Veel Zeeuwse inbreng bij 6e oude stijl jazz festival PRIJS-JAGERS Voor al uw touringcarreizen MJZjdt bloem in en tuincentrum snelle vliet De Faam en DeVlissinger worden gelezen. Opheel Walcheren. 1 SLANGENWAGEN 57-50 TUINSLANG 1.75 DE JAGER IJZERHANDEL DANSAVOND V MAAK VAN MOEDERDAG 'N BLOEMENDAG! ZONDAG 8 MEI A.S. VVV ARTIESTENGALA in de veilinghal te Goes, KAMPERLAND IE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 4 mei 1983 PROGRAMMA TANDARTSEN; I>f EREN ARTSEN De voorjaars verkoping Voor ±60 mtr. 1/2" tuinslang, met water doorvoer van 76.85 r- r nu: Groen trans parant 1/2' p. mtr. Voor Moeder's Kruiden- en Bloementuin DONDERDAG 5 MEI BEVRIJDINGSDAG houden wij OPEN DA G met verkoop WOENSDAG 4 MEI IS HET VERZETTE MARKT TE MIDDELBURG Donderdag 5 mei BEVRIJDINGSMARKT zijn wij met 'n keur van bloemen en planten voor de moederdag Zaterdag zijn wij in Middelburg voor het stadhuis en Vlissingen op de markt met 'n grote MOEDERDAGSTAND DE STREEK WV ZUID-BEVELAND organiseert op vrijdag 20 mei, aanvang 20.00 uur een groots m.m.v. LEE TOWERS ANITA MEIJER DONNALYNTON THE EVERGREENS Tijdens de pauze zal er een groots opgezette verloting gehouden worden onder het motto 'LEKKER WEG IN EIGEN LAND' Het prijzenpakket bedraagt meer dan f. 5.000,— Gran Canaria 11 en 12-daagse reizen in mei en juni DAGTOCHTEN: oncn EXTRA: Goes, Opril Grote Markt 2 tel.: 01100-20280 Middelburg, Koorkerkstraat 12 tel.: 01180 - 33770 BOOT-AUTO- VLIEG- TOURINGCARREIZEN "THE FENDERS" "RIVERSIDE COMBO" Langevielesingel 34 Middelburg Tel: 01180-25253 01107-1555 HavelSarstraat 4 - Uolijnsplaat - Telefoon 01199 - 281 - 651 Het oude stijl jazzfestival be looft weer een swingend geheel te worden. Drie dagen lang staat Middelburg in het teken van de oude jazz. Podiumcon- certen, straatparades en con certavonden staan op het pro gramma, dat een grote ver scheidenheid biedt aan infor matie over de deelnemende or kesten. En dat zijn er maar liefst tweeëntwintig. Een groot deel hier van komt van eigen (Zeeuwse) bodem. De eerste dag, donderdag 5 mei, is zelfs helemaal Zeeuws. Een zestal orkesten verzorgt dan optredens in drie etablis- (Van donderdag 1 t/m woensdag) NOVECENTO (deel 1) van Ber nardo Bertolucci. Midgard Mid delburg. zaterdag 20.30 uur NOVECENTO (deel 2) van de zelfde regisseur Midgard Middel burg zondag 20.30 uur. VOLTE EUGENIO van de Ita^ liaanse regisseur Luigi Comencini handelt over een tienjarige jongen die rebels wordt als gevolg van een gebrek aan liefde van de kant van zijn gescheiden ouders. Vol- tati Eugenio betekent letterlijk weerbarstig van goede geboorte. De jongen is een revolutiekind, want de ouders troffen elkaar op de barricades van 1968. Het ver plichte huwelijk blijkt evenwel geen succes. Overspeligheid tiert en de zoon wordt regelmatig bij de grootouders gestald. Alhambra II Vlissingen (ZVU) woensdag 20 uur. PORKY'S PIKANTE PRET PARK gaat over de vrolijke kant van het studentenleven. Alham bra I Vlissingen, werkdagen 20 uur, zaterdag en zondag 19 en 21.30 uur. SEX TUSSEN START EN FI NISH is porno. Alhambra I vlis singen, vrijdag 23 uur. ZORRO voor de jeugd. Alhambra I Vlissingen, zondag 14 uur. FIRST BLOOD voor de vierde week. Alhambra