Onderwijzers in spé op de barricaden Dankzij inzet Kees Riemens dameswielrennen in de lift WORKSHOP MUZIEK 1650 TOT 1850 □E^LISSINGER Interpretatie van oude; muziek In deze tijd fj|J HET GAAT LEKKER MET DE SCHORPIOEN Bassie en Adriaan brengen vier keer hun theatershow Percy Sledge-toernee start in Westkapelle KONINKLIJKE ORATORIUMVERENIGING TOT OEFENING EN UITSPANNING' BRENGT BACHS JOHANNES PASSION Cristallerie Zwiesel Lustrumtoemooi RPfl rTVMAAWs Talent WIELERKALENDER 1983 VOOR HET KLASSEMENT 'NIET LICENTIEHOUDERS' Achteruitgang DRINKSERVIEZEN IN ALLE PRIJSKLASSEN en dansavond 11{ bridgeclub Onder het motto, jeugdsenti ment, vindt op zondagmiddag 13 maart in De Hooizolder te Westkapelle een live-optreden plaats van de beroemde Ame rikaanse soul-zanger Percy Sledge. De in 1941 in Leigh ton Ala- <4 barna geboren zanger van het g gevoelige lied zal begeleid J door zijn eigen orkest een li ve-optreden verzorgen. Hierin zullen gouden klassiekers als 'When a man loves a woman", "Warm and tender love", "Take time to know her' en natuurlijk het overbekende 'My special prayer' beslist niet ontbreken. Percy Sledge, die in de perio de 1966 - 1976 in de Verenigde Staten en ook Nederland zo'n twaalf gouden hits afleverde, zal het optreden in de Hooi zolder te Westkapelle geven aan het begin van een uitge breide Europeesche tournee. Het concert op zondagmiddag 13 maart begint om 15 uur. Vrijdag 11 maart is Lee To wers in De Hooizolder. Dat optreden begint om 23 uur. DEZE WEEK IN Op de voorlichtingspagina van de gemeente Vlissin- gen: een plan met ruimte voor centraal wonen. Richard van Westree- nen meent dat Vlissingen meer energie moet pompen in het toerisme. In het Za- kenhart. Een nieuwe Jap op de markt? Nissam Micra voegt zich bij de kleinste onder de heilige koeien. Op de autopagina. De Koninklijke Oratoriumvereniging Tot Oefening en uitspanning verzorgt op zaterdag 12 maart een uitvoering van de Johannes Passion van J.S. Bach. Het Gewestelijk Orkest voor Zuid-Holland begeleidt de Middelburgse oratoriumvereniging. Solisten zijn: Hilardo Reynolds (sopraan) Margereth Beunders (alt), Hein Meens (evangelist tenor zie foto), Jos van der Lans (tenor), Lieuwe Visser (bas), Harry van der Kamp (aria's bas). Tijn van Eijck (orgel) en Nelly Duin (viola da gamba). Het concert vindt plaats in de concertzaal aan de Singelstraat in Middelburg, aanvang 20 uur. De passiemuziek naar het Evangelie van Johannes behoort tot de meesterscheppingen van Bach. De tekst is ontleend aan Joh. 18 en 19. Bach voegde er - in navolging van anderen - nog twee episoden uit het Evangelie van Mattheus aan toe. De koralen koos Bach zelf. De teksten van de aria's zijn ten dele afkomstig uit het in de middeleeuwen zeer geliefde en vaak getoonzette Passionsgedicht 'Der für die Sünde der Welt gemarterte und sterbende Jezus' van de Hamburgse raadsheer Brockes. Voor de andere lyrische teksten zocht Bach uit de schat van kerkelijke liederen. De Johannes Passion heeft een zeer bewogen beginkoor 'Herr unser Herscher'. Er wordt een sfeer geschapen van schrijnende smart. Dit is overigens niet in overeenstemming met de verheerlijkende tekst. De concertbezoeker wordt overrompeld door het mysterieuze, waarvan de oude kerk zoveel uitstraalt. De koorproloog: 'Herr, unser Herscher dessen Ru hm/ In allen Landen herrlich ist/Zeig'uns durch deine Passion/Dass Du, der Wahre Gottessohn/Zu aller Zeit/Auch in der grossen Niedrigkeit/ Verherrlicht worden bist'. oeet xet nederlands onderwijs op d\eet (Daar lust de rpa geen pap iik*)....