Krachtsportcentrum VCV in nieuwe behuizing Braderiecommissie geeft stickers weg mt c? kt zÉeêart Ook advies aan doe-het-zelvers Keite 1*JLo iniiiiiii 11 iiiiiiiiiimiii 11 iiiiiiiii 97.50 Houdt Groeneveld voor ogen linn ii Schoolfoto uit de oude doos Groeneveld, de zon en uw ogen... Bouw Westduin hotel kan beginnen MIDDELBURG FOLKLORESTAD KAPSALON DE SMIT AAN NIEUWENDIJK DE VLISSINGER Woensdag 4 mei 1983 Radio cadeau voor parkeren op het Hof van Tange RAGOUT MET GEROOKTE TONG EN ASPERGES Coopertest W erkgelegenheid Wandelen over bolwerken Open Huis Honte Raad Mariekerke Walcherenrit VAW-toernooi Folkloristische Dagen Mediaforum Badmintonclub Anib op Expo T rimwielerwedstrijd VIDO Natuurt ocht jeugdbond Vrouwencursus üw Groeneveld opticien adviseert Cl graag over een zonnebril op uw eigen afstands sterkte. Handig als reserve bril, maar bovenal is het veilig in de auto. Onmisbaar in zomer en winter. Goes, Lange Vorststraat 106 Middelburg, Lange Delft 24 Vlissingen, St. Jacobsstraat 14 Astmacollecte J eugdschaaktoernooi Bond gepensioneerden Alternatieve bestrijding Rommelmarkt Vakantiebonnen Gereformeerde kerk 50 jaar Het krachtsportcentrum 'Voor Conditie Verbetering' (VCV), de sportschool van Jarl Den Hartog en Bert Kuys, is verhuisd naar een ruim en licht pand aan de Oost- perkweg in Middelburg. Het oude gebouwtje aan de Simpelhuis- straat in de Middelburgse binnen- Van Eef Izeboud, de directeur van het te bouwen Westduin budget Hotel, krijgen de gemeente- en provinciebestuurders alsook de ambtenaren een pluim op de hoed. Dankzij hun medewerking kan de bouw (en afbraak van Huvers) spoedig beginnen en begin volgend jaar in bedrijf worden genomen. Tegen de bouw was zowel door het Zeeuws Coördinatie Orgaan Natuur en Milieu als het Water schap Walcheren bezwaar inge diend. De gemeente Valkenisse achtte die bezwaarschriften onte recht en verklaarde ze ongegrond en niet-ontvankelijk. stad waarin het duo nu een jaar geleden het krachtsportcentrum begon, bleek al snel te klein geko zen om de grote toeloop van krachtsporters en bodybuilders te kunnen opvangen. Nu beschikt de VCV over een grote sportruimte met een groot aantal krachtmachines, drukban- ken en gewichten in allerlei ma ten. Daarnaast zijn er ruimtes met zonnebanken, douches, kleedge legenheid en toiletten. De ver bouwing van de vroegere auto showroom heeft het duo Den Hartog-Kuys voor het grootste deel zelf uitgevoerd. Inmiddels heeft de VCV, die in verenigingsvorm werkt, ongeveer honderdtwintig leden, die allen tegen gereduceerde prijs van de verschillende accommodaties ge bruik kunnen maken. Het naam bord vermeldt zonnebanken, bo dybuilding, krachttraining en conditietraining. "En dat is uiter aard niet alleen voor jongelui", stelt Den Hartog vast. "We heb ben leden in allerlei leeftijden. Het oudste lid is 67 jaar". Bij de VCV wordt vooral gelet op de techniek, het verzetten van zoveel mogelijk gewicht komt in een later stadium, zo werd verzekerd. De sportschool is dagelijks geopend, zowel voor dames als heren, van 10-12, van 13.30-18 en van 19-22 uur. Zaterdag van 10-12 uur en op zondag is de VCV gesloten. Iedere vijftigste klant die met een beladen Trefcenter-winkelwagen op het Hof van Tange terugkeert bij zijn of haar geparkeerde auto krijgt van het Trefcenter een por table radio cadeau. De andere Trefcenter-klanten op weg naar de parkeerplaats krijgen een bon voor een gratis kopje koffie. Het Middelburgse warenhuis wil op deze manier het Hof van Tan- ge als parkeerplaats meer onder de aandacht brengen. Op het Hof kunnen rond de 180 auto's worden geparkeerd. Niet temin staan er vrij weinig auto's, hoewel het slechts twee a drie mi nuten lopen is vanaf het Trefcen ter. De gemeente is het Trefcenter bovendien tegemoet