S^eclce^ddX mini en maxi AG GEOPEND- Nikon TAI WO 3 SUISSES Enorm aantal sjezen tijdens j ilPnlkloristisehe Dagen"' feu - s s GENTSE FEESTEN Meerdaagse reizen met Holland International BPRUYT V BV j Geen Gedoe, Geéh Fouten LuktAkijd!. FOTO VERSCHOQRE #«ror»L35 7(315 V J Woensdag 6 juli 1983 DE FAAM - DE VLISSINGER WALCHERS KOSTUUM VERPLICHT WJe&L VERLOSKUNDIGE: VOORDEEl TIPS 4- of 7-daagse reis naar de ALPENRITTEN VAN DE TOUR DE FRANCE DAGTOCHTEN JULI snèllevNet S fa M ft Chinees-Indisch restaurant Stationsstraat 20-22, Middelburg, Tel. 35507 't j2&ptrmeÉmel fa DE^LISSINGER V Voor vakman en doe-het-zelver jachtlakken - autolakken - plakletters behang - verven (óók in spuitbussen) BREIEN OF HAKEN IN KATOEN Ervaar zelf de veelzijdigheid van 3 Suisses. Daarom snel naar uw handwerk- speciaalzaak voor modieuze garens en een goed advies. De Nikon L 35 AF. De nieuwe volledig automati^heiCompactelera voor het hele gezin. Want gemak dieift d$mens. Legt kostbare herinneringen automatisch vast. Ongetwijfeld zal ook dit jaar weer veel publiek belangstelling tonen voor de Folkloristische Dagen in Middelburg die worden gehouden op donderdag 7 juli en donderdag 11 augustus op het Molenwater. De eerste Folkloristische Dag staat geheel in het teken van de Walcherse klederdracht. Tegen de vijftig deelnemers in prachtig ver sierde sjezen hebben ingeschreven voor de ringrijderij. Daarnaast vindt ook de ringrijderij te paard plaats. Deelnemers zijn overigens verplicht om in Walcherse dracht aan de start te verschijnen. Voor de mooist geklede ruiter of sjees zijn verschillende fraaie prijzen beschikbaar. De organisa tie - de Folkloristische Commissie - looft die prijzen uit om de deel nemers te stimuleren zo origineel mogelijk voor de dag te komen. De dames T.D. Wolters-Blauwij- kel, M. van Doorn-van Noppen, M. Scherphuis-Frey en C.M. Jeb- bink-Leys, vormen de beoorde lingscommissie. De technische beoordeling van de versiering en bespanning beoordelen de heren J. de Nood. Jac. Paauwe en D. van de Voorde. Behalve de prijzen voor de mooi ste klederdracht en uitdossing zijn er uiteraard ook prijzen beschik baar voor het sportieve deel van deze aantrekkelijke manifestatie, namelijk het ringsteken. De ringrijders te paard strijden op het Molenwater achter de mu ziektent en de sjezen op het Mo lenwater nabij de schouwburg. De wedstrijden beginnen om half tien en zijn tegen vijf uur afgelopen. A n Officer and a gentlemen met Richard Cere (links) AN OFFICER AND A GENTLE MAN behandelt een deel van het leven van Zack Mayo (Richard Cere), die meer van zijn leven wenst te maken dan zijn vader. Zijn moeder pleegde zelfmoord toen Jack dertien jaar oud was. Zijn vader is bij de marine en leidt een losbandig bestaan. Zack wordt zelf marine-officier. On- danks zijn goede voornemens dreigt het toch de verkeerde kant op te gaan met Zack. Alhambra 1 Vlissingen, werkdagen 20 uur, za terdag en zondag 19 en 21.30 uur. SOUND OF LOVE