'Links' staat op 1 mei schouder aan schouder inffe i#|i|nIf KONINGINNEDAG een romantische climax Keitc VLISSINGEN EN ZIJN WIJKEN DE VLISSINGER Woensdag 27 april 1983 EMM HOUDT DISCOAVOND ORANJERIT VAN MAC DE ZEEUWEN Lezers schrijven Booster DIVERSE BIEFSTUK KOUDEKERKE Neutje voor ouderen ZOUTELANDE In de wijken Nollebos Oranjefeest MIDGARD Borstamputatiepatiënten Plankzeilkampioenschap. Biertapwedstrijd. Natuurexcursie Juniorentoemooi B MD-bijeenkomst Raad Westkapelle Moes treedt af. Kookcursus Natuur- en milieueducatie Omloop Veerse Meer Planten-vissenbeurs (Franse) houten beeldjes Zonder baarmoeder Elke maand ZES openhartige romantische pockets a f. 2,95. Vraag uw tijdschriftenleverancier Carillonbespeling V rouwenvergadering PPR-congres Eénoudervakantie Kijkavond fietsen Bakker over Marx Raad Arnemuiden 10 jaar 'Woord en daad' Interculturele activiteit Gespreksgroep Energie anders Appéldienst Vergadering Paauwenburg Identiteit CDA KWARTET JOHN CALJOUW NWENST. JOOSLAND OOSTKAPELLE Het 1 Mei Komitee Walcheren heeft voor de viering op die dag weer een aantrekkelijk program ma samengesteld. In het buurthuis De Zwaan in Oost-Souburg wordt zondag de Dag van de Arbeid weer heel wat luister bijgezet. De vie ring vindt plaats rond het thema 'de crisis toen en nu' en het subt hema luidt 'stop racisme, fascisme en sexisme'. Het programma is als volgt: Om twee uur treedt het kindertheater Pielekepoep op. Om drie uur speelt Sater een toneelstuk ge volgd door de Molukse zanggroep Marentau van half vijf tot vijf uur. De Surinaamse dichter Edgar Cairo draagt werk voor van vijf uur tot half zes. Tot zeven uur is er pauze en kan begonnen worden aan het avondprogramma. Van zeven tot half acht is er een demonstratie en vervolgens treedt tot acht uur het Links Kollektief Walcheren op. De historicus Ger Harmsen spreekt - ingeleid door de voorzitter van het 1 Mei Ko mitee tot even voor half negen, waarna een gezamenlijk optreden plaatsvindt van James M. Philips (een Zuid-Amerikaans vluchte ling) en Marantau. Dan is er van negen tot half tien weer een pauze, waarna Eva Furth van het Auschwitz Komitee wat vertelt. De toneelgroep Pro loog presenteert kritisch theater van tien voor tien tot half elf. De viering wordt rond half elf be. sloten met het zingen van de In ternationale. De Middelburgse handbalclub EMM houdt op Koninginnedag een grote disco-avond met de Drive Inn Disco Pulss in het club gebouw van Zeelandia. De disco avond in het gebouw aan de Na- dorstweg in Middelburg is van acht tot twaalf uur. De Oranjerit, die de MAC De Zeeuwen voor de achttiende keer heeft georganiseerd, is ongetwij feld de grootste puzzelrit in Zee land. Maar het vergt ook heel wat organisatie om deze rit de grootste te laten blijven. Al in december begon het bestuur van De Zeeu wen met de voorbereidingen. En met trots presenteert deze motor en autoclub nu aan de deelnemers een prijzentafel waar voor zesdui zend gulden in totaal aan prijzen ligt geëtaleerd. Overigens is voor iedere deelnemer een prijs te ver dienen. De start voor deze populaire puz zelrit is aan het Baskensburgplein om half twee. Elke halve minuut vertrekt een deelnemer. De route is uiteraard geheim. Maar wel staat vast dat de fraaie binnenwe gen op Walcheren voor een deel wordt doorkruist en dat bij Wei koop in Middelburg een verplich te rustpauze van een half uur is. De prijsuitreiking vindt 's avonds plaats in het Scheldekwartier in Vlissingen waar het weer heel ge zellig belooft te worden. Bij deze willen wij jullie hartelijk bedanken voor het plaatsen van het artikeltje over popgroep