T alentenjacht voor Zuid-West-Nederland 'Als ik van de motor val, denk ik het eerst^njni®Mnlieg Schaapsscheerdersfeest in Veere GEOPEND HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN Artiesten gala Goes §2 OLA& QBtin CüiPS "iNTE'BNBTMNflL CHBnPIPNS HOOGSTANDJES (AMERIKAANSE) SHOWMUZIEK IN VLISSINGEN iiiii Groeneveld Bekenden ROYAL ALBERT Koffie Familie Zeeuws II 111—IIII Voor nog meer service zijn wij ook maandagmiddag Ambachten Veerdienst PINKSTERDAGEN VRIJDAGMORGEN 12 UUR Kalligrafie en rondschriften in bibliotheek Oost-Souburg oplage 22 305 wekelijks gratis huis aan huis op geheel walcheren in combinatie met de faam, totale oplage 43.200. uitgave: provin-, ciale zeeuwse courant b.v. administratie: markt 51, postbus 5017, 4330 ka middelburg, 01130-27651. advertentie: walstraat 56-60, postbus 18 4380 aa vlissingen,-01184-15144, privé: w. melse, 01184-62320. redaktie: ad hanneman 01180-27651toestel 54. ko,Au Woensdag 18 mei 1983 Vrijdag 27 mei start er in de luxe disco De Hooizolder in Westka- pelle een talentenfestival 1983. In de 'zusterdiscotheek' Place de Meir in Oud Gastel loopt het fes tival parallel. De finale van beide talentenjachten vindt plaats in De Hooizolder op vrijdag 15 juli. De organisatie (Frapo) verwacht niet minder dan honderd in schrijvers. Voor de winnaars wacht een fraai prijzenpakket, waaronder een videorecorder, een vakantiereis of een platencontract met Sky-label. Vrijdag 27 mei oorronde. De halve finale is op vrijdag 24 juni. Deze data's gelden voor Westkapelle. Oud-Gastel test zijn talenten één dag later. Iedereen die meent iets op thea- tergebied te presenteren kan in schrijven. In de jury zitten bekende per soonlijkheden uit de Nederlandse theaterwereld, Frapo voert mo menteel nog besprekingen met onder andere Bernadette, Erik de Zwart, Debby Jenner (Doris Dee), en Joe Bourne. Voor informatie 01184-13696. Bouwen en opknappen van de Vlissingse binnenstad staat centraal op de voor lichtingspagina van de ge meente Vlissingen. In onze veelgelezen rubriek Korte Informatie een tutti frutti aan berichten. De winter voorbij, de auto even laten bekijken. Lees onze autopagina met daar naast talrijke noviteiten uit autoland. Boeken (vooral van eigen bodem) krijgen een warm plaatsje op onze 'servicepa- MOTORCOUREUR De beste showkorpsen uit Enge land en Nederland binden op za terdag 28 mei de strijd tegen el- kaar aan tijdens het vijfde Anglo Dutch Contest. Decor is het Vlis singse sportpark aan de Irislaan. Negentien korpsen schreven in voor de wedstrijd. Vijf daarvan ko men uit Engeland, de overige uit Nederland. Het geringe aantal Britten is te wijten aan de huidige economi sche malaise - zo verwoordt de t organisatie - die blijkbaar ook stevig in de kas van de muziek korpsen heeft gehapt. Het Anglo- Dutch Contest is voor showbands op de Amerikaanse toer. De organisatie van dit festijn is in handen van de Culturele Raad Vlissingen en Showkorps Oranje Nassau uit Vlissingen. Het initia tief voor dit festival ging evenwél meer dan vijfjaar geleden uit van een 'Drum Corps' uit Eemnes, dat al langere tijd een muzikale relatie onderhield met een korps uit het Engelse Billericay. Het Gooise stadje Eemnes organiseerde dan ook het eerste concours. Dat was in mei 1979, toen tien Engelse showbands te gast waren in Eem nes. Een jaar later vond de return plaats - in showbandkringen spreekt men van een interland - in het Engelse Billericay, alwaar ze ven Nederlandse korpsen te gast waren. Winnaar werd de Beatrix- band uit Hilversum. En zo golfde het Anglo Dutch Contest heen en weer. Beatrix won evenwel alle daaropvolgende