is een muzi kaal orgasme in pornovorm. Al hambra I Vlissingen, vrijdag 23 uur. BILLY TURF I verwerkt zijn te leurstelling over de slechte resul taten in het afgelopen schooljaar. De prestaties van Kareltje bleken evenmin voldoende om Meneer Kwel vrolijk te stemmen. Deson danks beleeft het drietal nog een plezierige vakantie. Alhambra I Vlissingen, zondag 14 uur. MEISJES VAN HET POMP STATION is een vrolijke film met voor elk wat wils en alle leeftijden. Alhambra II Vlissingen, werkda gen 20 uur, zaterdag 19 en 21.30 uur, zondag 14, 19 en 21.30 uur. TIROLER BLONDJES OP HET LIEFDESPAD is een vrolijke en ontspannen sexfilm. Alhambra II Vlissingen, vrijdag 23 uur. TEN TO MIDNIGHT is een spannend verhaal over een vrou- wenkiller. Grand Theater Goes, werkdagen 20 uur, zaterdag en zondag 21.30 uur GENDARME IN PANIEK een dolkomische bijdrage met Louis de Funes. Grand Theater Goes, zaterdag en zondag 19 uur. LOEK BOOGERT is een free lance beiaardier uit Delft. Hij speelt werken van Watkins, Cle ment. Bonset, Wouter Paap, Boe- dijn, Creman. Nees en Lefevre. St. Jacobstoren Vlissingen, zater dag 15.30 uur. NUMMERTJES OP VERZOEK is porno. Grand Theater Goes, vrijdag 23 uur. HET RAADSEL VAN DE SPOOKPLANEET een spannen de jeugdfilm. Grand Theater Goes, zondag 14 uur. 101 DALMATIERS is een span nende Walt Disneyfilm, Neder lands gesproken. Zaal Midden dorp Zoutelande, donderdag 16 uur, Dorpshuis Serooskerke, maandag 16 uur, Verenigingsge bouw Westkapelle, woensdag 21.45 uur. ET over het buitenaardse wezen dat vriendschap sluit met een jongen in Amerika. Zaal Midden dorp Zoutelande donderdag 19 uur en dinsdag 16 uur, Dorpshuis Serooskerke maandag 19 uur, Verenigingsgebouw Veere, dins dag 19 uur, Ver. gebouw Westka pelle woensdag 19 uur. DRIE TIROLERS IN BANG KOK, vrolijke sex uit de alpenwei in het exotische land. Schutters hof Domburg, vrijdag 21.45, Vere nigingsgebouw Westkapelle, woensdag 21.45, Zaal Middendorp Zoutelande donderdag 21.45 THEY CALLED HIM BULL DOZER draait in Verenigingsge bouw Westkapelle, zondag 19 uur, Zaal Middendorp Zoutelande dinsdag 19 uur. WIM VAN BEEK is als organist verbonden aan de St. Jacobskerk in Den Haag en de Martinikerk in Groningen. In vakkringen wordt hij vooral gewaardeerd om zijn fijnzinnige spel en consciëntieuze interpretatie. Tijdens het eerste vrijdagavondorgelconcert speelt hij werk van Sweelinck, Ros6i, Frescobaldi, Vivaldi, Bach, Böhm en Mozart. Lutherse Kerk Mid delburg, vrijdag 20 uur. Vranje VRANJE is een volksdansgroep met naast de Zeeuwse dansen een uitgebreid internationaal reper toire. De dansgroep wordt bege leid door een eigen orkest. Open luchttheater Domburg, donderdag 20 uur. JAAP COPPOOLSE brengt wer i ken van Byrd, Bach en Louis Toebosch tijdens het eerste Marktconcert. Jaap Coppoolse is als organist verbonden aan de Zuiderkerk der Gereformeerde Gemeente in Middelburg. Hij studeert orgel en clavecimbel aan het Brabants Conservatorium in