Booster. Het door jullie gehouden interview werd behoorlijk goed weergegeven in het artikel. We waren er in ieder geval erg tevreden over. •Marco van de Land •namens Booster •Middelburg De 'haas' is het kostbaarste deel van het rund. Het vlees daarvan is zeer zacht en mals en absoluut mager. Van de haas wordt de 'dubbele bief stuk van de haas' gesneden, de chateaubriand en ook de luxe biefstukjes: de tournedos. De traditionele dikke Hol landse biefstuk wordt gesne den van het dikke gedeelte, dat zich bevindt in bovenbil of spierstuk, men spreekt dan over een kogelbiefstuk. Geen vlees is eenvoudiger klaar te maken dan de biefstuk. Hollandse biefstuk Wrijf de biefstukjes pas vlak voor het bakken in met zout en peper. Laat de boter in een koekepan donkerbruin wor den. Draai het vuur hoog en leg de biefstukjes in de boter. Keer ze na 3 minuten en bak de andere kant nog 2 a 3 mi nuten. Iberische biefstukjes Kneed een eierdooier, zout en peper door de gehakte bief stuk. Smelt 50 gram boter in een sauspan en meng er 2 teentjes knoflook door uit de knijper, eventueel kan de knoflook ook ragfijn worden gehakt. Vorm een aantal bief stukjes en haal deze door de boter met köoflook. Laat 50 gram boter in een koekepan heet worden en bak hierin de biefstukjes 3 minu ten aan elke kant, boven niet al te fel vuur. Neem de bief stukjes uit de pan en giet de bruine boter erover. Klop 2 eieren los met 2 eetlepels melk. Giet dit mengsel bij de resterende gesmolten boter met knoflook en bereid hier van boven laag vuur roereie ren. De roereieren moeten vochtig blijven en schep dit mengsel over de biefstukjes. Bel dagelijks de telefonische receptendienst: 070-26.23.11. Behalve op koninginnedag zelf presenteert de Oranjevereniging Koudekerke ook op de dagen voor de nationale feestdag al een aantal evenementen. Zo wordt er vandaag (woensdag 27 april) in het verenigingsgebouw een schaaksimultaan gehouden. Van avond om zeven uur is er een voetbalwedstrijd van VCK tegen de Meeuwen en op diezelfde dag brengen de schoolkinderen van de zesde klas rond half vier een bloemenhulde aan de bewoners van Der Boede. Verder verzorgt het brandweerkorps Valkenisse een demonstratie tussen half acht en negen uur. De demonstratie wordt voorafgegaan door een film in de kazerne om zeven uur. Klokgelui en herauten te paard openen koninginnedag om acht uur 's morgens. Op het sportter rein 'De Stoofwei' wordt tot twaalf uur een voetbaltoernooi afgewerkt tussen De Zandkorrels, Veteranen VCK, Ringrijders, Schaakvereniging, Brandweer en CJV. Om negen uur begint een gecostumeerde optocht naar 'Der Boede', voorafgegaan door de Harmonie 'Voorwaarts', waarin meelopen kleuters en leerlingen van de eerste twee klassen van de lagere school, die ook ballons zul len oplaten. Op 'Der Boede' wor den tekenfilms vertoond. Voor de oudere lagere schooljeugd is er van 9.00 tot 10.30 uur een vossen jacht, vanaf de Immanuelschool. In de middaguren is er van 14.00 tot 17.00 uur zowel een fototen toonstelling in het Jeugdhonk als een spelencircuit op het Dorps plein. De spelen draaien rond het thema 'Wilde Westen'. In aan sluiting daarop vermeldt het pro gramma omstreeks 17.00 uur het kampioenschap stier-rodeo van Koudekerke. 