Teoflux M/e&lc \\leclce4^ddle4^ftc^ VOORDEELTIPS snelle vliet WINKELPAND WONING wie niet adverteert wordt vergeten HOBBYHUIS BAARSzzszz. WANDSCHROTEN GRENEN SCHROTEN Geschaafde raggels "THE FENDERS'" KAMPERLAND Woensdag 23 februari 1983 DE F AAM-DE VLISSINGER Vanaf de overkant is het mmmmrsm. DAGTOCHTEN: 2E PAASDAG BOOT-AUTO- VUEG- TOURINGCARREIZEN 0,95 p.m. Ja, natuurlijk ook op zaterdag 26 februari weer gezellig DANSEN op de Roompot. Fju - Van donderdag tot en met woensdag ALS JE BEGRIJPT WAT IK BEDOEL: eindelijk is de avond vullende teken-film met Heer Bommel en Tom Poes in Vlissin- gen. Alhambra I Vlissingen. Werkdagen 20 uur. zaterdag 19 en 21.30 uur, zondag 14,19 en 21.30 uur. MEISJES DIE MANNEN IN DE HAND HOUDEN is porno. Al hambra I Vlissingen, vrijdag 23 uur. DE ZWARTE RUITER is een smokkelfilm waarvan een groot deel is opgenomen in Zeeuws- Vlaanderen. Hugo Metsers speelt een hoofdrol. Alhambra II Vlis singen, werkdagen 20 uur, zater dag en zondag 19 en 21.30 uur. (Van donderdag t/m woensdag) THE SAINTS is een band. die bestaat uit oud-leerlingen van de Zeevaartschool in Vlissingen uit de jaren zestig. De formatie speelt voornamelijk muziek van The Shadows. De bezetting is Frans Janssen (gitaar), Rien Bouw meester (slaggitaar), Ron van de Meer (basgitaar) en Wim de Voogd (drums). De Lammeren- burcht Vlissingen, zaterdag 20 HET VERBODEN BACCHA NAAL is een Nederlandse speel film met Rijk de Gooijer in de hoofdrol. Verder spelen mee Hu- go Metsers, Geert de Jong, öleuni Touw, Reneé Soutendijk en Bram van der Vlugt. De film verhaalt over de familie van der Laan die een feestje geeft ter gelegenheid van het twintigjarig jubileum van vader bij de firma in kantoorbe hoeften Toebosch. Familie en vrienden komen over om van de partij te zijn. Moeder heeft de er varing dat zulke feestjes wel eens wat uit de hand dreigen te lopen. Zij heeft daar geen zin in, vooral nu de kinderen groter worden en er teveel van zouden merken. Zij neemt dus maatregelen om dit maal het decorum te handhaven. Maar hoe weinig weet zij van haar kinderen die vol ongeduld wach ten op het verboden bacchanaal. Alhambra II Vlissingen, vrijdag 23 uur. DE FLUIT MET DE ZES SMURFEN gaat over de ont moeting tussen Johan en Piere wiet (twee mensenkinderen) en de rare, maar erg lieve smurfen. Al hambra II Vlissingen, zondag 14 uur. ET voor de tweede week. Cityt heater Middelburg, vrijdag en za terdag 19 en 21.30 uur, zondag 14, 19 en 21.30 uur. maandag tot en met woensdag 20 uur. VANESSA HEET ALS WIT VUUR is porno. Citytheater Mid delburg, vrijdag 23 uur. GELIN (DE BRUID) is een Turkse film van Lütfü Akad. Het verhaal: een oude handelaar be sluit om met zijn gezin naar Is tanbul te verhuizen om daar rijk te worden en dus een hogere sta tus te verwerven. Het economi sche gevecht dat daarvoor gele verd moet worden vindt zijn weerslag in de verhoudingen bin- t nen het gezin. Oprechtheid ver liest aan inhoud, want zo gaat dat I nu eenmaal in het milieu van] handelaren in de grote stad die niemand of niets ontziend hun werk moeten doen. Maar zakelijk gezien gaat het toch goed. De ou de handelaar en zijn oudste zoon besluiten om naast het winkeltje in de achterbuurt een tweede winkel te openen, maar nu in een nette buurt. Daar moet de andere zoon echter voor van het platte land worden gehaald. Eenmaal aangekomen blijkt het leven in de grote stad niet te passen in het denken van de vrouw van de tweede zoon. En tot overmaat van ramp wordt haar zoontje geboren met een gat