Tilburg. St. Jacobskerk Vlissin gen, vrijdag 12 uur. FEIKE ASMA herdenkt Jan Zwart, die op 13 juli 1937 overleed en bij wie Asma veel studeerde. Jan Zwart was als vaste organist verbonden aan de Evangelische Lutherse Kerk in Amsterdam. In die kerk herstelde hij in het begin van deze eeuw de openbare or gelbespelingen., en stimuleerde de (her)ontdekking van het ko- raalspel. Asma speelt enkele wer ken van zijn leermeester en ande re componisten. Nieuwe Kerk Middelburg, dinsdag 20 uur. JANUS MONDEEL, de bekende Zeeuwse solozanger zingt tijdens de 'zomeravondstilte'. Hervormde Kerk Domburg, woensdag 20.30 uur. Henk G. van Putten HENK G. VAN PUTTEN ver zorgt een bijzonder concert. Af wisselend bespeelt hij het orgel en de beiaard. Van Putten werd in 1946 in Oud-Beyerland geboren. Op negenjarige leeftijd kreeg hij reeds orgellessen van zijn vader. Vervolgens studeerde hij orgel aan de Rotterdams Conservato rium en de Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in We nen. Na zijn orgelstudie volgde in Amersfoort een opleiding tot beiaardier. Behalve in Vlissingen is Van Putten beiaardier in Mid delburg. Lier en Rijnsburg. St. Jacobskerk Vlissingen, woensdag 20 uur. ImW- Ubu TER GARNALENVANGST OMSTREEKS 1920 van Gerard Jasperse beschrijft de ijzeren mannen op houten schepen in hun gevecht om de kost voor de Zeeuwse kust. Gerard Jasperse behoort tot het geslacht van Vis sers. Hij werd op 27 oktober 1907 in Vlissingen geboren. Zelf hield hij het niet zo lang vol als scheepsjongen aan boord van de hoogaars. Zeeziekte plaagde hem. Na de avondschool voor hand werklieden bezocht hij de avond handelsschool. Bij De Schelde kwam hij tenslotte terecht en werd er na de oorlog magazijnmeester. Hij werkte 46 jaar bij de werf. Be halve oorlogsherinneringen schrijft Gerard Jasperse herinne ringen uit de zeiltijd van de vis sersvaartuigen op. 'Ter Garnalen- vangst omstreeks 1920' is een van die schrijfsels. Uitgave Heemkun dige Kring Walcheren. PAULINE van Janine Boissard is een vervolg op 'De bron van het leven'. Het Het MIDDELBURGS THEA TER speelt het spektakelstuk Baas Ubu voor de laatste keer in de openlucht. Openluchttheater Toorenvliedt, Middelburg, zater dag en zondag 20.30 uur. jeugdboek behandelt hoe een Franse tiener met vallen en op staan volwassen wordt. Uitgeverij Westfriesland f 21,— In DE MAGGI IS OP EN AN DERE VERHALEN behandelt Hylke Goïnga op haar bekende laconieke wijze het leven van al ledag en weet zij de meest gewone dingen in een bizar daglicht te plaatsen. In 22 korte verhalen wordt de man-vrouw verhouding op satirische wijze onder de loep genomen. Friese Pers Boekerij - f 18,90. EDEL, BEDEL, VRIJE VROUW is het zeer bijzondere relaas van een vrouw wiens huwelijk als zand tussen haar handen doorglipte. Na meer dan twintig jaar ge trouwd te zijn geweest met Peter, weet Sara op een dag dat ze weg moet gaan. Ze laat haar kinderen, bezittingen achter en begint op nieuw, alleen. Lin Stevens be