interlands. Beatrix neemt ook zaterdag 28 mei deel aan de wedstrijden in Vlissingen. Flinke concurrentie is echter (voor de Hilversummers) te duchten van de showband Juliana uit Middelburg. Ook de beide an dere Zeeuwse deelnemers, het or ganiserende Oranje Nassau uit Vlissingen en de Showband Ex celsior uit Goes, zullen stevig tegenstand bieden. Verder voor spelt de organisatie dat de Engelse deelnemers van een uitstekend gehalte zijn, die gegarandeerd de Strijd naar een zeer hoog niveau zullen opjagen. Behalve dat de deelnemende korpsen voor de liefhebbers van de op Amerikaanse leest ge schoeide showmuziek een boei end spektakel zullen verzorgen wordt ook de aandacht gevestigd op een aantal noviteiten. Te den ken daarbij valt aan nieuwe in strumenten, andere uniformen en een geheel nieuwe showopvatting. De wedstrijd wordt in twee delen afgewerkt. Zaterdagmorgen om half elf beginnen de voorronden (prelims). Uit de voorronde blij ven korpsen over die in de ein dronde (finals) zullen uitmaken wie de beste van die dag genoemd kan worden. De jury is samengesteld door de overkoepelende organisatie 'Drum Corps Holland'. Tegen half acht zaterdagavond wordt de finale verwacht. Toeschouwers kunnen een dagkaart nemen, maar ook een kaart voor de voor ronde of eindronde apart. Kaar ten kunnen nu reeds gereserveerd worden bij de Culturele Raad Vlissingen, 01184-14928. Deelnemende korpsen *Nederland: 1. Bato-Band/Haarlem 2. Showband Juliana/Middelburg 3. Showkorps Oranje Nassau/ Vlissingen 4. Showkorps Jubal/ Dordrecht 5. D.I.O.-Band/Dordrecht 7. Drumm Corps Wesopa/ Weesp 8. Beatrixband/ Hilversum (alléén Prelims) 9. Bazuinenkorps Jong Leven/Brunssum 10. Excelsior-Band/Baarn 11. Drum Corps O.D.I.L.OJHilversum 12. Showband Excelsior/Goes 13. Drum Corps Oranje/ Huizen 14. Showband Oosterkwartier/Baarn *Engeland: 15. City of Nottingham Drum and Bugle Corps/ Nottingham 16. The Anchormen Drum and Bugle Corps/Eiland 17. Basildon Blue Eagles Basildon 18. Gravesham Corps of Drums/Gravesham 19. The Mayflower Corps! Billericay Het is zes uur donderdagochtend. De stad slaapt. Het zonlicht is povertjes, de stilte breekbaar. Sjaco Dingemanse uit Middelburg snelt bochtensnijdend met zijn verjaarde 'jap' richting Poppendamme bij Middelburg. Daar staat de tot gezellig onderkomen en werkplaats omgebouwde bus. Monteur Jan Poppe uit Meliskerke zit al nerveus trommelend achter het stuur. Zijn vrouw Marjan heeft blijkbaar onvoldoende bed gezien die nacht. Ze is onmiddellijk na aankomst bij de bus in de laagste etage van het stapelbed gedoken. Ze slaapt. Helper Ries de Bree heeft zich verslapen. Op hem wordt niet gewacht. Motorcoureur Sjaco Dingemanse heeft haast. In Goes wachten de motoren, Jelle Gernler en zijn vriendin Sylvia Hogemann "Rijden maar", commandeert Sjaco. Op naar racecircuit 'Zolder' waar elke donderdagochtend motorcoureurs kunnen trainen. Voor 59,— verstrekken de Belgen kaartjes aan de liefhebbers van deze uitdagende en gevaarlijke hobby om drie uur lang van het permanente circuit te kunnen genieten. "Ries haalt ons wel in. Hij heeft een snelle auto". De beide motorcoureurs Sjaco Dingemanse en Jelle Gernler hebben zich dankzij een samen werkingsverband verzekerd van een riante positie. De onder houdsmonteur bij Pechiney (Din gemanse) en de onderwijzer aan de Wilhelminaschool in Goes (Gernler) hopen daarmee de kos ten zo laag mogelijk te houden. Zo menig beoefenaar van de snel- heidssport is al blij als iemand met hem samen naar het circuit gaat om de rondetijden vast te leggen. De beide Zeeuwen daarentegen hebben letterlijk dagelijks een complete staf achter zich staan. Jan Poppe, (werkzaam bij De Herder BV in Middelburg) heeft zich in drie jaar tijd opgewerkt tot een volwaardig monteur. Veel vakkennis deed hij op bij Adri van de Broecke, de oud-monteur van Jack Middelburg. Betaald wordt hij niet voor dit werk. "Het is pure liefhebberij", zegt de 24-jarige monteur. Verder heeft het koppel Gernler- Dingemanse zowaar een helper, die zo goed als alle hand- en spandiensten verricht: Ries de Bree uit Grijpskerke. Deze 29- jarige timmerman schrobt de ma chines schoon, vult de tanks met '.V.'