's Avonds worden de festiviteiten van 19.00 tot 20.00 uur voortgezet met touwtrekken op het Dorpsplein, gevolgd door een demonstratie politiehonden- dressuur, die om 21.00 uur plaats moet maken voor de taptoe van de Harmonie 'Voorwaarts. Om £0.30 uur is dan al een discoshow be gonnen in het verenigingsgebouw aan de Badhuisstraat. Op een wat rustiger leest geschoeid is het Oranjebal in hotel 'Walcheren' met het dansorkest 'Nico Silves ter'. Aanvang 21.00 uur. Op Koninginnedag zal het kaba- retgezelschap "Neutje" uit Til burg een voorstelling voor oude ren verzorgen in Maritiem Hotel Britannia. Deze groep brengt een programma dat geënt is op het cabaret uit de jaren dertig. De voorstelling begint om twee uur in de De Ruyterzaal en zal om ongeveer kwart over vier afgelo pen zijn. Om acht uur 's morgens beginnen de feestelijkheden in Zoutelande met het luiden van de klokken. De vlaggen worden om negen uur ge hesen met zang van de schoolkin deren. Burgemeester S. Francke houdt daarna een toespraak. De vossenjacht voor de kinderen van de lagere school staat om 9.30 uur op het programma, terwijl de kleuters aan het zuiderstrand gaan schatgraven. Voor een hindernis traject kan de jeugd tussen 12 en 14 jaar van 10 tot 12 uur terecht. Tussen 14 en 16 uur worden hin dernissen op tandems genomen. Het avondprogramma speelt zich vanaf 19.30 uur af in zaal 'Mid dendorp'. Er bestaat de mogelijk heid tot deelname aan allerlei spelletjes zoals sjoelen, paraplu- hangen, bierviltjes gooien en de lengte raden van drie bollen wol. Ook zijn er een rad van avontuur en een grabbelton. Om 21 uur staat de prijsuitreiking voor de hinderniswedstrijd op het pro gramma. Het Comitee voor Organisatie van Feestelijkheden (COF) heeft in Vlissingen weer het programma samengesteld. Drie kerken (St. Jacobskerk, Johanneskerk en de Rooms Katholieke kerk) luiden van acht tot kwart over acht hun klokken. Op het stadhuisplein tre den de harmonie Ons Genoegen en het majorettenpeleton Stars at Moonlight vanaf kwart vooc tien op. Ep om tien uur krijgen de feestelijkheden het officiële tintje als het Zeekadettenkorps Schel- demond de vlaggen hijst. Muzikale rondwandelingen in de gemeente: 10.30 uur oude stad, drumband en showgroep Vlissin gen; 10.30 uur Paauwenburg, showkorps 'Oranje Nassau'; 9.15 uur Scheldebuurt, brassband Caecilia; 10.30 uur Bloemenlaan en omstreken, drumband VTV en Stars af Moonlight; 10.00 uur Westerzicht en omstreken, drum band Alpha met majorettenpelo- ton Irene; 9.00 uur Souburg, drumband Schoonenburg met majorettenpeloton Western Girls. d'Oude stad: 10.30 tot 15.30 uur kinderspelen op het terrein van de Zeeland Sport Vlissingen houdt op Koninginnedag de elfde Oranjeloop in het Nollebos te Vlissingen. De afstanden zijn twee en zeven kilometer en gestart wordt om 11 en 11.15 uur. In schrijven kan vanaf 10.15 uur op de grote parkeerplaats van het Nollebos. Voor de jeugd tot 12 jaar is de inschrijving van de twee kilometer gratis. Het jongerencentrum Midgard in Middelburg draagt ook zijn steentje bij aan een feestelijke Koninginnedag. Als opmaat heeft Midgard zelfs een bijzondere groep de avond ervoor: de Ame rikaanse formatie Pingeon Drop op de Vismarkt. Het optreden be gint om negen uur vrijdagavond. Op Koninginnedag treedt een aantal groepen op voor Midgard, ook op de Vismarkt. Genoemd zijn St. Juttemis, De Duo's, Het Crisiskoor Uit de Goot en de Ge- neo's, dat een kinderprogramma brengt. speeltuinvereniging, zestien groepsspelen (Olympiade); 19 uur start voor de dropping tussen Vlissingen en Zoutelande op het terrein van de speeltuinvereniging d'Oude Stad; 19.30 uur lampio noptocht met medewerking van drumband Alpha en majoretten peloton Irene. Paauwenburg: 10.00 uur poppen kastvoorstelling voor de kleuters in de benedenzaal wijkcentrum door de heer Ko de Vos. Film voorstelling voor leerlingen van de basisscholen, in de bovenzaal van het wijkcentrum. Titel film 'What's up doe'. Lammerenburg: 13.30 uur