Arne's Genoegen toetert 85 jaar 01130-2672 iïwrs. - - se,ovia we" adverteren doet verkopen ROLLUIKEN t w/ejdc DANSCENTRUM ED CHRISTINE DANSCENTRUM ED CHRISTINE KRUIJSHAAR fa M ft DANSEN VOORDEELT1PS snelle vliet amr reisb - «-■ w,n 9 grenen eethoek axel ?G1S RAAMH0RREN EN HORDEUREN Woensdag 14 september 1983 DE FAAM - DE VLISSINGER xbdicvi/t*- ■i &t>cheA<i. T aptoe WIJZIGINGEN bij voorkeur schriftelijk doorgeven.» Het adres Postbus 5017,4330 KA Middelburg, telefo nisch, maandag vóór 14 uur, 01180-27651 (tst. 54). ARTSEN APOTHEEK: TANDARTSEN: VERLOSKUNDIGE: Al 5 jaar een betrouwbaar adres voor degelijk en vakbekwaam dansonderricht. Deze week starten de lessen te: Middelburg, Kortgene, Kwadendamme, 's-Heer Arendskerke, 's-Gravenpolder. In enkele plaatsen is inschrijven nog mogelijk. Inl. alle werkdagen tussen 2-5 uur 's-middags. H. de Grootstraat 57, 441 6 EE Kruiningen, 01 1 30-2672 UITNODIGING uur kom, Jce„ Voor informatie en/of opgave: Bel 01717-2010* ENSAID BALLETSCH00L"GISEULE" JAZZ-BEAT-COIMDITIETRAIIMIIMG KLASSIEK BALLET Inl. tel. 01115-3305. 1.275,- NU 975,- pot, waar winkelen nog gezellig is. TOKÖ BÏÏRDaRG HIËH" S atfW "Riverside Combo" 'SANDY ROAD BAND' Bel voor inl.: 01107-1555 MIDDAGT0CHT 6 OKTOBER DAGTOCHT 8 OKTOBER HERFSTREIZEN PER LUXE TOURINGCAR NAAR ZONNIG SPANJE 14 OKTOBER DAGTOCHTEN SEPTEMBER: PRIMA KWALITEIT TEGEN UITZONDERLIJK LAGE PRIJZEN. - U kunt er niet buiten - de insecten er niet binnen. Nergens goedkoper! Vraag vrijblijvend prijsopga ve of bezoek onze sho var oom. Ook donderdag op koopavond geopend ZONWERING rolluiken en inbraakbeveiliging Showroom: Wijngaardstraat 19 Goes Tel.: 01100-20173 Uw adres voor alle types binnen- en buitenzonwering, rolluiken en juweliershekken, alsmede inbraakbeveiliging ZA TERDA G GROOTSE FEESTDA G Een jubileumcommissie en het be stuur heeft voor de viering van het 85-jarige jubileum van Arne's Ge noegen een grandioos muziekfeest georganiseerd. Hoogtepunt daar bij is ongetwijfeld als vijf Zeeuwse korpsen om 17 uur worden samen gevoegd tot een mammoetkorps en - afgewisseld door drumbands - Van donderdag 15 t/m woensdag 21 september BROTHER ENEMY is een ver haal over een bekend artiest, die zelf poppen maakt. Een groep jeugdige vandalen vernielt zijn werk. Ze komen voor de rechter. De straf is dat de groep zelf een poppenshow moet maken; dit moet een bijbels karakter dragen. De groep krijgt onderlinge ruzie. Daardoor wordt een en ander over de achtergronden van de jonge delinquenten duidelijk. De film draagt de boodschap uit dat een nieuwe start altijd mogelijk is. Koffiebar Sjaloom Oostkapelle, zaterdag 19 uur. Arnemuiden overtoeteren met marsmuziek. Het feestelijke gebeuren begint al 's morgens om hajf elf. Dan houdt de jubilerende rhuziekvereniging een rondwandeling door de vis sersplaats. De majorettengroep uit Nieuw en St. Joosland, bege leidt de 85-jarige vereniging. Ge durende de middag maken vijf zusterverenigingen beurtelings een rondwandeling door Arne muiden. Deze verenigingen zijn: Harmonie Voorwaarts uit Kou- dekerke, OK.K uit Westkapelle. Caecilia uit' Vlissingen, Advendo uit Wolphaartsdijk en Onda uit Nieuw en St. Joosland. Tegen vij ven vormen deze vijf het mam moetkorps. Dit alles vindt plaats op het marktplein. Van