schrijft in dit boek de ups en downs van een ongewoon huwe lijk dat zo gewoon van start ging. Bruna- 24,90. (Wijzigingen tot maandag 14 uur, 01180-27651, toestel 54). Middelburg: Za. tot 24.00 uur: J.K. Dominicus, Dam 30, 12830. (Visites aanvragen vóór 10 uur). Zo. tot 24.00 uur: P.F. de Doelder, Bellinkplein 1. tel. 01180-11721. Spreekuur voor dringende geval len van 12.30-13.00 uur en 17.30- 18.00 uur. Vlissingen: Za. tot 24.00 uur: J.A.B. Cramer, Gerbrandystraat 6, 65498. Zo. tot 24.00 uur: A.H. van Dijk. Koudekerkseweg 52, 13459. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13.00 uur en 17.30-18.00 uur. Bezoek spreeku ren zonder afspraak'W.N. Oster- man. De Kempenaerstraat 2. 79791. Het hele weekend voor ei gen patiënten bereikbaar. Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg-Zuid: Za. tot 24.00 uur: J.J. Jansen. Oude Rijksweg 6. Nieuwland. 01182-1340. Zo. tot 24.00 uur: M. Perquin. Park de Moucheron 24. Middelburg. 01180-29980. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende geval len van 12.30-13.00 uur en 17.30- 18.00 uur. Gapinge, Grijpskerke, Oostkapel- le, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: J.P. Bekker, Dorpsstraat 2. Oostkapelle, 01188-1276. Domburg, Aagtekerke, Westka pelle: vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur: F.N. van Eede. Ca- sembrootstraat 24. Westkapelle. 01187-1234. Zoutelande, Biggekerke, Melis- kerke en Koudekerke: Vrijdag 18.00 uur tot zondag 2*? .00 uur: P K. Noorlander. Middelburgse straat 94. Koudekerke, 01185-1231. West- en Midden-Walcheren: B. Bouwense. Valkenisseweg 14. Biggekerke, 01185-2190. TANDARTSEN; TANDARTSEN: geen opgave ontvangen. DIERENARTSEN: §|§j§ Dierenartsenpraktijk Oostkapel le. Oude Domburgseweg 33A, tel: 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Vlissingen en Middelburg: (kleine huisdieren) vanaf vrijdag 18.00 uur. Consult na telefonische af spraak: Th. J. Driehuis-van Hase- len, Vlissingen, 01184-66548. Middelburg: (grote huisdieren) 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. APOTHEEK: Middelburg: Dienst van vr. 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvol gend: A. Ringeling, Lange Delft 133, 12538. Vlissingen: Papegaai enburg, Papegaaienburg 24-26, 66345. Van vr. 18.00 uur tot ma. 08.00 uur: P.J. van Ginkel. Pres. Roos- eveltlaan 232, Vlissingen, 01184-12775. VRIJDAG DE 13E deel I Vereni gingsgebouw Westkapelle zondag 21.45. DE VIERDE MAN naar het boek van Gerard Reve. Verenigingsge bouw Veere, dinsdag 21.45 uur. JAWS I met als inhoud de agres sieve haai op het strand. Dorps huis Serooskerke maandag 21.45 uur. Schuttershof Domburg vrij dag 19 uur. POLTERGEIST is griezelen in Zaal Middendorp Zoutelande, dinsdag 21.45 uur. FRANK EN FREY is een vrolijke film, ook voor de jeugd. Vereni gingsgebouw Veere, dinsdag 16 uur.. Gortstraat 48, Middelburg, WIL LEM VADER schilderijen, aqua rellen en kunstfoto's. Maandag tot I en met zaterdag 9 tot 18 uur. Lange