gekomen door de stoepen te verlagen en het pad te egaliseren zodat de wa gentjes vrijwel ongehinderd kun nen worden bestuurd. Sinds twee weken kunnen de be woners van het Vlissingse Paau- wenburg ook voor een visje in hun wijk terecht. Aan het Paauwen- hof, voor de Parade Super, is me vrouw E. Waasdorp een vishandel begonnen, waar haring (zoute, zure en gerookte), makreel, rol- mops en garnalen worden ver kocht. Ook kan men er voor met visprodukten belegde broodjes terecht. Mevrouw Waasdorp is geen oh- bekende in het vak. Tot voor en kele jaren exploiteerde zij een soortgelijke viskar in Amsterdam Nu woont zij al weer enkele jaren in Paauwenburg en omdat in die wijk geen enkele vishandel was gevestigd, kwam zij op het idee om haar oude vak weer op te pakken'. Het heeft overigens twee jaar geduurd voordat de vereiste vergunningen voor de standplaats aan het Paauwenhof werden af gegeven. De nieuwe vishandel is dagelijks, behalve zondag en maandag, geopend van 10 tot 18 uur. Als opmaat voor de braderie in Middelburg verschijnt vanaf 25 mei vier weken achter elkaar een tekening in deze krant die betrek king heeft op het thema van de driedaagse jaarmarkt: folklore. Van deze tekeningen zijn ook stickers gemaakt. Liefhebbers kunnen in het bezit komen van een sticker door de krantentekening uit te knippen en in te leveren bij de deelnemende winkeliers in Middelburg, herkenbaar aan de biljetten op het raam. Er zijn vier verschillende tekeningen in om loop, dus ook vier stickers. Overigens twijfelt de braderie commissie op dit moment aan de naamgeving. Braderiën - zo luidt de redenering - zijn er zowat in elk gehucht. Als provinciehoofdstad dient wat meer gewicht in de schaal te worden gelegd. Veel aanhang binnen de commissie heeft de opvatting om in plaats van een braderie, jaarlijks Mid delburg tot folklorestad om te do pen, gedurende drie dagen in juni. Afhankelijk van de resultaten dit jaar (16 tot en met 18 juni) zal bekeken worden of de Middel burgse braderiecommissie een andere koers gaat varen. Asperges smaken het best als zij pas gestoken zijn. De sten gels moeten niet te dik en niet te dun zijn en de toppen moe ten wit zijn. Niet te zuinig zijn bij het schillen: nog aanwezige velletjes schaden de smaak. De hardste uiteinden onver biddelijk afsnijden. Alleen bij heel jonge asperges hoeft niets te worden weggesneden. De asperges worden in koud wa ter gewassen, in gelijke bun deltjes verdelen en samen binden- met garen. Dan gaan zij in de pan en wel zo dat de toppen net boven het kooknat steken. Met een deksel op de pan laat men de asperges 25-30 minuten zachtjes koken. 500 gr. gekookte asperges, 250 gram gerookte tong, 3 eetle pels olie, 4 eetlepels bloem, 2 '/2 dl. bouillon, 10 gevulde olijven, zout, versgemalen pe per, mespunt suiker, 1 eetlepel Madeira. Snijd de asperges in stukken van 3 cm. lengte en snijd de gerookte tong in smalle reep jes van 3 cm. lengte en 1 cm. breedte. Verwarm de olie in een pan en voeg de bloem toe. Meng dit alles goed door el kaar en schenk er dan gelei delijk de bouillon bij. Blijf goed roeren tot er een gladde saus is ontstaan. Snijd de olij ven in plakjes en meng ze door de saus. Meng vervol gens de stukken asperge en de reepjes tong door de saus. Verwarm het geheel goed. Voeg zout, peper suiker en Madeira toe en breng de ra gout hiermee op smaak. Schep de ragout in een voor verwarmde schaal en geef er rijst of aardappelpuree bij. Wat verlegen wachtte dames- en herenkapper Nico de Smit achter de toonbank in zijn zaak aan de Nieuwen, dijk in Vlis- singen op de dingen die zouden komen. En het was vorige week vrijdag allemaal al voorbij voordat iemand goed en wel in de gaten had wat er gebeurde. Een bos bloemen, opgaaf van reden, een foto