feu - vjvlL DANSEN OPEN HUIS!! VRIJE TlJDS NIEUWS BEHANG "ENTERPRISE" =KAM PER LAND 'i DE SNELLE VLIET IN ZEELAND DE FAAM - DE VLISSINGER ■t4*^ Wat te melden? BEL 01180-27651 Toestel 54 of Postbus 5017 4330 KA Middelburg DIERENARTSEN: APOTHEEK: VERLOSKUNDIGE: WIJK VERPLEEG KUNDfGEN: Woensdag 30 maart 1983 op de ROOMPOT "DE ZUSJES WOUTERSE" "RIVERSIDE COMBO" Moppentapper de mooiste kollektie ZONDAGMENU Bij uw mode specialist Vrijdag 1 en zaterdag 2 april. Kom eens kijken naar de zomerkollekties in damesmode en badkleding, alles van onze bekende merken in zomerse stijlen en kleuren. Wist U dat wij ook een afdeling foundation en lingerie hebben?? Kom het zelf eens bekijken en geniet alvast van de zomer bij voor iedere klant hebben wij een leuke attentie! Lange Zelke lissingen Reisburo De Snelle Vliet Koorkerkstraat 1 2 Middelburg Tel. 01 180-33770/33771 Goeie reis reisburo Reisburo De Snelle Vliet Opril Grote Markt 2 Goes Tel. 01 100-20280/20445 Van donderdag tot en met woensdag Zaterdag 2 april wordt er in het jongerencentrum Midgard een film vertoond waarvan titel en inhoud niet bekend mogen worden gemaakt. De film is van vrij recente productie en begint om 20.30 uur. BELLE DE JOUR, met Catheri- na Deneuve, Michel Piccoli en Jean Sorel wordt nog steeds ge zien als de beste film van regisseur Luis Bunuel. Hij werd er in 1970 winnaar mee van het filmfestival in Venetië. Catherina Deneuve speelt de rol van de vrouw van een chirurg. Achter zijn rug bedrijft ze in de middaguurtjes prostitutie. Een van haar klanten wordt echter verliefd op haar. Uit jaloezie schiet deze de chirurg neer, maar op de vlucht raakt de politie hem dodelijk. De chirurg blijft ver lamd en moet leren leven met de waarheid over zijn vrouw. Alham- bra (ZVU) Vlissingen woensdag 20 uur. (Van donderdag t/m woensdag) AAS DER AZEN met Jean Paul Belmondo als Jo Cavelier, die on danks zijn antipathie tegen de Duitsers, eensgezind in 1936 een joods gezin over de grens helpt. Jo is een oud-bokser die een Franse ploeg begeleidt tijdens de Olym pische Spelen in Berlijn in 1936. Jo laat zijn ploeg echter in de steek om voor de familie Rosenblum een veilig onderkomen in Oos tenrijk te vinden. Alhambra I Vlissingen, donderdag en vrijdag 20 uur, zaterdag 19 en 21.30 uur, zondag en maandag 14, 19 en 21.30 uur, dinsdag en woensdag 14 en 20 uur. Matinee's in Al hambra II. s 5 K <V Q o .c c -c <3 JUSTINE EEN MEISJE VAN KLASSE is porno. Alhambra I Vlissingen, vrijdag 23 uur. ASTERIX EN CLEOPATRA waarin een Griekse bouwheer aan de toorn van Cleopatra tracht te ontkomen door hulp van de Gali- sche druide Panoramix. Dat dit andermaal tot een confrontatie met de door Ceasar geleide Ro meinen zal leiden spreekt voor zich. Alhambra I Vlissingen, zon dag tot en met woensdag 14 uur. CANTERBURY TALES is een bundeling van de verhalen die pelgrims op weg naar Canterbury elkaar vertellen om de tijd te do den. De verhalen zijn door Chau cer opgetekend. De film - overi gens van Pier Paolo Pasolini - eindigt met het verhaal van een hebzuchtige monnik die in de hel wordt rondgeleid om te zien hoe de duivel omgaat met monniken. Alhambra II Vlissingen, vrijdag 23 uur. DE VIERDE MAN voor de twee de week. Alhambra II Vlissingen werkdagen 20 uur (behalve woensdag), zaterdag en zondag 19 en 21.30 uur. EYE FOR AN EYE een karate film waarin wraak wordt geno men op een moordenaarsbende. Citytheater Middelburg, vrijdag 19 uur, zaterdag, zondag en maandag 21.30 uur, dinsdag en woensdag 20 uur. Heer Bommel ALS JE BEGRIJPT WAT IK BEDOEL is de grote Bommelfilm die onlangs in première ging. Ci tytheater Middelburg, zaterdag, zondag en maandag 19 uur, zon dag tot en met woensdag 14 uur. SNOEPJES DIE VREUGDE BRENGEN maar dan zonder verpakking. Porno Citytheater Middelburg vrijdag 23 uur. 