kinder spelen voor de jeugd van vier tot twaalf jaar, Latnmerenburcht; 19.15 uur opstellen voor de lam pionoptocht bij de speeltuin Larnmerenburcht; 19.30 uur lam pionoptocht met medewerking van brassband Caecilia; 20.30 uur De nazorggroep voor borstampu tatiepatiënten houdt dinsdagmor gen 3 mei een bijeenkomst in het gezondheidscentrum Dauwen- daele aan de Roozenburglaan in Middelburg. De bijeenkomst, waarop met lotgenoten kan wor den gepraat, begint om tien uur. Voor de vierde keer tekent de HTS in Vlissingen voor de orga nisatie van het nationaal HTS- plankzeilkampioenschap. Rond de 200 deelnemers worden op 2 en 3 mei verwacht op de camping De Schotsman in Kamperland. De HTS in Dordrecht heeft momen teel de wisselbeker in bezit. Derk Thijs stelde deze wisselbeker be schikbaar. De gezamenlijke Nederlandse bierbrouwerijen houden op dins dag 26 april in hotel Britannia te Vlissingen een nationale biertap wedstrijd. Aanvang 14 uur. Deze biertapwedstrijden vinden plaats sinds 1953. In totaal namen sinds dien 58.220 mensen deel tijdens 2101 wedstrijden. De afdeling Walcheren van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) houdt op za terdag 7 mei een excursie naar het waterwingebied in Oranjezon. Om 13 uur vertrekt het gezelschap vanaf het station in Middelburg per fiets. Jongeren vanaf 12 jaar kunnen aan de excursie deelne- Vanwege het vijftigjarig bestaan van de voetbalclub Noormannen in Westkapelle vindt er op bevrij dingsdag (donderdag 5 mei) een juniorentoernooi A en B plaats. De Stuurgroep Brede Maatschap pelijke Discussie Energiebeleid houdt op dinsdag 3 mei een in formatiebijeenkomst, gevolgd door een discussiebijeenkomst op dinsdag 17 mei. Tijdens beide bij eenkomsten wordt gesproken aan de hand van het door de stuur groep uitgebrachte tussenrapport. Aanvang 20 uur. De gemeenteraad in Westkapelle vergadert donderdag 28 april vanaf 20 uur in het Stadhuis. Be sproken wordt onder meer de vaststelling van het rampenplan, dat in september van dit jaar wordt gewijzigd in een algemeen rampenplan voor geheel Walche ren en Borsele. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van alle Walcherse gemeenten en de gemeente Borsele bereidt mo menteel dat plan voor. Ook be spreekt het bestuur van Westka pelle de verkoop van twee wonin gen die zijn gebouwd op grond van de financieringsregeling wo ningbouw 1947. Voorzitter W. Moes van het dis trict Walcheren-De Bevelanden van de Nederlandse biljartbond zal tijdens de algemene vergade ring op 30 mei aftreden. Negen jaar lang hanteerde de heer Moes de voorzittershamer. De vergade ring wordt gehouden in Kwaden- damme. Op drie achtereenvolgende maandagen houdt de Vrije School Zeeland een kookcursus 'gezonde voeding'. Cursusleidster is E. Nijssen. De cursus wordt gegeven op de maandagen 2, 9 en 16 mei van 20 tot 22 uur, in het vor mingscentrum aan de Kasteel straat in Vlissingen. Voor infor matie en opgave 01180-12102. Maandag 2 mei presenteert de Werkgroep Natuuren Milieu educatie van de gemeente Vlis singen zich in restaurant Scandia Sauna aan de Zwanenburgseweg (Nollebos/Westduin). Het onder wijs in Vlissingen krijgt van de werkgroep een leerpakket aange boden. Tijdens de presentatie is er ook een tentoonstelling ingericht in de bovenzaal van het complex van Scandia Sauna. De toerafdeling van 'Theo Mid delkamp" heeft voor zondag 1 mei de vierde Omloop van het Veerse Meer op het programma staan. Deze omloop is een vrije- toertocht over dertig, zeventig en honderdtwintig kilometer. In Wolphaartsdijk nabij café Royal is-de startplaats. Tussen negen en elf uur 's morgens