ONTDEK HET NATUURLIJKE LOPEN... GRANDIOZE oRJAARS MEUBELSHOW ROOVERS ROOVERS 25 jaar WOONVISIE 25 jaar INTERIEURVERZORGERS MET VISIE BEZOEK ONZE MEUBELSHOW Wat ons betreft is dit een eetkamer om van te smullen! Eenmalig bedrag voor experimentele emancipatie de lichtbron TUINMEUBELEN meubelen HERMESWEG 27- VLISSINGEN - TEL. 01184-16188 SANYO A PANASONIC PORTABLE [ZWARTWIT TV SANYO WALKIE-TALKIEI PHILIPS I.T.T. 'EIERKOKER 'MIELE AIRCLEANER ZANUSSI WASAUTOMAAT 1998.- 2198.- 2298.- expert DUBBELDEURS B KOELKAST DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 30 maart 1983 J. T. VAM DER MEIJDEM 1 in eigen showroom 1e etage Kussens in de nieuwste dessins. KOMT U EENS KIJKEN? Huishoud/ IJzer L. DELFT 31 MIDDELBURG Gezamenlijke inkoop door meer dan 250 woonvisiezaken leidt tot extra voordeel op prijs en extra waarborg voor kwaliteit en service. Voor U! Nu, bij het 25-jarig jubileum van onze inkoopgroep meer dan ooit. Kijkt U maar. Profiteer daarom snel van onze speciale jubileumaanbiedingen. Voor elke koper een leuke attentie. ulA s (imaokQ, 1% KLEUREN TELEVISIE 8®, 'KOELKAST koel"ST EXPERT JUtST NU EEN BETERE KEUS! MIDDELBURG ZUIDZANDE Vakzaak Maakt Alles Waar! Expert: Da$ Absolute Zekerheid. Thuisbezorgen: GRATIS Garantie: ZWART OP WTT Service: Informatie: Klant: IS KOHII Zo zijn Birkenstocks nu eenmaal gemaakt. De natuur aan uw voeten Het gevoel van vrij zijn en toch houvast hebben. Ervaar 't ook. Nergens zo voordelig, natuurlijk bij. f VOETVERZORGINGSINSTITUUT S V O gediplomeerd voet en schoenkundig pedicure leraar vakopleiding M ZUSTFRSTRAAT 37 - MIDDELBURG - TELEFOON 01180 - 1 47 46 Postbus Ml 4330 AE Middelburg Tafel: Stoelen per stuk: staan voor 100% achter de uitzon kwaliteit en vormgeving van deze massief eiken eetkamer. De robuuste stoelen zijn voorzien van een komfortabele lederen zitting. Aan li de taak om de royale tafel van 145 x 80 cm met uw kookprestaties in te richten. De sfeer is er al! van Belle In Zeeuws-Vlaanderen ook te verkrijgen bij: Tel- Goedkoop* M aar dan wel bil ae expert-vak-zaak! i COMPUTER TV-SPEL Vrijwel alle spelmogelijkheden zijn hiermee uitvoerbaar d.m.v. Jos verkrijgbare cassettes. tet PTES De allernieuwste spelletjes i KLEUREN-TV type CTP 4205 42 cm beeldbuis. 12 Voorkeuze zenders. Met 3 JAAR GARANTIE. Bij Expert prijs bij inruil slechts f 59,95. AcIMsiON °-a- Atari/Activision/ Parker en Imagjc v.a. ATARI 3-1N-1 SET type SG-V OH A.M/FM-FM-stereo. Cass, deck met dolbv en bandsoortschakelaar. VoLautom. platenspeler met rechte toonarm. **In deze prijs is f 100, opgenomen bij inruil van uw oude, spelende KTV. En...u ontvangt nog meer als uw KTV niet ouder is dan 5 jr! k sir Ui 31 cm beeldbuis. Telescoop antenne. Geschikt voor lichtnet en accu. Adv. pr. f 265,-. Bij Expert nu voor VIDEORECORDER type VTC 6510 r Frontloader. Betamax-systeem. Soft- touch bediening. Picture-search. 