Hooftman introduceert vrijetijdskleding met modeshow en Open Huis ooftman Korte Kapsalon De Smit breidde winkel uit r 't Koffiehuisje' eerste koffieshop in Souburg MEER AANDA CHT DOEHETZEL VERS m PERTI DE VLISSINGER Woensdag 30 maart 1983 Groenteman heeft folder over eten van groenten en fruit RUNDVLEES MET KERRIE europa foto MILIEUVRIENDELIJK ONDERNEMEN Op donderdag 31 maart verwelkomen wij u graag in onze zaak aan het Plein 1940 te Middelburg Plein 1940, Middelburg tel.: 01180 -12560 Bezoek Nijpels Vogelopvang Borstamputatiepatiënten Strijkkwartet W edstrijdagenda Afscheid Nieuwenhuijse Bijeenkomst WAO-ers V erkeersmaatregel Paaseiwedstrijd Vakantiekamp J eugdmuseumdag Paasloop Raad Westkapelle Bijbelavond Gevonden Schildercursus Practisch Nederlands Secretaris Denktank Bezwaren Paasmorgenzang Welkomsdienst Themabijeenkomst Instrumentenbouw Vegetarisch eten Vergadering Schildersbuurt. Wijkkomitee Binnenstad Film Paasdienst Feestavond Gasthuis Vergadering 'zuid' Paaseieren zoeken Tekencursus Filmmiddag Rommelmarkt Energie-discussie Kledingbeurs Bingo Appèldienst Wat te melden? BEL 01180-27651 Toestel 54 of Postbus 5017 4330 KA Middelburg vXyXw^vA;:;; Nico de Smit is een ondernemer die niet van kouwe drukte houdt. Zonder veel tam-tam heropende deze Vlissingse dames- en heren kapper vorige week donderdag zijn vernieuwde zaak aan de Nieuwe- dijk. De elf weken durende uit breiding/vernieuwing omvatte een tien vierkante meter vergroting van de winkel waar de haarverzor- gingsprodukten verkocht worden. Er is een muur uitgebroken en wat nieuwe apparatuur werd aange schaft. De uitbreiding was niet echt nodig maar de kapper vindt het belang rijk om met de tijd mee te gaan. Dit blijkt vooral uit de opzet van het bedrijf. Naast de kapsalon speelt de winkel een belangrijke rol in De Smit's zaak. Hij ziet duidelijk een ontwikkeling op haarverzorgingsgebied: steeds meer mensen willen bepaalde be handelingen zelf doen. Op deze ontwikkeling speelt Nico de Smit de laatste acht jaar duidelijk in, door een enorm assortiment 'doe- het-zelf artikelen aan te bieden én daarbij een deskundig advies te verlenen. Hij zegt dat op deze manier de behandeling in de kap salon betaalbaar blijft. "Ik wil de mensen als ze het zelf willen doen. zoveel mogelijk van dienst zijn met mijn vakartikelen én door advies. Voor een totale haarverzorging kun jé bij ons uijeraard ook terecht. Maar wil men doe het zeiven, dan geven wij graag advies". Behalve de vernieuwing van zijn zaak heeft kapper De Smit nóg een reden tot vreugde; hij zit dit jaar 25 jaar in het vak. De Vlis singse haarverzorger ziet de toe komst niet somber in. "De men sen zullen natuurlijk niet hun laatste centen aan de kapper uit geven. Niettemin zie je dat het publiek méér aandacht aan het kapsel gaat besteden, óók man nen. Ik vind dat vanzelfsprekend want kappers kunnen van haar dossen waarvan je zegt 'oei oei' toch vaak iets heel degelijks ma ken". De openingstijden van Kapsalon Nic. de Smit zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur, 's Zaterdags sluit hij een uurtje eerder. 