schieten en de voorzitter van de Winkeliers vereniging Vlissingen, Gerard Rodts, blies weer de aftocht. „Toch wel leuk dat ik deze titel 'zaak van de maand krijg', ter wijl ik niet eens lid van de ve reniging ben", lachte Nico de Smit tevreden. De Smit ontving de titel 'zaak van de maand' omdat zoals Rodts dat zei hij met volle inzet en op eigen houtje zijn zaak moderniseerde en zijn vi sie op het zakendoen aanpaste aan de eisen van de tijd. Wat tegenwoordig met een duur woord innovatie wordt ge noemd, omschrijft de Smit als volgt. De Smit onderscheidt zich van zijn collega's door klanten niet af te raden zelf krullen in het haar te zetten of een kleur- spoeling zelf te verzorgen. „Mijn collega's ontraden dat de klanten. Ik ga echter de werkelijkheid niet uit de weg. Mensen hebben nu eenmaal minder geld voor de kapper over dan vroeger. Niettemin willen ze hun haar zo goed als mogelijk verzorgen. Dat bete kent vaak een enorme desillu sie. Vooral als ze zo maar op de reclame afgaan en bij de krui denier of drogist hun spullen inkopen. Ik heb eind maart mijn winkel uitgebreid. Nu verkoop ik allerlei artikelen om te doe-het- zeiven. Het verschil met de kruidenier en de drogisterij is dat de klanten bij mij altijd kunnen rekenen op deskundig advies. Sinds dit bekend is, zijn er zelfs drogis terijen die hun klanten naar mij sturen". Zoals gezegd benoemde de Winkeliersvereniging Vlissin gen kasalon De Smit aan de Nieuwendijk omdat hij geheel in eigen beheer de zaak uit breidde en zijn bedrijfsvoering aanpaste aan de eisen van de tijd. De Smit brak voor die verbouwing een muur uit ver grootte de oppervlakte en gaf een ruime plaats aan de haar- verzorgingsproducten. De kappersgeneratie de Smit is al meer dan vijftig jaar in Vlis singen actief. Nico de Smit (46) nam de zaak over van zijn vader. In 1984 viert hij zijn vij fentwintigjarig jubileum. Maar het staat nu al vast dat de dochter Nicole de Smit bin nenkort de kappersjas aan trekt. Zij komt binnenkort van de havo en heeft aangekondigd in de voetsporen van haar vader en grootvader te treden. Zeeland Sport biedt vrijdag 6 mei iedereen de gelegenheid deel te nemen aan de Coopertest op de kunststofatletiekbaan Baskens- burg in Vlissingen. Inschrijven vanaf kwart voor zes vrijdag in het clubhuis van Zeeland Sport. De eerste serie vertrekt om tien over zes. De werkgelegenheid in Zeeland daalt sneller dan landelijk. In vergelijking met 1981 daalde de werkgelegenheid in 1982 met 3,4 procent. Het landelijke cijfer be draagt twee procent. De daling deed zich.voor alle bedrijfstakken. In Zeeuwsch-Vlaanderen was de daling het hoogste, namelijk 4,7 procent. Het ETI Zeeland publi ceerde deze cijfers onlangs in zijn bulletin. De eerste wandeltocht over de Middelburgse bolwerken is op maandag 9 mei vanaf 19 uur. Gestart wordt op de parkeerplaats achter de Kloveniersdoelen. De opzet is om drie wandeltochten dit seizoen te laten plaatsvinden. De leiding van deze tochten heeft een IVN-gids. In het kader van een landelijke roeidag houdt ook de Middel burgse roeivereniging Honte Open Huis. Op zaterdag 7 mei heeft de roeivereniging nabij het clubhuis aan de Havendijk een programma opgezet dat de toe schouwers warm moet maken voor deze watersport. Tijdens het Open Huis is er een videopresen tatie over recreatieroeien, een de monstratie behendigheidswed strijden en een rondleiding door het gebouw. Drie oefenboten lig gen klaar om onder begeleiding zelf een stukje te roeien. Het Open Huis is zaterdag van 10 tot 16 uur. Precies negen agendapunten (in clusief opening en rondvraag) hebben de politieke vertegen woordigers in de raad van Marie kerke af te werken tijdens de ver- gadering op dinsdag 10 mei in het gemeentehuis. Zo staat er onder meer het