Hoe werkt de rembekrachtiger? GOEDHART [CV bovab aan b|edt TE J/J-—n koop B Shell helpt VAN DAMME automerken ABC q| s 6 Van onze autoredactie Automobielbedr. 'Delta' W0NDERGEM MELSE open daken moet je zien als ze dicht zijn, dat kan ook in uw dak! van de ree voor, achter en opzij veilig glas: dag en nacht autoruitenservice Woensdag 6 juli 1983 DE FAAM - DE VLISSINGER Zo werkt de rembekrachtiger AUTOBEDRIJF pr^TH BIEDT KOOP r<s,J Kleverskerkseweg 9a, Middelburg Tel. 01180-36248, b.g.g. 27029 A.H. te M. had piano (in goede staat) te koop. Woensdag in de Faam-Vlissinger, donderdag verkocht. met 1A BOVAG garantie V.W. PoÜoST.1977 Öpel Kadett 1.31980 Mazda 323 3-drs1978 Ford Escort 1300 L automatic bordeaux uitvoering1980 Ford Escort 1300 L1978 Opel Kadett 1.2N1980 Fiat 127 -1050 3-drs.1980 Honda Civic de Luxe1980 Ford Fiësta 1.1 L1978 Peugeot 505 SR1980 Mercedes 280 S met zeer vele extra's en LPG-installatie.....1977 gra 155 SR 12 o.o. Kodett, Hondo en Ford NU75.— 135 SR 13oo Renault en Fiot Jd-W NU64.50 145 SR 13oo voor Fiat, Renault en SinuajtfrJtTNU68.— 155 SR 13oa voor Datsun, VW, Opel en Honda JJMK NU76.- 165 SR 13oa voor Ford, Opel, BMW en Toyoto IWrWNU79.- MIDDELBURG 't ZAND KOUDEKERKE De akkustofzuiger ASG 3 autoshow; Saab 900 4 drs1981 Saab 900 3 drs. Turbo1981 Saab 99 2 drs1979 Saab 99 4 drs. LPG 1979 Volkswagen Jetta LPG1980 Volkswagen Derby 1979 Volkswagen Passat diesel1981 Toyota Starlet 5 drs1981 Opel Kadett 3 drs1980 Opel Kadett 4 drs1981 Opel Ascona 1.9 2 drs1980 Hyundai Pony1980 Citroen 2 cv 61979 Citroen 2 cv 6Ï982 Citroen club Break 1979 Renault 5 TL 1979 Austin Allegro 1500r 1981 Mini 1100 Spec1979 Fiat Ritmo diesel1980 BMW 528 I automaat1978 Lancia HPE 1979 Saab en Lancia dealer AUTOBEDRIJF Wissenkerke 01107-1477 UW GARAGE IS NIET DUURDER AUTOBEDRIJF BRITANNIA B.V. ^anon S AUTOBEDRIJF KLIP AUTOBEDRIJF RIJK BV DIJKWEL BV CITROËN 01 180-29955 AUTOBEDRIJF KLIP PAAUWENBURG B.V. K BLAAS Autobedrijf Joosse AUTOBEDRIJF BERBO j FA. DE DREU CO LAPA GARAGE RENTON TRAMPER VLISSINGEN C V. DIJKWEL BV DIJKWEL BV RENAULT n RENAULT AUTOBEDRIJF DE TOEKOMST ff WONDERGEM MELSE S AUTOBEDRIJF CEVAAL Auto-Poppe Walcheren B.V. VOLVO Autobedrijf Van Fraassen b.v. Met een Loodsje-Faampje vangt u geen bot. i -AUTO-AKTUEELAUTO-AKTU Het is eigenlijk niet te gelo ven, maar enkele kilogram men druk op het rempedaal zijn voldoende om een ton- nenzware auto vanuit volle snelheid af te remmen en binnen een betrekkelijke korte afstand tot stilstand te brengen. Vroeger was de noodzake lijke pedaaldruk behoorlijk hoog, voor fors afremmen was een krachtige, meestal mannelijke, beenmuscula- tuur nodig. Maar dat is ve randerd. De remmende voet heeft een helper ge kregen, die het meeste werk overneemt en die "rembe krachtiger" wordt ge noemd. Bij de Volkswagen Golf bijvoorbeeld zorgt hij voor 60 procent van de remkracht, bij een grotere wagen zelfs voor ca. 80 pro cent. Hoe werkt zo'n rem bekrachtiger eigenlijk? Zoals alles, wat arbeid le vert, heeft ook de rembe krachtiger een energiebron nodig. In dit geval zijn de technici op een wel heel ge niaal idee gekomen: als energieleverancier dient het toch al aanwezige, in zekere zin kosteloze vacuüm in de aanzuigbuis. Bij de viertakt-benzinemo- tor ontstaat in de buis tus sen carburateur en cilinder altijd een vacuüm. Het ver schil tussen deze onderdruk en de normale druk van de buitenlucht, dat kan oplo pen tot een drukverlaging tot 0,8 bar, dient als ener giebron voor de rembe krachtiger. Overigens