Straatfestival: veel 'fools' en een volwassen programma Éet V/issingse centrum1 Ziekenhuis vraagt tijdschriften Geblesseerde Johan Scheele niet in Vlissingen-Oost Wedgwood Duitse hoogdraadwerkers in Walcherse kustplaatsen TOONTJE LAGER DANST STIEKUM IN OOSTKAPELLE OME WILLEM EIM TEUN TREDEN OP IN DOMBURGS OPENLUCHTTHEATER Begeleiding ontbrak... J.P.A. R0SSËL TANDPROTHETICUS KUNSTGEBITTEN REPARATIE 'H-nummer' Beroemde Duitse hoogdraadwer kers (Les Aranis) treden drie da gen op in Walcherse kustplaatsen. Maandag 18 juli tonen de even wichtskunstenaars hun kunnen in Oostkapelle, dinsdag 19 juli in Westkapelle en woensdag 20 juli in Domburg. De Duitsers zijn op toernee door Europa en zijn te gast in zo'n 180 gemeenten. Er heerst tijdens het optreden van de duivelskunstenaars op de 45 meter hoge mast een ademloze stilte onder de toeschouwers. Zij tonen daar de stoutste acrobati sche kunsten. Eén van de leden functioneert als levende vlag aan de uiterste top van de mast. De staalkabel is op 25 meter hoogte gespannen. Daarop wordt niet alleen gelopen, maar ook met een motor gereden; zowel voor als achteruit. Onder de motor is een trapeze bevestigd, waarop een charmante dame haar kunsten vertoont. Behalve in de trapeze en op de kabel worden ook op de grond sensationele stunts verricht met auto's en motoren. De voorstel ling duurt zo ongeveer anderhalf uur en begint in de drie plaatsen om half negen ,s avonds. Plaats van handeling: Domburgse- weg in Oostkapelle (maandag), Oude Zandweg Westkapelle dins dagen Roosjesweg Domburg (woensdag. DEZE WEEK IN Een nieuwe 'Eend' en 's werelds snelste turbo diesel pronken in de ru briek 'Van bougie tot bumper'. Karate: een sport waar bij elke spier beheerst moet worden op de re dactionele binnenpagi- na. Verspreid door de krant algemene informatie en nieuwe producten. De Lange Jan ambach telijk nagemaakt lees 'Uit het Zakenhart'. oplage 22.305. wekelijks gratis huis aan huis op geheel Walcheren in combinatie met de faam, totale oplage 43 200 uitgave provin ciale zeeuwse courant b.v administratie: markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01180-27651 advertentie: walstraat 56-60 postbus 18. 4380 aa vlissingen, 01184-15144, privé: w. melse, 01184-62320. redaktfe: ad hanneman, 01180-27651toestel 54. 'WE ZIJN BLIJVEN STEKEN' Woensdag 13 juli 1983 'De film van Ome Willem', het be kende VARA-tv-programma dat al jaren standhoudt, is donderdag 14 juli in het Domburgse Openlucht theater. Ome Willem (Edwin Rut ten) treedt er vanaf 19 uur samen op met Teuntje (Jennifer Wil- lems). Als Ome Willem 'hallo, rakkers en snaken' heeft geroepen pakt de kinderheld 'pardoes' Teuntje uit een tv. Het tweetal speelt vervolgens leu ke stukjes, danst en zingt tijdens dit nieuwe programma. Ome Willem heeft een 'Joepiede- poepie-album' waarin hij foto's plakt die kinderen hem toesturen. Het adres luidt Ome Willem brievenbus, nr. 3-3738 ZL Maar tensdijk. Overigens heeft het Domburgse Openluchttheater de komende weken nog een aantal knallers op het programma staan. Zo is de swingende dixylandband Har bour Jazzband op woensdag 20 juli vanaf 20.30 uur present. De charmante zangeressen Bernadet- te en Anita Meyer zijn er een week later (27 juli) te zien als Jan Riet man van het NCRV radiopro gramma Los Vast een show pre senteert, (aanvang 20 uur). Op woensdag 3 augustus speelt de Dutch Swing College Band onder leiding van Peter Schilperoort. Het is een van de eerste concerten die de band geeft na een toernee door Rusland; aanvang 20 uur. De rij evenementen in het Dom burgse Openluchttheater wordt besloten door de Dutch Rhytm Steel and Showband en dat bete kent swingen in de openlucht. Op het repertoire van dit ensemble staan disco, reggae en Zuid-Ame rikaanse