allerlei GROENTEMAN 2# 149 199 JAC HERMANS 299' 59 n m/h 1ËA A m ?roduct MAGERE YOGHURT CHAUDFONTAINE BRONWATER VELUC0 APPELMOES SPERZIEBONEN PINDAKAAS SANTUSA ZUIVERE BUENH0NING BRAD0 BAK EN BRAAD AQ ERU GOUDKUIPJE GOLDEN WONDER SLA0UE WORTELEN EXTRA FUN QQ KNAKWORST MACLEANS TANDPASTA IQ# PENNYWAFELS SPERZIEBONEN APPELENJAMES GRIEVE PEREN, BEURRÉ HARDY 1QQ JORDAN TANDENBORSTEL]4 Q VAN HOUTEN SUPERREEP QQ ENGELSE DROP PERSSINAASAPPELEN 94Q SCHOUDERKARBONADE 7QC KUIKENBOUTEN SPLENDID TOTAALWASMIDDEL AST0R H0NDEV0ER OF 595 MICKY KATTEV0ER informatie De afgelopen weken lieten wij de prijzen flink kelderen. Ruim 100 artikelen waren zo brutaal door ons ingekocht dat ze royaal in prijs verlaagd konden worden. U kon uw ogen waarschijnlijk niet geloven, want kijk om u heen, de koffie is overal duurder geworden. Onze eigen koffie werd goedkoper. De sigarettenprijs stijgt, maar onze eigen sigaretten niet Jac. Hermans Prijs-slag blijft heel brutaal z'n prijzen verlagen. Gewoon een kwestie van rekenen en nog eens rekenen. We laten de belangrijkste verlagingen nog eens zien in deze advertentie. DE FAAM - DE VLISSINGER UW WEEKBLAD DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 14 september 1983 Verkiezing Disco Queen in Hooizolder COMPLEET OVERZICHT HIFI, TV- EIM VIDEOAPPARAT UUR; DE SMULROL ROMANTISCHE NAJAARSKLEUR EN VAN CUTEX Aantrekkelijke iliscogirls werpen zaterdagavond 17 september alle eharnte in de strijd 0111 zich meester te maken van de welluidende titel Disco-Queen. Behalve in Plaee de Meir in Oud- Gastel. gebeurt dat ook in de Hooizolder te Westka- pelle. Volgens de organisatie is de verkiezing van de Disco- Queen heel anders dan een miss verkiezing. "Deze test doorbreekt het patroon van een sehoonheidstest. Hel gaal er niet om wie de mooiste is. maar wie zich het beste presenteert". Er zal in elk geval wel gelet worden op de passende kle ding. Wie in een van beide ge noemde plaatsen wint. dingt mee naar de lande lijke titel, om vervolgens te kunnen deelnemen aan de verkiezing van de Europese diseoqueen. Er zijn bijzon der fraaie prijzen te winnen. Voor informatie over deel name 03200-51113. 1983 mag met recht het jaar van de Compact Disc wor den genoemd. In het voor jaar werd het systeem in ons land geïntroduceerd en van af de eerste dag is de be langstelling bijna ongelofe lijk geweest. Als Nederlan ders mogen we best een beetje trots zijn op het feit dat de Compact Disc in eer ste instantie een Neder landse ontwikkeling is. Al dus de auteurs van de nieu we Welke-gids Hifi. TV en Video '84. De Compact Disc is niet de enige ontwikkeling die in deze gids aan de orde komt. De volledig vernieuwde ge neratie beeld- en geluids apparatuur wordt uitvoerig beschreven: "van tuner tot platenspeler, van luidspre ker tot cassettedeck". De lezer van deze Welke-gids krijgt een goed beeld van de mogelijkheden en doet allerhande suggesties op om een keus te kunnen maken die bij zijn wensen en zijn portemonnee past. Alhoewel op korte termijn niet is te verwachten dat de Nederlandse televisie-pro- gramma's van stereogeluid zijn voorzien, is bij vervan ging van een TV-toestel de aanschaf van een stereo toestel verstandig. Omdat veel Duitse televisiepro gramma's wel stereogeluid hebben en omdat het aantal bespeelde videocassettes met stereogeluid toeneemt. Daar komt bij dat de kwali teit van de stereo-TV-toe- stellen bijzonder is. HUFIJVMN VIDEO *84 