De vijfde versnelling spaart zenuwen en brandstof ABWB 100 JAAR ItSar NIETG0ED? an£n AUTO TERUG! TOTAL Leo van Liere TOTAL P<2ug«olr_Toilloolr Dljkwel© VAN DAM ME automerken ABC "O" OPEL STEUNT DE PRIVÉ RALLYRIJDER L. BLAAS tot bumper wetenswaardigheden uit autoland Van onze autoredactie geen gezeur wel bediening! W0NDERGEM MELSE HYUNDAI PONY DE DREU CO DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 30 maart 1983 EVO VINDT VEEL ONDUIDELIJKH EDEN IN LEASECONTRAC TEN autoccasion nnii m Specialisten met aandacht voor u ERSTE ZEEUWSE AUTOGARAGE bij krijgt U gewoon 5 cent extra korting per liter op de pompprijs Peugeolr Talbot" Dijkwzl Vlissingen bv Saab en Lancia dealer GEBRUIKTE WAGENS 4.800.- 8.250.- 6.850.- 11.750.- 7.850.- .3.250.- 10.500.- 15.380.- 7.500.- 500.- Autobedrijf M. de DREU en Co BV Zusterstraat 34 tel. 01180-12972 Middelburg DE CARAVANWACHT AUTOBEDRIJF Wissenkerke 01107-1477 AUTOBEDRIJF RIJK BV >S. DIJKWEL BV CITROEN BLAAS AUTOBEDRIJF BRITANNIA B.V. Autobedrijf Joosse AUTOBEDRIJF BERB0 pony FA. DE DREU S CO LADA GARAGE RENT0N TRAMPER VLISSINGEN C.V. .V. r4l DIJKWEL BV DIJKWEL BV RENAULT RENAULT AUTOBEDRIJF DE TOEKOMST n WONDERGEM MELSE AUTOBEDRIJF PAAUWENBURG B.V. DIJKWEL BV AUTOBEDRIJF CEVAAL Auto-Poppe Walcheren B.V. VOLVO Autobedrijf Van Fraassen b.v. GARAGE RENT0N 3 JAAR GARANTIE OP TECHNIEK MOOI EN NIET STUK TE KRIJGEN 6 JAAR CARROSSERIEGARANTIE Automobilisten hebben een nieuw gespreksthema: de lange overbrenging. Sommi gen zijn ervoor, anderen er tegen. En wie er een heeft zit met de vraag: wanneer en hoe gebruik ik de lange versnelling? De lange overbrenging is een bepaalde tandwielover brenging in de versnellings bak. bestemd voor zuinig rijden. Als economische vijfde versnelling heeft hij snel terrein gewonnen. Hij is één van de meest effec tieve wapens in de strijd tegen een hoog brandstof verbruik. In het spraakgebruik van de technici is een overbrenging des te 'langer naarmate de bij elke krus..swenteling af gelegde afstand groter is. Dit is bekend van de fiets: met een groot verzet kan men langzamer trappen en toch sneller tijden - uiter aard heeft men bij hellingen en bij tegenwind meer kracht nodig. Met een klein verzet daarentegen moet men sneller trappen, maar komt men gemakkelijker tegen de berg op. De lange overbrenging is dus bij het fietsen het meest geschikt voor vlakke trajec ten, voor afdalingen en met de wind in de rug. Bij de auto is het niet anders: rijdt men in een gelijkmatig tempo op een vlakke weg, dan draait de motor vaak zelfs in de vierde versnelling van een normale versnel lingsbak met een onnodig hoog toerental. Met een ex tra "lange"-versnelling kan dit toerental worden ver laagd. Dit biedt tal van voordelen: bij laag toerental draait de motor stiller, ^e zenuwen worden meer ontzien. De motor wordt niet zo zwaar belast wat resulteert in een langere levensduur. En: hij verbruikt minder brandstof. Het voor en tegen ten aan zien van de E-versnelling houdt verband met de ma nier van rijden. Bij het op trekken en bij stijgingen heeft men onmiskenbaar minder temperament ter beschikking^ Wie de lange versnelling als permanente rijversnellihg gebruikt, moet er genoegen mee ne men, dat het tempo op hel lingen voelbaar terugloopt. Deze versnelling is daarom uitermate geschikt voor kruissnelheden. Eén ding wordt door de cri tici echter graag over het hoofd gezien: de lange versnelling hoeft niet beslist als permanente versnelling te worden gebruikt. Het is geen kwestie van moeten, maar een alternatief. Bij voorbeeld bij de 4 E- versnellingsbak van Audi