kunnen de deelnemers inschrijven Barbus Conchonius houdt op vrijdag 29 april van 19 tot 21.30 een planten- en vissenbeurs in het verenigingsgebouw aan de He rengracht 52 in Middelburg. Voor aquariumhouders wordt er een keur aan planten en vissen te koop aangeboden. Ook ruilen is moge lijk. Voor wie een aquarium wil gaan houden wordt tijdens de beurs informatie verschaft. De Francaise mevrouw Andree vertelt öp maandagavond 2 mei (aanvang half negen) voor de Al liance Francaise Walcheren over de geschiedenis en de vervaardi ging van de santons uit de Pro vence. Santons zijn kleine houten beeldjes. De lezing vindt plaats in hotel Britannia in Vlissingen. De Werkgroep VZB (Vrouwen Zonder Baarmoeder) vergadert op donderdag 28 april in het kan toor van de Stichting Maatschap pelijke Dienstverlening aan de Loskade in Middelburg. Aanvang is half twee. Tijdens de oprich tingsvergadering eind maart meldden zich veel vrouwen, die bereid zijn om hun lotgenoten te woord te staan. Voor informatie 01180-26951 of 01180-34880. De melodiën die momenteel op het carillon van de Lange Jan in Middelburg zijn ingezet zijn: op hele uren 'Waer dat men sich al keerd of wend', op halve uren 'St. Nees' en de kwartieren motief uit Sonate van J. Berghuis (vóór) en motief uit Galopede (over). De Stichting Vrouwenemancipa- tieZeeland vergadert donderdag middag 28 april in het kantoor van de stichting aan de Nieuwstraa-t 13 in Middelburg. Tijdens deze alge mene vrouwenvergadering wor den de jaarverslagen (ook finan cieel) besproken. Verder wordt informatie verstrekt over de op te richten steunpunten voor het emancipatiewerk in e provincie. De vergadering begint om half twee. De PPR-Zeeland houdt donder dag 28 april haar provinciaal con gres in de Prins van Oranje te Goes. Bram van Ojik leidt een discussie in over het onderwerp 'basisinkomen', dat hij onlangs voor de PPR op schrift stelde. Verder zullen de verschillende werkgroepen en de statenfractie verslag doen van hun werk. Van Ojik spreekt na de pauze. Het PPR-congres begint om half acht. Op donderdagavond 28 april houdt Fiom-Zeeland een infor matieavond over vakantiemoge lijkheden voor alleenstaande ou ders en kinderen. De bijeenkomst begint om half acht en duurt tot tien uur in het gebouw aan de Loskade 17 te Middelburg. De nadruk zal deze avond liggen op het samen op vakantie gaan, en het organiseren van gezamenlijke aktiviteiten in de vakantieperiode. Wie de fiets of brommer kwijt raakte kan vrijdagavond 29 april een kijkje nemen in het bureau van politie in Vlissingen. Van 19 tot 20 uur is er een kijkavond waar onbeheerd aangetroffen fietsen worden getoond. Marcus Bakker, het oud CPN tweede kamerlid, houdt donder dagavond 28 april een inleiding over de grondslagen en de ge schiedenis van het Marxisme in de Concert- en Gehoorzaal aan de Singelstraat in Middelburg. Na de pauze volgt een discussie over 'de rol van het Marxisme, vroeger en nu, in diverse organisaties'. Deze bijeenkomst staat in het teken van het honderdste sterfdag van K.H. Marx. Voor de organisatie tekent de CPN afdeling Middelburg, aanvang 20 uur. Tijdens de gemeenteraadsverga dering in Arnemuiden op maan dag 2 mei worden de gebieden vastgesteld als bedoeld in de Wet agrarisch grondverkeer. Verder wordt ook een voorstel besproken om krediet beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een papier- kast voor de Prins Johan Friso kleuterschool. Deze vergadering - in totaal 10 agendapunten - begint maandagavond om half acht in het gemeentehuis. Het Comité Walcheren van de Reformatorische Hulpaktie Woord en Daad houdt