bij diesel- en tweetaktmotoren functio neert dit systeem niet, om dat daar in de aanzuigbuis slechts een gering vacuüm ontstaat. Daarom moet men in deze gevallen als ener gieleverancier voor de rem bekrachtiger een kleine door motor aangedreven vacuümpomp inbouwen. De rembekrachtiger bestaat uit een metalen doos met' een diameter van 175 tot 225 mm. Hij bevindt zich tussen het stangenstelsel van het rempedaal en de hoofdcilinder, die voor de druk voor de remcilinders van de afzonderlijke wielen zorgt. Als men de doos opent, bevindt zich hierin een zogenaamde werkzui- ger met een membraan, die een holle ruimte in twee werkruimten verdeelt' twee zuigerstangen, een klep en drukveren alsmede inlaaten overloopkanalen. Aan de ene zijde loopt een zuiger stang de doos in; deze wordt door het stangenstelsel van het rempedaal bediend. Aan de andere zijde steekt de andere zuigerstang naar buiten; deze drukt tegen de zuiger in de hoofdremcilin- der. En tenslotte is er nog een slang, die met de aan zuigbuis van de motor ver bonden is' Als het rempedaal niet wordt bediend, staat de werkzuiger in zijn eindposi tie. Beide werkruimten - de ene nu klein en de andere groot - zijn onderling ver bonden en afgesloten van de buitenlucht, daarentegen zijn de kanalen naar de motoraanzuigbuis geopend. Zodoende heerst in beide werkruimten dezelfde on derdruk. De rembekrachti ger is als het ware geladen, hij is paraat. Nu remt de bestuurder. De pedaaldruk wordt overge bracht op de in de rembe krachtiger naar binnen ste kende zuigerstang. Daar door wordt allereerst het overloopkanaal tussen bei de werkruimten gesloten en meteen daarna wordt een klep naar de einste van de twee werkruimten geopend. Zodoende kan hier nu bui tenlucht naar binnen stro men. Hierdoor wordt de werkzuiger met tamelijk veel kracht naar voren in de andere werkruimte gedrukt, waarin nog een onderdruk aanwezig is. Deze schui vende kracht vormt nu een welkome ondersteuning van de remvoet van de bes tuurder, doordat hij mee helpt de zuiger in de hoofd- remcilinder naar voren te drukken en zo de gewenste remdruk naar de wielen te leiden. Bij een dergelijke gedeelte lijke rembehandeling wordt slechts een deel van de on derdruk opgeheven. Want zodra de bestuurder zijn werkaandeel (d.m.v' de voetkracht) niet meer ve randert, blijft ook de door de bekrachtiger ontwikkel de ondersteuningskracht gelijk. Bij elke grotere of kleinere pedaaldruk hoort bestuurder alleen met zijn voetspieren opbrengen. Nu laat de bestuurder het rempedaal weer los. Meteen worden de kleppen naar de buitenlucht gesloten en binnen enkele seconden ontstaat een nivellering van druk of onderdruk in beide werkruimten. De bij het remmen aangezogen lucht wordt in de aanzuigbuis af gezogen. De werkzuiger en daarmede ook de zuigers van de dubbele hoofdrem- cilinder komen in de uit gangspositie terug. De rem bekrachtiger is weer paraat. Eén ding is natuurlijk dui delijk; zet men de motor af, dan is er ook geen aanzui- een verhoudingsgewijs ge lijk aandeel van de onder steunende kracht van het apparaat. Als de bestuurder nu de druk op het rempedaal ver hoogt, omdat hij krachtiger wil remmen, komt de rem bekrachtiger opnieuw in actie. Hoe sterk men ook remt - de werkzuiger in de rembekrachtiger helpt mee. En wel zolang tot bij een zeer krachtig remmen de ene werkruimte volledig met atmosferische druk is gevuld. Dit is de maximale remstand van de rembebe- krachtiger. Een nog sterker afremmen moet dan de ging vanuit