II Vlissingen, werkdagen 20 uur, zaterdag 19 en 21.30 uur en zondag 14, 19 en 21.30 uur. DIVA is de eerste film van Jean Jacques Beineix. Het verhaal gaat over eenjonge postbesteller met een zekere hartstocht voor opera. Een diva - zijn idool - mijdt de platenstudio, maar hij weet een goede bandopname te maken van haar optreden in Parijs. Een pros tituee verbergt echter tegelijker tijd een bandje met gevaarlijke informatie tussen zijn spullen.... Alhambra II Vlissingen, vrijdag 23 lx ie Dixie Jazz Band sementen: Braaitapperij De Mug, Het Koper Galjoen en Tapperij Harlekijn. De vrijdagavond 'staan' drie buitenlandse orkesten in de Concert- en Gehoorzaal. Van af negen uur spelen daar de Belgische formaties New Or leans Roof Jazz Men en Waso en de Duitse Doohackedood- les Jazz Band. Zaterdag, de laatste festival dag, bruist de Middelburgse binnenstad van swingende jazzmuziek. 'sMorgens Om elf uur zijn er al twee podium concerten en tussen één en vijf uur zullen The Old Time Freewheelers, The New Or leans Music Company en The Delta Brassband door de Mid delburgse binnenstad parade ren. In diezelfde tijd worden er op de Pottenmarkt, de Burg promenade en in de Lange Delft podiumconcerten gege ven. Voorts zijn er van twee tot zes uur caféconcerten in de eerder genoemde uitspannin gen. De Cotton City Jazz Band, Male Murphy's Storyville Het ZEEUWSE POP- EN IN- FORMATIEBOEK - en uitgave van de Popvereniging Zeeland - verschijnt eind deze week. In deze uitgave wordt veel informatie ge geven over Zeeuwse popgroepen en accommodaties waar de pop groepen veelal spelen. Aanstaande zaterdag wordt het eerste officiële exemplaar in Goes overhandigd aan Jaap van Beusekom van Pop Nederland. Het boekwerk kost 5,— en is te bestellen bij de Popvereniging Zeeland, Gerber- nesseweg 15 in Nisse. Ook op fes tivals wordt het boek te koop aan geboden. donderdag 5 mei 14.00-17.40 uur: Pihama Jazz Quartet, Braai tapperij De Mug Scheldt River Jazz Company, Taveerne Het Koper Galjoen Lighthouse Quartet, Tapperij Harlekeijn 20.00-24.00 uur: Salt Lake Jazz Band, Braai- tapperij De Mug Dixie Daddies, Taveerne Het Koper Galjoen Keesjes, Tapperij Harlekeijn vrijdag 6 mei 21.00-01.30 uur: 'Concert- en Gehoorzaal New Orleans Roof Jazz Men Waso Doohackedoodles Jazz Band Zaterdag 7 mei 11.00-13.00 uur: Ho Ho Hot Club, podium Pottenparkt Salt Lake Jazz Band, podium Lange Delft 13.00-17.00 uur: Streetparades door The Old Time Freewheelers The New Orleans Music Company The Delta Brassband Podiumconcerten door The Barrelhouse Jazz Band, Pottenmarkt The David Livingston Jazz Messengers, Lange Delft Ixie Dixie Jazz Band, Burg- promenade 14.00-18.00 uur Caféconcerten door Lighthouse Quartet, Braai- tapperij De Mug C-side Evergreens, Het Koper Galjoen Schelde Dixies, Tapperij Har lekeijn 21.00 uur: Slotconcert in de Concert- en Gehoorzaal door The Cotton City Jazz Band, België Male Murphy's Storyville 4 Stompers, Engeland Monty Sunshine's Jazz Band Engeland Van donderdag tot en met woensdag KLAAS JAN MULDER verzorgt een orgelconcert met klassiek populaire werken. Oostkerk Mid delburg, donderdag 20 uur. DICK HAGEMAN BAND met 'het levenslied. Demerary Middel burg zondag 15 