Ke ite I^Xo Ut Q? kt lakeÊart Alles is vers/s Morgens haal ik verse melk bij de boer'. Houdt Groene veld voor ogen Illllllll Schoolfoto uit de oude doos Nu bij Groeneveld: "brilliant facet" Zeeuwse ANVR reisbureaus stelden Tunesië centraal DE VLISSINGER Woensdag 6 juli 1983 Lezers schrijven LUIGI MAROTTO VAN IJSSALON MONTE CARLO Goes, Lange Vorststraat 106 Middelburg, Lange Delft 24 Vlissingen, St. Jacobsstraat 14 I i I 1 I Hl Problemen Gregoriaanse Dag LACHEN MET SOUFFLE Hoge prijs Lijn 58: bezwaar Ouderen vrezen boulevards Verpaupering Kabel tv. VOS in Vlissingen Pasar Djalan Poppenkast Belastingcontrole Recreanten informatie Raad Domburg Ombudstelefoon D ierenbescherming 'Live muziek' Zomeravond wandeltocht Grondprijs omhoog Gezondheidstoer Patrijzenkoers Interkerkelijk Vissershaven Activiteitën De Paraplu Duitser Opitz toont werk in Middelburg Zeer elegante glasbrillen met hoog- gepolijste facetranden geven een nieuwe dimensie aan brilmode. Ook geschikt voor hogere glassterkten! RONDVAARTBOOT WAS NOOIT VEERBOOT Jaarmarkt in Oostkapelle Middelburg, maandagmiddag geopend I I I I Oe Groeneveld-opticiens zijn aangesloten bij het Optiek-Gilde. Donderdag 7 juli vindt in Bachten Komme (Badhuisstraat 104) de laatste vergadering van het Alge meen Bestuur van de Culturele Raad Vlissingen plaats. In de maand augustus is er geen bes tuursvergadering. De vergadering begint om 20 uur en behandelt onder meer de problemen op fi nancieel gebied die de Grego riaanse Dag op 23 april heeft ve roorzaakt. Het Nationaal Tunesisch'Verkeersbureau en de Zeeuwse ANVR reisbureau's hebben vrijdagavond 1 juli door middel van een film en dia-presentatie in de schouwburg te Middelburg geprobeerd het Noordafrikaanse Tunesië wat meer onder de aandacht van de twijfelende Zeeuwse vakantiegangers te brengen. Volgens de twee genoemde organisaties hebben veel mensen namelijk nog geen keus gemaakt omtrent de vakantiebestemming dit jaar. Om Tunesië als mogelijk doel voor de reis wat te promoten werd deze avond op touw gezet. Naast de dia-presentatie en de film, die beide een algemene indruk van het land gaven, werd Tunesische wijn aangeboden. In de pauze en na afloop van de film trad een buikdanseres op. Als grootste attractie werd op de avond een quiz gehouden met als hoofdprijs een geheel verzorgde 8-daagse reis naar het genoemde land. Mevrouw Dunnes uit Middelburg was de gelukkige winnaar. Een goede kok durft rustig zijn gasten een soufflé voor te schotelen. Maar ook hém kan het wel eens gebeuren, dat het huilen hem nader staat dan het lachen, wanyeer het culi naire hoogstandje in elkaar is gezakt. Voor de amateurkoks, die wat minder zelfvertrou wen hebben is het dan ook aan te raden een alternatief in huis te hebben dat niet mis lukken kan. Als basis-recept voor een soufflé kan men de volgende hoeveelheden gebruiken: 100 gr. boter, 65 gr. bloem, 240 cc melk, 200 gr. vulling en 4 eie ren, zout en kruiden. Verwarm de oven voor (gas stand 4 tot 5), beboter een vuurvaste schaal (inhoud 1 liter). Smelt de boter in een grote pan, roer de bloem er in, schenk de melk er al roerend langzaam bij en breng het mengsel aan de kook. Laat het 2 minuten pruttelen (nog steeds roerend), neem de pan van het vuur af en voeg 200 - 250 gr. vulling naar eigen keuze er aan toe. Wanneer U een kaassoufflé maakt moet het mengsel, nadat U de ge raspte kaas hebt toegevoegd, nog even op een laag pitje om de kaas te laten smelten (blijf nog steeds roeren). Voeg zout, peper en kruiden toe en roer de 4 eierdooiers goed in het mengsel. Klop het eiwit