in het hart. Medische hulp is geboden, maar de mannen staken al hun geld in de zaken. De vrouw staat alleen in het gevecht tegen de familie en het kind sterft. De nieuwe winkel evenwel wordt desondanks geopend. De climax wordt bereikt als de vrouw weg loopt en haar man opdracht krijgt haar te doden.... VOC De Piek Vlissingen, donderdag 21 uur. jgt iek I SEPTEMBER '80 betekent hard rock om van te duizelen. De Vlis- singse formatie speelt eigen werk maar ook covers van Ted Nugent. Kortom veel herrie, en genieten voor de liefhebbers. De bezetting Jan Kuipers (bas). Jan de Quelery (gitaar en zang), Ruud de Quelery (drums) en de vervanger voor de drummer is Martin van Veen. Disco Royal Zoutelande, zondag 15 uur. EXPRESSIE, een theatergezel schap uit Heerlen, speelt 'De ware vriend' van Carlo Goldoni. Het is een stuk vol grappenmakerij en buitenlandse comedianten. Gol doni greep voor dit werk een vijf honderd jaar terug in de geschie denis. In die tijd trokken toneel spelers door Italië die slechts ba sisafspraken maakten over de te vertolken stukken. Die basisaf spraken dienden van plaats tot plaats om de politieke gebeurte nissen aldaar op de korrel te ne men. Goldoni gebruikte die we tenschap om er een volledig stuk van te maken. Een voorstelling van toneel in toneel, waarbij ge bruik wordt gemaakt van mini male middelen. Kuiperspoortt- beater Middelburg, zaterdag 20 uur. MUSIC FOR PLEASURE (MFP) uit Engeland geeft samen een concert met de Leidse Mei dengroep MIAMI BEACH GIRLS. MFP is een groep die nogal eens wordt vergeleken met andere groepen uit Engeland. Niettemin zijn de verschillen even opvallend als de overeenkomsten. Onlangs kwam hun eerste LP uit. De meidenband speelt al geruime tijd samen en is zo'n anderhalf jaar geleden een andere richting ingeslagen. Hun muziek kan wor den omschreven als vrolijke vlotte popmuziek. Verwacht wordt dat de groep binnenkort een single uitbrengt. VOC De Piek Vlissin gen, zaterdag 20.30 uur. A KEESSIE EN DE SNELBIN DERS is een rock roll-formatie uit Schouwen-Duiveland onder leiding van Kees de Feyter. Bar American Middelburg, zaterdag 21 uur. FOREST begon op vierjarige leeftijd in het kerkkoor. Twee jaar later was hij al voorzanger. Hij werd geboren op een eiland in de Golf van Mexico. De eerste pia nolessen kreeg hij op negenjarige leeftijd. De trompet won het ech ter drie jaar later. In Amerika ontpopte hij zich als een succesvol musicus. Hij trad op in shows met wereldbekende artiesten. Tenslot te kwam hij in Europa terecht. Ook daar ging het hem evenzeer voor de wind. Hooizolder West- kapelle, vrijdagavond. DIV is een Nederlandse popgroep die vernieuwing hoog in het vaandel schrijft. Ze onderscheid den zich echter nadrukkelijk van groepen als Doe Maar en Het Goede Doel. Onlangs verscheen een LP onder de titel 'Europa is hier'. Ze omschrijven hun muziek als new wave, maar de invloed van funk en punk is voor sommi gen duidelijk waarneembaar. Ook dit gegeven tekent het vernieu wende in hun muziek. Midgard Middelburg, zaterdag 21 uur. TONEELGROEP THEATER speelt 'óierewaaien' van Tom Stoppard. Deze schrijver is voor elk stuk dat hij schreef op zijn minst éénmaal onderscheiden. Eretitels als 'de erfgenaam van Shakespeare, Shaw of Wilde', worden kwistig over hem heen gestrooid. 