uur. MISSILE een Middelburgse rockformatie speelt pittige num mers, en covers van covers van Led Zeppelin, Rush en The Who. Missile wordt gevormd door Peter van Doorn (gitaar) Robin van 't Gilde (drums), Radjihn Baynath (zang) en Rob Lafort (basgitaar). In het voorprogramma speelt Walter. Disco Royal Zoutelande, zondag 15 uur. LONDON UNDERGROUND is een Engelse reggaegroep, die in 1979 werd opgericht. In 1981 kwam echter pas het eerste succes. De Piek Vlissingen, vrijdag 21 uur. WILLEM PARCIVAL speelt Ge lukkige Hans. Vismijn Vlissingen zaterdag 14.30 uur. poppentheater Parcival Middelburg, woensdag 14.30 uur. (Wijzigingen tot maandag 14 uur, 01180-27651, toestel 54). Middelburg: za. tot 24.00 uur: M. Reijerse, Seisweg 29, 13456. (Visi tes aanvragen vóór 10 uur). Zo. tot 24.00 uur: A.P. Bruijnzeel, He rengracht 68, 158(4. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13.00 uur en 17.30-18.00 uur. Vlissingen: za. tot 24.00 uur: E. Kant, Sabalaan 3, 71017. Zo. tot 24.00 uur: F.G. Snijder, Burg. van Woelderenlaan 12. 13933. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13.00 uur en 17.30-18.00 uur. Bezoek spreekuren zonder afspraak. W.N. Osterman. De Kempenaerstraat 2, 79791. Het hele weekend voor eigen patiën ten bereikbaar. Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg-Zuid: 5 mei: Th. Bloos, Kanaalstraat 70, Oost- Souburg, 01184-61212. za. tot 24.00 uur: H. Kapteyn - Snijders, Lekstraat 6, Oost-Souburg, 01184-61630. Zo. tot 24.00 uur: N. Kapteyn, Lekstraat 6, Oost-Sou burg, 01184-61630. Visites aan vragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13.00^ uur en 17.30-18.00 uur. Gapinge Grijpskerke, Oostka- pelle, Serooskerke, Vrouwenpol der, Veere en Zanddijk: 5 mei: J.P. Bekker, Dorpsstraat 2, Oostka- pelle, 01188-1276. 7 en 8 mei: A.C. Kousemaker, Torenstraat 46, Se rooskerke, 01 189-1212. Domburg, Aagtekerke, Westka- pelle, Zoutelande, Meliskerke, Biggekerke en Koudekerke: vrij dag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur: P.K. Noorlander, Middel burgsestraat 94, Koudekerke, 01185-1231. West- en Mklden-Walcheren: B. Bouwense, Valkenisseweg 14, Biggekerke, 01185-2190. Spreekuur voor spoedgevallen za. en zo. 11.00-12.00 uur: P. Brink man, Doornenburg 31Vlissingen, 01184-78811. Dierenartsenpraktijk Oostkapel- le, Oude Domburgseweg 33A, tel: 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Vlissingen en Middelburg: (kleine huisdieren), vanaf vrijdag 18.00 uur. Consult na telefonische af spraak: L. Schofaerts, Vlissingen, 01184-14699 of 01185-2069.. Middelburg: (grote huisdieren), 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. APOTHEEK: Middelburg: Dienst van vr. 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvol gend: 5 mei: W.K. Hummelen, Markt 69, 12134, A. Ringeling, Lange Delft 133, 12538. Vlissingen: De Singel, Singel 9, 12730. VERLOSKUNDIGE: Van vr. 18.00 uur tot ma. 08.00 uur: 11. Klompe, Doornenburg 91, Vlissingen, 01184-71140. Stompers en de Monty Suns hine's Jazz Band besluiten za terdagavond in de Concert- en Gehoorzaal dit zesde oude stijl jazzfestaival, dat met een on derbreking van een jaar nu georganiseerd wordt door de Jazz Aktiviteiten Stichting Zeeland (JASZ) in samenwer king met de gemeente, de pro vincie, De Ceremoniemeesters en de Middelburgse horeca. De eerste dag van het jazzfes tival gaat gepaard met de vie ring van de bevrijdingsdag met onder anderen het optreden van ongeveer 80 authentieke legervoertuigen met Zeeuwse oud-verzetstrijders en de ope ning van de bevrijdingsmarkt met het onsteken van het be vrijdingsvuur om tien uur op de Middelburgse Markt. hoek van de vrouwenvereniging „Persis" uit Middelburg zal plaatsvinden D.V. zaterdagmiddag 7 mei van half 3 tot half 5 in de Mavo-school. Koninginnelaan, hoek Breeweg. Tevens hoopt de jeugdvereniging een verkoping te houden van tweedehandsboeken. Beide verenigingen nodigen U hierbij hartelijk uit hun verkopingen te komen bezoeken en zo hun werk te steunen. Breestraat 47-49, Middelburg JAN ZEMBSCH Etalage-exposi tie. Gortstraat 48, Middelburg WIL LEM VADER, schilderijen, aquarellen en kunstfoto's. Maan dag tot en met zaterdag 9 tot 18 uur. Lange Noordstraat 58, Middel burg GERA DAUVILLIER, schilderijen, aquarellen en kunst foto's. Maandag tot en met zater dag 9 tot 18 uur. St. Janstraat 41-43, Middelburg ANNEKE RUIMSCHOTEL, touwplastieken. Donderdag tot en met zaterdag 14 tot 17 uur. Zeeuws Kunstenaarscentrum Middelburg JOKE NOEST teke ningen. Dinsdag en donderdag 10 tot 17.30 uur, woensdag en vrijdag 13 tot 17.30 uur en van 19 tot 21 uurzaterdag 10 tot 16 uur. Biologisch Museum Domburg, DE NATUUR IN ZEELAND, dagelijks van 10 tot 17 uur. Iguana Vlissingen LEVENDE REPTIELEN, AMFIBIEËN EN INSEKTEN. Zondag, maandag en donderdag 14 tot 17.30 uur, overige dagen 10 tot 12.30 uur en 14 tot 17.30 uur. Technische Bibliotheek Zeeland Vlissingen NORMALISATIE of wel standaardmaten op verschil lende gebieden. Maandag tot en met vrijdag van 8 tot 17 uur en vrijdag van 19 tot 21 uur. 'Roelant' International Art Galle ry Middelburg ROB CLOUS, kleuretsen, wandreliëfs in hout, beschilderd met olieverf. Dage lijks van 11 tot 17.30 uur. De Wijnstock Middelburg TINE KE SPAAN (bronzen), HENNY HUSER (lino's) en JANNY VAN RIJ (pentekeningen). Donderdag en vrijdag van 14 tot 17 uur, za terdag van 11 tot 12.30 uur en van 14 tot 17 uur. Ambachtencentrum Demerary Middelburg, JAN WILLEM SI MONS, pentekeningen en strips. Maandag tot en met zaterdag 10 tot 17 uur. Grote Kerk Veere Zeeuws Land schap, Natuurmonumenten, Boe renwagens, Tuinaanleg en Schel pen. Dagelijks van 10 tot, 17 uur, zondag 14 tot 17 uur. De Schotse Huizen, Veere MIES CALLENFELS-CARSTEN Post- hume ere-tentoonstelling aan de ze in 1982 overleden kunstenares. Dinsdag tot en met zaterdag 10 tot 12.30 en 13.30 tot 17 uur. Informatiewinkel Middelburg TEKENS AAN DE WAND van de Anne Frank Stichting over het fascisme in de Tweede Wereld oorlog en het opkomend fascisme nu. Dinsdag tot en met zaterdag 10 tot 12.30 en 13.30 tot 17 uur, donderdag van 19 tot 21 uur. De Vleeshal Middelburg OS WALD OBERHUBER. Dinsdag tot en met zaterdag 13 tot 17 uur, zondag 14 tot 17 uur. Zeeuws Museum Middelburg PAUL CITROEN foto's. Maan dag tot en met vrijdag 10 tot 17 uur. De Witte Swaen Middelburg LAMBERE schilderijen van landschappen. Dinsdag tot en met zaterdag 10 tot 17.30 uur. WIJK VERPLEEG KINDIGEN; Kruisvereniging Walcheren Oost, Middelburg-stad: 5 mei: M. den Boer, A. Lauwereyszstraat 77, Middelburg 01180-26286 of 12228. 