PERSONENAUTO RAI '83 TOYOTA COROLLA FORD SIERRA TALBOT SAMBA De Mazda 626 Zavasta Yugo 45 VOLKSWAGEN JETTA FIAT RITMO NISSAN MICRA Auto-Poppe Walcheren B.V. VAN DAM ME automerken ABC O "O" WONINGE TWEEZITS BANKEN NU MET KORTINGEN j(r TOT 50% Audi 100 Auto van het Jaar 1983 JANSSENS VLISSINGEN B.V. pony DE F AAM-DE VLISSINGER Woensdag 2 februari 1983 In het RAl-tentoonstellingscomplex te Amsterdam wordt van donderdag 3 tot en met zondag 13 februari de PERSONEN AUTO RAI'83 gehouden. De Personenauto RAI wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging De Rijwiel en Automobiel Industrie RAI. Het expositieprogramma omvat personenauto's, combinatiewa gens, onderdelen en toebehoren van auto's en handgereedschap pen. In de Europahal worden in een speciale stand 11 toekom stauto's getoond. Deze auto's zijn ontworpen met het oog op het beproeven van nieuwe constructies, carroserievormen, aandrij ving e.d. Naast de toekomstauto's staat een aantal modellen die op de een of andere manier vooruitstrevend waren op het moment dat ze op de markt werden gebracht. De tentoonstelling wordt gehouden in 8 hallen van het RAI— complex. Het tentoonstel lingsoppervlak bedraagt nu ongeveer 62.000 m2, de Personenauto RAI '83 is daarmee een kwart groter dan de tentoonstelling van twee jaar geleden. Het aantal exposanten bedraagt 110. Er zijn op deze tentoonstelling van personenauto's 58 merken vertegen woordigd uit 14 landen. De openingstijden: op zaterdagen en zondagen van 10-17 uur, op de overige dagen van 10 tot 17 uur en van 19 tot 22 uur. Motoren Kadett Senator en Monza Corsa Ascona Rekord Gildeweg 22 Vlissingen Tel. 01184-19610 Een Loodsje-faampje heeft altijd resultaat. AUTOBEDRIJF Wissenkerke 01107-1477 FA. DE DREU CO LADA GARAGE RENT0N GARAGE RENT0N AUTOBEDRIJF RIJK BV AUTOBEDRIJF BRITANNIA B.V. AUT0P0PPE WALCHEREN BV V-A'G AUTOBEDRIJF BERB0 I AUTOBEDRIJF DE TOEKOMST RENAULT AUTOBEDRIJF CEVAAL VS. DIJKWEL BV CITROËN 01 180-29955 DIJKWEL BV DIJKWEL BV DIJKWEL BV RENAULT jfè WONDERGEM MELSE Auto-Poppe Walcheren B.V. Autobedrijf Joosse -0. Louisse Auto b.v. AUTOBEDRIJF PAAUWENBURG B.V. I Al jaren staat de Toyota t7.7 77™ 77.7 7 77777~7"1 Corolla hoog in het klasse- t i ment van de meest verkoch- J -- te automodellen ter wereld, i jpt&JL..-svTAa g Toch rust Toyota niet op z'n J BëH|||| IT J, lauweren. Ontwikkelingen t Sf jgf J op het Corolla-Front zijn er i i te over, getuige bijvoorbeeld j WBMjS['~ de komst - recentelijk - van t HHK de Corolla 1.6 Sedan en de j SBPT'' Twincam-races op het cir- j 'mMÊËr*~ 17 J0KÊËeJË% cuit van /.andvoort om de t lWwiBj» t l'oyota Corolla Trophy. Ken i Rflfy interessante uitbreiding van de Corolla-reeks vormt de i *-<■ i- SiHI-) komst van de Corolla 1.8 >;v:v:v.*.v;v.v.*.-.s%v.v.v.w.v.v.sv.v.v.v.v.v.-.