donderdag 15 t/m woensdag 21 september Eerst gebruikte de hard-rock- groep RED DRAGON nog een lief achtergronddeuntje van de synthesizer. Na verloop van tijd verplaatste de sound zich echter meer in de richting a la Saxon, Scorpions, Black Sabath. Tigers en Pantan. Maar de synthesizer bleef de uit Tilburg afkomstige formatie trouw, zij het dat deze wat minder opvallend aanwezig is. De vier leden van Red Dragon zijn van mening dat de hard rock te weinig aandacht krijgt. Radio bezetten, televisie overrompelen en disco pleiten, briest de formatie dan ook regelmatig, hetgeen on der meer is te beluisteren in een van de laatste songs Disco Girl. Het repertoire van de Brabanders bestaat uit ballads, scheurende akkoordschema's en solo's. Disco Royal Zoutelande, zaterdag 21 uur. Als knallende openers van het seizoen introduceert de Jazz acti viteiten stichting (Jazz) de NEW ORLEANS SYNCOPATORS. Het is een formatie die in Neder land op haar gebied de kroon spant. De geschiedenis van de band gaat terug naar 1954, toen Jan Burgers de leiding had. De stijl van deze formatie is in de loop der jaren wat gemoderniseerd, maar behield haar eigen geluid. Het Jazzminnend publiek bezoekt dan ook met graagte de concerten van dit ensemble. Schouwburg Middelburg, zaterdag 21 uur. HET BELGISCH KLARINET TEN KWARTET (een bezetting van Es-klarinet, twee Bes-klari netten en een Bas-klarinet) is een uniek ensemble. Het succes heeft de groep rietblazers grotendeels te danken aan het inzicht en het taaie werken van de stichter Mar cel Hanssens'. die het kwartet in 1960 oprichtte. De klarinet kreeg haar klassieke vorm in de acht tiende eeuw. Monique van der Ven in 'Bran dende Liefde'. BRANDENDE LIEFDE is de allernieuwste Nederlandse speel film naar een boek van Jan Wol kers met dezelfde titel. Onder an dere Monique van de Ven speelt in een hoofdrol. Alhambra I Vlis singen, werkdagen 20 uur, zater dag 19 en 21.30 uur, zondag 14, 19 en 21.30 uur. Aanvankelijk speelden klarinetk wartetten voornamelijk transcrip ties van strijkkwartetten omdat zij niet beschikten over een eigen re pertoire. De levensvatbaarheid voor deze blaasensembles leek ni hil. Toen Marcel Hanssens in 1960 Het Belgisch Klarinetten Kwartet vormde, was hij zich dan ook ter dege bewust van dit probleem, maar men besefte tegelijkertijd dat hard werken erkenning zou inhouden. Nu, zo'n 23 jaar later, blazen nog steeds dezelfde leden in het ensemble als destijds. De Belgen hebben zich inmiddels verzekerd van een nationale en internationale faam. Grote Kerk Veere, zaterdag 20 uur. Het TROISDORFER MAN NENKOOR maakt jaarlijks suc cesvolle reizen naar het buiten land. Zo trad het Duitse koor on der meer op in Brugge, Parijs en Salzburg. Het koor is drie keer te •gast bij de zangvrienden van het Middelburgs Mannenkoor. Ook wordt gezamenlijk opgetreden. De Zeeuwsen staan onder leiding van Han Beekman. Het Troisdor- fer Mannenkoor wordt geleid door H.R. Fliersbach, die in de Bondsrepubliek meerdere koren leidt. Nieuwe Kerk Middelburg, zaterdag 20 uur. Rk. Kerk Mid delburg, zondag 10 uur. Toen de Hongaarse formatie MAKAM ES KOLINDA in fe bruari 1982 in het Muziekcentrum Vredenburg te Utrecht voor zo'n 2000 mensen optrad, werd de groep tot twee maal toe gedwon