'Seventy' spomttar van Pintan Ook de zaalvoetbalvereniging De Pinten proeft nu het genoegen van een sponsor. Misschien zelfs in letterlijke zin, want de sponsor heet Bar-discotheek Seventy-Se ven, die is gevestigd in het centrum van Middelburg. De Pinten komt uit in de eerste klas van de afdeling Middelburg van de zaalvoetbalcompetitie. Het vorig seizoen degradeerde de club uit de hoofdklasse Walcheren. Op de foto staan de volgende spe lers: Thijs Breel, Bart Koster, Nico Buys, Tuur Pauwelse en Willem Joosse. Zittend: Jan Gerritse, Jan Boogaard en Niek Klaasse. Nu de natuur zich vernieuwt is het misschien de tijd om ook uw eetgewoonten eens te ver nieuwen. Misschien zelfs de raad van de voedingsautoritei ten op te volgen. Die zeggen dudelijk: méér aardappelen, brood peulvruchten, en vooral méér groenten en fruit te ge bruiken. En groenten en fruit lenen zich er uitstekend voor om de hele dag gegeten te worden. Door het brede assor timent met al z'n geur en kleur, de verschillende berei dingsmogelijkheden en vooral omdat ze zo lekker zijn. De Stichting Propaganda Groenten en Fruit lezen en te zien hoe men met groenten en fruit van het seizoen gezonder en lekkerder kan eten. En men toch niet duurder uit hoeft te zijn. De folder is verkrijgbaar bij de groenteman of de Stichting Propaganda Groen ten en Fruit, Postbus 90403, 2509 LK Den Haag. Voor het maken van een goe de roux is de hoeveelheid bloem en boter/margarine/o lie die U nodig heeft afhan kelijk van de hoeveelheid saus, die U wilt maken en van de dikte die U wenst. Als U er wat ervaren in bent dan kunt U het beste zelf eenbeetje gokken. Vergissingen zijn vrijwel nooit rampzalig; wan neer de saus te dik wordt dan kunt U wat melk toevoegen. Benodigdheden: 300 gr fijngesneden runder- poulet, 100 gr mager gehakt 30 gr bloem 30 gr boter/margarine/olie, kerrie zout en peper 1 ui. Maak balletjes van hakt, trek daarvan poulet samen een geurige bouillon. Neem het vlees en de balletjes met een schuim spaan uit de bouillon. Smelt de boter in een pan, voeg al roerend de bloem toe met één dessertlepel kerrie. Maak er vervolgens piet de bouillon een gladde roux* van, doe het vlees erbij en laat de saus gaar worden. Fruit intussen de fijngesneden ui. maak de saus op smaak af met zout en pe per, strooi voor het opdienen de gefruite ui over de saus. Geef er witte droge rijst bij. Bel dagelijks de telefonische receptendienst: 070-26.23.11 het ge- met de MET GESTANDAARDISEERDE K-3AJONET VATTING gewoon de goedkoopste automatische reflex-kamera !l COtttfÏA O&JEKTtEVEN TAS39-- tEVERÖAARtN AUE WGTINGEN. s- 6 \»mr S OOK ZO SCHERP GEPRIJSD' a.r*n«. 28rrim [135 mm. 180-200 mm.l VlElEÜÜEZ 129.- 149.- !269.- iu i1w europa foto vakzaak n foto en fil m-speciaalzaak FIRMA I M NIEUWE NOlJK 35 - 391 b. I Viss BRILJANT IN KWAUTEIT-ALTUD SCHERP IN PRUS! meer don 1100 speciooIzaken in Europo Foto-amateurs hoeven voortaan hun fixeer niet meer via de goot steen weg te spoelen. Fotograaf Gor Schuilwerve aan de Schelde- straat in Vlissingen biedt sinds kort iedere amateurfotograaf de kans de fixeerafval milieubriende- lijk op te ruimen. Daarvoor dienen de amateurs bij de milieuvriendelijke ondernemer een fles te halen die dan eenmaal vol, weer bij hem moet worden in geleverd. Voor fotoclubs en be drijven zijn jerrycans beschikbaar. Met het weggooien van fixeer ve roorzaken de amateurfotografen rond de twintig procent van de fotografische verontreiniging. Af- gewerkte fixeer bevat namelijk veel zware metalen als zilver en