'T QUARTIERTJE, bestaande uit Marjan van Dijke, Carla van Hoven, Han Wesdorp en Rinus van Gorsel, legt zich voornamelijk toe op het zogenaamde 'close- harmonie-singing'. De leden van 't Quartiertje hebben allemaal het diploma solozang op zak. Ze schuwen het dan ook niet om in hun programma aria's uit Mozarts opera's in te lassen. Tijdens het paasconcert zingt de groep een deel van Bachs Mattheus Passion en vermeldt het programma close harmonie kwartetten van onder andere Morley, Pilkington en de bekende barbershop classics. Am bachtencentrum Demerary Mid delburg zondag 15 uur. Stealer THE SPOT (in het voorpro gramma) en STEALER zijn twee groepen uit Rotterdam. Stealer is er in geslaagd' een verbinding te leggen tussen rock roll en new wave. De invloeden van zowel Police als Elvis Costello zijn dui delijk te horen. Stealer werd in 1979 opgericht en na een optreden in het Amsterdamse Paradiso schoot ze als een komeet omhoog. The Spot brengt swingende mu ziek. Midgard Middelburg vrijdag 21 uur. Overigens voorzegt Mid gard op die le april nog een ver rassing in petto te hebben in de vorm van 'een special guest', die om 23 uur verschijnt. FREEK DE JONGE komt kort na het beëindigen van 'De Mars' weer met een gloednieuwe thea terproductie, 'De Mythe'. Het is zijn vijfde solovoorstelling sedert 1980. Vanaf 26 april is hij slechts in theater Carré te zien. Momen-' tëel reist hij rond in Nederland en België voor try outs. Over 'De I Mythe' is De Jonge nogal cryp tisch. Hij zegt: 'Als je in de oceaan spuugt, wordt die nooit meer de zelfde. Schouwburg Middelburg, zaterdag 20 uur. KINDERTHEATEE TINGE LING speelt 'Pé en Ui'. Vismijn Vlissingen zaterdag 14.30 uur. EAR DANGER is een hardrock formatie die begon als driemans- groep om eens flink 'keet te schoppen' in een naburige school. Het succes was echter zo groot dat men besloot verder te gaan. In middels is de groep uitgebreid tot vijf man: Harry van Boven, John van Wissen (beiden solo- en slag gitaar), Dick Vijgen (drums), Matthijs Verschoor (basgitaar) en Rufus Udo (zang). Soos Heart- breaker in De Oude Bakkerij, Nieuw en Sint JOosland zaterdag 21 uur. Silly Thing SILLY THING is een blues-rock band. Al meer dan zes jaar treden de leden veelvuldig op met hun swingende muziek. Disco Royal Zoutelande, maandag 15 uur. CAROLINE VAN LEERDAM, YVETTE VAN LEERDAM, THE EASTER MOONERS en LEO WIJNKAMP vullen het pro gramma tweede paasdag waarin de gitaar centraal staat. Vooral het virtuose spel van de alombekende Leo Wijnkamp verdient aan dacht. Britannia Vlissingen maandag 14 uur. HET OUDE ZEEUWSE WOONHUIS door Frëd Jilleba, geeft in beknopt bestek en in vo gelvlucht de bouwkundige ge schiedenis van het oude Zeeuwse woonhuis. Het werk (64 pagina's) draagt een encyclopedisch karak ter. Het boek is rijk geïllustreerd en gemakkelijk te raadplegen vooral voor degenen die in een paar woorden meer willen weten over het onderwerp. Van Jilleba verschenen al eerder publicaties over verschillende facetten van de Zeeuwse architectuur. Uitgave De Walburg Pers 24,— WALCHEREN NATUUR LANDSCHAP EN GESCHIE DENIS geeft een vrij volledig beeld van wat Walcheren bood en The Managers THE MANAGERS een drie mansformatie met klinkende na men als