steelbandmuziek. Dan seressen verzorgen een limbo show (aanvang 20 uur). Kaarten zijn verkrijgbaar bij de VVV's in Domburg en Oostkapel le, Camping Domburg, en Sjiep in Vlissingen Walstraat) en Middel burg (Langeviele). Nu Doe Maar is gestopt met op treden is Toontje Lager (foto) on getwijfeld de populairste Neder landstalige popgroep. Momenteel prijkt de formatie enorm hoog op de Nederlandse hitlijsten met 'Stiekum met je gedanst'. De lp met dezelfde naam staat eveneens hoog genoteerd. Toontje Lager is 12 augustus te gast in Oostkapel le. Daar treedt de formatie op De Halve Maan vanaf 21 uur, als af sluiting van een serie zomeravon- devenementen in dat ontmoe tingscentrum. i ut en met zaterdag 6 augustus is er in De Halve Maan elke zaterdag Zeelands grootste drive-an-discotheek Puls Drive met discjockey Tony. De voorverkoop van kaarten van Toontje Lager is inmiddels ges tart. Kaarten zijn verkrijgbaar bij het ontmoetingscentrum zelf, de VVV's in Domburg en Oostkapel le, Sjiep aan de Langeviele in Middelburg en Sjiep aan de Wal straat in Vlissingen. Johan Scheele, de eerste en enige Zeeuwse motorcrosser in de 500cc die ooit een internationale startli centie verwierf (een 'H-nummer'), is vrijwel zeker niet van de partij in Vlissingen-Oost, waar de Neder landse top met elkaar in de slag gaat tijdens wedstrijden die mee tellen voor de nationale titel. De 28-jarige coureur uit Axel wordt geplaagd door een schouderbles sure die maar mondjesmaat ge neest. Hij liep die blessure op in april in Nijmegen waar hij deel nam aan een stadiónwedstrijd. Hoewel de landbouwer uit Zeeuwsch-Vlaanderen nadrukke lijk op zijn retour is, zou hij met graagte nog één keer tussen ve detten als Gerard Rond, Toon Karsmakers, Frans Sigmans en Gerrit Wolsink hebben geschit terd: zeker in Zeeland. Immers: Johan Scheele heeft sinds hij in ternationaal motorcrosser werd in 1978, maar zelden voor eigen pu bliek gereden. En zeker op het fraaie semi-permanente crosster rein aan de Engelandweg, dat Scheele kwalificeert als een van de vijf beste in Nederland, zou hij 'in het belang van de Zeeuwse motor sport* willen deelnemen. Voor de sympathieke Zeeuws- Vlaming en zijn trouwe helper en begeleider Johan van der Have staat 1983 in het teken van het af scheid uit de top. Beiden rekenen er niet meer op dat zij tijdens wedstrijden in 1984 het 'H- nummer' nog moeten oppoetsen. Niettemin treurt het tweetal niet om dat stapje terug. "We hebben alles gezien en meegemaakt in de motorcrosserij", luidt hun één sluidende mening. Al op veertienjarige leeftijd bleek Johan Scheele een belofte. Cros sen betekende alles voor hem. Fanatiek wierp hij zich op de sport, maar aan goeie begeleiding ontbrak het hem. "Ik kreeg thuis IB Met een daverende opening van de internationaal bekende Afrikaan se rockgroep Osibisa vindt er van woensdag 10 tot en met zaterdag 13 augustus het vierde straatfesti val in Vlissingen plaats. De prganisatoren van de Culture le Raad Vlissingen spreken van een 'volwassen programma' met voornamelijk professionele ar tiesten. Er zijn toppers in het pro gramma opgenomen van het laatst gehouden Festival of Fools in Amsterdam. Wat dit festival bovendien gunstig onderscheidt van dat van vóór gaande jaren is een uitstekende slechtweer voorziening in de vorm van een circustent. In verband met eerder gehoorde klachten over geluidshinder wordt het festival niet zoals andere jaren op het Bellamypark gehouden. Er is nu gekozen voor het terrein aan de Commandoweg. Daar staat een muziektent, de enorme circustent en drie podia. Zoals gezegd wordt het program ma woensdag geopend door Osi bisa. Dit rockgebeuren vindt van af 20 uur plaats in de tent op het festivalterrein. In het voorpro gramma spelen The Swinging Laurels, de