cadmium. Voor informatie 17244. Hooftman, de kledingzaak voor dames en heren aan het Plein 1940 in Middelburg, wil het imago van de zaak veranderen. Nog steeds staat Hooftman bekend als de zaak voor 'klassieke' mode bij uit stek. En dat is ook wel zo. Maar daarnaast is de kledingzaak ook ruim gesorteerd in vrijetijdskle ding. Deze jonge mode - voor de Op die dag is er in ons bedrijf een doorlopende presentatie van de voorjaarscollectie 1983. Onze mannequins en dressmen tonen u graag wat wij dit seizoen voor u hebben ingekocht. Naast de merken die wij al voeren, zult u kunnen kennismaken met de nieuwe cöllecties van o.a: JCAISE^ FITWELL KAr^ER flair suede De shows worden de gehele dag gehouden en duren ongeveer 20 minuten. Wij zijn op 31 maart open van 9-21 uur, een heerlijk kopje koffie staat voor u klaar! Tot donderdag dus! '41. leeftijd van zestien tot zestig jaar - wordt er nu even uitgelicht Speciaal voor deze groep houdt Hooftman - een filiaal van kle- dinghuis De Vroedt uit Oud-Bei- jerland - een modeshow en een open huis. Donderdag 31 maart wordt de hele collectie (jacks, pantalons, pullovers en overhem den getoond tijdens een zestal shows die, over de hele dag ver deeld, in de zaak worden getoond. Lady-speaker Wil van Son komt naar Middelburg met drie dress men en twee mannequins om zo wel de heren- als de damesmode te introduceren. Een bijzonder heid aan deze vrijetijdskleding is dat de kleuren van de verschillen de kledingstukken allemaal op el kaar zijn afgestemd en dus talrijke combinaties mogelijk zijn. De zaak is recentelijk opnieuw in gedeeld met een ruime afdeling vrijetijdskleding, een herenafde ling en voorin de zaak is het da- mesgebeuren (alleen bovenkle ding, zoals mantels, jacks, blazers en coats) ondergebracht. De bezoekers van de modeshow en het open huis worden donder dag ontvangen met een kopje koffie. Zowel 's morgens, om on geveer elf uur, als 's middags (3 maal) en 's avonds (2 maal) wor den showd gehouden. Als het Vlissingse college van b en w een beetje meewerkt heeft Oost-Souburg vrijdag 1 april zijn eerste koffiehuis, 't Koffiehuisje', zoals het gaat heten, wordt geves tigd in de Paspoortstraat 19. Uit bater is Marina de Smit-van de Velde. Die eerste april-dag betekent haar debuut als ondernemer. En af gaand op reacties van mensen uit haar buurt gelooft de uit Zuid- Beveland afkonstige prille zaken vrouw dat het welhaast een suc cesvol debuut moet worden. "Maar", zo zegt ze, "zonder de hulp van m'n echtgenoot Ed en de huiseigenaren de heer en me vrouw Melse, had ik het zeker niet klaargespeeld". *"t Koffiehuisje' is welhaast uniek te noemen in de streek. Behalve een eenvoudige, huiselijke inrich ting van het pand in de Paspoort straat is er ook nog een speciale speelhoek opgezet voor de kleint jes. Het assortiment dat wordt aange boden zal bestaan uit. natuurlijk koffie, maar ook thee, frisdranken en koek én - in plaats van dikma kend gebak - een oergezonde bo terham. "Dit alles tegen redelijke prijzen", zegt de al tien jaar in Souburg woonachtige mevrouw De Smit. "Maar het meest belangrijke vind ik dat het een gezellig, huiselijk koffiezaakje wordt, waar ieder een, jong en oud, zó binnen kan stappen. Het moet voor iedereen toegankelijk zijn". De openingsdag op 1 april (geen mop) zal geen uitgebreide