OPENING HERINGERICHT BELLAMYPARK Festijn met veel sfeer en ludieke attracties "Ik kijk niet zo nauw." Btt KERMISSTOKKEN 2,75 GR00L VERS ZOMERFRUIT KORTING TRIMSH0P BELLAMY BELLAMY wij bli>v I» best blii* *'i Len best <*oen 20% KORTING STEK iTEK BELLAMY-FEEST 1 Bellamypark 38, Vlissingen. De echte opticien.Yoor nauwlettende kijkers. HAKNOGAT 10% RIJWIELEN RACE KLEDING EN ONDERDELEN GRATIS EEN PRENT Uit Woensdag 6 juli 1983 DE VLISSINGER Poppenkast Voorronde nationale titel Nat pak Fotowedstrijd Vroeger zag je dat wel, vadertje of moederye had een lees bril nodig. En warempel op de marktkraam lagen ze kant en klaar, de gebruikte brillen. In die goede ouwe tijd keken ze niet zo nauw. Op een bril kon je gewoon afdingen. De tijden zijn veranderd. Wie goede zorg besteedt aan zijn ogen, kan niet zonder de kennis en ervaring van de echte opticien, met zijn uitgebreide apparatuur, die de zekerheid biedt dat ook de subtielste afwijking van ons oog met de juiste precisie wordt gecorrigeerd. Zoals men zegt is uw gulden op de markt een daalder waardf Maar met een verkeerde bril zie je dat niet zo scherp. Telefoon 01184-12010.' hardy optiek Optometrist OV, Contactlensspecialist ANVC. zuur - wijn - drop kaneel - pepermunt zachte kaneel en poederkaneel van 0,55 tot 4,50 met amandelen per 250 gram chocolaterie Bellamypark 56 - Vlissingen aardbeien rode bessen frambozen rensen perziken abrikozen Nu volop bij uw fruitspecialist L.J. N/JSEN in de openingsweek op Bram van Sluys Bellamypark 28 Vlissingen tel. 13868 Bij besteding van minimaal f. 5,— ontvangt U van oud-Vlissingen ter waarde van f. 10,— ons ons Het Bellamypark in een nieuw jasje DAAROM IS HET FEEST Ter gelegenheid hiervan geven wij op vrijdag 8 juli en zaterdag 9 juli OP ALLE VOORRADIGE JACKS JEL222' DE GEZELLIGHEID IN HET BELLAMYPARK IS WEER TERUG GEKEERD! )dat is goed nieuws voor .vlissingen Wij sluiten hierop aan met een keur van VISSPECIALITEITEIM O.a. Hollandse nieuwe haring Gerookte paling Gepelde garnalen Zure haring en rolmops Gebakken vis De gehele week geopend ook op de koopavond 8 EN 9 JUL11983 IVO FRANKLIN DICK CAMU De wedstrijden ^stanghangen' vinden plaats op vrijdag 8 juli van 17.30 tot 21 uur. Ter plaatse kun nen deelnemers inschrijven. Bij deze wedstrijd gaat het er om, om zo lang mogelijk aan een pijp met een doorsnede van ongeveer acht centimeter met de handen te blij ven hangen. Een kraan hijst de pijp omhoog, zodat de voeten en kele decimeters boven de grond blijven. Als de deelnemer begint te glijden, trekt de hijskraan zijn vrachtje weer wat omhoog. Elders werd een maximum 'hangtijd' van om en nabij de anderhalve mi nuut gescoord. De Vlissinger Ko de Vos komt op zaterdag 9 juli met zijn ouderwet se poppenkast. Gespeeld wordt een onvervalste Jan Klaassen en Rond de opening van het heri igerichte Bellamypark in Vlissingen heeft het Vlissings Aktiviteitenfonds (VAF) in samenwerking met de Vereniging Horeca in Vlissingen een aantal evenementen op touw gezet. In een sfeer a-la 'stedenspel' zijn er vrijdag 8 en zaterdag 9 juli op en rond het park spelletjes als stanghangen, zeepbalkstoeien, mastklimmen en een ouderwetse poppenkast. Dat alles wordt omgeven met vrolijke deunen van een boerenkapel. Lekkere hapjes en drankjes worden verkocht in kramen. Voor de winnaars van de af zonderlijke wedstrijden zijn aantrekkelijke prijzen te win nen. Wethouder A. Hoefkens opent vrijdag om half acht 's avonds samen met Jacobus Bellamy officieel het heringe-, rich te park. Katrijn. Er worden twee voorstel lingen gegeven. Eén om 10.30 en één om 11.30 uur. Terwijl de kin deren genieten van het poppen spel kunnen de ouders of begelei ders zich te goed doen aan een hapje of drankje bij de kramen. Direct na het middaguur begint de wedstrijd 'zeepbalkstoeien' boven een basin rhet 25.000 liter water. Deze wedstrijden in Vlis singen tellen als voorronde van de nationale kampioenschappen. Gestreden wordt in vier catego- riën: acht tot en met elf jaar, twaalf tot en met zestien jaar, da mes en heren. Voor de vier besten in elke categorie zijn