*.w.v.v.,.v DX Diesel, een primeur op j 1 de Personenauto Rai 1983. u- De in oktober 1982 geïntro duceerde Ford Sierra zal zeker een grote trekpleister worden op de RAI tentoon stelling. De Ford Sierra, de opvolger van de Taunus, waarvan er op de 104de dag van de produktiestart in re cordtijd reeds 100.000 in de Ford-fabrieken te Genk, België, werden gebouwd, heeft achterwielaandrijving, Een maximum snelheid van meer dan 175 km/u, een 1219 cm3 motor met 2 dub bele carburateurs en een vermogen van 90 Din-pk, volop mogelijkheden om Voor Nederland zal hij als primeur-worden geïntrodu ceerd op de personenauto- RA1. De Rallye is uiterlijk her kenbaar aan zijn versiering - hem aan te passen aan de persoonlijke eisen en smaak van de eigenaar, zowel qua technische uitrusting als uiterlijk: alles voor een re- delike prijs, voor jeugdige kopers. Het nieuwe "sportieve Kleintje" van Talbot, de Samba Rallye, was te zien op de Autosalon van Parijs. In november werden er 200 exemplaren afgeleverd aan licentiehouders van de Fédération Franqaise de Sport Automobile en in ja nuari 1983 zal hij officieel op de markt worden ge bracht. twee kleurige "striping" over de flanken en Rallve— stickers op beide zijden en op de achterklep enz.... en aan de luchtafzuigopening op de motorkap. Zijn uitrusting is functio neel. Op het dashboard be vinden zich een electroni- sche toerenteller en een se rie van onmisbare verklik- kerlichten en controlelamp jes: voor de koelvloeistof- temperatuur. brandstof, oliedruk, laadstroom. han drem. choke enz. In het introductiejaar zullen er 5000 exemplaren van de Samba Rallye worden ge produceerd gecombineerd met een to taal nieuwe onafhankelijke voor- en achterwielophan- ging- De Sierra's hebben een ge scheiden bekrachtigd rem- systeem met een remdru- kregelaar. De wielen zijn standaard uitgerust met staalgordel radiaalbanden. Voor extra zuinigheid heb ben alle motoren een elek tronisch gecontroleerde, contactloze ontsteking. Er is keuze uit een 1.3 liter motor met een vermogen van 44 kW (60 pk): een 1.6 liter van 55 kW (75 pk); een 2.0 liter van 77 kW 105 pk); een 2.0 liter V6-motor van 66 kW (90 pk), een 2.3 liter V6- motor van 84 kW (114 pk) en een 2.8 liter injectiemo tor in de Sierra XR4. Naast deze benzinemotoren is nu ook de 2.3 liter diesel motor leverbaar van 49 kW (67 pk). Er is ook een extra zuinige Sierra-uitvoering verkrijg baar. de 1.6 liter Economy motor, waarbij het optimale moment van de ontsteking elektronisch wordt bepaald. Signaallampjes op het dashboard geven de zuinig ste rijstijl aan. De Sierra's zijn uitgerust met een volledig gesynchro niseerde 4-versnellingsbak, een efficiënte 5- versnellingsbak en een au tomatische transmissie. In de Sierra Diesel is de 5- versnellingsbak standaard. Met ingang van de perso nenauto RAI wordt op de Nederlandse markt de nieu we Mazda 626 leverbaar. Een volledig nieuw opgezet te ruime middenklasser, le verbaar in drie koetswerk varianten: een vierdeurs Se dan, een tweedeurs Coupé en een vijfdeurs Hatchback. Verder bestaat binnen het programma van twaalf ba sismodellen de keuze uit een 1,6 en 2,0 liter motor en drie uitvoeringsvarianten. Op zes uitvoeringen is tegen meerprijs een automatische transmjssie leverbaar. De nieuwe Mazda 626 be schikt over dwarsvoorin ge plaatste motoren en voor- wielaandrijving. Veel aan dacht is met name besteed aan de technische aspekten, net het oog op een gunstig brandstofverbruik. een