stijf en roer hiervan een klein beetje door het deeg. Met een spatel kan de rest van het eiwit voorzichtig er door worden gemengd. Zet de soufflé direct in het midden van de matig hete oven en laat hem in 3 kwartier gaar bakken. De deur van de oven mag pas open na 40 minuten. Om te controleren of de soufflé gaar is kan men ze even heen en weer bewegen. Wiebelt ze erg dan heeft ze nog een paar mi nuten nodig' Beweegt ze maar een beetje dan is ze gaar en kan ze onmiddelijk opgediend worden. Voor de soufflé,s zijn heerlijke" vullingen te beden ken als: fijn gehakte gekookte vissoorten of garnaaltjes bij voorbeeld met een beetje ci troensap: een mengsel van Goudse Kaas en Roquefort en waterkers (geblancheerd en fijn gehakt). De toegevoegde smaakmakers mogen niet te vochtig zijn. Als U een zoete soufflé wilt maken van bij voorbeeld 100 gr. geraspte chocolade en een beetje rum, voeg dan aan het deeg nog 65 gr. basterdsuiker toe. (door Luc Vranken De kleurrijke Italiaanse vlaggen in dé Walstraat op nummer 72 kun je moeilijk ongemerkt voorbij lopen. Ze behoren toe aan Luigi Marot- to's ijssalon Monte Carlo die van af het begin van juni geopend is. Behalve behoorlijk wat klanten heeft deze uit Cagliari (hoofdstad van het eiland Sardinië) afkomsti ge eigenaar van de ijssalon in Vlissingen al een tweede succes geboekt in het prille bestaan van zijn zaak. IJssalon Monte Carlo is namelijk door de winkeliersvere niging Winkelcentrum Vlissingen uitgeroepen tot zaak van de maand juli. De bijbehorende bloemen en felicitaties werden eigenaar Ma- rotto donderdag 30 juni namens de beoordelingscommissie overhan digd door mevrouw Wilkens-Hyl- kema. Een gesprek met de 34-jarige Luigi Marotto gaat er uiteraard Italiaans aan toe: gastvrij, veel gebarentaal en veel kopjes cap- pucino. Hij vertelt dat de vaar digheid en ervaring met ijsmaken en - verkopen al stamt van voor zijn vertrek uit 'de laars' naar Ne derland, nu zo'n veertien jaar ge leden. In zeg maar de bakermat van het betere ijs, Italië, deed hij zijn eerste ervaringen op wat be treft het bereiden van de zoete lekkernij. Toen hij na een vakan- tiebezoek zag dat hij in Nederland een goede boterham kon verdie nen vestigde hij zich bij (Italiaan se) kennissen in Veenendaal, eveneens ijsbereiders en - verko pers. "Je kon spreken van een meester-leerjongen verhouding toen. Bij hen heb ik veel geleerd over ijsbereiding en je moet dat niet onderschatten: daar valt nog behoorlijk veel aan te lerren", zegt de uitstekend Nederlands spre kende Marotto. Acht jaar geleden bezocht hij voor het eerst Vlissin gen en zette toen al min of meer het plannetje op, hier een ijssalon te beginnen. In februari van dit jaar werd hij inwoner van de stad aan de Schelde. "IJs", vertelt de Monte Carlo-ei- genaar, "wordt in Italië echt nog gezien als delicatesse, méér dan in Nederland. Er zijn ook wedstrij den voor ijsbereiders en een krachtmeting op dat gebied die bij alle ijsmakers in Italië én de rest van de wereld enorm aanspreekt en veel aanzien bezit is er één in Longarone, in de Dolomieten", legt hij uit. "Elk jaar. rond eind november, vindt daar een grote beurs mét wedstrijd plaats en ik heb daar een keer een zesde plaats weten weg te slepen"! Het bewijs daarvan, een deftig certificaat, is deel van de (volkomen Italiaanse) inrichting. Een ander aspect van het echte Italiaanse ijs (niet van de fabriek) is de versheid van de ingrediën ten. Een kijkje in de 'keuken' van Monte Carlo is daarvoor de beste illustratie. "Verse eieren, vers fruit en melkbussen vol verse melk, 