en Volkswagen (zie foto) geeft het plusteken al aan. dat de E-versnelling een aanvullende economische versnelling is (E econo my). De bestuurder heeft in het middelste en hoogste snelheidsgebied de keus tussen de temperamentvol lere vierde versnelling en de zuinige E-versrielling. Bij alle met een dergelijke aanvullende versnelling uitgeruste auto's wordt de topsnelheid gemakkelijker bereikt in de op één na hoogste versnelling, want de toerentalvermindering door de lange overbrenging gaat gepaard met een ge ringere trekkracht. Dit is om zo te zeggen de nieuwe richtlijn voor een ieder, die met een dergelijke versnel lingsbak goed wil omgaan. Er zijn dus altijd twee mo gelijkheden: stil en zuinig rijden of gebruik maken van het volledige motor temperament. Het wisselen tussen vijfde versnelling en de vierde versnelling vergt wat meer schakelwerk. maar het verbruik wordt er merkbaar door beïnvloed: bij een juiste behandeling kan men. zonder langzamer vooruit te komen, tot ruim een liter per 100 km minder verbruiken. Als men wat tempoverlies op de koop toe neemt, is de besparing zelfs nog groter. En wie eenmaal aan deze aanmerkelijk minder zenuwslopende ma nier van rijden is gewend, zou alleen om die reden al de lange-versnelling niet meer willen missen. Uit een onderzoek onder leasemaatschappijen door de EVO, Algemene Verl aders- en Eigen Vervoer Or ganisatie, is gebleken dat onduidelijkheden in lease contracten veel van de voordelen vertroebelen. Leaseovereenkomsten zijn een zaak van uitroeptekens en vraagtekens. Uitroepte kens bij de plichten van de cliënt, vraagtekens waar het zijn rechten betreft. Veel ondernemingen met eigen vervoer blijven be hoefte aan leasen houden omdat op die maniei; be drijfsauto's kunnen worden aangeschaft zonder finan ciële bedrijfsmiddelen voor de handels- en produktie- sector te moeten aanspre ken. De EVO heeft vooral kri tiek op vaagheden rond ze kerheid op een vervangen de bedrijfsauto, het recht op koop bij afloop van het contract, opzeggingstermijn en het ontbreken van vaste regels bij onderhoud. Een aantal leasemaat schappijen hanteert de term brandstofkrediet. In de praktijk blijkt dat de cliënt vooruit moet betalen en daarna kan tanken zonder contant geld. Dus krijgt de cliënt geen krediet, maar geeft hij het. Conclusie van de EVO-on- derzoekers is: leasing ve reist maatwerk. Met andere woorden, geen standaard- contracten maar overeen komsten aangaan die zijn aangepast aan de specifieke bedrijfsomstandigheden. De Sportcommissie van de Nederlandse Opel dealers en de Opel Marketing Unit heeft een geldpremie plan geintroduceerd om de Opel rallyrijders te ondersteunen bij het uitoefenen van hun hobby, de rallysport. Boven dien hoopt de Opel Sport commissie met deze "Dealer Opel Cup Holland" de ral lysport in ons land op een hoger niveau te brengen. Het premieplan voorziet in een geldelijke beloning per rally voor rallyrijders, die met een Opel successen boeken in de rallysport. In dien een Opel rijder zich klasseert op één dér eerste drie plaatsen van het alge meen klassement bij een rally voor het Nederlandse rallykampioenschap, kwali ficeert hij of zij zich voor een geldpremie: le plaats 4.000.