Noordstraat 58, Middel burg. GERA DAUVILLIER, schilderijen, aquarellen en kunst foto's. Maandag tot en met zater- I dag 9 tot 18 uur. St. Janstraat 41-43, Middelburg, ANNEKE RUIMSCHOTEL, touwplastieken. Donderdag tot en met zaterdag 14 tot 17 uur. Biologisch Museum, Domburg, DE NATUUR IN ZEELAND, dagelijks van 10 tot 17 uur. Iguana, Vlissingen, LEVENDE REPTIELEN AMFIBIEËN EN INSEKTEN: Zondag, maandag en donderdag 14 tot 17.30 uur, overige dagen 10 tot 12.30 uur en 14 tot 17.30 uur. Grote Kerk, Veere, ZEEUWS I LANDSCHAP, NATUURMO NUMENTEN, BOERENWA-1 GENS, TUINAANLEG EN SCHELPEN. Dagelijks van 10 tot 17 uur, zondag 14 tot 17 uur. Ambachtencentrum Demerary I Middelburg, JUDITH BORST, houtsnijwerk. KO BROUWER, natuurfoto's. JO KLOEG, minia tuurkermis. Maandag tot en met zaterdag 10 tot 17 uur. Het Stedelijk Museum Vlissingen I 't VLIEGENT HART', meer dan een avontuur. Allerlei achtergron den inclusief video over het dui ken naar het vergane VOC-schip. Werkdagen 10 tot 17 uur, week einde 13 tot 17 uur. De Vleeshal, Middelburg, PIET I TUYTEL, beelden. Dinsdag tot en met zaterdag 13 tot 17 uur. zondag 14 tot 17 uur. Burg. Bouwmanstraat 5, Grijps kerke, L. VLIEGER, pentekenin gen en pastels. Donderdag tot en I met zaterdag 10 tot 18 uur. De Wijnstock, Middelburg I KLAUS STOMMEL, kleine olie verven. TESSA BRAAT, kera miek, BERT VAN WIJK, siera den. Donderdag en vrijdag 14 tot 17 uur, zaterdag 11 tot 12.30 uur en 14 tot 17 uur. Zeeuws Documentatiecentrum, I Middelburg NIETS DAN WA TER, over de menselijke aspekten van de ramp in 1953, dagelijks (behalve zondag) 10 tot 17 uur. Schotse Huizen, Veere VAAR-1 ZON MOREL, EüN FAMILIE VAN SCHILDERS. Dinsdag tot en met zaterdag 10 tot 12.30 uur en 13.30 tot 17 uur. Zeeuws Museum, Middelburg I KUNSTENAARS EN DE RAMP VAN '53. Werkdagen 10 tot 17 uur, zaterdag en zondag 13.30 tot 17 uur. Antiquites B. Witte, Middelburg, I WERNER OPITZ, aquarellen over impressies tijdens studierei zen. Dinsdag tot en met zaterdag I 10 tot 18 uur. Raadszaal gemeentehuis Melis-1 kerke, INA VAN DER MEULEN, krijttekeningen en wandkleden I DANNY LE DUC keramiek. Werkdagen 9 tot 17 uur boven-1 dien op maandag 19.30 tot 20.301 uur. WIJK VERPLEEG «UNftfCSNi ;i;| Kruisvereniging Walcheren-Oost, Middelburg-stad: W, Adriaanse, Jasmijnstraat 9, Middelburg, 01180-34645 of 12228. Avond dienst: 17.30-22.30 uur, 01180-14366. Middelburg-Zuid en Arnemuiden: J. de Vries, J.P. Boreelstraat 8, Middelburg, 01180-34924 of 14366. Koudekerke, Meliskerke, Bigge kerke, Zoutelande en Westkapel le: L. de Wolf, Weststraat 17, Koudekerke, 01185-2494. Domburg, Aagtekerke, Oostka pelle. Grijpskerke, Veere. Gapin ge. Vrouwenpolder, Serooskerke en St. Laurens: L. Burger, Duiê- weg 55, Oostkapelle, 01188-2746. Vlissingen-stad: R.F. Roose-Hey- dens. 01184-65763. West-Souburg, Papegaaienburg, Bossenburgh, Westerzicht, Paau- wenburg, Oost-Souburg en Ritt- hem: W. Verhagen-Westerbeke. 01184-61541. hoek 1 9 juli, 4 dagen voor 349.