officië le aangelegenheid worden; het heeft meer het karakter van een kennismakingsdag', 't Koffiehuisje", van Marina de Smit in de Paspoortstraat te Sou- burg is 's maandags de gehele dag gesloten. Van dinsdag tot en met vrijdag is het geopend van 9.00 tot 18.00 uur ('s zaterdags tot 17.00 uur). Tijdens de koopavond (in Oost-Souburg op donderdag) zal de zaak open zijn en ook tussen de middag zal men geen gesloten deur aantreffen. VVD-fractievoorzitter Ed Nijpels bezoekt vrijdag 1 april rond 15 uur de bouwput voor de parkeergara ge in het Middelburgse Geerege- bied. Nijpels wil zich daar per soonlijk op de hoogte stellen van de activiteiten, die ondernemend Middelburg meer cachét moeten geven, en de eventuele oudheid kundige vondsten die er worden gedaan. Na afloop van de inspec tie (15.30 uur) beantwoordt het tweede kamerlid vragen van bur gers over actuele politieke zaken voor de ingang van het warenhuis Trefcenter. Tegen vier uur maakt Nijpels een rondgang door de stad. Zijn interesse is vooral ge richt op het winkelarsenaal in de Zeeuwse hoofdstad. Het initiatief van de Oost-Sou- burgse Liesbeth Baukema om met andere werklozen een stichting vogelopvang te vormen - wij meldden dat destijds uitgebreid in deze krant - lijkt een succes te worden. Vanavond (woensdag 30 maart) is de oprichtingsvergade ring in De Zwaan aan de Krom- wegesingel in Oost-Souburg om acht uur. Liesbeth wil de Wal- cherse stranden regelmatig con troleren en de doodsoorzaak trachten te achterhalen van de aangespoelde vogels. De nazorggroep voor borstampu tatiepatiënten houdt dinsdagmor gen 5 april de maandelijkse bij eenkomst in het gezondheidscen trum Dauwendaele aan de Rooz- enburglaan in Middelburg. Het contact met lotgenoten is mogelijk vanaf tien uur. In de hervormde kerk te Veere is vanavond (woensdag 30 maart), een muzikale wijdingsdienst varn wege de Stille Week. Uitgevoerd wordt 'Die Sieben Letzten Worte Jesu Christie', een cyclus voor strijkkwartet van Franz Josef Haydn. Het muziekwerk wordt uitgevoerd door Quartetto Ultra- jectinum en begint üm acht uur. De AWOC (Atletiek Wedstrijd Organisatie Commissie Baskens- burg) heeft het programma 1983 voor de Vlissingse kunststofbaan gereed. Het uitgebreide program ma is samengevat in een boek werk, dat bij de AWOC is te bes tellen. Voor informatie 01184-64296. CFO-districtsbestuurder P. Nieu wenhuijse maakt gebruik van de mogelijkheid om vervroegd uit te treden. Donderdag 31 maart neemt Nieuwenhuijse afscheid van de CFÖ-bondsraad. Tussen 16 en 17 uur is er in de Prins van Oranje in Goes een afscheids-re- ceptie waar tevens kennis kan worden gemaakt met de opvolger J.C.M. van de Voorde. De CFO is een CNV-bond voor ambtenaren en trendvolgers. De BWW (Belangenvereniging WAO Walcheren) houdt op don derdag 31 maart weer een gezelli ge bijeenkomst in het gebouw Ei gen Haard aan de Loskade te Middelburg, aanvang 13.30 uur. Vanwege het komende toeristen seizoen wordt een aantal maatre gelen getroffen voor de verkeers situatie op de Veersegatdarri. Op het parkeerterrein aan de Wal- cherse kant van de dam wordt de verwijzing naar de voetganger stunnel verbeterd; dit gebeurt door plaatsing van borden. Ook de aanduiding bij de tunnel zelf wordt verbeterd. Langs de weg over de dam worden borden ge plaatst met het opschrift "Matig uw snelheid - recreatie" met daarbij het advies niet harder te rijden dan 60 kilometer per uur. Ook worden de borden voorzien van het verkeersteken dat mensen de weg kunnen oversteken. Na overleg tussen gedeputeerde staten en het recreatieschap het Veerse Meer hebben gs provin ciale waterstaat gevraagd de maa tregelen uit te voeren. Tegelijker tijd hebben zij gevraagd de ver keerssituatie gedurende het toe ristenseizoen in de gaten te hou den, opdat het effect van de maa tregelen tegen het najaar kan worden nagegaan. Dat Pasen de lente practisch in luidt blijkt ook uit de eerste atle tiekwedstrijden. Maandag 4 april houdt Zeeland Sport de eerste wedstrijden op de kunststofbaan Baskensburg in Vlissingen. Ook dit jaar weer houdt Humani- tas Zeeland weer een vakantie kamp voor kinderen van zes tol twaalf jaar uit éénoudergezinnen. De vakantieweek is van 22 juli tot en met 29 juli in het kamphuis Het Veerse Gat tussen Veere en Vrouwenpolder. Onder leiding van enthousiaste medewerk(st)ers wordt een aantal leuke activiteiten afgewerkt als bos- en strandwan deling en avondspelen, speur tochten, toneel en expressie, han denarbeid verhalen vertellen en wat zomaar bij de deelnemers op komt. Vorig jaar bleek dit soort vakan tiekampen in een enorme behoef te te voorzien. De kinderen had den het reuze naar hun zin. Voor informatie Rene Beenhouwer 01184-64955 (tussen 12.30 en 13.30 uur) of Heieen de Morrée 01180-34429 (tussen 17.30 en 18.30 uur). Het Zeeuws Biologisch Museum houdt op dinsdag 5 april weer een jeugdmuseumdag die geheel in het teken staat van 'nieuw leven'. Kinderen van alle leeftijdsgroe pen zijn welkom. Rond het thema worden allerlei activiteiten ge houden. Zo is er onder meer spe ciaal voor deze dag een kwartet spel vervaardigd. De jéugdmu- seumdag begint om tien uur en is tegen half vier afgelopen. De Souburgse buurtvereniging Duivenvoorde houdt op 4 april (paasmaandag) een paas(presta- tie)loop over 2,5, vijf en tien kilo meter over de buitenwegen van Oost-Souburg.' Aanvang elf uur. Inschrijven kan vanaf maandag morgen tien uur in het wijkge- bouw De Schuur aan de Middel burgsestraat 113. Voor informatie 01184-62790. De bekleding van het instructie zwembad op het gemeentelijk sportterrein in Westkapelle is aan vernieuwing toe. Na onderzoek is komen vast te staan dat een ge wapende bekleding van PVC- folie het meeste soulaas biedt. De kosten daarvoor bedragen samen ƒ21.160,-. De raad van Westka pelle spreekt zich over dit voorstel uit op donderdag 31 maart tijdens de vergadering in het gemeente huis. Verder wordt een aantal veiligheidsvoorzieningen op de stranden besproken. De agenda telt veertien punten. De vergade ring begint om acht uur donder dagavond. In het kader van de serie 'Christen zijn hier en nu' spreekt J. de Jager uit Heerde vrijdag 1 april tijdens de laatste bijbelavond over het onderwerp 'Christus de kracht om te leven als Christen'. (Philippen- zen 4). De bijeenkomst vindt plaats in het Rode Kruisgebouw aan de Rehobothstraat in Oost- Souburg en begint om acht uur. ln de periode van 16 tot 23 maart zijn bij de gemeentepolitie te Vlissingen de volgende voorwer pen aangegeven: doosje Dentofix; hengel met helm: kinderzitje fiets; paar blauwe gebreide handschoe nen; bruin geblokte sjaal; zwarte portemonnee; paar