.V.W «V«»«V.:. stelde. "En dat was de Hollandse artsen niet gelukt", weet hij zeker. De tijd holt door en even voor negenen draaien we het circuit 'Zolder' op, waar de eerste snel heidsmaniakken al de baan rond vliegen. Enkele honderden andere prepareren hun machine nog en laten de motor luid knetterend warmlopen. Een walm tweetakt- benzine danst boven de auto's en Het Zeeuwse 'spandat gezamenlijk de Nederlandse circuits bezoekt voor de bus in Zolder. Van links naar rechts:- Jelle Gernler, Ries de Bree, Sjaco Dingemanse en Jan Poppe. Kclil Klipvis Porselein Een zonnig voordeel van 25% in geschenkartikelen: vat twee beroemde Royal Albert decors: OLD COUNTRY ROSES LAVF.NDf? ROSE vraag inhchlingeo hij LBERT" SPF.CIAIJST de door hem aangemaakte benzi nemengseltjes, helpt de coureurs met het aanlopen van de motoren en is de derde hand van monteur "oppe in de pits. Oek hij is hele maal gek van de wegracerij, maar zou zelf niet op een machine stappen. En het is niet eens het grote gevaar dat hem en monteur Poppe weerhoudt om op een su persnelle machine te klauteren, maar het vele geld dat moet wor den neergeteld. Naast deze beide mannen helpen de dames mee om gewapend met klokken de rondetijden van beide coureurs te noteren. Ook het huishoudelijke deel van het kar wei dat of wegwedstrijd of trainen heet, nemen ze voor hun rekening. Onderweg naar Zolder op de au toweg Antwerpen-Luik komen de tongen los. Ries de Bree heeft ons inmiddels inderdaad ingehaald en is ingestapt. De boterhammendo- zen worden opengemaakt en de thermosflessen koffie dampen op tafel. Yelle herinnert aan zijn on geluk vorig jaar tijdens de voor jaarstraining in Assen. "Jongen, ik lag midden op de weg. Links en rechts schoten de motoren langs me heen. Ik kon alleen mijn hoofd bewegen. Ik kreeg het er behoor lijk benauwd van". Somber herinnert zijn vriendin Sylvia zich hoe de baanhelpers haar Yelle wegsleepten. "Ook dat was levensgevaarlijk. Ze sleepten hem gewoon van de baan. Stel je voor dat hij aan zijn ruggewervel iets beschadigd had. Onverant woord toch", ergert ze zich nu nog. Sjaco Dingemanse presen teert nog een rondje boterham men. We kunnen kiezen uit ham of kaas. Sylvia schenkt nadenkend koffie. "De meeste ongelukken zijn typi sche motorcoureur-ongelukken, vervolgt Yelle Gernler. "Neem nou een paar weken gelden in Zandvoort. In de Tarzanbocht, waar je over het algemeen niet harder rijdt dan tachtig kilometer per uur, ging iemand onderuit; hij overleed. Op die plaats gaan ont zettend veel coureurs van hun motor af. In vrijwel de meeste ge vallen hebben ze niets". Sjaco Dingemanse praat liever niet over de gevaarlijke kanten van zijn hobby. Niet dat hij ze onderkent, hij prepareert zich er op door goed te leven en fris aan de start te verschijnen. Hij beaamt wel wat Yelle zegt. "Als ik van mijn motor val, denk ik in de eer ste plaats aan mijn familie. Is er niets aan de hand en sta ik over eind dan is mijn belangrijkste doel weer zo snel mogelijk in de race te komen". We zijn inmiddels Mol voorbijge reden. Yelle vertelt hoe hij daar vorig jaar verbleef