de aanzuigbuis meer. Na drie- of viermaal het rempedaal krachtig in drukken is het aanwezige vacuüm weer aangevuld. Vanaf dat moment doet de rembekrachtiger geen werk. Als nu de' bestuurder de auto bergafwaarts vrij om laag laat rollen, moet hij bij het remmen alle remkracht zelf opbrengen. En dan be merkt hij. hoeveel werk de rembekrachtiger bij lopen de motor voor hem doet. Opgepast dus bij een zon der aandrijving rijdende auto en bij uitgeschakelde motor: dan wordt dubbele, driedubbele en misschien zelfs viervoudige pedaal kracht vereist. onderdruk aanzuiglucht Peugeot 504 SRD1981 Toyota Corolla Sportswagon1980 Peugeot 504 Break1979 Opel Ascona 1.9 Sedan L.P.G1979 Ford Fiësta 1.1 L1979 Opel Kadett Coupé1977 Opel Ascona 1.9 2 drs1977 Citroen 2 CV spec1979 Saab 991977 Opel Manta 1.91975 Inruil en financiering mogelijk Ons bedrijf is elke dag, ook zaterdag tot 18.00 uur geopend. Lambrechtstraat 19 Tel. 01180-13029 en 25467 - Middelburg OCCASION DEALER biedt te koop aan: Nw, surfpl. v. 1975 v775,- Ascona 2.0 dies. '80 9450,- Honda Civic 5-drs. '786450,- Peug. 504 LD combi '8013250,- Taunus 1.6 combi '773450,- Honda Prelude '80 13750,- Mini 850 rood '78 4450,- Volvo 343 DL 4 uitv. '785450,- Merc. 200 dies. '77 12850,- Merc. 200 dies. '75 5850,- Dats. Cherry F2 '78 3850,- EERLIJKE OCCASIONS BETAALBARE PRIJZEN Dats. Sunny groen '807850,- Volv. Daf 46 L 4 uitv. '771650,- Ren. 20 TL metall. '809250,- Fiat 132 GLS 4-drs. '784450,- VW Kever 1303 '73 2850,- Lada 1.6 GL blauw '78 2850,- Toy. 1000 rood '78 4750,- Escort 1.1 luxe '77 4850,- Escort 1.3 combi '79 5850,- 6 MND. VOLLEDIGE V.O.G. GARANTIE Talbot 1.1 LPG '77 7850,- Vaux. Viva 1.3 L '77 2250,- Corona Mark 2 '76 1850,- Ren. 4 TL mooi, goed '761450,- Oldsm. Omega coupé '762850,- Ascona 4-drs. LPG '774850,- Sta carav. 8 m. 6-pers. m. 3450,- Vouwcarav. 4-6 pers. m1650,- De Reu 4-6 pers. BT m2850,- Roller 480 carav. '79 9250,- 2 bootjes compl. v a. 1950,- Mini 850 prima '75 1250,- Citroën 2200 CX '75 900,- Capri 2.3 GT schade '75850,- Granada 2.0 coupe '75850,- Kadett Chevette '76 2350,- INKOOP-VERK.-INR. AUTOBEDRIJF VERWIJS Gastelseweg 247 R'daal 01650-34583 d.v. geopend om 9 uur. Zondags gesloten. Zolang de voorraad strekt A. Wagenaar Statenlaan 244 Tel.: 01 180-25663 J. Dekker Koudekerkseweg 14 Tel 01 180-1471 1 J.C. Suvaal Middelburgsestraat 53 Tel.: 01 185-1408 Onlangs heeft Bosch een handig hulpje in de huis houding op de Nederlandse markt uitgebracht, de ak kustofzuiger ASG 3. Overal waar de grote huis- houdstofzuiger niet direkt nodig of te omslachtig en tijdrovend is, is deze hand zame snoerloze stofzuiger welkom. Het elektrische stoffer en blik is altijd bij de hand en opgeladen. De stofzuiger is met een ge luidsarme motor uitgerust. Het schuingeplaatste mondstuk en de gesloten handgreep zorgen voor een effektief gebruik. Een ingebouwd kontrole- lampje signaleert of de maximale zuigkracht aan wezig is. Voor de hygiëne is een uit wasbaar stofzakje inge bouwd. Dit apparaat weegt 600 gr. en wordt kompleet met een wandhouder gele verd. De wandhouder is voorzien van een automa tisch kontakt en zorgt sa men met het meegeleverde laadapparaat voor een al tijd volle akku. Levering van deze ASG 3 uitsluitend via de vakhan- del. ..juni Citroen 2CV6 Spec Mazda 323 SDX Talbot 1510, 1.5 GL, op gas Renault 4 TL Renault 4 GTL Renault 14 TL, op gas Volvo 244 GL DIESEL, met o.a.: leren bekleding, open dak, trekhaak, kleur grijs metallic Mercedes 240 TD Citroen 2CV6 Spec...,. Datsun Cherry 1000dec Ford Fiësta Ford Escort 1300 Renault 5 L Fiat 127dec Fiat 128 (1300) Toyota Celica Coupé ST blauwmrt Honda Civic Peugeot 504 GLDdec Renault 20 L Opel Ascona 1200 V.W. Buggy Van Dijke B.V. Hoek Rijksweg-Ringbaan West, Goes tel. 01100-11440/14560 7.950. 