kindergym schoenen; 3 sleutels in bruin etui; 2 sleutels aan deel sleutelhanger; 2 fietssleutels; bruine fietstas met o.a. handschoenen; chromen wieldop. Aangegeven dieren: in asiel: schildpadkleurige volw. poes, bij particulier tamme kraai, Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur, 14.00-16.00 uur. Van de gemeen tepolitie te Oost-Souburg geen Opgave over de^e periode. In de periode van 17 t/m 24 maart zijn bij de gemeentepolitie te Middelburg de volgende voor werpen als gevonden aangegeven: bruin/zwart/grijs geblokte sjaal; bril met lichtkleurig montuur met dikke glazen; lidmaatschaps kaart; kentekenbewijs; goudkleu rige armband oorknopjes; een paar schoenen, maat 35, een paar sportschoenen maat 40, wit/bruin gestreept hemdje; groen sport- shirt, blauwe sportbroek; duik bril; branderplaat van een 4-pits gasfornuis; bijbeltje in bruin étui schrift; boek "Spaans voor het voortgezet onderwijs"; oker geel/bruin gestreept badlaken; bankbiljetten; beursje met in houd; handschoenen. Dieren: hond (Keeshondje), man., zwart met lang haar, lichtbruine hals band. Op 21 maart 1983 zijn bij de ge meentepolitie Middelburg de vol gende, in Trefcenter Middelburg gevonden, voorwerpen gedepo neerd: blauw/groene portemon nee, inhoud geld; bordeauxrood shagétui. zonder inhoud; hand schoenen; bruine opvouwbare paraplui; blauwe plastic kinder zonnebril; 3 pocketboeken; rode schots geruite sjaal; rode kinder- das; zwart/grijs/rood gestreepte boodschappentas met witte plastic handvatten. Het studiecentrum voor Antropo sofie in Zeeland begint met twee schildercursussen. Onder leiding van Anka de Keizer worden be ginners vertrouwd gemaakt met kleurbeleven vanuit de regen boogkleuren. De cursusavond is dinsdag en dat zeven weken achter elkaar van acht tot tien uur. De eerste bijeenkomst is 12 april. Voor gevorderden verzorgt me vrouw Arends boomstudies in de diverse jaargetijden op zeven donderdagen van acht tot tien uur 's avonds. De eerste bijeenkomst is 14 april. Voor informatie 01180-34646 of 33164. Buitenlanders kunnen elke maandagavond tussen half acht en half tien Nederlandse les krij gen in het VJV-gebouw aan de Latijnse Schoolstraat te Middel burg. Bij voldoende belangstelling wil het VJV deze cursussen uit breiden en óok op de dinsdag- en woensdagavond laten plaatsvin den. Voor informatie Corrie Ge- leijnse 01180-11175. De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, de af deling Midden- en Noord Zee land heeft een schreeuwend ge brek aan een vrijwillig secretaris voor het bestuur. De hoeveelheid werk valt trouwens nogal mee, zo zegt de vereniging. Maximaal zes uur per week. Als regel minder. Voor informatie 01184-60169 of 01180-27638. 'Mensen zonder baan' in Middel burg is van plan om een projec tontwikkelgroep op te richten, een zogenaamde 'denktank'. Deze groep zou zich naast ideevorming over de te ontwikkelen activiteiten ook bezig moeten houden met de toetsing van aan te pakken pro jecten aan wettelijke normen. De commissie bezwaar- en be roepsschriften in Middelburg heeft donderdagmiddag 31 maart heel wat hete hangijzers af te wikkelen. Zo is er een advocaten- maatschap die namens de SKWM bezwaar maakte tegen de toege kende subsidie over 1981, De Stichting Slechtweervoorziening Zeeland vindt dat een horeca-ex- ploitant