// Tekening gemaakt door een leerling van de R.P.A. in Middelburg. De studenten van de Rijks Peda gogische Academie (RPA) vrezen, behoudens enkele uitzonderingen, nooit aan het werk te komen. De bezuinigingsoperatie van de rege ring is funest voor zowel de werk gelegenheid als de kwaliteit van het onderwijs, is hun mening. De RPA-ers in Middelburg hebben daarom deze week uitgeroepen tot actieweek. Vanuit kramen in de Lange Delft proberen ze het pu bliek te verduidelijken dat de be zuinigingen van minister Deetman iedere burger raken. Eigenlijk zouden de RPA-studen- ten in Middelburg deze week met z'n allen de voorjaarstentamens moeten afwerken. "Maar toen plotseling bekend werd dat op donderdag 10 maart de onder wijsbegroting in de Tweede Ka mer zou worden behandeld, heb ben we onze directie daar op aan gesproken. Zij waren het onmid dellijk met ons eens en de tenta menweek is een week verscho ven", meldt de onderwijzeres in spé Miriam Wasterval. Donderdag trekken de Middel burgse studenten naar Den Haag. Op het Binnenhof demonstreren ze samen met medestudenten uit het hele land. Als het gezelschap donderdag in de namiddag terug komt in Mid delburg is er een manifestatie. Bij het ter perse gaan van deze krant was nog niet bekend waar die zou plaats vinden. Twee lokaties wor den genoemd: het Damplein of voor het stadhuis op de gele steentjes. Tijdens de manifestatie treedt een popgroep op van de RPA en een cabaretgroep van werkloze onder wijzenden uit Brabant. De demon stratieve bijeenkomst begint om zes uur donderdagavond en is tegen negen uur afgelopen. Kees Riemens is helemaal bezeten van dameswielrennen. Die liefhebberij slokt het grootste deel van zijn vrije tijd op. Hoewel er over de hobby van de 39-jarige vrijgezel nog wel eens spottend achter handjes wordt gegniffeld, oogst hij toch in stijgende mate bewondering. Want mede dank zij de inzet van Kees Riemens is er met name voor trimsters meer kans om in Zeeland aan wedstrijden deel te nemen. "En dat betekent dat talentvolle rijdsters meer ervaring opdoen", argumenteert hij. De inzet van de metselaar uit Middelburg bleef niet onopge merkt. Zowel in organisatorische zin als in het aantal yrouwen dat zich wekelijks tijdens trimwed- strijden in Zeeuwse rondjes om de kerktoren met elkaar meet. "Nog maar drie jaar geleden stelde het dameswielrennen nauwelijks iets voor", weet hij. Met de wedstrijden in Oost-Sou burg voor de Keetie van Oosten- Hage trofee in 1980 kwam de kentereing. "Sindsdien is het in derdaad bergopwaarts gegaan", glundert Riemens. Tot dan was er slechts een handvol dames dat de wielrennerij als serieuze hobbys- port zagen. "En dat werkt ook niet stimulerend voor toeschouwsters om een fiets te kopen en aan wedstrijden deel te nemen". Voor dit jaar verwacht de Middelburger meer dan honderd Zeeuwse trim sters regelmatig aan de start. In die drie jaar tijd heeft al een aantal trimsters uit Zeeland de overstap naar de amateurs ge maakt. Dat gebeurde aarzelend, geeft Riemens toe. "Ik heb ze dan ook soms stevig achter de broek gezeten". Dankzij de stimulans van de Middelburger werkte ook de 17- jarige Petra van der Stel uit We- meldinge zich naar de top. In het afgelopen seizoen - voor haar het eerste - ontpopte ze zich als een beloftevol wielrenster. Tijdens het, Nederlands kampioenschap voor 'niet licentiehouders' - zoals dat officieel heet - streed ze in de voorste linies en eindigde als TRTMKALENDER Zaterdag 9 april: openingswed- Vrijdag 24juni: wedstrijden heren Dankzij een flinke groep spon sors is er voor niet-licentie houders/sters een aantrekke lijke wielerkalender voor het seizoen 1983 samengesteld. Het betreft wedstrijden voor het Midden-Zeeland klassment. Gereden wordt in vier catego ries De heren A (jonger dan 35 jaar), heren