TorroVendet's 198. de kledingbokser P. SCHELTUS modellen Schoolfoto uit de oude doos Modehuis Steketee adverteren doet verkopen nic.de smit MAVO ATHENEUM HAVO MEAO VOLWASSENEN ONDERWIJS Pinkstertijd - Modetijd 6x Abba The Rolling Stones 28 Telstar Troeven 20 Golden Melodies op een lekkere manier lekkere manier van afslanken. Shape. kapsalon ZEEUWSE DAG- EN AVONDSCHOLENGEMEENSCHAP VOLLEDIG DIPLOMA DEELCERTIFICATEN AANVULLING ONVOLLEDIG DIPLOMA 0PSTAPCURSUS AANMELDING EN INFORMATIE: En wie Mode zegt denkt aan: Woensdag 18 mei 1983 DE VLISSINGER 6 Verschillende musicassettes van 's werelds meest bekende pop groep; keuze uit Arrival, The Album, Super Trouper, Visitors en Greatest Hits deel 1 en 2. Adviesprijs 24.-, 1 O onze prijsifi. 20 Superhits of Big Hits. 2 Formidabele musicassettes boordevol hits. Adviesprijs 24.-, onze prijs per cassette X Xi Serie van 19 verschillende musi cassettes met op iedere musi- cassette 28 Hollandse hits van o.a. Johnny Hoes, Zangeres Zonder Naam, Henk Wijngaard en "T Dennie Christian. Per stuk Fantastische serie musicassettes met elk maar liefst 20 onvergetelijke wereldmelodieën. Kies uit o.a. 20 Golden Panfluitmelodieën, 20 Golden Pianohits, 20 Golden Filmmelodieën, 20 Golden T.V.-thema's. Per stuk KAMPIOEN GOEDKOOP HUISHOUDEN CHOCOLADE of VANILLE TOFFEE'S 250 gr1 -95 VERPAKTE ZUURTJES 250 gram1.75 NAPOLEONS 250 gram2.25 TREFFINAS 200 gram1 .95 L.J. NUSEN Matting blazer in machtige kleuren camel en marine. Shape is verkrijgbaar bij: Shape is verkrijgbaar bij Drogisterij-Parfumerie Kanaalstraat 65 Oost-Souburg Tel. 01184-63164 van wijk vraagt: voor oefenavonden opgeven na 19.00 uur U wilt video-apparatuur kopen? U wilt een goede voorlichting? U wilt een prima service? U wilt een redelijke prijs? Kijk dan eerst eens bij: Foto Back in de St.Jacobsstraat. De zomerkollekties hangen voor U klaar in frisse kleuren en vlotte modellen. Kom eens passen voor leuke vrijetijdskleding en vergeet niet onze Badkledingkollekties zijn groots. Dus voor een mooie Pinksteren naar Uw Modehuis P.S. Wist U dat onze afdeling nachtkleding en foundations erg uitgebreid en modieus is? Lange Zelke 48 Vlissingen disco Troeven! COOSJE BUSKENSTRAAT 135, VLISSINGEN Kerkslr. 4-6 Vlissingen HULST - Bierkaaistraat 30 TERNEUZEN - Noordstraat 84-86 GOES - Ganzepoortstraat 6 VLISSINGEN - Lange Zelke 26 SLUIS - Kade 2 Shape smaakt ronduit lekker. Shape laat u kiezen uit de varianten Vanille, Chocolade, Frambozen en Cappuccino. Omdat Shape lekker is, voelt u zich prettig. En daarom houd u 't veel makkelijker vol. Shape bevat alles wat nodig is: eiwitten, koolhydraten, vetten, vitamines en mineralen. Neem twee keer per dag Shape en één keer een maaltijd uit het Shape-boekje. Dan vermagert u precies volgens plan. U krijgt er een duidelijk planboekje bij met 32 menu-suggesties. GLASSERVICE GILDEWEG 39 - VLISSINGEN NIEUWENDIJK 19, TEL.133E7 VLISSINGEN FOTO-FILM-VIDEO El St. Jacobsstraat 27 Vlissingerr 01184-12300 Korte Geere 17 Middelburg 01180-37772 Lange Kerkstraat 31 Goes 01100-27324 RIJKSGESUBSIDIEERDE AVOND- EN DAGOPLEIDINGEN VOOR (DAG-) AVOND-ATHENEUM, -MAVO, -HAVO EN -MEAO Marconiweg 1 - 4382 NE Vlissingen - Telefoon 01 1 84-661 86 U kunt weer inschrijven voor de volgende opleidingen: Vakkenaanbod Mavo/Havo/Atheneum: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Aardrijkskunde, Ge schiedenis, Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Economie, Handelskennis, Textiele werkvor men, Muziek en Tekenen (laatste 3 vakken voor mavo). Vakkenaanbod MEAO: Nederlands, Duits, Engels, Spaans, Frans, Bedrijfsadministratie, Bedrijfsecono mie, Commerciële