verlenen van medewer king aan het herstel van vernie lingen die werden aangebracht in de kleuterschool 't Zonnehoekje in Grijpskerke op de agenda. Verder spreekt de raad over het welzijn en het (her)benoemen van de welzijnscommissie. De verga dering begint om 19.30 uur. De Old-timers Walcherenrit kiest dit jaar als pleisterplaats voor het eerst in de geschiedenis het Ab dijplein in Middelburg. Daar zul len de prachtige oude wagens vanaf half elf tot half twaalf zijn te bezichtigen. De organisatie, het Vlissings Aktiviteiten Fonds, De Walcherse VVV's en de Middel burgse Ceremoniemeesters reke nen op deelnam'é van tegen de zeventig wagens. De traditionele rit wordt gehouden op 18 juni en valt samen met de laatste dag van de braderie in Middelburg. VAW (Van Alles Wat), een Wal cherse voetbalclub, houdt op za terdag 7 mei een voetbaltoernooi op het terrein Baskensburg in Vlissingen. Het toernooi begint om 12 uur en is tegen vier uur afgelopen. Deelnemende ploegen zijn: Hoechts Boys, FC Laurens, LVV, PZEM, VCK, WCZ en VAW I en II. Gestreden wordt in twee poules. Ook dit jaar weer zullen de twee traditionele Folkloristische dagen plaatsvinden in Middelburg. Op donderdag 7 juli is er ringrijden met versierde sjezen en op don derdag 11 augustus (Dolle Don derdag) is er de grote ringrijderij voor onder andere de Koninklijke Bekers. De Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie (JOVD) afdeling Zeeland houdt op vrijdag 6 mei een mediaforum in de Brasserie aan de Lange Delft in Middel burg. Sprekers zijn de beide twee kamerleden Van der Doef (PvdA) en Beinema (CDA), PZC-hoofd- redacteur Dieleman, iemand van Tros en Peter Bessums namens de JOVD. De bijeenkomst begint om half negen vrijdagavond. Bij voldoende belangstelling wordt er in Westkapelle binnen kort een badmintonclub opge richt. De eerste (organisatie)stap- pen zijn reeds gezet. De initiatief nemers denken aan een club voor alle leeftijden. Voor informatie 01187-2070. De ANIB (bond van gehandicap ten en arbeidsongeschikten) pre senteert zich tijdens de Expo 1983 in Goes die van 10 tot en met 14 mei wordt gehouden. Voor de or ganisatie van de Expo tekent Del ta Succes. De trimmers wielrenners rijden weer op zaterdag 7 mei. Dit keer is het de trim- en toerclub Kapelle die voor de organisatie tekent. Deze wedstrijden in de Zuid-Be- velandse plaats tellen mee voor het trimwielerklassement Mid den-Zeeland. Aan de starj ver schijnen de A, B en C-trimmers en de dames. Gereden wordt over de afstanden veertig km (B en C) zestig km A) en de dames 28 km. Het parkoers ligt nabij de Vroon- landseweg in Kapelle. In Middelburg komt voorlopig geen nieuwe VIDO-groep meer. De lopende groep gaat thuis nog een tijdje door als zelfhulpgroep. In het najaar start er in Middel burg wél weer een VIDO-groep. naoor informatie Hanh Poortvliet, 01180-38517. De afdeling Walcheren van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie gaat op zaterdag 7 mei op excursie in het waterwin gebied Oranjezon. Iedereen tus sen twaalf en drieentwintig jaar kan aan de tocht deelnemen. Het gezelschap verzamelt zich om 13 uur bij het NS-station in Middel burg waar met de fiets de tocht wordt aanvaard. In Oranjezon wordt onder meer gekeken naar plantjes, vogels, waterbeestjes en insecten. De afdeling Zeeland van de Wer kende Jongeren CNV houdt van 6 tot en met 8 juni een cursus voor vrouwen. Centraal staat de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt en de arbeidsvoorwaarden. Voor informatie 030-941041. Van -—3 tot —6. I I Middelburg, maandagmiddag geopend Uil Ill I I I I I I De Groeneveld-opticiens zijn aangesloten bij het Optiek-Gilde Tot en met 8 mei vindt de jaar lijkse astmacollecte plaats. De opbrengst is bestemd voor weten schappelijk