hoog comfort en hoge pres taties, gekoppeld aan een te verwachten lange levens duur. De voorwielophan ging is bijvoorbeeld zo ont worpen, dat aandrijfreacties in hét stuur uitgesloten zijn en het stuur een sterk zelf corrigerend effect geeft. Met het oog op het brand stofverbruik werden de motoren compacter en de gehele auto lichter. De car- rosseriën werden uitermate gestroomlijnd. In het inte rieur vinden zo nodig vijf personen een comfortabele zitplaats. (AMSTERDAM ral Na zijn internationale ten toonstellingsdebuut in Am sterdam zal de Renault 9 Diesel vanaf midden maart volop leverbaar zijn. De komst van de. 9 Diesel, die verkrijgbaar wordt in de uitvoering TD en GTD, be tekent voor Renault een be langrijke uitbreiding van het dieselaanbod. Qua prijs, grootte en prestaties sluit de 9 Diesel direct aan onder de Renaults 18 TD/GTD (se dan en stationcar), de nieu we 18 GTD Automaat (se dan en stationcar), de 20 'I D/GTD en de exclusieve 30 Turbo Diesel. Een van de meest bespro ken primeurs van de RAI '83 is de nieuwe Yugo 45. En dat is niet verwonderlijk. Immers, deze nieuwe telg van het aloude geslacht Zastava biedt niet alleen komfort, ruimte en een mo derne techniek, maar ook nog zoveel meer aantrekke lijke zaken dat U er beslist door wordt verrast. De Yu go biedt ruim plaats van 4 volwassenen, maar vindt in het drukke stadsverkeer overal een parkeergaatje. Zijn dwarsgeplaatse 4 cy linder-motor van 900 cc verbruikt maar mondjes maat benzine, maar levert veel power voor een pittige acceleratie en een relatief hoge kruis- en topsnelheid. De Volkswagen Jetta is een elegante en temperament volle limousine, waarin vijf passagiers met hun om vangrijke bagage ruim plaats vinden. Hij biedt een constant rijplezier in com binatie met een zeer econo misch brandstofverbruik. Dat laatste dankt de Jetta. die verkrijgbaar is in drie uitvoeringen, aan zijn zui nige motoren: twee 4- cilinder benzinemotoren, een 4-cilinder benzine-in- jectiemotor. een 4-cilinder dieselmotor en een 4- cilinder turbodiesel, die nog feller en zuiniger is dan de normale dieselmotor. Keu ze uit 4-, zeer economische 4+E en sportieve 5- versnellingsbakken en uit automatische transmissie. .'....li 111! Vi'iY Voor het eerst in haar ge schiedenis kan Opel op de RAI een afgerond model- lenprogramma presenteren met wagenseries in iedere klasse (stand no. 102). Dit is mogelijk geworden door de introduktie van de Opel Corsa. OPEL's entree in de kleine wagenklasse, die in maart ook in Neder land leverbaar zal zijn en op de RAI zijn Nederlandse première beleeft. Bovendien brengt Opel als wereldprimeur een nieuw Kadett model, de Kadett GT/E, uitgerust meteen 1.8 liter. 