14 dagen vooraf programmeerbaar. INCL. DRAADLOZE AFSTANDS BEDIENING. Adv. pr. f 2288,-. Nu De enige, echte walkie-talkie nu I ook bij Expert I te koop. Werkt I op batterijen, dus onbeperkte gebruiksmogelijk heden. Advies prijs f 76,50. Per set bij Expert I nu al verkrijgbaar vanaf PORTABLE RADIO type D 2000 Schitterende AM- en FM-ontvangst. Natuurlijk geschikt voor lichtnet én batterijen. Adv. pr. f 95,-. ELEKTRISCHE EIERKOKER Nu automatisch uw ei precies zoals u wilt. Geschikt voor 1 tot 7 eieren. Met Pasen nu bij Expert -,?rr"0 c—-O-'O' Stereo Teletekst STOFZUIGER typeS 219 Ongekende zuigkracht. Sang 360° wendbaar. Diverse hulpstukken. Met KEMA-keur. Adviesprijs f 449,-. Nu bij Expert voor Nieuw bij Expert! Deze aircleaner verwijdert thuis of op kantoor alle ongewenste geurtjes. Han dig in gebruik en extra goedkoop geprijsd voor slechts 13 Wasprogramma's w.o. bio- en wolwas. Toerental centrifuge 400. Adv. pr. f 949,-. Bij Expert 51 cm 56 cm 66 cm De landelijke stuurgroep emancipatie heeft 35.000,— subsidie te verdelen voor emancipa tie-activiteiten in Zee land. Het gaat om activiteiten die niet langer duren dan een jaar, die niet vallen onder een andere subsidieregeling en die op korte termijn uit voerbaar zijn. Andere crite ria zijn dat de activiteiten bij voorkeur een vernieu wend of experimenteel ka rakter hebben dan wel de omstandigheden op eman cipatoir gebied verbeteren. Activiteiten die zich richten op dubbele achterstandsi tuaties. zoals voor vrouwen uit (culturele) minderheden en bijstandsvrouwen, krij gen voorrang bij de toeken ning van subsidie. Hetzelf de geldt voor activiteiten die een breed terrein van het emancipatiewerk bes trijken. Tenslotte moet de uitvoering van de activitei ten. in goed overleg met de gemeenten en de provincie worden gedaan. De subsidie-aanvragen moeten voor vrijdag 1 april worden ingediend bij het Bureau Landelijk contact van het ministerie van wel zijn, volksgezondheid en cultuur, Koepoortstraat 6, Postbus 191, 4330 AD Mid delburg. Doordat het kort dag is, kan de aanmelding in eerste instantie telefonisch worden gedaan bij drs. C.Th.M. de Mooij van hel bureau, tel. 01180-27151. Nadere informatie over de emanicaptie-subsidies is verkrijgbaar bij de emanci- fiatiewerksters Puck Hart man en Ria de Feijter; zij zijn bereikbaar via tele foonnummer 01180-33814. en bij provinciaal mede werkster emancipatie Els van 't Hof, tel. 01180-31308. Vorig jaar werden onder andere subsidies ontvangen voor de inrichting van het vrouwenhuis 't Pand in Middelburg en voor een studiedag over de proble matiek van vrouwen in kleine kernen. Via het opbouwwerk cultu rele minderheden, het vor mingswerk jongvolwasse nen, het steunpunt kunst zinnige vorming en volwas seneneducatie, FIOM, de organisatie van bijstands vrouwen. de stichting Blijf van m'n Lijf en de emanci patiewerksters zijn de di verse groepen die voor de subsidie in aanmerking kunnen komen al benaderd. Prima koelkast met een bruto- inhoud van maar liefst 140 liter. Adviesprijs f 379,-. Bij Expert Min E WASAUTOMAAT I type W 751 DE NIEUWE MIELE KLASSE! Alle wasprogramma's w.o. bio- en wolwas. Toerental centrifuge 900. Laag energieverbruik. Adv. pr. f1999,- I Nu bij Expert 169% BEKEND MERK Brut o-inhoud 225 liter, waarvan 30 liter diepvries. Vier sterren****. Volautom. ont dooiing. Advies prijs f 939,-. Nu bij Expert slechts L. Noordstraat 20 Tel. 01180-13373 Prijs- en modelwijzingen voorbehouden Dorpsplein 7 Tel. 01170-2222

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 16