in het zieken huis. Hij werd geholpen aan ge scheurde kruisbanden in zijn rechterbeen. Hij heeft nog napret. "Ze vroegen alleen of ik 'ene as bak' nodig had toen ik binnen werd gedragen". Maar hij her- Van het schaapsscheerders feest in Veere zou in positieve zin gezegd kunnen worden dat het helemaal uit de hand is ge lopen. Zes jaar geleden begon een bedrijf in wol en weefwerk bij wijze van 'reclamespot' in het openbaar een paar schapen ambachtelijk te scheren. Nu is het gebeuren één van de groot se folklorefeesten die Zeeland rijk is. Op zaterdag 21 mei verzame len zich rond de Grote Kerk in Veere niet minder dan vijftig oude ambachten. Zij dienen als stemmingmaker voor de grotere attracties, verdeeld over Zeeuwse folklore, het boerengebeuren en verschil lende andere attracties waar onder het meest opvalt de veerdienst Veere-Kam per- land, die van 13 tot 16 uur heel even in ere wordt hersteld. Het schaapsscheerders- en folklo- refeest in Veere duurt van 10 tot 17 uur. Organisator van dit grootse festijn op de zaterdag voor pinksteren is Jan Mosmans uit Veere. Hij he rinnert er aan dat Veere en de wol historisch met elkaar zijn verbon den. Eeuwenlang is dit Walcherse plaatsje namelijk dé stapelplaats geweest van de Schotse wolhan- del. Statige monumentenpanden als De Struys, 't Lammetje (waar in nu het museum De Schotse Huizen is gevestigd) en De Cis terne getuigen daarvan. De drang om meer te maken van dit festijn, aldus Mosmans, was in het begin groot. Enkel schapen Peer van Liempt, de barbier uit Nuenen, biedt iedere klant een glaasje brandewijn aan om te bekomen van de schrik. Hel oude veerbootje 'Veere' doet tussen 13 en 16 uur dienst als voor afsluiting van het Veerse Gat. leen met een schitterende te rijden route door het Veerse krekenge- bied. Verder kan worden deelge nomen aan het nieuwe spelletje 'schaapjes tellen'. De ontwerpers geven zelf uitleg. Cees Blaeke functioneert weer als dorpsom roeper, teneinde verdwaalde kin deren weer veilig bij hun ouders te laten komen. De Zeeuwse folklore wordt verte genwoordigd door de dansgroep De Babbelaars, die tot kwart voor één optreedt en de dansgroep Walacra die zich van half drie tot kwart voor vijf toont. Onder de noemer Zeeuwse fol klore vallen verder de kleder drachtenshow van mevrouw De Jager uit Domburg (tussen 16 en 17 uur), het spel krulbollen uit Zeeuwsch-Vlaanderen en ron dritten in een Jan Plezier. Ook zogenaamde 'boerenevene- menten' zijn vertegenwoordigd tij dens het feest in Veere. Zo is er een dwerggeitkeuring, Zeeuwse trekpaarden maaien en hooien, dorsen met de vlei en uiteraard ontbreekt het schapen scheren niet. Tegen de veertig schapen worden ontdaan van hun jasje. Dat gebeurt zowel electrisch als met de hand. SERVICE - KWALITEIT - GARANTIE LANGE DELFT 80 MIDDELBURG V Ot180-13221 caravans. De bus wordt ergens achteraan op het rènnerskwartier geplaatst. Onder het volkje cou reurs enkele bekenden. "Ad Spruyt uit Vlissingen is er ook", constateert men. Ook Johnny Willemsen uit Terneuzen, de Ne derlands kampioen 500 cc bij de junioren vorig jaar wordt waarge nomen. "Jack Middelburg en Boet van Duimen trainen ook vaak op donderdagochtend", pocht een Belg tegen me wijzend op het notitieblok. Later als iedereen zijn plaats heeft ingenomen en de coureurs rondje na rondje draaien, laat Sylvia Hogemann wat los over de ge voelens van 'de vrouw achter de coureur'. Zeker na het ernstige ongeluk van vorig jaar zou zij het liefst zien dat Yelle ermee stopte. Hij is echter zo verzot op deze sport dat zij het vechten ertegen inmiddels heeft opgegeven. Ook de enorme hoge kosten zijn een