vrijdag 29 april een informatie- en zang avond in de Nieuwe kerk. te Mid delburg ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan. Voorzitter Ds. A. Beens geeft informatie over hulp verlening, Muzikale medewerking verlenen onder andere gezamen lijke koren uit Aagtekerke, Arne muiden en Oostkapelle. Organist is Bram Beekman. Als voorberei ding op deze avond zijn op diverse scholen acties gevoerd waarvan de opbrengst bestemd is voor kinde ren in Haïti, India en Guatemala. De werkgroep Interkulturele Ak tiviteiten van buurthuis De Para plu in Vlissingen vertoont don derdag 28 april de film: "Maar dezedie moet leren'VDe film handelt over de Tweede Genera tie van buitenlanders in ons land. Terwijl de ouders misschien nog spelen met de gedachte 'binnen kort' terug te gaan, staan de kin deren voor de moeilijke opgave hun weg te zoeken in ons land en tussen twee culturen. De bijeen komst begint om 19.30 uur en de toegang is gratis. De gespreksgroep in het club- en buurthuis Het Woltershuis treft zich weer vanavond (woensdag 27 april). Het thema luidt 'rolpatro nen'. Aanvang 20 uur. Tot en met vrijdag 28 april staat het buurthuis De Paraplu hele maal in het teken van energie in het huishouden met het accent op de besparingen, in samenwerking met de Stichting Energie Anders. De openingstijden zijn: woensdag (vandaag) van 20 tot 23 uur, don derdag van 10 tot 17.30 uur en vrijdag van 10 tot 16 uur. In de St. Jacobskerk te Vlissingen is zondag 1 mei een appéldienst, die als thema draagt 'ieder zijn deel'. De dienst begint om tien uur. Samenzang is er vanaf kwart voor tien. Medewerking verleent het Jongerenkoor te Vlissingen. Het wijkcomitee Paauwenburg vergadert vanavond (woensdag 27 april) in het buurthuis De Paraplu aan de A. Gogelweg te Vlissingen. Onder meer zullen klachten wor den besproken van gebruikers van De Paraplu. Ook de nota 'in spraak' wordt behandeld. Aan vang acht uur. L. van der Jagt spreekt vanavond (woensdag 27 april) in 't Anker te Vlissingen over 'De identiteit van het CDA in theorie en praktijk". Na de inleiding houdt een forum zich met het onderwerp bezig. In het forum hebben zitting de CDA-fractievoorzitter in Vlissin gen M. Dekker, wethouder A. Hoefkens en gedeputeerde J. Ventevogel. Deze bijeenkomst van het CDA-Vlissingen begint om acht uur. groot Oranjebal in de Larnme renburcht met medewerking van 'De Evergreens'. Scheldebuurt: 9.30 uur opstellen van optocht met versierde steppen en fietsen bij het clubhuis 'Schel debuurt', Glacisstraat 97, aanslui tend op de rondwandeling van de brassband Caecilia; 10 tot 12 uur kinderspelen op het Van Nispen- plein; 13.30 tot 15.30 uur kinder kennis; 15.30 tot 16.15 uur gekos tumeerd voetballen voor volwas senen op het Van Nispenplein, daarna prijsuitreiking van de kin derspelen en het oplaten van bal lonnen. Bloemenlaan en omstreken: 10.30 uur hinderniswedstrijd op de fiets voor kinderen van tien tot en met dertien jaar, 14 uur speurzoek- actie; 14 uur kinderspelen op het terrein van de speeltuinvereniging aan de Bloemenlaan, prijsuitrei king na de spelen; 19.30 uur lam pionoptocht met medewerking van koninklijke harmonie Ons Genoegen. Westerzicht en omstreken: 9.30 uur kinderoptocht tijdens de mu zikale rondwandeling door de verschillende wijken, start bij 'De Startbaan': 10.15 uur na de muzi kale rondwandeling het oplaten van ballonnen door de kinderen uit de wijken: 11 tot 12.30 uur de monstratie minimotoren door le den van de motorsportvereniging 'De Uitlaat' op een terrein bij Weijenvliet: 13 uur kinderspelen Bossenburg op het schoolplein van "De Houttuyn" kinderspelen Westerzicht op het schoolplein van "De Startbaan", kinderspelen Papegaaienburg op het school plein van 'Vaste Burgh' 16.00 uur optreden popgroep schoolplein 'Vaste Burgh' (onder voorbe houd); 19.30 uur lampionoptocht met medewerking van showkorps 'Oranje Nassau' naar het terrein, waar het vreugde vuur wordt ont stoken; 20.00 uur ontsteken van het vreugdevuur op een terrein bij Wijenvliet. Het Kwartet John Caljouw treedt op Koninginnedag voor het eerst op in café 'Harlekijn' in Middel burg. 