B (ouder dan 35 jaar) heren C (beginnelingen) en de dames. Het wielrennen zit in de lift. Dat geldt met na me voor de dames. Was het aantal drie jaar geleden nog op twee handen te tellen, de dames trimsters komen in Zeeland nu massaal aan de start. Deze ontwikkeling is mede het ge volg van activiteiten die men sen ontplooien. Kees Riemens uit Middelburg is er één van. In zijn huis in Middelburg-Zuid spraken we met hem. Aanwezig waren ook Keetie van Oost en - Hage, de meervoudig oud wereldkampioene en de zeven tienjarige Petra van der Stel, een aanstormend talent. strijd voor heren A, B en C en dames in Kamperland Zaterdag 23 april: Zeeuwse kam pioenschappen voor dames en heren A en B. Normale wedstrij den voor heren C in Kattendijke. Zaterdag 7 mei: wedstrijden voor heren A en B en dames in Kapelle. Zaterdag 21 mei: wedstrijden voor heren A B en C en dames in Wolphaartsdijk. Zondag 29 mei: wedstrijden voor heren A en B en dames in Ove- zande. Zaterdag 4 juni: klassieker voor heren A, B en C en dames in Kamperland. Vrijdag 17 juni: wedstrijden heren A en C en dames in Koudekerke. Zaterdag 18 juni: wedstrijden he ren A, B en C en dames in Lewe- dorp. A, B en C en dames in Heinkens- zand. Zaterdag 25 juni: wedstrijden he ren A, B C en dames in Middel burg. Zaterdag 9 juli: wedstrijden heren A, B en C en dames in Colijns- plaat Zaterdag 23 juli: wedstrijden he ren A, B en C en dames in Wolp haartsdijk. Zaterdag 20 augustus: wedstrij den heren A, B en C in Nisse. Zondag 28 augustus: wedstrijden heren A, B én C en dames in Kwadendamme. Vrijdag 2 september: wedstrijden heren A, B en C in 's Heer Arendskerke. Zaterdag 1 oktober: sluitingswed strijden voor de heren A, B en C en de dames in Kamperland. tweede. Samen met Thoolse Ti neke Fopma kreeg ze dan ook snel een contract bij de Kiekieris- ploeg. Zij geeft toe veel steun van Kees Riemens te hebben gehad. "Hij zat me inderdaad nog wel eens achter de broek. Bovendien advi seerde hij me over te stappen naar de amateurs. Ik dacht zelf dat ik nog wat te kort kwam. Maar hij zei dat ik zou blijven steken als ik bij de trimsters zou blijven rijden. Bij de amateurs kan ik in elk geval ervaring opdoen". Veel lof voor de activiteiten van de Middelburger heeft ook Keetie van Oosten-Hage. Deze vrouw uit Kloetinge wiens schouder al me nige keren de regenboogtrui droeg, laat zich eveneens niet on betuigd met woorden van lof voor Kees Riemens. I*. "Er is na mijn periode als wielren ster in Nederland een enorm gat gevallen. Het gevolg was dat de interesse van plaatselijke wieler- comitée's om wedstrijden voor da mes te organiseren minimaal werd". De oud-wereldkampioene op de weg en op de baan meent dat Nederland daarvoor de hand in ei gen boezem moet steken. "In de tijd dat ik koerste werd onvoldoende aandacht besteed aan talentvolle meisjes. Ze hingen maar wat in de ruimte. Nederland kwam in mijn periode behoorlijk sterk aan de start bij internatio nale wedstrijden. En als ik een vergelijk moet maken, dan is het buitenland de laatste jaren hele maal niet zo verschrikkelijk veel sterker' geworden. Wij zijn stom weg achteruit gehold". Keetie van Oosten-Hage, onlangs nog bevallen van een tweede zoon, heeft weinig tijd om zich daadwerkelijk met de begeleiding van dameswielrensters bezig te houden. Maar op een afstand volgt ze goedkeurend het werk van Kees Riemens. En als dat no dig is geeft ze adviezen. Terug naar animator van het da meswielrennen, Kees Riemens. Wat spreekt hem zo aan bij de da mes? "Ik kan dat niet precies om schrijven. Ik vind het gewoon prachtig om die meiden op de fiets te zien vechten. Vooral meisjes van veertien-vijftien jaar. Een