mercedes 303 diesel.. 1 60.000 km '78 datsun cherry 1400 gl coupé 40.000 km ...'81 opel kadett 1.2 n 56.000 km'79 audi 100 15 en Ipg 84.000 km'78 opel ascona 1 600 52.000 km'77 bmw 31 6 zéér sportief 83.000 km'77 Onderhoud aan auto's en caravans Reparatie van rubber geveerde assen Auto- en caravanschades Expertises en bemiddeling Stalling Avond- en zaterdag service Keuringen Or. A F. Philipsstraat 18. 4462 EW Goes, tel. 01100-15103 ^1 Citroën Dyane 61975 90.000 km Citroën Dyane 41975 60.000 km Citroën 2CV61978 94.000 km Citroën GS Club1977 83.000 km Citroën GS Break1978 78.000 km Citroën G Special1975 90.000 km Chrysler 2 L Autom1974 108.000 km Chrysler 16101978 112.000 km Fiat 127 3-drs1977 72.000 km Fiat 127 1977 40.000 km Ford Taunus 1.61974 88.000 km Mazda 10001976 76.000 km Peugeot 104 GL1974 59:000 km Peugeot 504 GL Autm1976 110.000 km Renault 4 TL1977 116.000 km Simca 1100 Special1977 126.000 km Toyota Cprona Combi1977 117.000 km Toyota Carina1973 104.000 km Toyota Corolla Sportsw1978 98.000 km Citroën CX 2400 Pallas LPG1977 81.000 km Citroën 2CV6 Spec1979 44.000km Citroën GS Club Break1978 63.000 km Citroën GS Service1978 51.000 km Citroën Visa Super1979 80.000 km Mini 8501979 71.000 km Opel Ascona1977 103.000 km Datsun Sunny1979 29.000 km Simca 1308 "Swing"1979 86.000 km Sunbeam 1.3 LS1978 59.000 km Citroën 2CV6~Spec1982 9.000 km Citroën 2CV6 Club1981 36.000 km Citroën Acadiane1982 33.500 km Citroën G Special1980 70.000 km Citroën G Special Break1978 57.000 km Citroën G Special Break1979 46.000 km Citroën GS Special1978 59.000 km Citroën GS Pallas1979 60.000 km Citroën GS X31979 50.000 km Citroën GS Pallas1979 47.000 km Citroën Visa Club1979- 44.000 km Citroën CX 25 Diesel....1978 169.000 km Fiat Mirafiori Diesel1980 60.000 km Fiat 127 1050 L1981 46.000 km Fiat Ritmo 65 L1979 63.000 km Renault 14 TL1979 88.000 km Talbot Horizon 1.5 GLS1979 61.000 km Citroën Visa Super E1981 37.000 km Citroën Visa Special1982 41.000 km Citroën GSA 11301981 48.000km Citroën GSA Club Ipg.... 1981 52.000 km Citroën GSA Club1981 25.000 km Citroën GSA Club Break 1980 89.000 km Citroëü GSA Pallas1981 63.000 km Citroën GSA Pallas1981 43.000 km Citroën CX Athena1980 100.000 km Citroën CX 2500 D Break 1982 17.500 km Fiat Ritmo 65 CL1980 40.000 km Ford Taunus 1.6 L autom.1980 47.000 km Mini Metro 1000 L1982 24.000 km Peugeot 305 GLS1979 53.000 km Renault 4 GTL1981 55.000 km Renault 5 GTL1981 28.000 km Renault 20 TS Autom1979 56.000 km Renault 20 TS1981 48.000 km Renault FuegoGTS Automaat LPG)1980 84.000 km Talbot Horizon 1.5 GLS1980 72.000 km Talbot 1510GLS1980 55.000 km Toyota Corolla 13 DX1982 10.000 km Rover 26001981 56.000 km Volkswagen L Diesel 1982 27.000 km april 1983, 16.000 km. Jncl. stuurbekrachtiging, schuifdak, 5 versn.bak Kleur blauw metallic VEERSEWEG 104 MIDDELBURG 01180 29955

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 10