-; 2e plaats 2.000,-; 3e plaats 1.000,-. Daarnaast wordt het beha len van het Internationaal en Nationaal Nederlands Rallykampioenschap be loond met respectievelijk ƒ25.000,-en 10.000,-. De Opel Sportcommissie is al meer dan 10 jaar nauw betrokken bij de autosport in Nederland. In die peFio- de werden vele kampioen schappen behaald, zowel in de rallysport als op het Zandvoortse race-circuit. Bovendien werden regel matig teams ingeschreven voor zware evenementen in het buitenland. De introduktie van de Dea ler Opel Cup Holland is een eerste stap op de weg naar terugkeer in de rallysport met een eigen team. Rij ders, in het bezit van een geldige rally-licentie, kun nen het reglement van de Dealer Opel Cup Holland aanvragen bij de Opel Marketing Unit in Rotter dam, Postbus 50613008 AB Rotterdam. ROESTPREVENTIE ONS VAK UW ZEKERHEID carcoating zeeland bv anth. fokkerstraat 77 industrieterrein de poel .goes tel. 01100 - 15784M anti-roest behandelingen van personen- en bestel wagens, trucks, caravans en speciale voertuigen. AUTO-AKTUEEL met drievoudige zekerheid: 1. Bovag garantiebewijs. 2. Fiat dealer-garantie. 3.6 maanden omruil-garantie. mUÊÊÊmUÊKdUwLÊK volgens voorwaarden omruil-garantie Fiat 127 div. uitv ..vanaf 6.750,- Fiat Panda 45 ....1981 9.750,- Fiat Panda 45 ...1982 11.500.- Fiat Ritmo div. uitv ..vanaf 9.750,- Fiat Ritmo Diesel ....1982 16.900,- Fiat Ritmo 75 CL autm ....1979 11.500,— Fiat 131 - 1600 CL 2-drs ....1978 6.500,- Fiat 131 - 1600 CL 2-drs ....1980 11.500,- Faat 131 -2500 Diesel ....1980 10.750,- Simca 1100 LX ....1978 3.500,- Simca 1301 Special ....1974 2.750,- Renault 4 GTL ....1981 10.900.- Renault 5 GTL ....1978 6.500,- Renault 5 L ....1976 3.750,- Citroen Ami 8 Break ....1978 4.700,- Citroën 2CV6 Spec ....1981 7.250,- Peugeot 504 SR Diesel........ ....1981 14.750,- Opel Rekord 2.0 S Luxe 1981 Herculesweg 12 4338 PL Middelburg - Tel. 01180-12918 Bij ons staat er bij de benzinepompen een grote afvalcontainer. Daar kunt u alle kapotte sherryglazen en waardebonnen van 4 cent ingooien. Kanaalweg - Middelburg onbeperkte liters kontant Denk aan de accijnsverhoging van 4 cent p.ltr. per 1 april. een a^ebnnde^^ Peugeot 104 GL 1979 9.500.- 304 GL 1978 6.750 - 305 GL 1981 15.500 - t 305 SR 1979 11.900 - 305 GLS 1979 1 1.250.- 305 GL 1979 10.900.- 305 GR 1978 7.950 - 504 break 1980 16.500.- 504 GRD 1979 12.500.- 504 SR LPG 1981 14.900 - 505 GL 1 982 19.750 - 505 GR 1979 15.900.- 505 SR LPG 1980 18.900.- Talbot 1 51 0 SX aut. 1 981 16.750.- Horizon's van 8.750 - tot 14.900.— in diverse uitvoeringen Solara 1.6 GL 1981 13.500.- Datsun Cherry 1 981 10.900.- 160 J Coupé 1978 8.900 - Ford Escort 1.3 GL 1978 7.900.- Ford Taunus 1,6 L aut 1 979 9.500.- Morris Marina 1.3 HLS 1981 9.900 - Renault 20 TS 1 980 17.500.- VW Golf diesel 1 977 7.500 - De ANWB bestaat dit jaar honderd jaar. Ter gelegen heid daarvan is in het Auto- tron in Drunen een over zichtstentoonstelling inge richt. De basis voor de ANWB werd op 1 juli 1883 gelegd in een vergadering van ve- locipèdes in Utrecht. Bijna tweehonderd fietsers sloten zich destijds aan bij de or ganisatie. Nu. een'eeuw la ter. telt de ANWB ruim 2.5 miljoen leden. Vrij weg het gehele terrein van het ver keer wordt bestreken; tot en met recreatie en toerisme. Op de foto is een deel van de tentoonstelling te zien. Verder in voorraad diverse goedkope auto's' b.v. Renault 1 6 TL - Renault 20 TL - Datsun 1 80 B, VW Passat - Talbot 11 00, 1 307, 1 308, Citroen GS, LN. Pres. Rooseveltlaan 745 4383 NG Vlissingen tel. no. 01 1 84-1 2008 Volkswagen Derby GLS 1979 8750.- Fiat 131 1600 dec. 19808150. Toyota Starlet 1.2 DL 5-deurs 198111950.- Toyota Starlet 1.2 DL. 5 speed 1979 8450.- Datsun Cherry 1200 dec. 1980 10600.- Datsun Cherry coupe nieuw 1980 11750.- Datsun Bluebird 1800 1980 11500.