grandioos gezicht is dat. Nou ja. Zo houdt de één van Ajax en de ander van Feyenoord. Ik hou van wielrennen, hoewel ik in het comi- tee zit dat de wielerkalender voor trimmers en trimsters, officieel heet dat trouwens niet-licentie- houders, zitting heb. Ik moet soms oppassen dat ik de heren niet te kort doe". Kees Riemens heeft in drie jaar dus veel bereikt. Hoewel het da- mesgebeuren veelal gezien wordt als een opvulling tijdens een cri terium - ze rijden niet langer dan een uur - is er toch sprake van een stijgende populariteit. En nu er een groter peleton dames over de wegen raast, zal er bij de geïnte- "verfijnde tafelsfeer" •SERVlCC KWALITEIT - GARANTIE aANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01 180 132211 resseerde dames eerder de neiging bestaan om zich bij dat peleton aan te sluiten. Kees Riemens tenslotte: "Nu wordt er gesteld dat veel aan mij te danken is. Ik doe inderdaad veel voor de dames wielrennerij. Maar ik heb ook veel samenge werkt op dit gebied met Gijs van Dalen uit Kapelle". 'De vertelkunst en overre dingskracht in kompositie en uitvoering'. Zo luidt de titel van een workshop onder leiding van Jos van Immerzeel, die op za terdag 12 maart plaatsvindt in de voorzaal van de Statenzaal aan het Abdijplein en zondag 13 maart in de foyer van de schouwburg in Middelburg. De workshop spitst zich toe op de interpretatie van muziek die werd gecomponeerd tussen 1650 en 1850. Aanvangstijden: zaterdag 11 uur en zondag 1130 uur. Het is de eerste keer dat een der gelijke workshop in Zeeland wordt gehouden. Voor de organi satie tekenden de werkgroep mu ziek van het Zeeuws Genoot schap, de Stichting Zeeuwse Mu ziekschool en de Stichting Po diumkunsten Middelburg. De provincie verleende subsidie voor dit unieke gebeuren. Jos van Immerzeel verzorgt zater dag van 11 tot 13 uur een voor dracht, die tussen 15 en 17 uur wordt voortgezet, 's Avonds van acht tot tien uur is er een openbare les aan de gegadigden. Centraal tijdens de voordracht staan de gevoelens die een com ponist wil vast leggen in de parti tuur. De manier waarop veran derde evenwel met de tijd - steeds componeerde de componist voor zijn tijdgenoten. De vraag die dan onmiddellijk rijst is of de huidige generatie de muziek van de oude meesters nog wel juist aanvoelt en uitlegt. Aandacht wordt ook bes teed aan de klassieke herhalingen van thema's' iets waarin Bach bij voorbeeld een meester was. Niet temin zag ook Mozart in deze kunst voldoende stof om de mu- ziek-uitdrukking te verrijken. ZElfs in de 19e eeuw zijn er nog sporen van terug te vinden. Zondag verzorgt Van Immerzeel een koffieconcert vanaf half twaalf. Tussen drie en zes uur geeft hij weer openbare lessen. Jos van Immerzeel werd in 1945 in Antwerpen geboren. Hij volgde klassieke studies op het conserva torium. Die opleiding sloot hij af met eerste prijzen orgel, clavecim- bel en piano. Op het Concours In ternational de Clavecin de Paris won hij zowel de publieksprijs als de eerste prijs van de jury. Hij legt zich momenteel toe op het bespe len van oude piano's. Van Immerzeel geeft regelmatig interpretatiecursussen zoals nu in Middelburg. Zo doceerde hij voor het NOS-kamerorkest en op het Amsterdams Sweelinck conserva torium. Uit alle windstreken ko men verzoeken bij hem binnen om dergelijke cursussen te ver zorgen. Ook hanteerde hij regelmatig de dirigeerstok. Tijdens het Holland Festival onder meer stond hij voor muziekliefhebbers uit de provin cie, vakmusici, amateurmuzikan ten in alle categoriën en zij die stomweg geïnteresseerd zijn. Mu sici die mee willen spelen brengen hun muziekinstrument mee. Voorwaarde is echter dat ze hun instrument