7 en 8 mei: W. Adriaanse, Jas mijnstraat 9, Middelburg, 01180-34645 of 12228. Middelburg-Zuid en Arnemuiden: 5 mei: P. Veldkamp, Commando- weg 2 4 Vlissingen, 01184-19139 of 01180-14366. 7 en 8 mei: J. Overbeeke, Berek- lauwerf 14, Arnemuiden 01182-2901 of 01180-14366. Koudekerke, Meliskerke, Biggc kerke, Zoutelande en Westkapel Ie: 5, 7 en 8 mei: J. den Heijer Parkweg 9, Westkapelle 01187-1461. Domburg, Aagtekerke, Oostka pelle, Grijpskerke, Veere, Gapin ge, Vrouwenpolder, Serooskerke, St. Laurens: 5 mei: L. Burger, Duinweg 55, Oostkapelle, 01188-2746. Vlissingen-stad, West-Souburg, Papegaaienburg, Bossenburgh, Westerziclit en Paauwenburg: 5, 7 en 8 mei: M. Dekker, 01184-61736,01180-1226. Oost-Souburg en Ritthem: 5, 7 en 8 mei: M. de Wit-Minderhoud, 01185-2833. "l ACHTER DE HOUTTUINEN 12 MIDDELBURG -Tal. (01180) 28011 ijierwaren - bouwbetlag - gereedschappen - bouwelementen Groots assortiment KAMERPLANTEN, honderden soorten wo. zeer exotische SNIJBLOEMEN tegen dagprijzen Artistiek BLOEMWERK voor iedere beurs PLANTSCHALEN in alle prijsklassen P0TTERIE, eenvoudig, doch ook exclusief of modern Weerbestendige TUINMEUBELEN DAMESGEREEDSCHAP o.a. tuinhandschoenen PLANTENBONNEN leuk verzorgd BOMEN-, HEESTERS-,CO NIFEREN-, ROZEN-, KLIM PLANTEN GLOXINIA'S boordevol knop f 8,50, tegen 'n moederdagprijs 7.— grootbloemige BEGONIA'S, schitterende enkele en dubbele soorten ƒ7.75 tegen 'n moederdagprijs f 6-50 CINERARIA'S zware planten barstens vol met knop in zeer mooie kleuren tegen 'n zeer speciale moederdagprijs5.75 VASTE- EN R0TSPLANTEN, KRUIDEN, VARENS, en GRASSEN, alles grote potkweek 1.70 2.1 0 2.70 nü alle 3 prijsklassen door elkaar 3 stuks5.— GERANIUMS, in diverse kleuren tegen n moederdagprijs 3 50 en 4 voor10.— AFRIKANEN Grootbloemig 2.— per set (4 stuks) AFRIKANEN Kleinbloemig2.— per set (6 stuks) 3 set voor5.— Madelieven 4 stuks5.— alle aprilaanbiedingen van GROND, TURF etc. blijven gelden en ook bovenstaande prijzen zijn contante afhaalprijzen. 'n Bloemengroet aan moeder buiten Walcheren, verzorgen wij voor U via FLEUROP, ook buiten onze landsgrenzen. ekker KAARTEN INCL. VERLOTING IN DE VOORVERKOOP f. 25 - V oorverkoop-adressen STREEK VVV ZUID-BEVELAND STADHUIS GROTE MARKT GOES VVV VLISSINGEN EN MIDDELBURG 3 hotel v.a. 950.— 4 hotel v.a. 995.— 7 mei: Düsseldorf 29.50 12 mei: Koninklijke tuinen Brussel 58.50 incl. koffie-gebak, lunch, entree en diner. 12 mei: Amsterdam-Volendam 57.50 incl. koffie-gebak, lunch en diner 23 mei: reis 55.- incl. koffie met lunch en diner 23 mei Valkenburg 55.— incl. koffie, vlaai, lunch en diner 25 juni: 8-dg. busreis Pertisau 525.- v.p. en 3 excursies 13 aug.: 7-dg. busreis voor 55 naar Zwarte Woud v.p. en excursies 545.- RECREATIE Zaterdag 7 mei weer zo n gezellige voor jong en oud m.m.v. Toegang vrij. Aanvang 20.30 uur Verwacht 14 mei: Voorkom teleurstelling, boek tijdig voor uw personeelsavond met bowling, diner, snack, dans enz. enz. Onze ervaring staat borg voor Uw geslaagd festijn Bel voor inl, en/of reservering

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 19