115 pk inspuitmotor. Na de introduktie van de vernieuwde Manta in 1982, is de interesse van het pu bliek in deze sportieve coupé flink toegenomen. Verschillende uitvoeringen van de 2 of 3 deurs Manta worden tentoongesteld. De speciale autosportversie, de Manta 400 wordt eveneens geëxposeerd. In 1982 werd de Kadett serie uitgebreid met een 1.6 S benzinemotor, alsmede een 1.6 liter dieselmotor; een 5- versnellingsbak werd even eens leverbaar op de 1.6 S modellen. Voor 1983 staat de Opel Kadett GT/E op het pro gramma, een model met een illustere type-aandui- dihg. De Kadett GT/E zal met name de sportieve rij der aanspreken, want de 1.8 liter injectiemotor levert maar liefst 115 pk. Tal van sportieve extra's zijn stan daard op de GT/E, zoals 5- versnellingsbak. kuipstoe- len. sportinstrumentarium en lichtmetalen velgen met brede banden. De Kadett GT/E beleeft op de RAI zijn wereldpremière. De Kadett is behalve met de nieuwe 1.8 E motor, nog le verbaar met 5 andere krachtbronnen: 1.2 S - 60 pk. 1.3 N - 60 pk, 1.3 S - 75 pk. 1.6 S - 90 pk en 1.6 D met 54 pk. Vanzelfsprekend is de Ka dett in verschillende mo delvarianten te verkrijgen'. 3 deurs en 5 deurs alsmede 3/5 deurs caravan of Voya ge. Opel presenteert op de RAI voor het eerst de Senator en Monza in een nieuwe uit voering. Alleen al de wijzigingen aan het koetswerk hebben de luchtweerstand verlaagd en daardoor ook het brand- stófgebruik met IX. Nog een stap op de weg naar optimaler brandstofver bruik is de uitbreiding van het motórenprogramma met de 110 pk sterke 2 liter injectiemotor. Met deze krachtbron, waarvan de toevoer van benzine wordt stopgezet bij het gas terug nemen, realiseert de Sena tor zeer gunstige verbruiks cijfers: 7.5 liter bij 90 km/uur. 9,8 liter bij 120 km/uur en 11,9 liter in het stadsverkeer. Later dit jaar zal een sport ieve variant van de Monza met een beroemde naam, de GS/E op de markt ver schijnen. Een prototype hiervan wordt eveneens op de OPEL stand getoond. Vorig jaar introduceerde Opel een nieuw model voor een klasse, waarin het merk uit Riisselsheim nog niet eerder was vertegenwoor digd: de Corsa in de "small car" klasse. De beperkte produktie bij de aanvang vormde de reden, dat de Corsa in eerste instantie uitsluitend in Spanje, Italië en Frankrijk leverbaar was. Na de RAI show wordt de Corsa ook in het leverings programma voor Nederland opgenomen. De derde generatie van de Ascona, geintroduceerd in 1981, heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een waardig opvolger van de B Ascona. In Nederland was de Ascona de op een na best verkochte auto na de Opel Kadett. In 1982 werd de Ascona reeks eerst uitgebreid met de zuinige en krachtige die selmotor, in september ge volgd door de Ascona CD en Ascona SR/E. Beide modellen zijn voorzien van de 1.8 liter motor voorzien van een brandstof injectie systeem en gekoppeld aan een 5 versnellingsbak. Dit type Ascona. met de krach tige 115 pk motor, gebruikt bij constant 90 km/uur slechts 6 liter benzine per 100 km. Nog maar net in de show room van de OPEL dealers gearriveerd, is de nieuwe OPEL Rekord, die op de valreep van 1982 officieel werd geintroduceerd. Een aërodynamisch verbe terde carrosserie, nieuwe motoren en een groot aantal functionele details kenmer ken de nieuwe OPEL Re kord. Dit model is leverbaar als 4 deurs sedan en als 3/5 deurs caravan. Er is keuze uit 3 benzinemotoren, de nieuwe 1.8 S, de 2.0 S en de 2.0 E, evenals de zuinige 2.3 dieselmotor. De Fiat Ritmo is geïntrodu ceerd in de lente van 1978 als opvolger