voldoende beheersen. het Nederlands Kamerkoor. Met het orkest Collegium Aureuir. concerteerde hij in vele landen met het vijfde pianoconcert van Beethoven. Op oude piano's en clavecimbels is hij te horen op een groot aantal grammofoonplaten. De workshop is bedoeld voor alle Voor het toernooi vspi de Bridgeclub Valkenisse dat za terdag 12 maart ter gelegen heid van het tienjarige bestaan plaatsvindt, schreven reeds meer dan honderd paren in. Uit het hele land stromen hele goeie en doorsnee bridgers, die dag samen om na een ope ningshandeling van burge meester Francke van Valke nisse te spelen voor aantrek kelijke prijzen. Het lustrum- toernooi wordt gespeeld in hotel Walcheren en begint om 13 uur. Er wordt gespeeld volgens het zogenaamde Topintegraal- toernooi. Het betekent dat alle den, hebben plezier in het karwei. Met de Engelse fabriek Arm strong Vickers in New Castle upon Tyne is contact opgenomen. Zij hebben in 1868 op de'eerste reis van de Schorpioen vanuit Toulon naar Nederland in New Castle de kanonnen aan boord geplaatst. De eerste proefschoten zijn over de rivier de Tyne gelost. Modelbouwer Coen van de Beek uit Eindhoven zal zich met dit onderdeel van de Schorpioen be zighouden. Iets wat ons toegezongen wordt is de wijs van het Schorpioenlied. Ruud Arends, de -enthousiaste douaneman uit Amsterdam die zijn sporen op Schorpioen gebied zeker al vetdiend heeft, heeft het afgelopen weekeind de heer Bak ker uit Durgerdam ontdekt. Deze, nu 75 jarige heer, kwam in 1924 als 16 jarige op de Schorpioen. Hoewel de tekst van het lied al enige tijd in bezit van de stichting was, was het moeilijk om de me lodie te vinden. De heer Bakker wist evenwel luid en duidelijk de vier coupletten op de band in te zingen. Er wordt nu naarstig gezocht naar iemand die de melodie op papier kan ze(ten en een koor dat het lied in wil studeren. Want op een mooie zomeravond zal dit lied over de Vissershaven moeten klinken. 't Gaat lekker met de Schorpioen, er is weer aan alle kanten "door geramd", straalt Wil van Son- Florisse. Wie de Schorpioen in meer dan een maand tijd niet gezien heeft kent haar, zeker wat het gedeelte onder dek betreft, niet meer terug. Er is in de afgelopen weken ont zettend hard gewerkt. Gesloopt wordt er nu nog in de machine kamer. Bijna alles wat zich daarin bevindt kan verwijderd worden en wordt met een handtakel door een koker aan dek getakeld. Het vrij gekomen gedeelte zal in de toe komst dienst gaan doen als maga zijn en werkplaats. Timmerlieden zijn begonnen om de houten panelen in de boven- kajuit van de commandant herstellen. Zorgvuldig wordt een en ander bijgeschaafd en weer in elkaar gezet. Het is werk dat nauwkeurig gedaan dient te wor den en de jongelui die zich met deze werkzaamheden bezig hou- paren in één poule worden ingedeeld. De hoofdprijs is een reis naar Engeland voor twee personen. Een derde van de deelnemers valt in de prij zen. De prijsuitreiking is om kwart over negen. Vanwege het tienjarige bes taan van de bridgeclub is er 's avonds een feestavond. The Jazz Nuts, een dansband van het loodswezen, verzorgt de muziek tot in de kleine uurt jes. Het bekende duo Bassie en Adriaan treedt tweemaal op voor de Walcherse jeugd. De eerste keer op zaterdag 19 maart in Vlissingen in hotel Britannia om half twee en vier uur. De tweede keer op woensdag 23 maart in de Middelburgse schouwburg, eveneens om half twee en vier uur. De kaarten voor deze thea tershow kosten 7,50 en zijn nu al verkrijgbaar aan de zaal. In Middelburg kost een toegangskaartje 6,50 en is vanaf 12 maart ver krijgbaar aan de kassa van de schouwburg.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 1