13.450. 9.950. 8.450. 8.450.- 9.950. ,'80 22.000.- '80 36.000.- .'79 5.250.- 7.950.- 9.250.- 8.950.- 4.950.- 4.950.- 4.450.- 7.500.- 3.950.- 7.500.- 4.950.- 2.650.- 2950.- '79 "79 '79 .'78 '78 .'77 '78 .'77 '77 .'77 .'74/ LmiDJMS Autobedrijf VHssingen - tel. 01184-15220 Öpel Manta 2 Itr N1 981 Opel Kadett 4-drs de luxe 1981 Opel Ascona 1 900 de luxe L.P.G 1980 Ford Capri 1 600 S1 977 Opel Ascona_1 6 S LPG1 982 Opel Kadett C1 977 - 1 978 Opel Kadett City1978 Opel Kadett C aut1977 Öpel Kadett 1 300 N 5-drs stationcar met LPG1981 Ford Taunus 1 600 L 4-drs1978 Ford Escort 1 300 aut. 4-drs. nov1977 Ford Escort 1 300 L 5 drs1 982 Honda Civic 5-drs De Luxe 1981 Mitsubishi Colt GL1980 Citroen GS Club 1977 Fiat 127 900 L1978 Renault 5 TL 1 980 Simca 1 308 GLS 1977 VW Sirocco1 978 VW Polo1977 VW Golf-1981 Peugeot 505 GR Diesel 1980 Peugeot 504 GL1 979 banden 1 45 x 13 v a84.50 banden 1 55 x 1 3 v a92.00 banden 1 65 x 13 v a100.00 banden 175/73 x 13 v a107.50 banden 185/70x 1 3 va17 5.00 banden 1 75 x 14 v a122.20 Inclusief montage en balanceren. Compleet uitlaatsysteem gratis montage. Varta akku's -25% inclusief controle van uw dynamo (laadstroom, spanning.) I Off. dealer van Pers - en Bedrijfsauto's Industrieweg 1 7 Vlissingen 01 184-13434 Industrieweg 27-29 Vlissingen Tel. 01 184-14400, b.g.g. 01 100-28545 dealer voor Walcheren Veerseweg 1 04 Middelburg Industrieweg 1 7 dajhatbu' Vlissingen 01184-13434 AUTOBEDRIJF Gerbrandystraat 4, Vlissingen 01 184-65496 Dealer voor Midden-Zeeland EERSTE ZEEUWSE AUTOGARAGE Herculesweg 12, Middelburg 01180-12918 official Gildeweg 20, telefoon 01 1 84-1 9420 Vlissingen ford-dealer Oude Rijksweg 60, Telefoon 01 182-1443 Nieuw-en St. Joosland Off dealer van Walcheren Gildeweg 1 5-21 K Vlissingen - Tel. 01 1 84-1 3995 Zusterstraat 34 Middelburg Tel. 01 180-12972 Tevens dealer Subaru MYUnPE* Noordmonsterweg4 Middelburg Tel. 01 180-36815 Kalverstraat 1 1 KM Middelburg-01 180-25851 O. K inruilwagens - leasing Mercuriusweg 29, MitsubishiV|jssjngen 01 184-19051 WÊMmÊÊÊÊmmmÊiÊÊiÊiKÊ^mm^maimmmmmÊÊmKimimaÊam AUTOMOBIELBEDRIJF JANSSENS BV Pres Rooseveltlaan 772 Vlissingen Tel. 01 1 84-1 71 00 OPEL Pres. Rooseveltlaan 745 Vlissingen 01 1 84-1 9810 Gildeweg 1 6 Vlissingen 01 1 84-1 71 30 Seisplein 5 Middelburg 01 180-33003 ,6 $4 'Tjtf Autobedrijf Jt? Industrieweg 31 Vlissingen Tel. 01184-1 5220 Klein Vlaanderen 97 TOYOTA Middelburg 01 1 80-1 2865 Gildeweg 1 3 Vlissingen 01 1 84-1 291 6 Vlissingen Gildeweg 22 Tel. 01184-19610 Pr. Rooseveltlaan 768 Vlissingen een sunroof plus glazen kantelschuifdak met uitsluitend pluspunten gemaakt van 5 mm dik brons getint veiligheidsglas afmeting 42x81 cm door spoilereffekt geen wmdmslag en MÊfÊA windgeruis één knop voor openen en kantelen beslist waterdicht 1 |aar garantie 0 snelle [']Q montage verrassend scherpe prijs voor praktisch alle auto's t'fi»' i van de ree b.v., kleverkerkseweg 3-5, middelburg, 011 80-13564 autoschadehersteller van klasse en meer dan dat! kleverkerkseweg 3-5 middelburg 4338 pa tel 01 180-13564 u klopt zeer waarschijnlijk nooit tevergeefs Q bij ons aan als het om een autoruit gaat' EF van de ree bv, middelburg. 011 80-13564 t f

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 11