'Pierewaaien', zijn nieuwste werk, oogst al evenzeer succes, de recensies althans zijn juichend. Het stuk handelt over een plichtsgetrouwe bediende die alles eens van zich af wil zetten en eens flink de bloemetjes buiten wil zetten. Alles verloopt echter anders. Schouwburg Middelburg, maandag 20 uur. EEN WELOPGEVOED MEIS JE (Memoires d'une jeune fille rangée) van de Franse schrijfster Simone de Beauvoir, kreeg een elfde druk. Jan Hardenberg zorg de voor de vertaling. De Francaise schrijft over haar groei naar vol wassenheid en de worsteling om langzaam maar zeker zichzelf te worden en te ontkomen aan het drukkende katholieke milieu, hetgeen haar in een isolement deed verkeren. Uitgeverij Agat- hon - 24,50. ALS IK VRIJKOM... is de titel van een nieuwe gedichtenbundel van Amnesty International. De bundel bevat werk van 48 dichters uit 27 landen. Bijna alle dichters waren of zijn het slachtoffer van vervolging. Daan Bronkhorst is de samensteller van de bundel die voor een tientje is te bestellen bij Amnesty (020-847905). AMERIKA, AMERIKA luidt de titel van een serie reisreportages, die Jan Donkers in de afgelopen tien jaar schreef over de nieuwe wereld. Ze werden in kranten en tijdschriften gepubliceerd. De le zer wordt in contact gebracht met politici, popmuzikanten, rodeorij ders, zakenmensen en baseball- (Wijzigingen tot maandag 14 uur 01180-27651, toestel 54) Middelburg: za. tot 24.00 uur: J.K. Dominicus, Dam 30, 12830. (Visi tes aanvragen vóór 10 uur). Zo. tot 24.00 uur: F.L. Berghauser Pont, Bellinkplein 1, 37393. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30-13.00 uur en 17.30-18.00 uur. Vlissingen: za. tot 24.00 uur: E. Kant, Sabalaan 3, 71017. Zo. tot 24.00 uur: A.J. Mijnlieff, N. Beet- slaan 15, 12525. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen van 12.30-13.00 uur en 17.30-18.00 uur. Bezoek spreekuur zonder afspraak. W.N. Osterman, De Kempenaerstraat 2, 79791. Het hele weekend voor eigen patiënten bereikbaar. Souburg, N ieuwland, Arncmuiden, Middelburg-Zuid: za. tot 24.00 uur: H. Kapteyn-Snijders, Lek straat 6, Oost-Souburg, 01184-61630. Zo. tot 24.00 uur: N. Kapteyn, Lekstraat 6, Oost-Sou burg, 01184-61630. Visites aan vragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30-13.00 uur en 17.30-18.00 uur. Gapinge, Grijpskerke, Oostkapel- le, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: J.P. Bekker, Dorpsstraat 2, Oostkapelle, 01188-1276. Domburg, Aagtekerke, Westka- pelle, Zoutelande. Meliskerke, Biggekerke, Koudekerkc: vr. 18.00 uur tot zo. 24.00 uur: A. v.d. Male, Duinweg 59, Zoutelande, 01186- 1282. West- en Midden-Walcheren: A. Stutterheim, Beukelmanstraat 8, Grijpskerke, 01186-1760. TANDARTSEN: Spreekuur voor spoedgevallen za. en zo. 11.00-12.00 uur: F. Reij- nierse, Rentmeesterlaan 245, Middelburg, 01180-27929. DE RUYTERST ADSINGERS gaan onder andere zingend de wereld rond. Het koor brengt bovendien een wat serieuzer re pertoire waar de mogelijkheden die de zangkunst bieden yolop aan de orde komen. De Zwaan Oost-Souburg, zaterdag 20 uur. RACHEL ANN MORGAN is een mezzo sopraan, die zichzelf op de harp begeleidt. Zij zingt volkslie deren uit Ierland, Wales en Ne derland. Rachel Anne Morgan werd geboren in Cardif (Wales). Zij studeerde muziek in Bristol. In 1973 behaalde zij het diploma harp aan het koninklijk conserva torium in Den Haag. Van 1974 tot '979 was zij harpiste in het Ne derlands Ballet Orkest. In 1979 behaalde zij in Den Haag het so listendiploma voor dat instru ment. In 1982 won zij de Inter- pretatieprijs op het internationale zangconcours in Antwerpen. Ka pel van St.Maarten Hoogelande, zondag 14.30 uur. POPPENTHEATER WILLEM PARCIVAL speelt voor de jeugd. Vismijn Vlissingen, zaterdag 