jakobsen 29.50 GRATIS J M 03 PI INI 1ST El J RUNDERHART 5.98 VOORJAAR zijn Mineralenspeciaalzaak 'Gerja' opende museum boven winkel mini en maxi 20 t/m 24 mei a.s. GRATIS I GEMAAKT J DELTA STOFFENHUIS fa. M. Baljeu en Zn. 69.- ÖOOtfM 10.50 NNOON IDEEËN SHOP 89.50 DE VOS 10% KORTING DONDERDAGAVOND KOOPAVOND OVERHEMDEN k.m. JAKOBSEN MODES 7/ loo jam 2,30 KUIKENBOUTEN 1.000 gram6.98 KUIKENFILET 1.000 gram15.98 TV STICKS 1.000 gram4.85 KIPP0ULET 1.000 gram2.50 A.R. DE JAGER Harten Vijf Actie: DE VLISSINGER Woensdag 18 mei 1983 DONDERDAGAVOND AANBIEDING Kanaalstraat 12 Oost Souburg 01184-61260 Bij aankoop van gordijnen en/of vitrage KNIP UIT KNIP UIT Bij inlevering van deze bon op DONDERDAGAVOND 14 april Bij aankoop van stof één KLOSJE GAREN GRATIS Kanaalstraat 33 SouburgJ"el. 62058 I I I I I a KNIP UIT KNIP UIT Pilotenmodel 45.— NU Kanaalstraat 55 Oost Souburg KNIP UIT Bij besteding van 7.50 Setje TUINPLANTEN KNIP UIT J GOUDEN OORKNOPJES granaat of bloedkoraal van 99.— voor Juwelier Kanaalstraat 13 OOST-SOUBURG Tel. 01184-62570 I I I I I KNIP UIT KNIP UIT Bij inlevering van deze waardebon OP ALLE DAMESSCHOENEN Kanaalstraat 1 - 0.-Souburg WOLMODE WONINGINRICHTING SYNTHETISCH DEKBED 140 x 200. I I I I I I I I I I I I FILET ROLLADE s" ►heerlijk qtkru'd 8.75 ROSBIEF BOTERMALS GEBRADEN ROSBIEF loodram Z.OJ ACHTERHAM :C0RD0N BLEU Extra voordelig 1.000 gram Buteuxstraat 25, Souburg Tel. 01184-61424 iAA a Twintig jaar vakantiewerk van de Zonnebloem FOTO RUBEN OREEL Reizen is ook vakantie DE^LISSINGER op het parkeerterrein aan de Burg. Stemerdinglaan (nabij de sportvelden) souburg HHtw- couponavond bloemsierkunst de kakatoe j -kanaalstraat 374388 BJ oost-souburg tel. 01184-67716 op donderdagavond 28 april Kanaalstraat 40 tel. 01184-61287 Oost-Souburg Alleen geldig op de koopavond 1J £3 mme I 1 BARBECUE VLEES kippeboutjes heerlijke saté barbecue- worstjes karbonade met handvat mixed grilpennen magere hamburgers A axaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa^ Twintig jaar geleden precies begon de Zonnebloem met het vakantiewerk voor zie ken. gehandicapten en hulp behoevende bejaarden. In een aantal tehuizen in Ne derland werden toen voor het eerst vakanties voor zie ken georganiseerd. Sindsdien is dit werk ge weldig uitgebreid en wer den naast de groepsvakan- ties ook andere activiteiten aangepakt: vakanties in ge zinsverband, eendagsboot- tochten, ontspanningsmid dagen met radio- en t.v.-ar tiesten, rijnreizen, winkel middagen. Over hoeveel mensen, die hiervoor in aanmerking komen, praten we? Er zijn in totaal 1.180.000 medeburgers met de een of andere lichame lijke funktiestoornis; dat betreft 8,9 procent van onze totale bevolking. Van hen zijn er 200.000 die absoluut niet zelfstandig met vakan tie kunnen gaan. Zij behoe ven daarbij veel verzorging, verpleging en begeleiding. Alle zieken betalen zoveel mogelijk een deel van hun eigen vakantie- (of ont- spannings-jkosten. Het méérdere dat nodig is om dat begeleiding, verzorging en medische hulp nodig zijn, wordt betaald uit de opbrengst van de befaamde actie Harten 5. Ook nu wordt deze actie weer gehouden. De bedoe ling is dat iedere gezonde Nederlander iets van zijn vakantiegeld of spaarpotje afstaat: Vijf gulden (of méér) om medeburgers te kunnen laten deelnemen aan vakantie en recreatie. Zeker in een tijd van reces sie kan men gauw geneigd zijn te bezuinigen op uitga ven voor een zogenaamd "goed doel". Maar dét be tekent dat de allerzwaksten in onze maatschappij drei gen verstoken te blijven van weldadige onderbrekingen in een steeds dreigende ve reenzaming. En...dat is toch niet uw bedoeling? Daarom het indringend verzoek om te helpen. Doe mee. Stort uw bijdrage op gironummer 1 1.55.555 t.n.v. Harten 5, Zonnebloem - Breda. Bijdragen kunnen ook per bank worden overgemaakt: 70.70.70.015. De actie Har ten 5 wordt zaterdagavond 28 mei a.s. besloten met een rechtstreekse televisie-uit zending vanuit de Frie slandhal te Leeuwarden via Nederland II (KRO) van plm. 20.20-22.20 uur. Uit gezonden wordt het Harten 5 Gala, gepresenteerd door Frank Kramer. A.H. te M. had