SlipijMIEI - lli»toïtS? r en waar beter GEBRs bischoff GROOTE ZENDINGEN ZUURKOOL Eet nu Speculaas SLAGERIJ HAKKER Varkensvleesch Victoria Onze ROLPENS Firma M. P. GLERUM. lebniktl Marairine...? CADEAU ALBERT HEIJN 4 jaar onschuldig gezeten MAGAZIJN „DE MAGNEET" Groote Afslag een doosje fijneToffee's. Het beste Emaille is B.K. FIRMA BOUMAN Bakkerij DE WAAL N. P. L. CDRVELEIJN, Noordstraat 67 Zure Zult (Hoofdkaas) - Rookworst :nda TE VLISSINGEN Auto's, Fietsen /rtuigen. jVietropöle - Metropole De Ongekroonde Schoonheids-Koningin RUNDVLEE3CH KALFSVLEESCH Magazijn „De Magneet", Walstr. 56 Groote sorteering Trik-Trakborden, Speel kaartenen andere WinteravondspelenvindtU in FIRMA eOUJWLAM. Gritzner of Kusqvarna J. STEKETEE HANDSCHOENEN, prachtsorteering. ONZE BEKENDE BON-RECLAME ALLEEN ZATERDAG Nogmaals ,18.10 Praatje door den ,010.45 Concert. Orkest Gramofoonmuziek en —10.45 Voortzetting con- loog door het Klein-koor. VI. 3.50 Concert. T. g door O. Haley, alt. 5.50 35 Kerk-cantate no. 89 ïst, orgel en solisten. 8.15 fdadïgheidsoproep. 9.10 .25 Concert. Orkest. M. 10.50 Epiloog, 6.20—7.30 Concert orgengroet en concert uit Katholieke morgenwü- )rkestconcert. 3.50—5.20 irt. 7.30 Concert. Orkest tot 11.20 Dansmuziek. 3.20 Concert. 5.20 Dans- oonmuziek. 8.35 Concert. 9.20 Intermezzo. 9.35 met medewerking van 111.20—12.20 Orkest- oncert. Trio en opera- meert. Orkest en man- Orkestconcert. 10.10— 6.20—7.50 Lezingen. 8.15 ïwijding. 9.2010.50 Le- ïstconcert en voorlezing, olittles Abenteuer". „Die >bbe". 2.35 Concert, so- Lezing. 4.00 Gramofoon- zingen. 6.357.15 Decla» ital. 7.50 Voorlezing. 8.20 ia tot 11.50 dansmuziek, s", 1725 M. 12.20 Mor- le muziek. 12.50 Gramo- 5.50 Gramofoonmuziek. aris". 8.35 Orkestconcert. role station te Brussel. lotste belang, dat de ra- wkeurig aan de hen op 3 Praag toegewezen golf- r reeds een geringe af ingen in de omroepwe- Het is daarom nood de technische commis- nternationale de radio- oegezien, dat de stations id en constantheid van radio-conferentie te het toen reeds twee ja- )le-station te Brussel metingen te doen van uropeesche omroepsta- tation verkreeg hierbij Bovendien beschikt de over de metingen, rden gedaan door het dat zich sinds korten ïdt, en die van de Duit- .usschenkomst van den nternationale telegraaf- de metingen aan de om- nden. het controle-station te jk uit, dat het werk, dat zeer vruchtbaar is. dat de golflengte van en weer slingert in een 10 kc/sec., hetgeen na- gevolge heeft. In de heeft spoedig een ver- laats, wanneer het con- el op de onregelmatig- russel over vier zeer srs. Iedere meter be- igebied van 300 kc/sec., ruimschoots het ge- ir den omroep gebruikt )00 kc/sec. bedraagt, be- ïgen wordt gebruik ge- lal ontworpen ontvang- logfrequent-schermroos- laal laagfrequent-weer- ;n buitengewoon nauw- erd, vereischt de bedie- mderlegd personeel. De eds spoedig een groote :n van metingen, en zoo ;r te Brussel eiken dag /eer vier uur 100 a 150 >rden. 