fraaie prijzen te winnen. Ivo Franklin en Dick Camu be geleiden deze waterspektakel- show. Hun presentatie is doorwe ven met veel humor en ter plaatse improviseren zij. Dick Camu brengt een act als dubbelganger van Meneerde Bok. Wie overigens een nat pak haalt - en de kans is groot - kan zich ver kleden in de oude Vismijn, het lo kaal van Caecilia. Inschrijven bij de VVV in Vlissingen. PROGRAMMA vrijdag 8 juli 17.30 tot 21 uur Stanghangen op het De Ryyterplein Verkoop mosselen, visproducten, scheepsartikelen en drankjes. Rondgang door het centrum van de stad door de Delta Band. Officiële opening door wethouder A. Hoefkens en Jacobus Bellamy en optreden van de Delta Band op het De Ruyterplein. 19.00 uur 1930 uur Zaterdag 9 juli 10.30 en 11.30 uur Poppenkastvoorstelling op het De Ruyterplein bij de Oude Vissersha ven. 1330 tot 17.00 uur Waterspektakelshow op het De Ruyterplein. Verkoop van diverse producten (zie vrijdag) 17.00 uur Mastklimmen op het De Ruyter plein 17.00 uur Prijsuitreiking fotowedstrijd Beide avonden optreden van een boerenkapel. V. Voor de sportievelingen bestaat verder nog de mogelijkheid om op die zaterdag deel te nemen aan 'mastklimmen'. Daarvoor staat een 6,5 meter hoge mast op het Bellamypark met in de top een bel, die de deelnemers moeten luiden als zij boven zijn. Winnaar is wie de minste tijd gebruikt om de top te bereiken. Ook bij dit spel is een aantal prijzen te winnen. Tot en met vrijdag 8 juli worden foto's geëxposeerd in de etalages van winkels in de omgeving van het Bellamypark. Het zijn histori sche foto's van het Bellamypark. Voorbijgangers kunnén jaartallen raden die bij de foto's passen. Gekozen kan daarbij worden uit drie antwoorden. Vrijdagavond om 17 uur moet het deelnemers formulier (verkrijgbaar bij de VVV aan de Walstraat) in een bus nabij het paalhangen worden in geleverd. Zaterdag om dezelfde tijd worden de prijswinnaars be kend gemaakt. Behalve kramen met lekkernijen voor hongerigen en dorstigen zijn er ook informatieve stands zoals die van- de Stichting Ramschip Schorpioen en er zijn demonstra ties, waaronder garnalenpellen. neiUG, Kerkstr. 4-6 Vlissingen GAZELLE BATAVUS— BURCO MOTOBECANE GAZELLE Boekhandel - Modern Antiquariaat Bellamypark 50-52 4381 CK Vlissingen Tel. 01184-18410 .BHAAMYFARK 44 VLISSINGEN Rond de opening van het heringerichte Bellamypark in Vlissingen organiseert de Stich- tivg Vlissings Aktiviteitenfonds op 8 en 9 juli 1983 een Bellamyfeest met vele evene menten en attracties. Daarbij zijn een aantal attractieve wedstrijden in het programma opgenomen, waarvoor deelnemers zich vanaf heden kunnen opgeven: vrijdag 8 juli van 17.30 tot 21.00 uur: zaterdag 9 juli van 13.30-17.00 uur: zaterdag 9 juli vanaf 1 7.00 uur: wedstrijd STANG-HANGEN, prijzen: VVV-bonnen van ƒ15.30.en 50. Groots Waterspektakel waarbij de winnaar degene is, die het langst in evenwicht blijft boven een bassin met 25.000 liter water. Wedstrijden in de categoriën 7 t/m 11 jaar; 12 t/m 16 jaar: boven de 16 jaar dames; boven de 16 jaar heren. In elke categorie zijn 4 prijzen te winnen van resp. 35.-ƒ25.-15.- en ƒ10.— Mastklimmen om prijzen. In de week van maandag 4 t/m vrijdag 8 juli wordt tevens een FOTORAADSELWED STRIJD georganiseerd in etalages van winkeliers rond het Bellamypark. Wie de opname jaren van een aantal historische Bellamyparkfoto's juist invult, maakt kans op een 1 e prijs van 100 of WV bonnen t.w.v. 35. Deelname-formulieren tijdens de wed strijd-week bij de VVV in de Walstraat. Voor het Waterspektakel kunnen deelnemers zich opgeven bij de VVV in de Walstraat of bij die Vlissingse Horecabedrijven die de Waterspektakelshow-affiche voor het raam heb ben hangen. Voor het stanghangen en het mastklimmen kunnen deelnemers zich van te voren opge ven bij de WV of voor aanvang van het evenement ter plaatse. Alle evenementen worden rijkelijk omlijst met levende muziek, poppenkast, mosselen en bierstandjes, enz. enz Organisatie: Stichting Vlissings Aktiviteiten Fonds i.s.m. Horeca Vlissingen.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 13