Cavalli, Meerman en Karmel, maakt een toernee door Zeeland. Toen het drietal zich in 1982 bij elkaar aansloot was iedereen sceptisch. Want zonder uitzondering stonden zij bekend als eigenwijs en onbetrouwbaar. Bij andere bands hielden ze het nooit langer vol dan één lp en een tourtje. Vitesse, Meteors, Herman Brood en Eyes zijn daar voor beelden van. Niettemin bestaat The Managers nog en dat is be halve wonderbaarlijk ook opzien barend. Want The Managers zou omschreven kunnen worden als een groep met drie leadzangers, drie instrumentalisten en drie songschrijvers. De Schuur Vlis singen, donderdag op vrijdag 00.30 uur. De Verkeerde Wereld Middelburg vrijdag 21.30 uur' Disco Royal Zoutelande zondag 15 uur. te bieden heeft aan landschaps' waarde. Dr. H.A. Visscher uit Dordrecht schreef dit werk. Uit geverij Romen-Unieboek bv. MIDDELBURG, accommodatie- en recreatiegids is een uitgave van de VVV. In de gids wordt in vier talen informatie gegeven over ho tels, bezienswaardigheden, res taurants in de Zeeuwse hoofdstad. WAAR IS VRIJDAG GEB LEVEN is een onderzoek van Al- bert Helman naar het eiland waar Robinson Crusoë 350 jaar geleden leefde met als enige metgezel Vrijdag. Tobago is volgens Hel man onbetwistbaar het eiland voor de kust van Amerika waar de zeeman moet hebben geleefd. De vraag waar Vrijdag is gebleven na de aankomst van Crusoë in Frankrijk wordt door de schrijver uitvoerig ('literair en wetenschap pelijk') aan de orde gesteld. De Walburg Pers. 19,50. Breestraat 47-49 Middelburg' JAN ZEMBSCH Etalage-exposi tie (deze maanrh Gortstraat 48 Middelburg WIL LEM VADER, schilderijen, aquarellen en kunstfoto's. Maan dag tot en met zaterdag 9 tot 18 uur. Lange Noordstraat 58 Middel burg GERA DAUVILLIER, schilderijen, aquarellen, en kunstfoto's. Maandag tot en met zaterdag 9 tot 18 uur. St.Janstraat 41-43 Middelburg ANNEKE RUIMSCHOTEL, touwplastieken. Donderdag tot en met zaterdag 14 tot 17 uur. Zeeuws Kunstenaarscentrum Middelburg SJOERD BIJLSmX, projecties in acryl, aquarel en potlood. Dinsdag en donderdag 10 tot 17.30 uur, woensdag en vrijdag 13 tot 17.30 uur en van 19 tot 21 uur, zaterdag 10 tot 16 uur. Biologisch Museum Domburg DE NATUUR IN ZEELAND, Dage lijks van 10 tot 17 uur. Iguana Vlissingen LEVENDE REPTIELEN, AMFIBIEN EN INSEKTEN. Zondag, maandag en donderdag 14 tot 17.30 uur, overige dagen 10 tot 12.30 uur en 14 tot 17.30 uur. Zeeuws Mu seum Middelburg HERCULES SEGERS documentatietentoon- stelling. Op werkdagen van 10 tot 17 uur. Ook op paaszaterdag, - maandag en de zaterdag na pasen. De Vleeshal Middelburg HANS DE WIT, THOMAS VAN DER LINDEN EN JACQUES VAN ERVEN schilderijen Dinsdag tot en met zaterdag 13 tot 17 uur, zondag 14 tot 17 uur. Antiques B. Witte Middelburg ANTON BEIJSENS bronzen en terra-cotta beelden. Dinsdag tot en met zaterdag 10 tot 18 uur. Café De Verkeerde Wereld Mid delburg GE HENNING tekenin gen. Dagelijks vanaf 14 uur, zon dag vanaf 15 uur. 'Roelant' International Art Galle ry Middelburg ROB CLOUS, kleuretsen, wandreliëfs in hout, beschilderd met olieverf. Dage lijks van 11 tot 17.30 uur. Galerie Bellamy 19 Vlissingen LOUIS DAMEN plastieken, dinsdag tot en met vrijdag van 10 uur tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Op zaterdag van 13 uur tot 17 uur. Kapel van St.Maarten Hoogelan- de WILLEM DITMAR 'Walche ren en zijn bewoners' in aquarel, olieverf en sepia. Dagelijks van 13 uur tot 17 uur. Galerie Montparnasse Middel burg SAINT GENIES moderne grafiek. Dinsdag tot en met zater dag van 14 tot 18 uur. De Wijnstock Middelburg TINE KE SPAAN (bronzen). HENNY HUSER (lino's) en JANNY VAN RIJ (pentekeningen). Donderdag en vrijdag van 14 tot 17 uur, za terdag van 11 tot 12.30 uur en van (Wijzigingen tot maandag 14 uur, 01180-27651, toestel 54). Middel burg: za. tot 24.00 uur: J. de la Hayze, Seisdam 22,28574. (Visites aanvragen vór 10 uur). Zo. tot 24.00 uur: G.J.H. Meijer, De Krammen 14, 14664. Maandag 4 april: J. de la Hayze, Seisdam 22, 28574. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13.00 uur en 17.30-18.00 uur. Vlissingen: za. tot 24.00 uur: F.G. Snijder, Burg. van Woelderenlaan 12, 13933. Zo. tot 24.00 uur: E. Kant, Sabalaan 3, 71017. Maandag 4 april: D.C.' Bom, Badhuisstraat 81, 12233. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende geval len van 12.30-13.00 uur en 17.30- 18.00 uur. Bezoek spreekuren zonder afspraak. W.N. Osterman. De Kempenaerstraat 2, 79791. Het hele weekend voor eigen pa tiënten bereikbaar. Souburg, Nieuwland, Arncmuidcn, Middel burg-Zuid: za. tot 24.00 uur: P. Kodde, Oude Vlissingseweg 13, Middelburg, 01180-15810. Zo. tot 12.00 uur: P Kodde, Oude Vlis singseweg 13. Middelburg, 01180- 15810. Zo. v.a. 12.00 uur en, maandag 4 april: J.J. Jansen, Ou de Rijksweg 6, Nieuwland, 01182-1340. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen van 12.30-13.00 uur en 17.30-18.00 uur. Gapinge, Grijpskerke, Oostkapelle, Seroos- kerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: O. Dijkstra, Oostkapel- seweg 12, Grijpskerke, 01189-2523. Domburg, Aagteker- ke, Westkapelle, Zoutelande, Me- liskerke, Biggekerke, Koudeker- ke: vr. v.a. 18.00 uur, zaterdag, zondag tot 12.00 uur: A. v.d. Ma le, Duinweg 59, Zoutelande, 01186-1282. Zo. v.a. 12.00 uur, maandag 4 april: P.K. Noorlan- der. Middelburgsestraat 94, 01185-1231. West en Midden- Walcheren: A. Stutterheim, Beu- kelmanstraat 8, Grijpskerke. 01186-1760. TANDARTSEN; Spreekuur voor spoedgevallen za. en zo. 11.00-12.00 uur: J.D.M. Rombouts, Langeviele 47. Mid delburg, 01180-12882. Dierenartsenpraktijk Oostkapel le, Oude Domburgseweg 33A, tel.: 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op.afspraak. Vlissingen en Middelburg: (kleine huisdieren) vanaf vrijdag 18.00 uur. Consult na telefonische af spraak. Th.J. Driehuis-van Hase- len, Vlissingen, 01184-66548. Middelburg: (grote huisdieren) 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Middelburg: Dienst van vr. 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvol gend: W.K. Hummelen, Markt 69, 12134. Vlissingen: Papegaai enburg, Papegaaienburg 24-26, 66345. Van vr. 18.00 uur tot ma. 08.00 uur: M. v.d. Werken. H. Dunant- straat 19, Vlissingen, 01184-71768. Kruisvereniging Walcheren Oost, Middelburg-stad: 1 en 2 april: A. Verhage, Veersesingel, Middel burg, 01180-15385 of 12228. 3 en 4 april: T. Blümers, Meulpad 23, Koudekerke. 01185-2864 of 01180-12228. Middelburg-Zuid en Arnemuiden: 1 en 2 april: J. de Vries, J.P. Boreelstraat 8, Middel burg, 01180-34924 of 14366. 