'ordt besteed aan het nenten. Dagelijks wor- nauwkeurig gecontro- op onjuistheden zoo ermakelijkheden, ingen enz. Dagelijks voorstelling. Dagelijks .voorstelling. ag 27 October. tJit- Sanatoriumfonds, Con- lag 30 October. Hul- C.K.W.O., Concertge- 7.05 8.48 20.06 21.40 .tober uur 16 5.12 27 5.10 n j—- HOEK WAGENAARSTRAAT KLEINE MARKT Op speciaal verzoek aan de Kamer komt de Graf Zeppelin niet onder CaSé-tijd boven de stad, dus komt Zaterdag—Zondag genieten van het speciale muziek-programma bij DRUUT. WILLY DERBY zingt voor U en Zij die voor ons het dierbaarst isonze MOEDER, enz. enz. Steeds het nieuwste. Altijd gezellig bij DRUUT. VLISSINGEN per pond per pond CARBONADE vanaf 40 ct. GEHAKT 40 LAPPEN 60 SCHENKEL 35 FRICANDEAU 80 ft STUKJES i 50 GEHAKT 60 RIBSTUK 60 BIEFSTUK 100 LENDE en SPIER 65 SCHENKEL 35 ROSTBIEF 60 HUTSPOT. 15 BIEFSTUK 75 per K.G. 25 1®= Wilt U GOEDKOOP en SMAKELIJK eten ==£3 verzuim dan niet van ons WORST en FIJNE VLEESCHWAREN te betrekken van de allerbeste grondstoffen en door'eerste klas vak- menschen vervaardigd. Let op het merk met het keteltje. Een ruime sorteering vindt U in Telefoon 338 JO VAN BOVEN tegen uiterst lage prijzen. JO VAN BOVEN WALSTRAAT 56 Het goedkoopste adres In Vllsslngen is ALLEEN GEVESTIGD LEPELSTRAAT 7. Buitengewone koopjes in Wollen-, Gestikte-, Molton Dekens en Tochtdekens. Dames- en Heeren Vesten en Pullovers. Meisjesjurken en Tricot Jongens pakjes. Kousen, Sokken en Handschoenen. Spattees voor Dames en Kinderen. - Mantel- en Japonstoffen. Molton en Flanel in alle prijzen. (Speciaal adres voor wederverkoopers.) ZIE ETALAGES. ZIE ETALAGES. CABARET „MONOPOLE". Wie krijgt U a.s. Zaterdag en Zondag 26 en 27 October op het tooneel? Een nieuwe Ster voor Vlissingen. De Vroolijke, Komische Humorist, Zanger en Witser LOUIS DUPONT. OM TE GIEREN. Zondagmiddag van 12 tot 2 uur op het bitteruurtje treedt onze Humorist voor U op. Zondag Matiriée van 4—61/2 uur, 's avonds 8 uur. Aan de Piano P. DE ROOlj. Aanbevelend, P. J. HAAZE. i WALSTRAAT - VLISSINGEN DAGELIJKS ONTVANGEN WIJ IN WOLLEN GOEDEREN PULLOVERS Damesmaten 1.70—4.90—5.75—6.75 PULLOVERS Jongensmaten 2.502.803.103.75 PULLOVERS Heerenmaten 4.755.75 extra prima VESTEN Damesmaten 3.80—4.25—1.75—5.50—6.25 VESTEN voor Kinderen 2.00—2.25—2.50—2.75 MODERN GEBREIDE DAMES COSTUUMS 13.75—18.75 EEN FLINKE SORTEERING TRUIEN vanaf 95 ct. Weer ontvangen Roode Wollen Meisjes Jurkjes, alle maten, vanaf 4.25 Wederom verkrijgbaar de be kende BLANKE ZUURKOOL. Eigen inmaak. 