's ochtens bij de boer gehaald, hóren bij mijn ijs; ik zou het niet anders willen maken"!, benadrukt Luigi Marotto. Italianen die niet van voetbal houden zijn zeldzaam. Ook de ijssaloneigenaar is een hartstoch telijk voetballiefhebber, vooral dan van 'zijn' ploeg: Cagliari. De degradatie van die ploeg dit jaar uit de hoogste afdeling van het Italiaanse profvoetbal stemt hem, wanneer dit onderwerp wordt aangesneden, ietwat treurig en ook de prestatie van het nationale team van het schiereiland maken hem niet vrolijker. Wat zijn ijssalon Monte Carlo be treft is hij heel wat optimistischer: "Ik denk dat de goede kwaliteit van mijn ijs toch de doorslag gaat geven. Een stad als Vlissingen móet toch een echte Italiaanse ijs salon hebben"!? AAP, NOOT, MIES... Mevrouw C. Suurmond-Joziasse. die woont aan de Baarmstraat 29 in Oost-Souburg stuurde ons deze foto van de Christelijke School aan de Kasteelstraat in Vlissingen. Het betreft de leerlingen in 1910. Mevrouw.Suurmond noemde ons de volgende namen. Bovenste rij: Dirk Stroo, onbe kend, broer en zus Maas. Leuntje Poppe, onbekend, Tannie Harpe. Tweede rij van boven: meester Meeuwse, Stro, Piet Joziasse, Theunie. Maas, Poppe, Harpe, hoofd van de school meester Baarses. Derde rij van boven: Potjewijt, Cor Joziasse, Mina Joziasse, Marie Theune, Theune, Leen Maas (in het boerenpak), drie zusjes Harpe en Nel Harpe. Vierde rij van boven: Potjewijt, Anna Joziasse, Grietje Maas (boerinnetje). Onderste rij: broer en zus Potje wijt. Saar Huser, Gerard Huser en de twee zusjes en broer De Voogd. INFORMATIERUBRIEK OVER HET WEL EN WEE VAN ONZE ADVERTEERDERS - VERSCHIJNT EXCLUSIEF IN DEZE-KRANT De Werkgroep Beschermd Stads gezicht uit Vlissingen heeft be zwaar aangetekend tegen de dienstregeling van lijn 58 van de nv Streekvervoer Zuid-West-Ne derland. Als argumenten tegen de dienstregeling zijn ondermeer ge bruikt de grote afstand tussen het Vlissings centrum en de dicht stbijzijnde halte, het Betje Wolff- plein, de noodzaak voor met na me oudere inwoners van een goe de busverbinding met de binnen stad en het argument dat in het kader van een algemeen beleid van de gemeente Vlissingen dat erop gericht is de binnenstad zo aantrekkelijk mogelijk te maken, een goede busverbinding niet mag ontbreken. De Werkgroep wil een verbetering van de busverbinding tussen de binnenstad en de overi ge Vlissingse wijken en stelt een andere dienstregeling voor wat betreft lijn 58. De afdelingen Vlissingen van zo wel de PCOB als de ANBO zijn ontstemd over de beslissing van het gemeentebestuur van Vlissin gen wat betreft de indeling van het verkeer op de boulevards. Met name de insnoering van het voet gangersgedeelte tot een nauwe doorgang van slechts één meter ter hoogte van het Strandhotel zit de bonden dwars. De werkgroep Beschermd Stads gezicht van het wijkcomitee Bin nenstad uit Vlissingen spreekt in een brief aan het kollege van Burgemeester en Wethouders haar grootste bezorgdheid uit over de voortschrijdende verpaupering van de Nieuwedijk en omgeving. De werkgroep dringt er bij het kollege op aan het binnenstads- beleid juist op deze omgeving te richten en zegt haar medewerking hieraan toe. De werkgroep Beschermd Stads gezicht wil graag het standpunt van de gemeenteraad van Vlissin gen vernemen omtrent de invoe ring en exploitatie van kabeltele visie in de gemeente. De werk groep stelt zelf het organiseren van een informatie-avond voor. Aangezien veel bewoners over een slechte beeldkwaliteit beschikken zou de invoering van kabeltelevi sie voor de binnenstad geen over