ontheffing moet krijgen van de sluitingsuren, eerder was dat geweigerd vandaar een be zwaar en de Middelburgse vrou wenraad heeft ook al moeite met de toegekefide subsidie over 1981. Louwerse en De Priester tenslotte is van mening dat men best in de zaak een doe-het-zelf-winkel moet kunnen starten, zonder dat de functie van de binnenstad als winkelgebied wordt aangetast, zoals het gemeentebestuur argu menteerde bij afwijzing van de aanvraag. De vergadering van de commissie begint om 15 uur. Op eerste paasdag wordt weer de traditionele paasmorgenzang ge houden van kwart voor twaalf tot kwart over twaalf op het Dam plein in Middelburg. Medewer king verlenen het Middelburgs Muziekkorps en het Leger des Heils Middelburg. In de Middelburgse Oostkerk wordt op eerste paasdag weer een welkomdienst gehouden vanaf kwart voor zeven. J. Scheffer bes preekt zondagavond het thema 'bevrijding' en de leiding is in handen van Douwe Visser. Muzi kale medewerking verlenen het Jongerenkoor uit Veere-Gapinge en het Wecombo onder leiding van Johan Hogeweg. Rond het thema Fascisme-discri- minatie houdt de informatiewin kel aan de Simpelhuisweg 5 in Middelburg een themabijeen komst op 4 en 5 mei met theater, muziek en poezie. Er zijn echter nog onvoldoende medewerkers. Daarom heeft de informatiewin kel een oprpep gedaan aan men sen die mee willen werken om iets op het toneel te willen zetten tij dens de themabijeenkomsten. In het Goese café Westpoort aan de Nieuwstraat start op zondag 17 april een cursus volksmuziekin strumenten bouwen. Aandacht wordt besteed aan het vervaardi gen van de draailier, de dulcimer en de hommel. Voorwaarde tot deelname is een beetje handig heid en kunnen omgaan met ge reedschap als een figuurzaag. Voor informatie: 01100-30498. Éénmaal per week verzorgt de Vlissingse VJV-werkgroep 'schep je eigen werk' in het club- en buurthuis Het Woltershuis een vegetarische maaltijd. Wie kennis wil maken met deze andere ma nier van eten kan er elke zondag avond terecht tussen half zes en half acht. De eters dienen wel te reserveren voor zondagmiddag drie Uur. Informatie 01184-14660. Wie geïngteresseerd is in de werkgroep zelf kan informeren bij het VJV in Vlissingen 01184- 17819. Het Komitee Schildersbuurt Noord vergadert vanavond (woensdag 30 maart) om acht uur in de openbare kleuterschool De Woelwaters aan de Meindert Hobbemalaan in Vlissingen. Een aantal werkgroepen doet verslag van zijn activiteiten. De vergade ring is openbaar. Kabeltelevisie - met een vraagte ken -, de herinrichting van de Koestraat en het schoolplein aan de Grote Markt en een cursus voor huurders zijn enkele agen dapunten die het Wijkkomitee Binnenstad in Vlissingen van avond (woensdag 30 maart) bes preekt. De vergadering vindt plaats in de kleuterschool Het Mezennest en begint om acht uur. De vergadering is openbaar. De Stichting Welzijn voor Oude ren in Vlissingen houdt op dins dag 5 april een filmmiddag waar 'Oud Vlissingen' wordt getoond van de heer Jilleba. De vertoning begint om twee uur in het dien stencentrum Bachten Roorte te Vlissingen. In de Ontmoetingskerk aan de Oosterscheldestraat in Middel-" burg wordt zondag 3 april (eerste paasdag) een extra feestelijke paasdienst gehouden, waaraan oök het Middelburgse Kamerkooij en een instrumentaal gezelschap