van de zeer populaire 128. De produktie van de Ritmo bedraagt tot nu toe 1.3 miljoen stuks, waarvan 200.000 Diesel-ver sies. Het is momenteel de best verkochte auto op de Italiaanse markt en de meest geëxporteerde Ita liaanse auto. In het buiten land zijn ruimschoots meer dan 400.000 Ritmo's ver kocht. De belangrijkste ex port-markten zijn West- Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, de Ver enigde Staten en Nederland in ons land zijn bijna 30.000 Ritmo's verkocht. De nieuwe serie De Ritmo bestaat thans uit vijf sismodellen met twee verschillende carrosserie versies (Standaard en Su per) en een keuze van vier motoren (drie benzine en één diesel). De Ritmo 60, die thans verkrijgbaar is als standaard en ES (Energy Saving), wordt gevolgd door de 70 (de opvolger van de 65). De 85 super en de Ritmo Diesel. Ritmo 60 ES (Energy Saving) 5 deurs, 5 versn.. 1100 cm3; Ritmo 70 3-deurs, 5 versn., 1300 cm3; Ritmo 70 5-deurs, 5 versn., 1300 cm3; Ritmo 85 Super, 5-deurs, 5 versn., 1500 cm3: Ritmo Diesel 3-deurs, 5 versn., 1700 cm3; Ritmo Diesel 5-deurs, 5 versn., 1700 cm3. De Ritmo-serie die in Ne derland vanaf januari ver krijgbaar is bestaat uit de volgende modellen: Ritmo 60 3-deurs, 4 versn., 1100 cm3; Ritmo 60 5- deurs, 4 versn., 1100 cm3; Ritmo 60 ES (Energy Sa- ving), 3-deurs, 5 versn.. Met de introductie van de nieuwe Micra is Nissan nu ook vertegenwoordigd in de klasse van de kleine auto's. De Micra is een driedeurs- auto die ondanks zijn gerin ge lengte van 3,6 in. een ge weldige hoeveelheid binnen ruimte biedt, vergelijkbaar met aanmerkelijk grotere automobielen uit hogere prijsklassen. Nissan heeft alle laatste technische ver worvenheden in de MICRA verwerkt en in combinatie met de geraffineerde styling een auto ontworpen die wat uiterlijk en prestaties be treft vooruitstrevend ge noemd mag worden. AUTO-AKTUEEL Uw Opel Dealer JANSSENS Vlissingen B.V. biedt weer te koop aan: AUTO'S BOVEN 10.000.- Rekord 19N 4-drs. Autom. 1979 41.000 Ascona 19N 4-drs. 1980 38.000 Ascona 19N 4-drs. de Luxe 1980 70.000 Ascona 20S 2-drs. SR de Luxe 1979 45.000 Ascona 20D 4-drs. Diesel 1979 108.000 Kadett D 13N 3-drs. Spec. 1981 37.000 Kadett D 13S 3-drs. SR uitv. 1980 38.000 Kadett D 12n 2-drs. open dak, radio 1980 31.000 Kadett D 12N 2-drs. 1980 39.000 Kadett D 12N 5-drs. Caravan 1980 60.000 Ford Taunus 1600 GL 1981 41.000 Honda Civic 3-drs. 5-versn. 1980 28.000 Renault 4 GTL 1981 21.000 Renault 18 TS 1980 64.000 Toyota Tercel 4-drs. de Luxe 1982 9.800 Mitsubishi Colt GL 3-drs. 1981 23.000 Rover 3500 5-drs. m. gasinst. 1979 72.000 AUTO'S TOT EN MET 10.000,- Ascona B 4-drs. 16N 1976 92.000 Ascona B 2-drs. 19N 1978 56.000 Kadett E 2-drs. 12N 1977 107.000 Kadett E 4-drs. 12S de Luxe autl978 50.000 Kadett E 2-drs. 12N City 1978 43.000 Kadett E 2-drs. 12N de Luxe 1978 31.000 Kadett E 2-drs. 12N de Luxe coupé 1978 68.000 Renault 4 GTL 1980 44.000 Fiat 131 1600 CL 1978 68.000 Ford Taunus 1600 L 1979 38.000 Matra Simca Rancho 1600 Spec. 1978 98.000 km rood km groen km rood km goud km rood km rood km groen km wit km groen km oranje km rood km blauw km grijs km