bodige luxe zijn, aldus de werk- groep. Op woensdag 14 september star ten er in Vlissingen twee VOS cursussen. Ee. Eén cursus vindt plaats in het Woltershuis (Hoge- weg) en de andere cursus is in De Zwaan, Kromwegesingel te Oost- Souburg. Voor meer inlichtingen respectievelijk bij Alice Besters, telefoon 01184-19344 en Wil Gerbrands, telefoon 01184-66934. De beide cursussen vinden plaats 's ochtends van 9.15 toto 11.15 uur. Kinderopvang is mogelijk. Deze foto kunt u - zoals bekend - bestellen bij de redactie van De Faam-De Vlissinger, Postbus 5017, 4330 KA'in Middelburg. De foto kost ƒ7,50. U kunt betalen met geld of met een cheque. Be- op naam van onze fotograaf Ru- met geld dienen te worden aan- taalt u met een cheque, dan graag ben Oreel. Betalingen per post getekend. In de sporthal van het internaat van de Zeevaartschool te Vlissin gen wordt op 7, 8, 9 en 10 juli een Pasar Djalan gehouden. Er is een markt waar standhouders hun culturele waar aanbieden zoals edelstenen,sieraden en dergelijke. Deze Pasar is geheel gewijd aan de Oosterse cultuur. Op het Pa- sargebeuren treden non-stop oos terse artiesten op. De Pasar Dja lan is dagelijks van 13 tot 24 uur geopend. In juli zijn er weer enkele activi teiten van het winkelcentrum Vlissingen. Zaterdag 9 juli is er een poppenkastvoorstelling van Harry Boer op het promenadege deelte Lange Zelke bij Renais sance tussen 14 en 17 uur. Aan het eind van de maand, de dertigste zijn er gratis rondritten in de paardentram. Deze zullen inzit tenden vanaf het parkeerterrein van het Strandhotel naar de bin nenstad voeren. Het gemeentebestuur van West- kapelle heeft besloten controle te gaan uitoefenen op de juistheid van de opgaven voor de toeris tenbelasting. De hiertoe aange wezen, controleur, de heer J. Wis se, is inmiddels met zijn werk zaamheden begonnen. De Zeeuwse recreatie-onderne mers, aangesloten bij RECRON, hebben in samenwerking met de VVV en met financiële steun van de provincie, hun informatie over de kampeerruimte in Zeeland uitgebreid. Een tweede informa- tiepost, naast die op Rijksweg 58 ter hoogte van Krabbendijke, is geplaatst bij het AC-restaurant halverwege de Grevelingendam. In de periode van 1 juli tot en met 28 augustus zijn de openingstijden van beide vrijdags van 14 tot 20 uur, zaterdags van 10 tot 20 uur, zondags van 10 tot 14 uur en op maandag van 10 tot 18 uur. De telefoonnummers van de kam- peerinformatieposten zijn: 01134- 2845 (Krabbendijke) en 01113- 2835 (Grevelingendam). Dinsdag 12 juli vergadert de ge meenteraad van Domburg. De openbare vergadering vindt plaats in het gemeentehuis en begint om 19.30 uur. Op de agenda staat on der meer de behandeling van het voorstel van burgemeester en wethouders tot medewerking voor de aanschaf van klim- en kleuter materiaal ten behoeve van de Christelijke Kleuterschool 't Startblok te Oostkapelle. Enkele telefoonnummers van het ombudswerk van de PvdA, afde ling Middelburg, zijn veranderd. De juiste nummers van het Om- budsteam PvdA-Middelburg lui den als volgt: 01180-36197 (bij geen gehoor 13358) en 01180- 38512. Deze nummers gelden overigens ook voor de afdeling Westkapelle. De werkgroep Vlissingen van de afdeling Noord- en Midden-Zee land van de Dierenbescherming is vertegenwoordigd op de braderie in Oostkapelle. Verder zal de werkgroep door middel van di verse aktiviteiten in de maand .augustus de mensen erop atten deren dat het Vlissings asiel dan tien jaar bestaat. Disco Royal in Zoutelande heeft in de maanden juli en augustus elke woensdagavond live-muziek. Vandaag (woensdag 