gen - na een staande ovatie - een toegift te geven. Dat was de eerste confrontatie met Nederland. En Voor de wandelliefhebbers is WANDELEN DOOR EN LANGS DE HOGE VENEN een mogelijkheid om in de verste uit hoeken van de Hoge Venen ge documenteerd rond te neuzen. De auteur - Julien van Remoortere - puurde uit de 4000 ha van de Ho ge Venen 30 trajecten, halve en volle dagwandelingen. Lannoo Boeken 144 blz. met 30 kaartjes) - 19,90. In HOE KINDEREN ZICH DE DOOD VOORSTELLEN wordt aangetoond dat kinderen de dood Vanaf half acht is er op een sportveld aan de Van Cittersweg een taptoe. Als topper is daar het jubilerende showkorps Juliana uit HELEMAAL IN JE BLOOTJE is porno. Alhambra I Vlissingen, vrijdag 23 uur. AN BLOEM een Nederlandse film. voor de derde week. Alham bra II Vlissingen. werkdagen 20 uur, zaterdag en zondag 19 en 21.30 uur. VICTORY VAN BRUCE is een karatefilm. Alhambra II Vlissin gen, vrijdag 23 uur. DIK TROM KNAPT HET OP, voor de jeugd. Alhambra II Vlis singen, zondag 14 uur. James Bond haalt voor de derde week flink uit in OCTOPUSSY. Grand Theater Goes, werkdagen 20 uur, zaterdag 19 en 21.30 uur. zondag 14. 19 en 21.30 uur. PASPOORT NAAR PORNOPA RADIJS. Grand Theater Goes, vrijdag 23 uur. sindsdien is de groep Nederlan ders die de groep kent, alleen nog maar gegroeid. Nederland was overigens laat in zijn erkenning van deze muzikale goochelaars. Elders in Europa was Makam es Kolinda al gegroeid tot een be grip. De groep produceert muziek die is gebaseerd op improvisatie gecombineerd met traditionele muziek uit de Balkan en Oost- Europa. dat alles overgoten met een jazzy sausje. De Piek Vlissin gen, vrijdag 20.30 uur. DIE JAHRESZEITEN is het be kende oratorium van J. Haydn. Het Omroep Orkest en het Groot Omroepkoor, met medewerking van Saskia Gerritsen (sopraan). Hans Peter Blockwitz (tenor) en Henk Smit (bas), tekenen voor de uitvoering. Algehele leiding heeft Kenneth Montgommery. Grote Kerk Goes, vrijdag 20 uur. ROBERT LONG en LEEN JONGEWAARD met het pro gramma Het bleef nog lang on rustig in de stad, is in Middelburg uitverkocht. Schouwburg Middel burg, dinsdag 20 uur, Prins van Oranje Goes, woensdag 20 uur. WILLEM PARCIVAL speelt De Chinese keizer en de Nachtegaal. Poppentheater Parcival Middel burg, woensdag 14.30 uur. Het seniorenorkest van de Chris telijke Brasband ONDA concer teert in het openbaar. Eerder mu siceerden de jeugdleden van het blaasorkest tijdens een koop avond. Het winkelend publiek beloonde deze geste met een luid applaus. Abdijplein Middelburg (bij goed weer) zondag 11.15 uur. even belangrijk vinden als de ge boorte. In dit boek van Richard Lonetto en Wim Strubbe zijn ge sprekken met en tekeningen van kinderen opgenomen. Uitgeverij Combi (120 pagina's) 22,50. HOMEOPATHIE IN HUIS is een handig naslagwerk voor de belangrijkste homeopatische be handelingen van alledaagse klachten, ziekten en eerste hulp. De auteur is Trevür Smith, een homeopatisch arts.Elmar bv Delft (256 pagina's) - 24,50. NANA en IN TROEBEL WA TER zijn twee beroemde romans van Emile Zola, de sociaal geen- gageerd schrijver, wiens werk ac tueel en modern blijft. Bigot Van Rossum - 34.50. Middelburg: za. tot 24 uur: F.L. Berghauser Pont. Bellinkplein I, 37393. (Visites aanvragen vóór 10 uur). Zo. tot 24 uur: P.F. de Doelder. Bellinkplein I, 11721. Spreekuur voor dringende geval len van 12.30-13 uur en 17.30-18 Vlissingen: za. tot 24 uur: A. van der Griek, Badhuisstraat 46, 12850. Zo. tot 24 uur: J.L.R.H. van Pelt, Julianalaan 7, 12225. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende geval len van 12.30-13 uur en 17.30-18 uur. Bezoek spreekuur zonder af spraak W.N. Osterman. De Kem- penaerstraat 2, 79791. Het hele weekend voor eigen patiënten be reikbaar. Souburg, Nieuwland, Arnemui den, Middelburg-Zuid: za. tot 24 uur: A.G. Bouwmeester, dr. Van Moerstraat 15 Arnemuiden 01182-1308. Zo. tot 24 uur: M. Perquin, Park de Moucheron 24. Middelburg. 01180-29980. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13 uur en 17.30-18 uur. Gapinge, Grijpskerke, Oostka pelle, Serooskerke, Vrouwenpol der, Veere eif Zanddijk: J.W. Oos- terhoff, Markt 10, Veere, 01181-271. Domburg, Aagtekerke, Westka pelle, Zoutelande, Meliskerke, Biggekerke, Koudekerke: vrijdag 18 uur tot zondag 24 uur: P.K. Noorlander, Middelburgsestraat 94. Koudekerke, 01185-1231. West- en Midden-Walcheren: A. Stutterheim. Beukelmanstraat 8. Grijpskerke. 01186-1760. -si:. -:4 Middelburg: Dienst van vr. 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvol gend: W.K. van Hummelen, Markt 69, 12134. Vlissingen: Lastdrager, C. van Perestraat 1, 61593. Chardon, Damplein 26. Middel burg, 01180-28207. Dierenartsenpraktijk Oostkapel le, Oude Domburgseweg 33A, tel. 01180-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Vlissingen en Middelburg: (kleine huisdieren) vanaf vrijdag 18.00 uur. Consult na telefonische af spraak. Middelburg: (grote huisdieren), 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Van vr. 18.00 uur tot ma. 08.00 uur: P.J. van Ginkel, Pres. Roos- eveltlaan 232, Vlissingen, 01184-12775. WIJK VERPLEEG KUNDfGEN: Kruisvereniging Walcheren-Oost, Middelburgstad: zr. W. Steenber gen, Noordweg 353, Middelburg, 01180-37238, b.g.g. 01180-12228. Avonddienst 17.30-22.30 uur: 01180-14366. Middelburg-Zuid en Arnemuiden: zr. R. Karman, Grootmede 96, Middelburg. 01180-23642, b.g.g. 01180-14366. Koudekerke, Meliskerke, Bigge kerke, Zoutelande en Westkapel le: zr. N. de Back, Boomgaard 22, Koudekerke, 01185-1318. Dom burg, Aagtekerke, Oostkapelle, Grijpskerke, Veere, Gapinöe, Vrouwenpolder, Serooskerke en St. Laurens: zr. R. Schëele, Co- iijnstraat 97, Vlissingen, 01184- 65896. Vlissingen-stad: zr. G. Burgers, 01180-20264. West-Souburg, Papegaaienburg, Bossenburg, Westerzicht, Paau- wenburg, Oost-Souburg en Ritt- hem: zr. E.J. Cok, 01180-13418. Spreekuren: Vlissingen-stad: spreekuur wordt gehouden door één van de wijkverpleegkundigen op werkdagen van 17.00 tot 17.30 uur in het wijkgebouw Leliënlaan 1 te Vlissingen, tel.: 01184-13769. Papegaaienburg, Westerzicht, Bossenburgh, Paauwenburg en West Souburg: spreekuur wordt gehouden door één van de wijk verpleegkundigen op maandag, woensdag en vrijdag van 17.00 tot 17,30 uur in het wijkgebouw Ba tenburg 84-86 te Vlissingen, tel.: 01184-67181. Oost-Souburg en Ritthem: spreekuur wordt gehouden door één van de wijkverpleegkundigen op werkdagen van 17.00 tot 17.30 uur in het Gezondheidscentrum. ■C. van Perestraat 8 te Oost-Sou burg, tel.: 01184-61479. Middelburg