- 1 6 juli, 7 dagen voor 595: Friesland 4 dagen op 12 juli voor 325.- U ziet een groot deel van Nederland tijdens deze tocht. 1 2e Phantasialand 65.- 1 3e Watervallen van Coo 62.50 15e België 55.- 1 6e Ouwehands dierenpark Rhenen 57.50 1 9e Biesboschtrip 60.- 22e Flevohof 58.50 23e Volendam-Marken 55.- 26e Duinrell-Wassenaar 57.50 27e Valkenburg 60.- 29e Melipark-Adinkerke 60.- 30e ????-reis 60.- PARIJS op 1 6 en 30 juli voor 39.50 Goes, Opril Grote Markt 2 tel.: 01100-20280 Middelburg, Koorkerkstraat 12 tel.: 01180-33770 BOOT-AUTO VLIEG TOURINGCARREIZEN "TOT alDL CHINEES-INDISCH RESTAURANT ,^)flan cWoo DE VISSERSTRAAT 13 VLISSINGEN (HOLLAND) TEL. (01184) 65783 JrGJï Vanaf heden belangrijke prijsverlaging op al onze ge rechten (ook geldig bij afhalen) vanzelfsprekend met volledige handhaving van onze bekende goede kwali teit en service. Voor: breien - haken - wol - fournituren borduren - stoffen WINKELCENTRUM DAUWENDAELE Vrijlandstraat 55 Middelburg - tel. 36749 Volop gratis parkeren. maximaal bereik tegen minimale kosten Gent, boordevol attracties en plezier. 24.50 p.p. 1 6, 1 9, 20, 22 en 23 juli 1 1 en 1 8 juli: 10 d. Oberstdorf 762.— 14 en 21 juli: 10 d. Maria Tafelrn. 779.— 1 6 en 23 juli: 8 d. Wolfshagen 664.— 1 8 juli: 5 d. Zuid-Limburg, Valkenburg 424.— 23 juli: 8 d. Bouillon, Ardennen 637.— 23 juli: 8 d. Alf, Moezel, Trier 61 5.— 23 juli: 8 d. Wiesensteig, Donaudal 577.— 28 juli: 10 d. Wenen, Wienerwald 924.— Volledig verzorgd met prachtige excursies PROGRAMMA'S GRATIS VERKRIJGBAAR OP ONZE REISBURO'S VLISSINGEN Paul Krugerstraat 21, tel. 04 1 84-1 77 1 0 MIDDELBURG Londensekaai 1 9, tel. 011 80-27758 Langeviele 7, tel. 01 1 80-27855 GOES Voorstad 18, tel. 01100-20220 Kreukelmarkt 4, tel. 01100-27427 TERNEUZEN Westkolkstraat 36, tel. 011 50-1 2251 1 KROMME WEELE 19. 1 MIDDELBURG Tel. 01180 - 12886 Met een Loodsje-Faampje vangt u geen bot. VLISSINGEN walstraat 29 Je staat ervan te kijken hoe je met de kleine L 35 AJF1 zulke goede foto's maakt. 't Zit 'm in de negen volautomatische functies van deze kiene, compacte camera. Zoals bijvoorbeeld de automatische scherpstelling voor mooie, heldere beelden. Geprogrammeerde automatische belichting zorgt er bovendien voor dat er ook daarmee niets mis kan gaan. De ingebouwde flitser werkt automatisch als dat nodig is. Verder beschikt de L 35 AF over 'n automatische filminleg, automatisch transport en terugwikkelen. Tel daarbij op: de hoogwaardige Nikon lens, een 35 mm objectief met een ruim blikveld en een aantal andere op bedieningsgemak gerichte voordelen, en u zult het fotograferen met de Nikon L 35 AF onmiddellijk waarderen. Nikon zet tenslotte z'n naam niet zomaar op een toestel... 2 j aar garantie Badhuisstraat 60 - 4381 LV Vlissingen Badhuisstraat 60 - 4381 LV Vlissingen St. Jacobsstraat 15 - 4381 EK Vlissingen TEL. 01184- 14081 GOES - VLISSINGEN - ZIERIKZEE - ETTEN

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 6