6 juli) speelt de Middelburgse formatie The place 40 band. De band speelt ge varieerde hard-rock nummers van bekende groepen. De aanvang is 21 uur. De vsv Marathon uit Vlissingen houdt woensdag 13 juli de eerste zomeravondwandeltocht in een reeks van vier. Gestart wordt vanaf camping In den Bongerd, Brouwerijstraat 13 te Oostkapelle. De start vindt plaats om 19 uur. De wandeltochten gaan over vijf en tien kilometer. De grondprijs die de gemeente Westkapelle tot nog toe bereken de bij de verkoop van kleine stukjes grond die onderdeel zijn van buurtpanden, plantsoenen, straten en dergelijke gaat dras tisch omhoog. De kosten die de verkoop van die stukjes voor de gemeente met zich meebrachten bleken vaak hoger dan de kost prijs. Belanghebbenden dienen rekening te gaan houden met een bedrag van tenminste 72,60. Vrijdag 1 juli is de Nationale Ge zondheidstoer van start gegaan in Maastricht, een rondreis georga niseerd door de Stichting Neder land Oké met als doel vooral de jeugd in contact te brengen met alle facetten van gezondheid. Vrijdag 8 juli doet de gezond heidskaravaan Veere aan. Daar zal, zoals in elke gemeente het Gezondheidsspel gespeeld wor den, een zeskamp-achtig spel waarin twee equipes van twee personen tegen elkaar spelen. Zaterdag 9 juli wordt de zoge naamde Patrijzenkoers gehouden, een trimwielerwedstrijd voor C-, B-, en A-trimmers, veteranen en dames te Colijnsplaat. De start van de eerste koers (C-trimmers) is om 13.30 uur. Inschrijven kan bij Gijs van Balen, telefoon 01102-3409. .In de hervormde kerk te Dom burg wordt dinsdag 12 juli een Open Avond gehouden. Vanaf half negen wordt het orgel bes peeld, men kan de kerk bezichti gen en er staat een boekentafel met uiteenlopend materiaal. Ook zendingscommissies zullen aan wezig zijn. In gebouw De Poort wordt een diaklankbeeld ver toond onder de titel 'geen nieuws, goed nieuws'. Deze bijeenkomst staat in het teken van het inter kerkelijk zomerwerk in Domburg. Het wijkkomitee Binnenstad is ontsteld en bezorgd na een besluit van het kollege van Burgemeester en Wethouders van Vlissingen dat inhoudt dat er geen financiële ruimte gevonden kan worden voor het aanbrengen van tijdelijke ligplaatsen in de Vissershaven. Het niet aanbrengen van de tijde lijke ligplaatsen werkt volgens het komitee een verdergaande ver paupering van de Nieuwedijk en omgeving in de hand. Het wijk komitee meent verder dat het nu zeer twijfelachtig is geworden of het museumschip De Schorpioen in de Vissershaven afgemeerd kan worden. In buurthuis De Paraplu (Alex ander Gogelweg 59, Vlissingen) zijn van 11 tot en met 16 juli zo mervakantieactiviteiten georgani seerd voor kinderen van 6 tot twaalf jaar. Maandag 11 juli is er een optreden van een kinderthea ter plus instuif van 10 tot 12.30 uur. Dinsdag 12 juli is er een fiet stocht naar de duinen, vertrek om 10 uur. Woensdag 13 juli is er een vertoning van de film De Bende van hiernaast. De filmvoorstelling begint om 10 uur. de schermen voor de collectie ser viezen en andere keukengeschen ken zorgde, heeft Schelfhorst zijn zaak van de grond gekregen. De verbouwing en inrichting van zijn zaak kwam tot stand met de hulp van vrienden en kennissen. Bij Schelfhorst is al een cadeautje te koop voor nog geen twee gul den. De showroom beslaat onge veer honderd vijftig vierkante me ter. De beeldende kunstenaar Werner Opitz toont tot en met 5 augustus twintig aquarellen in Antiquites B. Witte aan de Vlasmarkt in Mid delburg. Opitz is Duitser (Düssel- dorf) en werkt als retoucheur en reklame-illustrator. Voor een