onderzoek, voorlich ting en hulpverlening. Van de ziekte zelf is nog vrij weinig be kend. In de categorie tot zestien jaar heeft het Middelburgse team zich geplaatst voor de finalewedstrijd in het AC Jeugdschaaktoernooi. Zaterdag 7 mei worden de finale wedstrijden gehouden in het AC- restaurant Stroe. Middelburg moet het opnemen tegen Vrie- zenveen. Leusden, Leiden. Mierlo en Aalst/Waalre. Op dinsdagavond 17 mei spreekt de heer Eekman, hoofdbestuurs lid van de Nederlandse Bond Ge pensioneerden, over de doelstel ling en werkwijze van deze bond, en het nut ervan voor gepensio neerden. Eekman is hiervoor uit genodigd door de groep voor we duwen en weduwnaars, die weke lijks bijeen komt op de dinsdag avond in het gebouw van Jeugd en Gezin aan de Londensekaai 39 te Middelburg. De bijeenkomst be gint om half acht. Voor informatie Fiom-Zeeland, 01180-27311 "Chemische bestrijdingsmiddelen .in huis en tuin...., het kan ook zonder!". Onder deze titel heeft het Zeeuws Coördinatieorgaan voor natuur-, landschaps- en mi lieubescherming een brochure uitgebracht met informatie over alternatieve bestrijdingsmetho- den. Voor allerlei soorten onge dierte en onkruiden die in huis en in de tuin lastig of schadelijk kunnen zijn, worden praktische manieren genoemd om ze kwijt te raken. Het motto is dat voorkomen beter is dan bestrijden; als er bestreden moet worden, dan met middelen die alleen het onkruid of onge dierte aanpakken. De brochure roept ook op te bevorderen dat andere gebruikers zoals over heidsorganen en landbouwers minder van chemische bestrij dingsmiddelen gebruik maken. Het Zeeuws Coördinatieorgaan heeft exemplaren van de brochure toegezonden aan de gemeenten en de bibliotheken in Zeeland met het verzoek deze te verspreiden via hun voorlichtingsbalies. De brochure is ook aan te vragen bij het ZCO, 01100-28259. Het club- en buurthuis De Para plu aan de Alexander Gogelweg in Vlissingen heeft geld nodig. Daarom wordt er zaterdag 7 mei een rommelmarkt gehouden van af 's morgens om negen uur tot één uur. Bij de hout- en bouwbond afde ling Oost- en West-Souburg kun nen maandag 9 mei de vakantie bonnen worden verzilverd in het wijkgebouw Middenhof aan de Kanaalstraat tussen 19 en 20.30 uur. De gereformeerde kerk aan de Kanaalstraat in Oost-Souburg bestaat 50 jaar op donderdag 19 mei. Op zondag 8 mei wordt aan dit jubileum aandacht geschon ken. De voorbereidingscommissie heeft op deze zondag (de zoge naamde 'gemeentezondag') een samenviering verbonden voor ge meenteleden. AAP, NOOT, MIES... Mevrouw J. Zwemer-de Voogd zond ons deze foto van de lagere school in Grijpskerke. Bij de blijde gezichten van zowel het onderwij zend personeel als de kinderen schrijft zij de volgende namen: De achterste rij: meester Saathof en zijn vrouw, Jasper de Voogd, Martinus Blok met de juffrouw daarboven onbekend. Dan Wil lem Willemse, Jan Stroo, Aarnout Willemse, Cor Capoolse en juf frouw Hondius. Tweede rij Andries Blok, Lein de Voogd (overl.), Gerrit Willemse, Joos Stroo, Jan van de Broeke, Piet v.d. Broeke, Piet Kaljouw, Meester Fraanje en Juffrouw Botting. Twee dochters van meester Saat hof rechts naast, dat jongetje is mij onbekend. De boerenmeisjes zijn: Lena Wil lemse, twee zusjes Stroo, Martien de Visser, Adriana en Johanna Kaljouw (beiden overleden), Jo hanna Capoolse, Mina Vlieger, Johanna Vlieger, Jacomina de Voogd, Leuntje Blok. Mientje Blok en Neeltje Blok. Op de gebruikelijke wijze kunt u weer in het bezit komen van deze foto. U stuurt ons dit knipsel met een cheque a J 7,50 op naam van onze fotograaf Ruben Oreel aan de redactie van dit blad. Postbus 5017, 4330 KA in Middelburg, Stuurt u geld, dan verplicht de PTT u de brief aan te tekenen.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 7