14.30 uur. GEBOREN IN BLIJDORP is een blijspel. Schouwburg Middelburg, donderdag 20 uur. SAAR DEN HOLLANDER speelt Sneeuwwitje. Parcival Middelburg, woensdag 14.30 uur. spelers. Uitgeverij De Harmonie 27,50. De tekst van de mars, de thea- terproduktie van Freek de Jonge, is nu ook in boekvorm verkrijg baar. In het voorwoord schrijft De Jonge dat De Mars zijn eerste theaterproductie was, waarbij hij zich min of meer neerlegde bij de rol die hij te spelen had. In het boek zijn ook foto's opgenomen. De Harmonie - 24,90. een revolverschot is een pessimistisch verhaal over twee zusters op het platteland van Vir ginia Loveling (1836-1923). Een herdruk dus. De twee zusters ver moorden een buurman. Behan deld worden de problemen van erfelijkheid, opvoeding en gods dienst. Manteau - 18,90. Uit de door Amnesty Internatio nal in de tweede helft van 1982 gehouden expositie die betrek king had óp onderdrukking van mensen is een catalogus samen gesteld met een bijdrage, een cel met uitzicht, van Si mon Carmiggelt. Het boek is in de boekhandel verkrijgbaar en kost 10,- verhaal van eén quizmaster die op het toppunt van zijn roem voor een ingrijpende verandering staat, welke hem naar Sri Lanka voert, op zoek naar zijn natuurlijke vader. Vanaf de overkant werd geschreven door Roeland Ker- bosch. Uitgeverij Manteau. Breestraat 47-49 Middelburg TE- JA VAN HOFTEN, etalage-ex- positie (deze maand). Gortstraat 48 Middelburg WIL LEM VADER, schilderijen, aquarellen en kunstfoto's. Maan dag tot en met zaterdag 9 tot 18 uur. Lange Noordstraat 56 Middel burg GERA DAUVILLIER, schilderijen, aquarellen en kunst foto's. Maandag tot en met zater dag 9 tot 18 uur. St.Janstraat 41-43 Middelburg ANNEKE RUIMSCHOTEL, touwplastieken. Donderdag tot en met zaterdag 14 tot 17 uur. Antiques B. Witte Middelburg DICK BAKKER olieverven en te keningen. Dinsdag tot en met za terdag 10 tot 18 uur (tot 28 fe bruari). v Zeeuws Kunstenaarscentrum Middelburg PETER ROSIER, schilderijen 1980-1982. Dinsdag en donderdag 10 tot 17.30 uur, woensdag en vrijdag 13 tot 17.30 uur en van 19 tot 21 uur, zaterdag 10 tot 16 uur. Biologisch Museum Domburg DE NATUUR IN ZEELAND. Dage lijks van 10 tot 17 uur. Iguana Vlissingen LEVENDE REPTIELEN, AMFIBIEN EN INSEKTEN. Dagelijks van 14 tot 17.30 uur. Bellamy 19 Vlissingen JEF DIE DEREN 'Indianen', goua ches/collages. Dinsdag tot en met vrijdag 10 tot 12.30 en 13.30 tot 17 uur, zaterdag 13 tot 17 uur. Stedelijk Museum Vlissingen ZICHT OP SCHRIFT over het gebruik van de letters in de t^d. Dinsdag tot en met vrijdag 10 tot 12.30 en 13.30 tot 17 uur, zaterdag 13 tot 17 uur. Openbare bibliotheek Vlissingen DE KUNST VAN HET MOE DERSCHAP. Verschillende the ma's over het leven en werken van de Nederlandse vrouwen. Maan dag 13.30 tot 21 uur, dinsdag tot en met vrijdag 10 tot 21 uur, za terdag 10 tot 12.30 uur. Zeeuws Museum Middelburg MARINUS VAN DUKE onder meer schilderijen die door de provincie Zeeland zijn aange kocht, waaronder drie met als thema 'konijn in landschap'. Werkdagen 10 tot 17 uur. De Vleeshal en De Wandelkerk Middelburg JOHN BLAKE in stallaties rond het thema 'ogen'. De Vleeshal dinsdag tot en met zaterdag 11 tot 17 uur, zondag 14 tot 17 uur. De Wandelkerk, werk dagen (behalve maandag) 11 tot 17 uur (Wandelkerk tot 25 fe bruari). Demerarv Middelburg JAC QUES BENSCHOP olieverven met als thema Zeeland/Veere. FRED HOFMAN fotografie. Dinsdag tot en met zaterdag 10 tot 17 uur. Galerie Marquis Vlissingen JE ROEN HENNEMAN schilde