aanwezig, dat onge twijfeld voor een sprankelende show zal zorgen. Verder nemen deel aan de taptoe Johan Friso uit Middelburg en Vlijt en Volhar ding uit Souburg. Arne's Genoegen begon in 1898 met zestien leden. Er werden voor 170 gulden tweedehands instru menten aangeschaft, de initiatief nemers hadden 160 gulden in kas. Nu is het ledental gegroeid tot 36. maar voldoende is dat niet. "Er zijn weliswaar nog enkele leerlin gen, maar we kunnen best nog wat aanvulling gebruiken", aldus C. Ventevogel van de jubilerende vereniging. Voor informatie 01185-2266. Gorstraat 48. Middelburg WIL LEM VADER schilderijen, aqua rellen en kunstfoto's. Maandag tot en met zaterdag 9 tot 18 uur. Lange Noordstraat 58, Middel burg, GERA DAUVILLIER. schilderijen, aquarellen en kunst foto's. Maandag tot en met zater dag 9 tot 18 uur. St. Janstraat 41-43., Middelburg ANNEKE RUIMSCHOTEL, touwplastieken. Donderdag tot en met zaterdag 14 tot 17 uur. Biologisch Museum, Domburg. DE NATUUR IN ZEELAND, dagelijks van 10 tot 17 uur. Iguana, Vlissingen, LEVENDE REPTIELEN, AMFIBIEËN EN INSEKTEN: zondag,maandag en donderdag 14 tot 17.30 uur, overige dagen 10 tot 12.30 uur en 14 tot 17.30 uur. Grote Kerk, Veere, ZEEUWS LANDSCHAP, NATUURMO NUMENTEN, BOERENWA GENS, TUINAANLEG EN SCHELPEN. Dagelijks van 10 tot 17 uur, zondag 14 tot 17 uur. Ambachtencentrum Demerary, Middelburg. JO KLOEG, minia tuurkermis. Maandag tot en met zaterdag 10 tot 17 uur. Breestraat 47-49, Middelburg, MARINUS VAN DUKE, etala ge-expositie. Doorlopend open. Het Stedelijk Museum, Vlissin gen, 't VLIEGENT HART, meer dan een avontuur. Allerlei achter gronden inclusief video over het duiken naar het vergane VOC- schip. Werkdagen 10 tot 17 uur weekeinde 13 tot 17 uur. Technische Bibliotheek Zeeland. Vlissingen. DOE HET ZELF IN EN OM HET HUIS, keuze uit aanwezige literatuur. Werkdagen 9 tot 17 uur. vrijdag van 19 tot 21 uur. Antiquites B. Witte, Middelburg, TEUN VAN HELLINGEN, pen tekeningen. Dinsdag tot en met zaterdag 10 tot 18 uur (tot 2 sept.). Schotse Huizen Veere GERARD MENKEN stillevens, landschap pen en fantasiën. Verder ook een verzameling Zeeuwse manden. Dinsdag tot en met zaterdag 10 tot 12.30 uur en 13.30 tot 17.00 uur. Wandelkerk, Middelburg BHOE- TAN, LAND VAN DE VREED ZAME DRAAK. Unicef-tentoon- steilingover Bhoetan. Werkdagen 9 tot 17 uur. Zeeuws Museum, Middelburg JEROEN VAN VESTEN en THIJS VERAART. 'Normandi- sche boomwerken'. Maandag tot en met vrijdag 10 tot 17 uur. Vleeshal Middelburg MARTIN Mc NAMARA 'The dance', een installatie. Dinsdag tot en met za terdag 13 tot 17 uur, zondag 14 tot 17 uur (tot 11 sept.). Galerie De Wynstock Middel burg. PIETERNELLA FRITZ, keramiek. Donderdag en vrijdag 14 tot 17 uur. zaterdag van 11 tot 12.30 en 14 tot 17 uur. Muziekbibliotheek (Kloveniers doelen) Middelburg LOF EN SPOT omslagen van bladmuziek met 200 vrouwenportretten. Maandag tot en met vrijdag 09 tot 17.30 uur. Galerie Marquis, Vlissingen TOON TEEKEN acrylverf op doek en papier. ARMIN MEH- LING, Duits kunstenaar. Woens dag tot en met zaterdag 13.30 tot 17.30 uur. zondag 14 tot 17 uur. hoek erkende dansschool Erkende dansschool - lid NDA leiding. Solozang Geertje Brand. MIDDELBURG. Neem Deze bjjeenkomstVeremgmg van voHeevan^ebe zaken- In