3 en 4 april: P. Veldkamp, Commando- weg 24, Vlissingen, 01184-19139 of 01180-14366. AVOND DIENST: 17.30-22.30 uur - 01180-14366. Koudekerke, Melis- kerke, Biggekerke, Zoutelande en Westkapelle: R. De Visser, Zuid straat 14, Zoutelande, 01186-1325. Domburg, Aagtekerke, Oostka pelle, Grijpskerke, Veere, Gapin ge, Vrouwenpolder, Serooskerke, St. Laurens: R. Scheele, Colijns- plaat 97. Vlissingen, 01184-65896. Vlissingen-stad, West-Souburg, Papegaaienburg, Bossenburgh, Westerzicht en Paauwenburg: E.B. Waterman-Westenbrink, 01180-14051. Oost-Souburg en Ritthem: M. de Wit-Minderhoud, 01185-2833. hoek RECREATIE Ook zaterdag 2 april is het weer gezellig Deze keer m.m.v. met daarin het accordeonduo bekend van radio en t.v. Aanvang 20.30 uur. Toegang vrij. Verwacht 9 april: DE ROOMPOT biedt meer: partijen, feesten, weekendarrangementen, snackbar, bowling, restaurant, overdekt zwembad, enz. enz. 01107-1555 Lowieke, de internationale ster van een Brusselse voet balclub. heeft een verzeke ring afgesloten. Een paar dagen thuis in zijn dorp in Vlaanderen bezoekt hij op een avond het staminee waar hij met luid gejuich wordt ontvangen. In geuren en kleuren vertelt Lewieke zijn verhalen. De dorpelin gen kleven aan zijn lippen. Dan begint hij over zijn verzekering. "Als ik een arm breek, krijg ik 100.000 frank en breek ik een been dan ben ik zelfs 500.000 frank rijker. En zou ik tij dens een voetbalmatch mijn nek breken.... dan ben ik miljonair". Paspoortstraat 23 - Souburg Tel. 61448 Er schijnt op Binnnenland- se Zaken hard gewerkt te worden aan een nieuwe reglement. Op afdelingen waar ambtenaren meer dan één potlood per jaar ge bruiken, dienen luchtver versers te worden geïnstal leerd. Tegen de zweetlucht. heldere 0ssestaarts0ep varkenshaas met champignons verse salade franse frietjes glas rode wijn op zondag is het kindermenu GRATIS! In deze tijd waarin de meesten van ons wat moeten inleveren, gloort er toch nog een (vakantie)zonnetje in Zeeland. Sinds ongeveer een jaar zijn er in Middelburg en Goes reisburo's van De Snelle Vliet, zodat wij u nog beter van dienst kunnen zijn. Ónze "Zeeuwse meisjes", Joke Verboom, Mariëtte Pover en Evelien v.d. Gaag, staan hier voor u klaar om u te adviseren en te informeren over een voor u geschikte vakantie. Velen van u weten onze kantoren al te vinden of hebben er zelfs al een reis geboekt. Als u nog niet bij deze groep hoort, verwijzen wij ook u graag naar de KOORKERKSTRAAT 1 2 in MIDDELBURG (tussen de Lange Delft en de "Lange Jan") of de OPRIL GROTE MARKT 2 in Goes. Uiteraard krijgt u hier alle informatie over een vakantiereis naar uw keuze, of het per vliegtuig, trein, touringcar, boot of eigen auto is. op 1 2 mei een 3-daagse reis naar Göteborg, voor 373.— een 4-daagse reis naar Göteborg-Oslo, vertrek 24 mei, voor slechts 508.— een 10-daagse reis voor alleenstaanden naar de Italiaanse Bloemenrivièra, vertrekkende op 27 juni, al voor 865.— (volpension) op 1 3 augustus een 7-daagse reis naar het Zwarte Woud voor 55+ -ers, al voor 545.— kom eens langs. We hebben er nog meer die we u liever persoonlijk vertellen. Een dagtocht is eigenlijk een vakantie van een dag. Iedere week hebben wij andere tochten die u de mooiste stukjes van Nederland laten zien. Absolute toppers zijn wel de ????- REIZEN en de WINKELTOCHTJES. Deze reisjes verzorgen wij voor individuelen, voor groepen, verenigingen en bedrijven. Wij hebben zelfs een speciale gids met liefst 72 suggesties voor een dagje uit. Kortom, we hebben een reis voor u, we zoeken of we maken er een!! Tenslotte wijzen wij u nog op de "vandaag boeken-morgen weg"-reizen, waarvan wij iedere week nieuwe aanbiedingen binnenkrijgen. Zo bespaart u al snel een aanzienlijk bedrag op uw vakantiereis. Onze reisburo's zijn dagelijks geopend en op zaterdag van 09.00 tot 1 6.00 uur. In Middelburg zijn wij tot eind april ook op de koopavond geopend. Graag tot ziens bij uw GOEIE REIS REISBURO VOOR NET DAT BEETJE SERVICE MEER.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 9