de Faam - de Vlissinger UW WEEKBLAD ,k" 0,M I I I I I I I I 14.95 SHERRY van 't vat 6.95 Werkgroep onderzoekt onderwijs voorziening voor dove kinderen behang met textiel- 'motief TEXTIEL WANDBEKLEDING iunibehang afdekfolie tentra latex muurverf select tentraflast roll-rocket hoog-en zijde glans PLEIN 1940 MIDDELBURG 5.95 12.95 15.95 12.95 5.00 12.50 BRANDKAST„ROYAL SAFE" Nü WU DEMONSTREREN OP DE KOOPAVOND EN OP VRIJDAG 1 EN ZATERDAG 2 APRIL IN GOES. OP VRIJDAG 8 EN ZATERDAG 9 APRIL IN VLISSINOEN OP ALLE ANDERE KLUI ZEN, OOK INBOUW EN MET ALARM KORTING 39.35 ^IHiGLAN !,,SATIiVE Bessen Jenever HENKES Henkes Vieux 1 liter Jonge HENKES E,nTh1k,liik 1 liter i GRAVES SUPERIEURES a qc EDELZWICKER 4 gij DE FAAM - DE VLISSINGER UW WEEKBLAD W "TTn fP' T-n^yr^' 1 vlissingen- gildeweg 8lnaaslde miro) lelf. 01184-14330 goes zaagmolenstraat 1 telf. 01100-30035 WIJNKOPERS SINDS 1813 TEL.: 12769 EN 12 KOPEN 111 BETALEN! NU NU •"I Citroen Brandewijn toreaw* NU slokje NU GLEN TALL0CH NU 15.95 8 YEARS 0L0 SCOTCH WHISKY 1 liter zoete Spaanse APRICOT BANANES CACAO ANISETTE MENTHE TRIPLE SEC MARACHIN0 CURAQA0 PARFAIT- AM0UR PERSIC0T 3 flessen ZELLER10.00 MEDIUM-DRY of PALE-DRY Haast niet te geloven ÉÉN LITER van zo'n kwaliteit voor slechts Cötes du Roussillon C QC Cötes du Rhone f QC Bordeaux Wit Demisec c Qr 'J ADV0KAAT COOYMANS 10.951 ADVOKAAT HILDERNISSE 9.95 PISANG AMBON 13.95 DE K0RENAER JONGE JENEVER 14.95 Wereldberoemde witte droge Alsace wijn uit Riquewihr van het huis DOPF! L J - Eiermarkt 1 8000 Brugge Telefoon 050/33 84 24 Wij nodigen u vriendelijk uit ter gelegenheid van onze opendeurdagen van vrijdag 1 april 1983 tot en met 16 april van 9 tot 12.30 u. en van 13.30 tot 19.00 u. vrijdagavond tot 20.00 u. U kunt ter dezer gelegenheid een kijkje komen nemen in onze totaal vernieuwde toonzalen. Een gratis frisdrank wordt u graag aangeboden. 8 1 J2 -é o J 2 _2 53 .5? <5 o X CD (D Woensdag 30 maart 1983 Bestand tegen zeer grote hitte. Precisie cylinderslot met cijfer- combinatieslot. Afmeting 37 x 43 x 43 cm. Gewicht 53 kg. Brand op zich is al ellendig genoeg. Voorkom, dat u dubbele schade lijdt door een betrouwbare beveiliging te kiezen voor uw kostbare eigendommen, waardepapieren e.d. II® y Xh~. behang voor de meisjeskamer ruuntevaartbehang voor de jongenskamer I superkwaliteit I leverbaar in diverse kleurstellingen en structuren van voor 8.95 van l^9tf voor 9.95 Ivan voor 10.95 van 224$ voor 12.95 van voor 13.95 M.an ZSiJS voor 14.95 in diverse kleuren Per hele rol van 25 meter verkrijgbaar per meter. o.a.: star extra, 60 cm breed van voor 2.95 per meter per rol in fraaie, rustige dessins van voor 5.95 1>€Ö voor 6.95 1>9Ö voor 7.95 per rol voor alles dat afgedekt moet worden per vel van 4 x 5 m 20 m2] voor afwerking van muren en plafonds binnenshuis emmer a 12 kg wit van reparatie- en afwerkingsmiddel voor plafonds en muren_ emmer a 2,5 kg emmer a 5 kg voor de probleemloze verfroller compleet met reservoir van voor sneldrogend en makkelijk te verwerken in wit en 4 modeme kleuren blik a 750 ml van 12^ gesloten op maandagmorgen koopavond op vrijdag gesloten op maandagmorgen k^Kjjjavond WIJNHANDEL HILDERNISSE EEN VERSCHRIKKELIJK FIJN GLAS WIJN VOOR SLECHTS EN DAT VOOR EEN LITER! VIEUX fc ymr ,7 G HENKESC.S p'vuiN rmandewvh fruitig - fris - makkelijk drinkbaar WIJN VAN 'T VAT per liter Appellation contrölé!Uavv Appellation contrölé!ff awwl Appellation contrölé!Qavvi Appellation contrölé! Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben, een Werk groep onderwijsvoorzienin gen dove kinderen in Zee land ingesteld. De werkgroep heeft tot taak de aanwezige en mogelijk te ontwikkelen tussenvormen tussen "het gewone onder wijs" en internaatplaatsing voor dove kinderen te in ventariseren. Onderzocht zal worden welke mogelijk heden er zijn voor home training en begeleiding in Zeeland van dove kinderen, hun ouders, verzorgers en onderwijskrachten. Zo mogelijk moeten voor stellen worden uitgewerkt voor de inrichting van on derwijsvoorzieningen in Zeeland die van belang kunnen zijn voor ouders en verzorgers van dove kinde ren en die een relatie heb ben met de school voor slechthorende en spraakge-' brekkige kinderen "De Kring" in Goes en het Re gionaal pedagogisch cen trum Zeeland. Ter verduidelijking'. "De Kring" in Goes heeft tot dusverre een taak op het gebied van onderwijs aan slechthorende kinderen. hetgeen een andere handi cap is dan doof zijn. De werkgroep zal tweemaal per jaar rapport uitbrengen aan gedeputeerde staten over de voortgang van de werkzaamheden. Voorzitter van de werk groep is drs. F. Mulders (namens Zeeuwse stichting voor revalidatie); secretaris drs. W. Ovaa (wetenschap pelijk onderzoeker Prov. opbouworgaan stichting Zeeland); ïeden.zijn G. van der Scheer (afd. Basison derwijs en speciaal onder wijs Prov. onderwijsraad), I.A. van der Linde (auteur van een brief aan gs en ou der van een doof kind), mw. H.C. Bliek-Peters (onder wijzeres die veel ervaring opdoet in de begeleiding van een doof kind), P.F. Jooss (schoolleider "De Kring"), C.F. de Baar (na mens RPCZ) en J.A.M. Beerendonk (inspecteur buitengewoon onderwijs). Aan de instelling en taak stelling van de werkgroep ligt een rapportage ten grondslag van de Provin ciale raad voor de volksge zondheid in Zeeland. O G3 c c E '2- M— 2 CD 03 c 03 ■O J C/3 i c o 3 0 p 00 >- E "O ro m X >- "O (13 (J C/) SS£ C O "J +-• .9- ra 03 C/3 03 "ia o Q i CL 1 Q3 i X C -O t- 03 O O _l +- «P 03 .X _Q3 O "O oo C J3 CD 03 O CL "O

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 18