bekend Duits sigaret tenmerk ontwierp hij kunstedities. Hij maakt veel studiereizen door onder meer Griekenland en Amerika. Zijn werk is bijna fotografisch te noemen. A ntiquites B. Witte is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Van de genoemde hoofdattractie tijdens de in mei gehouden Schaapsscheerdersfeesten in Vee- re - de rondvaartboot 'Stad Veere' - klopt niets. Gesteld wordt na melijk door de organisatie van die feesten dat de gebruikte rond vaartboot ooit dienst deed als veerboot Veere Kamperland. De ze dienst is in 1961 opgeheven. De boot 'Stad Veere' werd in 1967 gebouwd en is eigendom van de passagiersdienst Dijkhuizen bv in Vlissingen. Opdrachtgever tot bouw van de 'Stad Veere' waren nv Streekvervoer Walcheren en de Rotterdamse Tramweg Maat schappij, ook bedoeld voor rond vaarten op het Veerse Meer. In maart 1982 kocht Dijkhuizen bv de boot van genoemde opdracht gevers. Het schip droeg toen de naam Grevelingen. Na de overdracht, toen Dijkhuizen bv de boot weer op het Veerse Meer inzette, her kreeg zij de naam 'Stad Veere' De voormalige veerboot van de dienst Veere- Kamperland is de 'Zuidvliet''(ex 'Veerdienst') en is n<5g steeds in dë-waTt bij Noord- hoek bv Scheepvaart- en Duikbe- drijf te Zierikzee. De boot wordt gebruikt als duikvaartuig. De 'Zuidvliet' is in 1914 gebouwd en in december 1961 gekocht door C.P. Noordhoek te Katseveer van de Provinciale Stoombootdien sten. Mogelijke suggestie is dat de or ganisator van de feesten in de toekomst wél de echte boot laat varen tijdens het Schaapsscheer- dersfeest. J.M. de Bruijne Van Hallstraat 35 Vlissingen In de grote showroom staat een achttal mogelijkheden van een opstelling van Bruynzeel-keu- kens, het merk dat Schelfhorst voor Zeeland vertegenwoordigd. Daarnaast zijn er diverse merken inbouw-apparatuur zoals Sie mens, Bauknecht. Atag, Etna, Itho en Futurum, alsmede buffetkas ten, houten wandstellingen en te gels in velerlei variatie. En om het keukengebeuren compleet te ma ken heeft Schelfhorst in zijn zaak een aantal exclusieve serviezen, potten en pannen en bestek on dergebracht. Ook voor leuke ca deaus zoals kruidenpotten en vruchten op sap in decoratieve verpakking kan men bij Schelf horst terecht. Jan Schelfhorst heeft enkele jaren als bedrijfsleider gewerkt bij het keukencentrum Ramsburg even eens in Middelburg. Toen zijn bazen besloten dit keukencen trum op te heffen is Schelfhorst - die toch al plannen had om zelf standig te worden - versneld voor zichzelf begonnen. Samen met zijn vrouw Charlotte, die achter Donderdag 14 juli is er feest in Oostkapelle. Dan namelijk vindt de traditionele jaarmarkt weer plaats. Het gebeuren speelt zich voornamelijk af in de Dorpsstraat. De jaarmarkt duurt van ongeveer één uur 's middags tot negen uur 's avonds. Naast de diverse ver kooppunten zal ook het kruis werk met een kraam aanwezig zijn. Mensen die geïnteres seerd zijn in het thema 'Ge zonde Voeding' kunnen hun hart ophalen. Een diëtiste van het Provinciaal Kruiswerk mevrouw Gerda Belfroid, is namelijk aanwezig om aan de hand van foldermateriaal een toelichting te geven op die ge zonde voeding. Naast het ge noemde thema is het de be doeling aandacht te besteden aan het nut van het kruiswerk in het algemeen en aan veilig heid in en om het huis. Alles voor de keuken, en dan in de ruimste zin van het woord, is te koop bij Schelfhorst keukencen trum aan de Korte Geere 8 in Middelburg. Vorige week vrijdag gingen de deuren van deze nieuwe zaak open voor het publiek.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 7