beetje een doorn in het oog van de Goese vrouw. "Ik kan er natuur lijk niet tegen blijven vechten. Ik kan alleen maar blijven hopen dat hij er mee stopt en dat het tot dan allemaal goed afloopt". De rondetijden die de dames klok ken zijn goed. Yelle draait om en nabij de 2.05 minuten op zijn 250 cc motor, maar de ontsteking van zijn 125cc machine begeeft het. Sjaco rijdt 1.54 op zijn 350cc mo tor. De lengte van het circuit is 4200 meter. Onder het motto 'lekker weg in eigen land' houdt de streek VVV Zuid-Beveland een artiestengala met sterren uit eigen land. Klinkende namen als Lee Towers, Anita Meyer en Donna Lynton, treden vrijdag 20 mei op in de Zeelandhallen aan de Fruitlaan in Goes. Voor de muzikale omlijsting zorgt het dansorkest The Evergreens. Aanvang van het artiestengala is 20 uur. Kaarten a 25,— zijn verkrijgbaar bij de VVV's in Middelburg en Vlissingen. Middelburg, Lange Delft 24, tel. 01180 12083 scheren bleek te kaal. Ei^werd ge zocht naar wat 'passende' attrac ties bij het scheren. Maar ook passend bij de sfeer van Veere en Zeeland. Iedereen was enthou siast; inclusief het gemeentebe stuur, verheugt Mosmans zich. "Het toenmalige organiserende bedrijf bestaat weliswaar niet meer, maar het feest is er nog steeds en is jaarlijks weer reuze boeiepd". Onder de vijftig oude ambachten die in Veere worden gedemon streerd is een aantal opvallend te noemen. Zo is er de schoenmaker uit Baarle Nassau, een mutsen- plooister uit Gelderland ("In Zeeland konden wij niemand be reid vinden", treurt Mosmans), de unieke barbier uit Nuenen, die voor een dubbeltje scheert en zijn klant een glaasje brandewijn schenkt om te bekomen van de schrik, de biezen- en gaatjesmat- ter uit Dordrecht, een kunstenaar die werkt met gegevens vdn vóór de geboorte, een porceleinen poppenmaakster uit Zierikzee, de miniatuur koetsjes- en boerenwa genmaker uit Oost-Souburg, de brooddeegbakster uit Goes en héél opvallend is de 'Seagselvent' uit Veere, die verbrand zaagsel verkoopt voor het verwarmen van stoven thuis. En verder papierscheppen, be zembinden, vlaszwingelen, glas blazen, brandmerken en kunstta- piserie. Onder de hoofdattracties is zeker vernoemenswaardig de veerdienst Veere-Kamperland in het zelfde bootje dat voor de afsluiting van het Veerse Gat dienst deed op die lijn. Het schip wordt tegenwoordig trouwens als rondvaartboot ge bruikt en ligt afgemeerd aan de Loskade in Middelburg. Veere heeft aan deze veerdienst trouwens zijn naam te danken. Vroeger heette het pittoreske stadje Campveer, hetgeen bete kent veer op Kamperland. Onder het hoofdstuk 'ideele kra men' vallen dit jaar de dierenbe scherming, kynologenclub Greenpeace, steun aan Israel, Veere's Genoegen en het Wereld- natuurfonds. Een andere attractie is de witte fietsenwagen van de ANWB en de Nederlandse Hartstichting. Bij deze wagen is een fiets (gratis) te l.v.m. de is de sluitingstijd van de Faam en de Vlissinger vervroegd naar Tot en met zaterdag 5 juni is er in de openbare bibliotheek te Oost-Souburg een tentoon stelling over kalligrafie en rondschriften van de heer M. Wandel uit West-Souburg. Er zijn tal van geschriften van Zeeuwse volksliederen en het Wilhelmus. Daarnaast zijn er rondschriften te bezichtigen die ter ere van feestelijke ge beurtenissen zijn gemaakt. Zoals bijvoorbeeld verjaarda gen op het koningshuis. De tentoonstelling is dagelijks te bezichtigen tijdens de ope ningsuren van de bibliotheek, maandag tot en met vrijdag 13.30 tot 17.30 uur, woensdag en vrijdagavond van 18 tot 20 uur en op zaterdagmorgen van 10 tot 12.30 uur.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 1