beige km zilver km blauw km goud km zilver km blauw km oranje km geel km groen km goud km goud km goud km groen km beige km goud AUTO'S TOT 5.000,- Morris Mini Clubman Estate 1976 70.000 km geel Audi 80 S 2-drs. 1973 105.000 km oranje Datsun I20Y 2-drs. 1977 111.000 km rood Simca 1100 LX 1975 99.000 km oranje Pres. Rooseveltlaan 772, Vlissingen, tel. 01184-17100 Verkopers D. Dekker, 01184-62693 en B. Smits, 01192-1897 Eigenaar P. Schouwenaar, 01102-1631 "O- CCASIOM AUTOSHÖW|; Austin Mini Special197$ 5.250,- BMW 16021974 3.950,- Citroën GS Special1977 2.950,- Citroën 2CV41975 1.500,- Fiat Ritmo 65 CL1980 10.650,- Ford Fiësta 100 L1977 5.450,- Honda Civic1977 4.750,- Mercedes 220D1972 3.250,- Opel Record 1900 m l.p.g1975 1.950,- Peugeot 504 GLD autom1977 7.500,- Renault 4 F6 Combi (gas)....1980 8.450,- Renault R201977 5.250,- Simca 11001975 1.250,- Toyota Corolla Sportsw1977 6.850,- Van Dijke B.V. Hoek Rijksweg-Ringbaan West, Goes tel. 01100-11440/14560 limpmE 2x Opel Kadett Stationcar 1200 S L.P.G1 981 Opel Kadett Stationcar1979 Opel Kadett 1 2 S, 3-drs1 980 Opel Kadett C 1 200S 35.000 km1979 Opel Ascona 1 900 de luxe L.P.G1 980 Opel Ascona 1 900 aut. 4 drs1 980 Opel Rekord 4 drs. 20 S de luxe LPG 1981 Ford Escort 1 300 aut1 977 Datsun Cherry 1 200 de luxe1 980 Fiat 128. 4-drs1977 Honda Civic 5-drs. De Luxe1981 Simca 1308 GT1977 Citroën GS Club1 977 Fiat Ritmo 75 CL1979 VW Golf diesel1977 Toyota Corrola 1 300DX 3 drs1 980 HYunoni Zusterstraat 34 Middelburg Tel. 01 180-12972 Tevens dealer Subaru HYunon Noordmonsterweg4 Middelburg Tel. 01 180-36815 Noordmonsterweg 4 Middelburg Tel. 01 1 80-3681 5 Industrieweg 27-29 Vlissingen Tel. 01 1 84-1 9400-b.g.g. 01 100-28545 BMW dealer voor Walcheren Off. dealer van Pers.- en Bedrijfsauto's JJ|H|LJ Industrieweg 1 9 Vlissingen imMÊtmlMË 01184-17736 Gildeweg 22 Vlissingen 01184-19160 OPEL AUTOMOBIELBEDRIJF JANSSENS BV Pres. Rooseveltlaan 772 Vlissingen Tel. 01 184-17100 LANCIA# GARAGE W0NDERGEM MELSE Industrieweg 31 Vlissingen Tel. 01 184-15220 Off. dealer van Walcheren Gildeweg 1 5-21 Vlissingen - Tel. 01 1 84-1 3995 Seisplein 5 Middelburg 01 180-28003 Klein Vlaanderen 97 TOYOTA Middelburg 01 1 80-1 2865 Gildeweg 1 3 Vlissingen 01 1 84-1 291 6 Veer seweg 1 04 Middelburg Pres. Rooseveltlaan 745 Vlissingen 01 1 84-1 981 0 Pres. Rooseveltlaan 745 Vlissingen 01184-1 9810 Gildeweg 1 6 Vlissingen 01 1 84-1 71 30 Autobedrijf Industrieweg 31 Vlissingen a' Tel. 01 184-15220 Vlissingen Gildeweg 22 Tel. 01184-19610 official Gildeweg 20, telefoon 01 1 84-1 9420 Vlissingen ford-dealer Oude Rijksweg 60, Telefoon 01182-1443 Nieuw- en St. Joosland Kalverstraat 1 MM Middelburg-01 180-25851 ■2® O.K. inruilwagens - leasing SUZUKI I Gerbrandystraat 4 Vlissingen - 01 1 84-65496 Dealer voor Walcheren pot in axel heeft vele tien tallen 2-zitsbanken met uit lopende stoffen en leder soorten. gemaakt door leo- lux, durlet, interclass, de sede en nog vele ande- voor direkte aankoop tegen kontant geld aanbiedingen aan: bouwadviesburo nederland b.v. TEL. 01131-2533

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1983 | | pagina 16