rijen, tekeningen en objecten en grafiek. Woensdag tot en met za terdag 13.30 tot 17.30 uur, zondag 14 tot 17 uur. Galerie De Witte Swaen Middel burg SERIKA GOTH, MAURI CE GOTH en W. VAARZON MOREL schilderijen en aquarel len. Café De Verkeerde Wereld Mid delburg GE HENNING, tekenin gen. Dagelijks vanaf 14 uur. zon dag vanaf 15 uur. Dierenartsenpraktijk Oostkapel le, Oude Dnmburgseweg 33A, tel: 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Vlissingen en Middelburg: (kleine huisdieren) vanaf vrijdagavond 18.00 uur. Consult na telefonische afspraak. L. Schofaerts, Vlissin gen, 01184-14699 of01185-2069. Middelburg: (grote huisdieren) 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. APOTHEEK: Middelburg: Dienst van vr. 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvol gend: L. v.d. Boogert, Vrijland straat 79, 27471. Vlissingen: De Singel, Singel 9, 12730. VERLOSKUNDIGE: Van vr. 18.00 uur tot ma. 08.00 uur: M. v.d. Werken, H. Dunant- straat 19, Vlissingen, 01184-71768. WIJK VERPLEEG KONDIGEN; Kruisvereniging Walcheren Oost, Middelburgstad: E. de Valk, J A. Boomstraat 5, Middelburg, 01180-33316 of 12228. Avondhulp: 23 febr. t/m 25 febr.: A. v.d. Velden, DuBmede 15, Middelburg, 01180-36127 of 14366 28 febr. t/m 4 maart: A. Verjaal, Saffier 28. Middelburg, 01180-36127 of 14366, dienst van 17.30 tot 22.30 uur. Koudekerke, Meliskerke, Bigge kerke, Zoutelande en Westkapel- le: R. de Visser, Zuidstraat 14, Zoutelande, 01186-1325. Domburg, Aagtekerke, Oostka pelle, Grijpskerke, Veere, Gapin ge, Vrouwenpolder, Serooskerke, St. Laurens: R. Scheele, Colijn- straat 97, Vlissingen, 01184-65896. Vlissingen-stad, Souburg en Ritt- hem: J.H. Dekker, 01180-11623. Vlissingen, Papegaaienburg, Bos- senburgh, Westerzicht en Paau- wenburg: S. Juranek 01184-64965. hoek Verkrijgbaar bij: Kromme Weele 19 Middelburg 01180-12886 A.H. te M. had piano (in goede staat) te koop. Woensdag in de Faam-Vlissinger, donderdag verkocht. 5 mrt. 15 mrt. 26 mrt. Duisburg 28.- Zuid-Limburg 50.- incl. koffie-vlaai, twaalfuurtje en diner reis 45.- incl. koffie, twaalfuurtje en diner Eieren zoeken op de Ginkelse Heide 47.50 incl. koffie, gebak, eieren zoeken met prijzen en luxe koffietafel. Paasreis 60.- incl. koffie, gebak, lunch en diner Monschau 55.- incl. koffie, vlaai en diner. Goes, Opril Grote Markt 2 tel.: 01100 - 20280 Middelburg, Koorkerkstraat 12 tel.: 01180 - 33770 Vlissingsestraat 48-50, Middelburg 01 180 25589 Dinsdagmiddag gesloten. Speciale aanbieding 1,0 x 8,3 werkende breedte 1.8x50,85 p.m. zolang de voorraad strekt. OOIT OP ZONDAG BIJ UW BANKETBAKKER EEN KOPJE KOFFIE GEDRONKEN VOOR EEN KWARTJE? ZONDAG TUSSEN 12.00 EN 15.00 UUR IN ONS SELFSERVICE RESTAURANT EEN SPE CIAAL VOOR U GESELECTEERD ASSORTI MENT GEBAK. DIT BEGELEIDEN WIJ MET EEN VERSE KOP KOFFIE VOOR EEN KWARTJE. ^^^^0PENINGSTUDEP^EOSERVICERESTAURANT0PZ0NDAG12^00T0T2O00UUR^^^^^. RECREATIE Deze avond m.m.v. - toegang vrij - aanvang 20.30 uur De Roompot biedt vele mogelijkheden - restaurant - snackbar - overdekt zwembad - weekendarrangementen - familiebijeenkomsten - personeelsfeesten - bowlingavonden enz enz. Verwacht 5 mrt. PARDOES Te koop of te huur gevraagd een ruim in het centrum van Middelburg. Tevens te koop of te huur gevraagd .een in het centrum van Middelburg. Aanbiedingen Muziekhandel Koster-Dey, Axel. 01155-1930 en 1476. 4800 DG BRF.DA Kijkhuis: Crogtdijk 58. Industrieterrein: De Crogten. Tel. (076) 87 92 39. Telex 54241.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 9