begeleidingsband van Fun Boy Three. Dit concert is het énige programmaonderdeel waarvoor entree betaald moet worden. Donderdag 11 augustus zijn vanaf 16 uur verschillende programma onderdelen op verschillende plaatsen te bezoeken. Dan speelt ondermeer poppentheater Pop- penkeet uit Lisse een humoristisch en spannend spel voor de kleinste festival bezoekers. Donderdag, vrijdag en zaterdag werkt de fanfare St. Juttemis aan een nieuw project. De fanfare zal op veel plaatsen te zien en te ho ren zijn. Nog een groep van Zeeuwse bodem, het Flup en Ju bedrijf, zal tijdens het festival na drukkelijk en op de meest vreem de plaatsen plotseling opduiken Paolo Passionato the Pennies from Heaven met muziek, voorstellingen en hun zelfgemaakte metalen en tex tiele voorwerpen. De Tsjechische dansgroep Pol'A- na bezoekt het festival vrijdag 12 augustus. Deze Tsjechoslowaakse zang- en dansgroep maakt een tournee door Nederland in het kader van het cultureel akkoord tussen beide landen. En wie Va ra's 'Dubbellisjes' kent moet die zelfde vrijdag naar de poppenkast De Rode Kijkdoos gaan kijken. De artistieke leiding van dat pop pentheater is namelijk in handen van Wim Noordegraaf medewer ker van het Vara radiö-program- ma. Pigeon Drop wordt omschreven als onnavolgbaar Fooistheater. Tijdens het festival presenteren deze gekken' een nieuw program ma. Paul Clark was op het laatste Festival of Fools één van de meest succesvolle performers. Stotte rend en zogenaamd onervaren zal deze Engelsman op vrijdag de lachters ongetwijfeld op zijn hand krijgen. Nog meer namen die het festival sieren zijn muziektheater Paola Passionato en de Pennies from Heaven, Leonardo (fools theater), straattheater Plok. Los Flamin go's poppentheater Jacobus Wie man. Cirque du Trottoir. Kip (straattheater). Big Bamboo, Onk. Krochtheater. La Fanfafoni. Reality. Vranje. De Babbelaars. Sarajecka, toneelgroep Wortel en Mac Theater. Tijdens het vier dagen durende La fanfafonie festival worden in het Vestzakt heater perfomances gegeven door Eberhard Blum. Martin Riches en Roland Pfrengle. Deze twee Duit sers en Engelsman combineren kunst en muziek. In het Vestzakt heater zijn een tentoonstellings- gebeuren, een aantal concerten en workshops van het drietal te zien en te horen. het Vlissingse Bethesda-St. seph ziekenhuis. Jo- DeTmïdige economische recessie omtziet zelfs het Rode Kruis niet. De kruisvereniging moest nood gedwongen, vanaf begin dit jaar afzien van de maandelijkse toe zendingen van tijdschriften naar Om te voorkomen dat in de po likliniek. de wachtkamers en der gelijke niets meer te lezen of te bladeren valt. werd als tussenop lossing door medewerkers van het ziekenhuis en door buitenstaan ders wat lectuur meegenomen. Sinds vijf juli is er een betere op lossing. Buiten, naast de ingang van het ziekenhuis aan de Kou- dekerkseweg. is nu een 'verza- melkiosk' geplaatst. Het is een grote verzamelbak voor alle gele zen tijdschriften en boeken die de mensen kwijt willen. De verza- melkiosk (overgenomen van dat zelfde Rode Kruis en overgeschil derd in Bethesda-St. Joseph-kleu- ren) is er gekomen op initiatief van Leo Rentmeester, hoofd van de verpleegkundige dienst. Twee vrijwilligsters, de dames De Regt en Geluk (respectievelijk dertien en vijftien jaar verbonden aan het hospitaal) zorgen voor de distri butie van de tijdschriften en boe ken die binnenkomen. De eerste 'lichting' van de verza- melkiosk. vorige week woensdag, was veelbelovend. "Maar", zo zegt initiatiefnemer Rentmeester, "wij hopen dat de mensen oude tijdschriften in de bus blijven doen. Je kunt er bijna nooit teveel hebben". Spoedig klaar Tel. afspraken 01184-14533 Hobeinstraat 52. Vlissingen Opbetefössterrefotf andeEngelajndwegitt V'Ussiiigéi»-()ost worden zondig tt