's Middags is het kwartet van drie tot vijf en 's avonds vanaf ne gen uur te beluisteren. Het kwartet is gevormd rond John Caljouw (gitaar en zang) en Ad Meeuwsen (toetsen en zang). Verder werken mee Henk Don (tenorsaxofoon en percussie) en Geert Overdam (percussie). Het kwartet speelt voor het grootste deel eigen werk, waarbij de melo dieën, met Engelse en Neder landse teksten, gearrangeerd zijn tot jazzy, afro-cubaanse muziek. Souburg: 8 uur klokgelui; 8.30 uur demonstratie door de jeugd brandweer op het Oranjeplein, 9. uur muzikale rondwandelingen, 9.30 uur kinderspelen op het Oranjeplein, tekenwedstrijd in de gebouwen Rehoboth en Irene, 11 uur voorstelling poppentheater Pinokkio voor peuters en kleuters in de Schuur voor heel Souburg, 13 uur voorstelling Pinokkio voor kinderen van de lagere scholen in de Schuur, 13 uur zeskamp op het Oranjeplein, 15 uur vertoning van een Nederlandse speelfilm, gratis toegankelijk voor iedereen in de 'Zwaan', 15 uur disco 'Mauta' in de Schuur voor alle jongeren vanaf twaalf jaar, vanaf 12 uur is er al de mogelijkheid om de soos te bezoeken naast de Schuur, 16 uur concert door muziekvereni ging 'Vlijt en Volharding' met medewerking van het majoretten peloton 'The Young Stars' op het Oranjeplein; 20 uur lampionop tocht met medewerking van mu ziekvereniging 'Vlijt en Volhar ding' en het majorettenpeloton 'The Young Stars'. Ritthem, 9 tot 11.30 uur lawaai- optocht en kinderspelen in de Dorpsstraat; 13.30 tot 15.30 uur voksspelen in de Dorpsstraat; 16.15 uur start van de fotozoek tocht met auto's in de Dorps straat; 19.30 uur concert in de muziektent in de Dorpsstraat door de muziekvereniging 'Onda'; 20 uur prijsuitreiking in het dorps huis in de Dorpsstraat. De buurtvereniging Oranje Bovenal in Nieuw en St. Joosland opent de oranjefeesten met een optocht met versierde fietsen, kar ren en steppen bij het Dorpshuis om 9.15 uur. De rondgang wordt muzikaal begeleid door de mu ziekvereniging Onda en de Majo- retten Klavernetters lopen even eens mee in de tocht. Op het Kerkplein beginnen om tien uur de kinderspelen en de Oranjebazar op het Kerkplein is van 13.30 tot 17 uur. De dans groep Medioburgum treedt om 15.30 uur op. De koninginnedag wordt besloten met een Oranjebal vanaf 20.30 uur in het Dorpshuis, voorafgegaan door een feestelijke optocht vanaf Korteweg om 19.30 De Oranjevereniging Oostkapelle heeft als eerste evenement een op tocht met versierde fietsen en steppen voor de jeugd op het pro gramma staan, die om 10.30 uur begint bij het postkantoor, muzi kaal begeleid door Crescendo. Klokken luiden evenwel de feeste lijkheden in-om acht uur 's mor gens. In de middaguren is in Oostka pelle weer het wijkenspel op het voetbalveld aan de Torenstraat. Alle leeftijdsgroepen kunnen deelnemen. De wijken 't Dorp. Vronesteyn, bvngalo^vpark en Halve Maan zullen het tegen el kaar opnemen. De toneelgroep van de Oranje vereniging speelt vanaf 19.30 in De Halve Maan de comedie 'Zo'n heerlijk huisje buiten'. Tijdens de pauze is er een verloting.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 7