8 cL per pond, 15 ct. per Kilo. Aanbevelend, L. GOEDBLOED Jr. Koudenhoek 26. Zij die op een werken smaken voldoening. Wij leveren ook in huurkoop KERKSTRAAT 2. EEN ADVERTENTIE IN DE „VLISSINGSCHE COURANT" HEEFT ALTIJD SUCCES. RECLAME. RECLAME. SPATTÉES1.65—2.00 Onze bekende Wollen KINDERKOUSEN met dubbele knie en hiel kleinste maat 55 cent met kleine prijsstijging. WOLLEN DAMESKOUSEN gekleurd en zwart. Een reclame-aanbieding GERIBTE DAMESKOUSEN in 5 kleuren 49 cent. Wollen SPORTKOUSEN, zwart en gekleurd 75-92K-110-120-135-150-165. Gemoltonneerde DAMES-DIRECTOIRES 90 DAMES ONDERJURKEN 1.65 Beslist goede kwaliteit. Gemoltonneerde MEISJES-DIRECTOIRES met zijden strepen vanaf 32'4 MEISJES-ONDERJURKEN met zijden strepen vanaf 47 y2 BON 1 Fantasie HEEREN SOKKEN 15 cent. BON 2 Wollen Héerensokken donkere kleu ren, waarde75 voor 39 ct. BON 3 Pyama Flanel van 27 voor 19 ct. Hoogstens 6 el BON 4 Probeert onze ijzersterke ZIJDE KOUSEN slechts 88 ct. BON 5 Een klein partijtje KINDER- VESTEN vanaf 159 ct. FIJNE BRUINE SPECULAAS 8 cent per ons 18 half pond 35 pond Kasteelstraat 95. KLEINE MARKT 62. per pond 60 ct. 70 50 50 55 CARBONADE LAPPEN VERSCHE WORST GEHAKT KLUIF en RIBBEN Prima LEVERWORST per ons 6 Uitsluitend van de allerbeste rijp gemeste varkens van ü®3 eigen slachting. cü3S fyiaoACVK Mevr. v. Degelijk: „Ik vind het een pracht van een haard. Je hebt je raam wel eer aangedaan, Mannie. Die haard maakt onze gouden bruiloft mee!" BECMT DySCRINCK Alleenverkoop voor Vlissingen IS WEER VOORRADIG. Aanbevelend, Alle vooroordeel tegen Margarine kan, dank zij de moderne technische hulpmiddelen, vrijwel opzijde gezet worden. Margarine is tegenwoordig minstens even zuiver als natuurboter, doet in smaak daarvoor niets onder, maarIS VEEL GOEDKCOPER. ALBERT HEIJN's MARGARINE smaakt voortreffelijk, zoowel op de boterham, als om te bakken of te braden. Van Zaterdag 26 October tot en met Vrijdag 1 November ontvangt ieder kooper van minstens EEN POND A. H. Margarine a 3645 of 55 ct. per pond of Extra Fijne Melange a 65 cL per pond PEULVRUCHTEN (Nieuwe Oogst) De Echte l'.-Hollandsche Capucijners p. pond 10-12-14-16 Prima Groene Erwten 10-12-15-18 Spliterwtc16-19 Grauwe of Rozijnerwten 20-25 Bruine Boonen 2 pond voor 28 Noord-Holl. Bruine Boonen p. pond 17-20 Echte Walchersche Witte Boonen 27 Kogelboonen 18 Geldersche Worst 78 ■PRIMA GEKRUID SPECULAAS per half pond 19-24 per blik 89-105-135 Conserf Borstplaat per half pond 19 Fondant 24-29 Suikerbeestjes 21 VLISSINGEN Scheldestraat 23 Nieuwtndijk 5, Tel. 401. Het adres voor uitsluitend prima kwaliteit- Vragen en bezorgen zonder prijsverhooging aan huis.

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1929 | | pagina 7