juli wedstrijden gehouden dit meetellen voor hel Nederlands kampioenschap 5O0ee. Aan de sfajrt vedetten als Ttwd Karsmakers (die de leiding beeft in het Massemeun. Sjaak Verwaaijcn, Frans Sjgmaus. Jan Leintnens. Gerard Rood. Klaas Poppiugu to Hans van ingen, die er voor het wereldkampioenschap als Nederlander hel beste voorstaat. Grote afwezige is Johan Scheelt uit Axel. Hij wordt geplaagd dopr lxmi iu^tóessure, Omdat hij hef bijzonder spijfig vindt om niet te feimiïen stgrtwi ei» <>i"da( (tipvntswm viwir Irein vrijvvcl zeket van de haan ft het v olgende seizoen, spraken we met hem. Behalve het vele spektakel van de zware jongens in de 500cc valt op het crosscir cuit aan de Engelandweg ook te genieten van cros sers in de klasse 125cc en 250cc nationaal. De wed strijden zondag beginnen om 13 uur. De coureurs trainen vanaf 10.30 uur. Nederland heb ik een hekel. Ze bestaan uit rul zand en er zijn veel bomen aan de kant. Het liefst reed ik altijd in Frankrijk. Daar heb je brede banen. Daar voel ik ine ki plekker. Dat geldt ook voor het Vlissingse terrein, waar naar mijn gevoel veel meer wedstrijden van niveau zouden moeten plaatsvin den". "Verfijnde tafelsfeer" porselein servies: CAVENDISH de serviezen-specialist: wel de tijd en de ruimte om me met crossen bezig te houden. Maar in Zeeland had je destijds slechts een handjevol coureurs. En mensen met ervaring, die je met goeie raad konden bijstaan waren er hier niet". Dat betekende dat de Zeeuw zich over de Nederlandse crossterrei- nen begaf als een vreemde eend in de bijt. Met als enige kracht een flinke ransel vol talent worstelde hij zich naar de top. "Ik kreeg wel wat adviezen van de motormonteur Cees Jansen van Roosendaal, van wie Jan van der Have ook onderrieht kreeg. Ons enige streven was uiteindelijk ooit het internationale startbewijs. En dat is gelukt. Maar we zijn er wel blijven steken". Ook Jan van der Have was een vreemde in de motorcrosswereld. "Toen ik in Terneuzen kwam wo nen. had ik nog nooit een cross wedstrijd gezien. Later haalde me iemand over om naar een wed strijd mee te gaan. Ik kwam daar in contact met Johan. Eigenlijk is onze samenwerking sindsdien vanzelf gegroeid. Voor ik het wist bestuurde ik de bus met materiaal naar de verschillende wedstrij den". 'SERVICE KWALITEIT - GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180 13221 J Jan van der Have en Johan Scheele (foto Peter Verdurmei Ondanks die gebrekkige begelei ding in de beginperiode groeide de Axelaar regelmatig naar de top. "In 1977 behaalde ik het 'H- nummer'. Ik behoorde toen tot de twaalf besten van Nederland". Regelmatig boekte hij ook suc cessen. Tijdens een van de drie Grand Prix-wedstrijden behaalde hij in 1981 punten voor het wereldkampioenschap. Alles leek er toen op dat het de Zeeuw voor de wind zou gaan. Maar in 1982 kon hij nog maar nipt het inter nationale startbewijs houden. En dit jaar haakt hij zeer zeker af. Voor de Nederlandse kampioen schap heeft Johan Scheele nog maar vijftien punten. De nummer twaalf, de laatste voor een 'H- nummer', (Hans van Ingen) heeft al 61 punten. "Vanwege mijn blessure heb ik de laatste zeven weken niet meer kunnen trainen. Het duurt weken voordat de conditie weer wat op peil is. Met de wedstrijden zondag in Vlissingen meegerekend zijn er nog hooguit vier wedstrijden te gaan. waarbij voor de eerste plaats dertig punten en plaats twintig één punt is te vergeven. Dus dat red ik nooit. Niettemin vind ik het jammer dat ik niet in Vlissingen kan rijden. Zou ik starten, dan zou ik er naar alle waarschijnlijkheid helemaal niet aan te pas komen. Het is een bijzonder fraai circuit; één van de vijf besten in Neder land. "Aan de meeste crossterreinen in

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 1