uw omgeving te: MIDDELBURG in de scholengem "De Wellinge" Kruisweg 2. Aanvang: di. 4 okt. 1 983 en in de Klarenbeek LTS, Generaal Eisenhowerlaan 25. Aanvang: ma. 3 okt 1 983. VLISSINGEN in de Rijksscholengem. "Scheldemond Brouwenaarstraat 2 Aanvang: ma. 3 okt 1 983. De wekelijkse cursus bloemenschikken staat onder leiding van een ervaren en bevoegde leerkracht. De cursus bestaat uit 8 lesavonden. Na iedere les van 19.30-21.30 uur nemen de deelnemers een fraai bloemstuk mee naar huis. Het cursusgeld bedraagt f 158,-, inclusief bloemen en het materiaal, alsmede een cursusboekje, de cursus is dus volledig verzorgd. In september start ook nog de vakopleiding bloemen- schikken en -binden (bloemist-winkelier). Opgave binnen 10 dagen door een (brief)kaart te zenden aan Stichting Bevordering Onderwijs aan Volwassenen (SBOV), Sir Winston Churchillweg 2, 2251 CX VOORSCHOTEN. Gaarne duidelijk uw naam, adres en cursusplaats vermelden. Na opgave ontvangt u een bevestiging. Modevakschool Knip- en naaicursus. Ook opleiding voor costumié- re, coupeuze etc. Inl. biri L. Simonse-Boeye, Berkenlaan 7, Middelburg, tel. 01 180-28733 A.H. te M. had piano (in goede staat) te koop. Woensdag in de Faam-Vlissinger, donderdag verkocht. Dauwendaele in gebouw de Kruitmolen voor beginn. en gevord. elke dinsdag en donderdag van 18.00 tot 21.00 uur. voor beginn. en gevord., leeft. v.a. 5 jr. elke woensdag van 16.00 tot 21.00 uur. (pot sinds 1907) pot r iedereen zomaar binnen mag lopen. NATUURLIJK massief h en 4 stoelen bóuten eethoek in blank gelakt grenenhout, tafel Jen. NIEUW! Wanneer is üw auto aan de beurt...? Voorkom autodiefstal, beveilig uw auto met een OVERMAT/UNISAFE BEVEILIGINGSSYSTEEM Betrouwbaar Gunstig geprijsd Voor vakman en doe het zelf Gemakkelijk in te bouwen Overmat/Unisafe autobeveiligingen zijn verkrijgbaar bij: Handelsonderneming "LAGIMEX" Postbus 55 4413 ZM Krabbendijke Tel 01134-1802 in de Segeerstraat 68 M'burg tel. 01180-11177 Speciaalzaak in rijsttafel artikelen en benodigdheden. Oosterse delikatessen. Kruidenassortiment. Speciale kant en klare gerechten o.a. Nasi Rames. Verse groenten uit Indonesië. Vers gebrande noten. CHINEES-INDISCH RESTAURANT ,^yyian cWaa DE VISSERSTRAAT 13 VLISSINGEN (HOLLAND) I TEL. (01184) 65783 - RECREATIE Ook zaterdag 1 7 september weer gezellig op de Roompot. Deze avond speelt voor u Aanvang 21.00 uur. Toegang vrij. Verwacht 24 september De Roompot biedt meer. Restaurant, snackbar, diner, weekendarrangementen, bowling, minigolf, overdekt zwembad, golfslagbad, tennis enz. G0ESE BRADERIE AANBIEDINGEN: Pottenbakkende paters in Oosterhout 24,50 incl. entree en thee met cake. Parijs 39,50. Verblijf in Calella of Salou, volpension 365,— (vertrek na schooltijd!!). 24 sept. Toerrit Utrechtse land en kaasboerderij Maarsbergen f 60,- incl. koffie, gebak, lunch, entree en diner. 28 sept. Corrie Konings Show 65,- incl. koffie-ge- bak, koffietafel, show en diner 4 okt. Winkelen in Wuppertal 29,50. Goes, Opril Grote Markt 2 tel.: 01100 - 20280 Middelburg, Koorkerkstraat 12 tel.: 01180 - 33770 BOOT-AUTO- VUEG- TOURINGCABREIZEN I Wist li dat wij de grootste collectie van Zeeland hebben in ROLGORDIJNEN en REEPGORDIJNEN

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 10