In deze gids vanzelfspre kend veel aandacht voor vi- deo-apparatuur, waarbij de draagbare toestellen extra aandacht krijgen. De ver nieuwingen op dit gebied zijn de laatste jaren snel ge gaan. De fabrikanten heb ben daarbij het motto ge hanteerd: "nog kleiner, nog handzamer". Verder in de ze gids verhelderende in formatie over de beeldplaat en zijn apparatuur. Boeiend is het hoofdstuk over videospelletjes waar voor Chriet Titulaer, een van de auteurs van deze gids tekent. Hij gaat in op het aanbod en vertelt over de mogelijkheden om met behulp van een huiseom- puler zelf videospelletjes te schrijven. Het kiezen uit deze nieuwe generatie apparatuur is al met al voor de consument niet eenvoudig geworden. Vandaar dat deze Welke- gids hel lezen meer dan waard is als de aanschaf van Hill-apparaluur, een TV- toestel of Video wordt overwogen. De gids geeft een verhelde rende kijk op hel aanbod, plus een volledig produklo- verzicht met prijzen en adressen van leveranciers. IK' nieuwe Welke-gids Hifi- WIJ ZIJN ZO BRUTAAL AAN TPRIJSVERIAGEN DATU WEL TWEE KEER MOET KIJKEN Sneeuwster gebak diepvries, gevuld met advocaaJ_ en slagroom 399 Zilvermerk koffie gemalen, vacuum literpak 469 literfles heel blik-86- pot 0,72 liter Verkrijgbaar in filialen met een zuivelafdeling. 1/3 pot .416-. pot 450 gram-386-. pakje 200 gram-69-— 100 gram .469- literflacon _-249-_ Verkrijgbaar in onze filialen met een groente afdeling. Prijzen geldig t/m 17 september a.s. pot 0,72 liter-69"M pot 8 stuks blauw of rood, tube 75 ml-619-I m pak 8 STUKS KILO -2 KILO I medium of hard469"I m 80 gram, melk, puur of noot469" zak 400 gram Verkrijgbaar in onze filialen met een slagerij. Prijzen geldig t/m 17 september a.s. Braziliaanse 2 KILO VI KILO zak 2 KILO _-619-_ .-869-. KILO blik 410 gram .-69-. WAT UW PORTEMONNEE NODIG HEEFT ISN BRUTAlf KRUIDENIER VLISSINGEN Hermesweg 25 MIDDELBURG Blauwedijk 74 TV en Video '84 is hij de meeste tijdschriftenwinkels te koop. Prijs: 4,95. Na het overweldigende succes van smulrol binnen de horeca presenteert Hora Snacks b.v. in Maastricni haar nieuwste product nu ook rechtstreeks aan de consument. Smulrol - een gepaneerde, krokante Hens met veel vlees, verse groen ten en speciale pittige krui den - is binnenkort ook in de winkel verkrijgbaar in een konsumentenverpak- king van 4 stuks a 75 gram. De presentatie van het nieuwe Moraprodukl zal worden ondersteund met een 'intensieve lelevisierek- larne (de smulrol-spot is vanaf begin oktober gemid deld 1,5 maal per week op de t.v. te zien), alsmede door het houden van win- keldemonstraties. Een opwindende herfst is op komst met een opleving van het Hollywood van de jaren vijftig. Cutex heeft hier al op ingespeeld met de nieuwe kleuren nagellak, lipstick en oogschaduw. Namen als 'Scarlet'. 'Kiss Goodbye' en 'passion' ge ven aan dat romantiek dit najaar hoogtij viert. De twee nieuwe modieuze tinten oogsehaduw uit de Magic Eyes serie: melan cholisch heide-paars, en turqoise-grijs. worden door Cutex gepresenteerd in een handzaam duo-doosje, on der de naam 'Romance'. Deze zachte maar toch compacte oogschaduw is mooi-dekkend. en geeft te gelijkertijd een diepe kleur en heel verfijnde glans. De prijs van de nagellak is 5.95 van de lipmoist (die ook vochtinbrengend is) J' 7.50 en van het Magie Eyes duo-doosje met twee kleuren oogschaduw 8.50. LJ «- ■fxM a

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 12