- Opel Kadett 4 deurs 19787000. Opel Kadett caravan 1979 10250. Citroen 2CV6 1979 5850, Peugeot 505 Sr. 198016000, Renault 5 GTL 1981 12000, Honda Civic 1979 7150, Opel Ascona diesel 2.0 D luxe 1979 8750. Opel Kadett Caravan 198214000. Citroen GSA club 198010650. Autobedrijf Vlissingen - tel. 01 184-15220 Toyota Corolla 30 1978 Ford Taunus 1600 GL 4 drs. 65.000 km. 1979.. Ford Escort 1300 Gt 45.000 km. 1978 Hyundai Pony 1400 GIS 21.000 km. 1982 Ford Fiesta 1100 Luxe 1978 Toyota Carina 1600 4 drs. 1976 Hyundai Pony 1400 TLS 3-deurs 24.000 km. trekhaak 1981 Hyundai Pony 1200 GLS 5 drs. demonstrat. nieuw 1982 speciale prijs Subaru 1600 01 4 drs. 60.000 km. 1979 Fiot 128 2 drs. 1973 MET BOVAG GARANTIE Citroën 2CV4 Spec, crème. .1979 f 5.450,- Citroën 2CV4 Spec, rood .1981 f 7.950,- Datsun Cherrydec. 1979 f 7.950- Fiat 128 CL 1977 4.450,- Fiat Ritmo 65 CL .1980 f 10.650,- Ford Escort 1300 1979 f 8.950,- Ford Granada 2.3 (gas) .1977 f 6.500,- Ford Taunus Stationcar .1976 f 4.650- Ford Fiësta .1977 5.450- Ford Fiësta 1100 L .1979 9.250- Opel Rekord 2300D .1981 14.950,- Peugeot 504 GLD autom. .1977 f 7.500,- Renault 5 L .1978 f 5.450 - Renault 14 TL LPG .1980 f 9.950 - Renault 18 TS .1980 f 9.950- Suzuki bestelbus (Carry).... .1982 f 9.450 - Toyota Carina Stat.car LPG 1979 8.450- Van Dijke B.V. Hoek Rijksweg-Ringbaan West, Goes tel. OllOO-l 1440/14560 PIPF Onderhoud aan auto's en caravans Reparatie van div. assen Keuringen Carrosseriebouw Auto- en caravanschades Expertises en bemiddeling Stalling Avond- en zaterdag service Dr. A.F. Philipsstraat 18, 4462 EW GOES tel. 01100-15103 Opel Rekord 20S 4-drs Berlinetta LPG aut. .1982 Opel Kadett Stationcar 1200S 1981 Opel Kadett Stationcar 1979 2x Opel Kadett 4-drs de luxe 1980 1981 Opel Ascona 1 600 4-drs .1976 Opel Ascona 1 900 de luxe L P G .1980 Austin Mini 1000 1976 Ford Escort 1 300 automatic. 1977 Ford Taunus 1600 L. 4-drs .1980 Ford Escort 11 00 L schuifd L P G apr 1982 Fiat 1 28, 4-drs .1977 Honda Civic 5-drs De Luxe 1981 Mitsubishi Colt GL 1980 Citroën GS Club 1977 Fiat-Ritmo 75 CL .1979 Renault 1 6 TL LPG 1980 Renault 5 TL 1980 VW Golf 1976 1981 VW Golf Diesel 1981 Peugeot 505 GR Diesel 1980 Honda Motorfiets CB 750 F .1981 BMW Industrieweg 27-29 Vlissingen Tel. 01 184-1 9400-b.g.g. 01 100-28545 dealer voor Walcheren e Veerseweg 104 Middelburg 01 180-29955 EERSTE ZEEUWSE AUTOGARAGE Herculesweg 12, Middelburg 01 180-12918 Off. dealer van Pers - en Bedrijfsauto's f JffAUJ Industrieweg 1 9 Vlissingen IWgf.Ffg 01184-17.736 official Gildeweg 20, telefoon 01 1 84-1 9420 Vlissingen ford-dealer Oude Rijksweg 60, Telefoon 01 182-1443 Nieuw- en St. Joosland Off. dealer van Walcheren Gildeweg 1 5-21 Vlissingen - Tel. 01 1 84-1 3995 HYUnOPtl Zusterstraat 34 Middelburg Tel. 01 180-12972 Tevens dealer Subaru Noordmonsterweg4 Middelburg Tel. 01 180-36815 Mercuriusweg 29, Vlissingen 01 184-19051 OPEL AUTOMOBIELBEDRIJF JANSSENS BV Pres. Rooseveltlaan 772 Vlissingen Tel. 01 1 84-1 71 00 Kalverstraat 1 Middelburg - 01 180-25851 O.K. Inruilwagens - leasing Pres. Rooseveltlaan 745 Vlissingen 01 184-19810 Gildeweg 1 6 Vlissingen 01 1 84-1 71 30 Seisplein 5 Middelburg 01 180-28003 Autobedrijf Industrieweg 31 Vlissingen Tel. 011 84-1 5220 SUZUKI Gerbrandystraat 4 Vlissingen - 01 184-65496 Dealer voor Walcheren. Pres. Rooseveltlaan 745 Vlissingen 01 1 84-1 9810 Klein Vlaanderen 97 TOYOTA Middelburg 01 180-12865 Gildeweg 1 3 Vlissingen 01 184-12916 Vlissingen Gildeweg 22 Tel. 01184-19610 Pr. Rooseveltlaan 768 Vlissingen Noordmonsterweg 4 Middelburg Tel. 01 1 80-3681 5 v.a. 13.585.— incl. b.t.w. 5-drs. wegklaar - getectyleerd Autobedrijf Zusterstraat 34 Middelburg 01180-12972

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 22