DAT IS DE MOEITE WAARD! Kalk voor de tuin Stuifvrije kalk Mode hóórt bij elk superkoopcentrum, dus ook bij ons. Zeer exclusieve produkten zult u bij ons niet aantreffen. Daar zijn (dure) specialisten voor. Bij ons vindt u nuttige en moderne kleding voor het hele gezin. En niet alleen japonnen, maar ook pullovers, jacks, jeans, pyjama's, bodywarmers, blazers, overhemden, sokken, dassen, schoenen, T-shirts, blouses, babykleertjes etc. Mooi, sterk, praktisch en aktueel. En uiteraard onbegrijpelijk goedkoop. Onze vaste klanten weten het natuurlijk allang: bij ons is nog veel meer te koop. De dagelijkse boodschappen bijvoorbeeld, maar ook grasmaaiers, stereo-apparatuur, tuinmeubelen, fietsen, kleurentelevisies, tandpasta, fotocamera's, horloges, bloemen, sportartikelen, campingspulletjes, tenten, boormachines.... tja, da's nog lang niet alles! En omdat bij ons alles zo goedkoop is, adviseren wij u eens wat vaker onder ons grote dak uw voordeel bij elkaar te winkelen. Katoenen mini-jurk met canvas ceintuur in kontrastkleur. Wit, rood of aqua. 36 t/m 42. Streepjes japon met stipcontrast. Katoen. Bleu, mint, roze of geel. CAFEIIME-VRIJE COLA Moppentapper Maandverbandr van A OOIT JEZELF IN DE KLEREN GESTOKEN Meer dan een eeuw geleden, toen het woord kunstmest nog moest worden uitge vonden, kwamen enkele boeren tot de ontdekking dat kalk een wonderbaarlijk effekt op de groei van hun gewassen had. Vanaf dat moment werd kalk een pop ulaire meststof en ook nu nog krijgt bijna iedere hec tare landbouwgrond om de paar jaar een paar ton kalk toegediend. De wetenschap kan intus sen dit "wonderbaarlijke" effekt van kalk volledig verklaren. Allereerst zorgt kalk ervoor dat de andere voedingsstoffen in de grond zoals kali en fosfaat sneller beschikbaar komen voor de plantewortels. De heilzame werking die kalk daarnaast voor de grond heeft, berust op een aantal faktoren. Op de eer ste plaats stimuleert kalk het bodemleven. Dit geldt voor allerlei organismen die de organische stof uit plan teresten. stalmest en Icom- post omzetten tot humus. Ook wormen worden door kalk stimuleerd. Tenslotte heeft kalk een gunstig effekt op de aktiviteit van de zo genaamde wortelknolletjes- bakteriën. Dit zijn bakte- riën die bij vlinderbloemige planten als erwten en bonen voorkomen en de planten op een natuurlijke wijze van stikstof voorzien. Een ander belangrijk effekt van kalk is het neutraliseren van zuren. Niet alleen de zogenaamde zure regen heeft een verzurend effekt op de grond maar ook de meeste meststoffen. Er zijn wel wat planten die houden van een iets zure grond (bijvoorbeeld de aardap pel), maar de meeste ge wassen groeien het best op een grond die niet zuur is. Dit geldt o.a. voor erwten, bonen, kool, biet, tomaat, selderij. Het geldt ook voor de meeste siertuingewassen en vooral voor bloembol len. Op kleigrond is er'nóg een effekt. Kalk zorgt er name lijk voor dat de kleiplaatjes minder sterk aan elkaar kleven, waardoor de grond een betere struktuur krijgt en zich beter laat bewerken. Bovendien wordt de grond dan beter doorwortelbaar. Toch werd kalk tot dusver weinig in particuliere tui nen toegepast. Een reden hiervoor is dat kalk lang niet overal in kleinere hoe veelheden verkrijgbaar was. En verder was daar het probleem van het stuiven: bij het geringste zuchtje wind zat de kleding, be planting en bestrating ón der de witte kalk. Dit voor jaar is er echter onder de merknaam PARK een ge heel nieuwe kalksoort in de winkels gekomen. Het is een zachte kalk die kant en klaar in een Engelse groeve wordt opgegraven. Een na- tuurprodukt dat vanwege zijn zachtheid niet hoeft te worden gedroogd en fijnge malen. Daardoor kan het met de hand worden ges trooid zonder dat het stuift of zelfs maar aan de handen blijft kleven. Ideaal voor de tuin dus. Het produkt is verkrijgbaar bij de meeste tuincentra en tuinwinkels. Een verpakking van 10 kg. kost 7,95. Ir. A.J.M. Geerts, publicist voor correspondentie of verdere informatie: Stationsstraat 40 6678.' AC OOSTERHOUT (Gld.) tel. 08818 - 1545 VOOR ZOU LAGE PRUS De Seven-Up Company brengt na de geslaagde in troductie in de Verenigde Staten ook in Nederland de eerste cafeïne-vrije cola, Li ke-Free Cola, op de markt. Nederland is het eerste land buiten de Verenigde Staten waar Like-Free Cola wordt geïntroduceerd. Uitgebreid consumentenonderzoek toont aan dat ook de Ne derlandse consument de voorkeur geeft aan cola's waaraan geen cafeïne is toegevoegd. Cafeïne komt van nature onder meer voor in koffie, thee en chocolade, maar wordt aan coladranken toe gevoegd. Cola bevat slechts een spoor cafeïne afkomstig van de kola noot, een van de natuurlijke ingrediënten. Ruim 99% van de nu in co la's aanwezige cafeïne wordt er echter aan toege voegd. Bij Like-Free Cola is dat niet het geval en daar om bevat het slechts 0,04 mg per blikje. Andere be kende cola's bevatten tus sen de 32 en 38 mg cafeïne per blik van 33 cl. Dat'is dus ongeveer 900 maal zoveel als in Like-Free Cola. Onderzoekingen naar de effecten van cafeïne op het menselijk lichaam bevesti gen dat cafeïne de bloed druk verhoogt en nerveuze spanningen, slapeloosheid en - vooral bij kinderen - hyperactiviteit teweeg kan brengen. In Amerika heeft de Food Drug Administration het voornemen om cafeïne van de lijst met onschadelijke voedingstoevoegingsmid- delen te schrappen. In Scandinavia en met na me Noorwegen wordt mo menteel geijverd voor het aanbrengen van Waarschu wingsetiketten op colafles sen, waarbij vooral de con sumptie van cola door kin deren jonger dan 12 sterk wordt ontraden. jaar een lezer Een oud dametje komt bij de drogist en vraagt on maandverband. Drogist "Maar mevrouw, die heel u, op uw leeftijd toch nie meer nodig 1 Vrouwtje "Nee, meneer, maar ze zij zo warm in mijn panto fels".

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 24