meewerken. De muzikale leiding is in handen van Peter Arts, diri gent van het kamerkoor. In de li turgie zijn onder meer 'Heut' triumphiert Gottes Sohn' van Dietrich Buxtehude en een evan- geliemótet van Willem Vogel op genomen. De paasdienst, die 's morgens om tien uur begint, wordt geleid door ds. L.A. Nell, hervormd predikant van de Ont- moetingakerkwijk. De personeelsvereniging van het Gasthuis in Middelburg houdt zaterdag 9 april de jaarlijkse feestavond. Traditiegetrouw ver zorgt de eigen toneelclub het feest. Ditmaal met het blijspel 'De aap uit de mouw', een zomerse zotter nij in drie bedrijven van Roel Kassies. Voor belangstellenden zijn nog kaarten te bestellen bij Janny Labruyère aan de receptie van de polikliniek in het Gasthuis, telefoon 37000, toestel 229, of voor zover nog voorradig, aan de zaal. De feestavond begint om acht uur, in de Schouwburg in Middelburg. De wijkvereniging Zuid in Mid delburg houdt op donderdag 31 maart de algemene ledenverga dering in het Zuiderbaken. Aan vang acht uur. Tijdens deze< ver gadering wordt het jaarverslag behandeld en zal een aantal nieu we bestuursleden worden geko- De jeugdactiviteitengroep van de wijkverenigiftg Zuid in Middel burg verstopt op tweede paasdag weer paaseieren, die de jeugd kan" gaan zoeken. Verzamelen voor de zoekactie maandagmorgen 4 april om half tien bij het winkelcen trum Welzinge. In het club- en buurthuis Marnix aan de Noordbeekseweg 18 in Vlissingen begint binnenkort een cursus tekenen. Elke donderdag-- middag tussen half twee en uur wordt de bursus gegeven. Voor informatie 01184-67022. In het VCB-gebouw aan de Zuid- beekseweg in Vlissingen worden zaterdag 2 april gratis films voor de jeugd getoond. Vanaf 13 uur draaien de volgende films: Dag- dieren, Hondsdolheid, de duitse herder als sporthond en een span nende hoofdfilm. Om geld te krijgen voor een ge luidsinstallatie houdt het club- en buurthuis Het Buut aan de Bea- trixlaan in Vlissingen op zaterdag 16 april een rommelmarkt. Wie spullen heeft kan contact opne men met Het Buut. Op woensdag 6 en donderdag 7 april wordt de 'rommel' opgehaald. Voor infor matie 01184-16223. ln het buurthuis De Paraplu aan de A. Gogelweg in Vlissingen is vanavond (woensdag 30 maart) een discussieavond over energie. Aanvang acht uur. Medewerkers van de Werkgroep Energiediscus sie geven informatie. De UW in Vlissingen houdt op donderdag 7 april weer een kle dingbeurs (tevens bazar van handwerken) ,in de Nuts kleuter school aan de Julianalaan. De beurs is van tien tot vier unr. Op woensdag 6 april kan de kleding worden ingeleverd van vier tot acht uur. Twintig procent van de opbrengst is voor de UW. In het club- en buurthuis Schel- debuurt aan de Glacisstraat 97 in Vlissingen is dinsdag 5 april een bingo-avond vanaf acht uur. Er zijn weer leuke prijzen te winnen. Eerste paasdag (zondag 3 april) wordt er in de Vlissingse St. Ja- cobskerk een appèldienst gehou den. Het thema luidt 'opstaan'. Voorganger is ds. P.C. Pettinga. Op het orgel speelt Marjan Leijn- se en op de trompet speelt Ella de Vlieger. Verder Werkerf de kinde ren van de Prinses Christina en Prinses Margriet kleuterschool en: de Oranjeschool mee. De samen zang begin om kwart voor tien, de dienst om tien uur.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 7