piano (in goede staat) te koop. Woensdag in de Faam-Vlissinger, donderdag verkocht. De mineralenspeciaalzaak 'Gerja' aan de Reigerstraat 9 te Middel burg is vorige week vrijdag uitge breid met een museum, waarin een unieke collectie fossielen, ste nen, mineralen en bijzondere op:, gezette zeedieren zijn onderge bracht. Ook beenderen van uitge storven dieren maken onderdeel uit van de aparte collectie die on dernemer Piet van Hekken in en kele jaren tijd bijeen heeft weten te brengen. Het museumgedeelte, waarvoor entree betaald moet worden, is boven zijn winkel van mineralen en bijzondere stenen. Een houten trap leidt naar de nieuwe afdeling. Vrienden en relaties konden vrij dagmiddag tijdens een drukbe zochte receptie het eerst een kijkje nemen. Van Hekken heeft in zijn verkoopprogramma ook stenen voor alternatieve genezing. Ste nen stralen een versterkende kracht uit. De 63-jarige onderne mer, die samen met zijn huisge note Maatje Barentsen, deze nieuwe onderneming drijft, is er bijzonder enthousiast over. Hij heeft al veel klanten geholpen en vele positieve reacties gehad. Op verzoek verstrekt hij een lijstje met de namen van stenen die bij verschillende kwalen een genees krachtige werking hebben. En bijna voor iedere kwaal heeft Piet van Hekken een geneeskrachtige steen. Hij heeft in zijn Middel burgse winkel klanten uit heel Nederland en ook Belgen behoren tot zijn klantenkring. Om nog meer aandacht op zijn winkel te vestigen heeft Van Hekken de bovenverdieping van zijn monu- mentenpd als museum ingericht met een unieke verzameling fos sielen en stenen, allen voorzien van naam en plaats van herkomst. In de entreeprijs is tevens een steentje of mineraal begrepen, dat iedere bezoeker mee naar huis krijgt. Volwassenen betalen 1,75, kinderen een gulden. Binnenkort breken velen weer uit de dagelijkse sleur, door een paar weken zalig niets doen op een zonnige bestemming. Helaas is vaak de reis naar die bestemming een zware opgaaf die meer vermoeit dan een normale werkdag. Maak van uw reis ook een vakantie. De meest voor de hand liggende route is veel al de drukste en het meest vermoeiend. Betrek een reisgenoot in de planning van de route en laat hem of haar onderweg als kaartle zer optreden. Dit ontlast de chauffeur en houdt de pas sagiers attent. Via rustige binnenwegen bent u misschien wat later op uw bestemming, maar sneller in de vakantie sfeer. Maak geen overuren. Acht uur per dag is meer dan ge noeg. Pauzeer om de twee uur. Met picknickmand en ther mosfles maakt u van iedere pauze een klein feestje. Sla de eerste pauze niet over. Een derde van de ongeval len blijft zowel op de heen als terugreis binnen de eer ste 250 km te gebeuren. Schrik niet terug van een extra overnachting onder weg. De kosten hiervan hoeft u op de eindbestem ming niet te maken. Bij het zoeken naar een halteplaats kunt u gebruik maken van de kaart met passantencampings, die de Kampeer- en Caravankam pioen in haar juni-nummer publiceert. Voor hotel-ac commodatie zijn op de ANWB-kantoren de boek jes "Links und Rechts der Autobahn" en "Guide des Routiers" verkrijgbaar. Gaat u eens na of u de auto op de eindbestemming persé nodig heeft. Zo niet dan bieden trein, bus of vliegtuig misschien uit komst. Een enkel dagje een auto huren hoeft niet duur te zijn. U kunt zich ook voor een deel van het traject la ten vervoeren met de auto- slaaptrein. De terugreis is even lang als de heenreis, naam daar ook evenveel tijd voor. Probeer heen- en terugreis buiten de weekeinden te doen. In bij na alle Europese landen is de grootste drukte te ver wachten op de vrijdagen, zaterdagen en zondagen van half juni tot half au gustus. Wees vergevingsge zind t.o.v. andere wegge bruikers. Ook zij zijn in een vreemde omgeving en waarschijnlijk vermoeid. Contrcleer vaak uw snel heid. Vooral bergafwaarts met caravan of aanhanger. Zorg dat u thuis komt met prettige herinneringen aan uw reis. Want ook die maakt deel uit van uw va kantie. maximaal bereik tegen minimale kosten in pinksterkermis te oost-souburg

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 10