Economie, Maatschappijleer, Machineschrijven, Recht, Statistiek, Steno en Informati ca. Bovendien bestaat de mogelijkheid tot tussentijdse deelname aan examens voor praktijkdiploma's. OPLEIDING VOOR EEN OPLEIDING VOOR afhankelijk van het aantal gekozen vakken is het cursusgeld ƒ90,— tot 250,— per jaar. één of enkele vakken studeren is ook mogelijk! Was uw vroegere studie onvolledig of bent u ooit gezakt voor een van de opleidingen mavo-havo-atheneum of meao, dan kunt u dat door studie aan onze school aanvullen tot een VOLLEDIG diploma. De ZDASG heeft vestigingen in Vlissingen, Middelburg, Goes en Zierikzee In alle vestigingen gaat, bij voldoende belangstelling, van start de bekende Een tegemoetkoming (van Rijkswege) in de studiekosten is in voorkomende gevallen mogelijk. VLISSINGEN- Marconiweg 1 (MTS gebouw); iedere maandag- en donderdag avond vanaf 19.30 uur. Aanmelding voor opstapcursus: iedere woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur. Twee pasfoto's meene men. MIDDELBURG- Latijnse Schoolstraat 10; iedere maandagmorgen van 9.00-12.00 uur; woensdagmorgen van 10.30-12.00 uur en né 1 mei boven dien ook iedere donderdagmorgen van 9.00-12.00 uür. Twee pas foto's meenemen. In Middelburg tijdens school-uren crèche aanwe zig. Tel. crèche-leidster: 011 80-1 6611 Wilt U SCHRIFTELIJKE INFORMATIE? Stuur dan onderstaande strook op! Naam: Adres: Postcode en plaats: Ik wil graag nadere informatie over: Mavo - Havo - Atheneum - Meao Opsturen naar: ZDASG, Marconiweg 14382 NE Vlissingen VI. 5-'83 AAP, NOOT, MIES Deze week viert de Pieter Lou- werseschool in Oost-Souburg het 125-jarig bestaansfeest. In de school bruist het van de activitei ten voor de huidige leerlingen. Maar ook de vroegere leerlingen ontmoeten elkaar deze week tij dens een reünie. Ongetwijfeld zul len er oud-Pieter Louwerse- school-leerlingen die op deze foto staan zich bij de feestvierders mengen. Het is een zeldzame foto, zo schrijft de inzender J.C.W. Jobse uit Vlissingen ons. De foto werd in de zomer van 1913 geno men "op het toen nog rijk belom merde Oranjeplein in Oost-Sou burg", aldus de heer Jobse. Op de foto staan behalve leerlin gen van klas 5 ook broertjes en zusjes uit lagere klassen. Want zo ging dat vroeger; in de huishoud beurs was te weinig geld voor twee foto's. De heer Jobse noemt de volgende namen. Bovensterij van 1. naar r. Bram de Wijze (1901), Kees Jobse (1906), Jaap Jobse (1903), Gillis Verhage (1903), Willem Joosse (1903), Jaap Leijnse (1901). Ar- jaan Joosse (1904), Jan Vermaire (1902), Jan Francke (1902), Ko Francke (1904), Bram Marijs (1902). Middelstcrij van I. naar r. Ko Castel (1903), Lourien Joosse (1901), Willemien Joosse (1902), Janna Frelier (1903), Marie Kaashoek (1902). Onderste rij van 1. naar r. Jaantje Leijnse (1902), Pietje Sturm (1905), Janna Vermaire (1902), Jacoba de Wijze (1903), Janna de Wijze (1907), Aaltje Marijs (1906), Willem de Wijze (1905), Jan Joosse (1906), Karei Vermaire (1906), Jan Kaashoek (1904), Arjaan Marijs (1905). Onderwijzers links: Simon Frelier, geb. te Groede 15.8.1876; werd in 1916 benoemd tot hoofd der O.L.S. te Oostkapelle. Overl. te? rechts: Cornells van Weele, geb. Hein- kenszand 5.8.1866, overl. te Oost en West Souburg 1.3.1935. U kunt in het bezit komen van deze foto door samen met dit knipsel (wordt teruggezonden) 7,50 aan ons te zenden. U kunt met geld betalen, maar dan verp licht de PTT u de brief aan te te kenen. Stuurt u een cheque, dan deze svp op naam van onze foto graaf Ruben Oreel. Het adres, Redactie De Faam-De Vlissinger, Postbus 5017, 4330 KA in Mid delburg. r

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 8