0.8 PalingM jCROOL, Grossier. Plezierreis Antwerpen ALBERT HEIJN ALBERT ÜEIXvTISr Eiectrische Centrale Soep koken De Oude Vriendschap. Zaterdag 15 Meï MORGENMIDDAG (extra dikke) U Mi IH. Grand Hotel Britannia Zaterdagavond 15 tVlei a'S, van 8 tot 11.30 uur id tot MKI STAATSLOTERIJ. Wafel» en Biscuitbreuk op Zondag 30 IVlei €$nclia*v Chief en Supev-Chief INDIAN MOTORRIJWIELEN Heerencostumesll90 1690 1990 26°° 3375 en hooger idfsrleert in to Jliss. Courant" VOLGT DE VERSTANDIGER lionia's fialzena „Reformi35-Sserfoandschoen DA ebouw). Geopend les middags van 2— van 711 uur. i van 2—11 uur JRG. ging- Zon- en eestdagen 2.45 I 3.30 i 4.30 4.40 5.40 5.55 ne Heer en Mevrouw A. W. ■rjTS—BLONDé geven kennis an de geboorte van hun Dochter FLORENCE. Viissingen, 13 Mei 1926. Boulevard de Ruyter 2. Heden ontvingen wij uit New-York bericht, dat onze oudste Broeder, Behuwdbroe- der en Oom, de Heer JOH AN LAGAAIJ, aldaar in den ouderdom van bijna 48 jaar is overleden. Uit aller naam, C. LAGAAIJ. Viissingen, 14 Mei 1926. Heden overleed zacht en galm onze geliefde Zuster, Behuwdzuster en Tante, Me juffrouw JOHANNA CORNELIA TERWOERT. Middelburg H. BALJEU—TERWOERT. J. BALJEU en Kinderen Dordrecht P. VAN STRIEMEN— TERWOERT. H. F. VAN STRIEMEN en Kinderen. Viissingen JAC. TERWOERT. Viissingen, 13 Mei 1926. De teraardebestelling zal plaats hebben Maandag 17 Mei, op de Noorderbegraafplaats. Vertrek sterfhuis ten 2 uur n.m. Algemeene kennisgeving. Ondergeteekenden betuigen hun hartelijken dank aan Mejuffrouw ZEVENHUIZEN (Verloskundige), voor de zorgvolle behandeling bij de geboorte van hun Zoon. J. B. A. VAN BROECKHU1JSEN en Echtgenoote. Wagenaarstraat 3. BAL A.s. Maandag begint de trek- ™g van de klasse met de hooge Pfijzen. We hebben nog enkele '/2—1/10 Lot beschikbaar. LEON-DE GROOT. Wagenaarstraat 16. 15 cent per half pond. noordstraat 70. Wie goede Artikelen heeft nioa; zorgen dat de kooper3 'Jit weten door te adverteeren ter gelegenheid van den INTERNATIONALEN BALLONWEDSTRJID om den Gordon-Bennetbeker, waaraan 20 ballons zullen deelnemen, per stoomschip „KONINGIN WILHELM1NA" der Middelburgsche Maatschappij van Stoomvaart. Prijs 1.50 retour per persoon. Vertrek van Middelburg v.m. 6 uur Viissingen v.m. 7 Antwerpen n.m. 7 Plaatskaarten te bekomen ten kantore der Maatschappij Rouaanschekade (hoek), te Middelburg te Viissingen, Houtkade bij de Scheepjesbrug, vanaf 15 Mei. Zie verder reclamebiljetten. BUFFET AAN BOORD. De tocht zal worden opgeluisterd door het Muziekgezelschap „Vlissingsche Postfanfare". DE machines voor hen die de grootstesnelheid en kracht verlangen. De aangewezen sport en zijspan-motor. Licht onafhankelijk van ont steking Primaire aan: drijving door spiraal tandwielen. Gemonteerd met Bal lon-Banden R. S. STOKVIS ZONEN AMSTERDAM ROTTERDAM GRONINGEN Zij: ,,Man, hier is je nieuwe pak van Kreymborg. Ik vind het een leuke stof, 't costume is degelijk afge werkt en erg billijk inprijs." Hij„Ja, ik kan altijd best slagen bij. Kreymborg, 't is een vertrouwde zaak, waar je een groote keuze hebt en keurig bediend wordt." Zij: „Nou, als dit costume zich zoo goed draagt als al je vorige pakken van Kreymborg ben ik er best mee tevreden, je was er altijd erg netjes mee." ZIJ KOOPEN HUN KOFFIE, THEE, KRUIDENIERSWAREN, ENZ. IN DE WINKELS VAN DfiF" Uitsluitend prima kwaliteiten tot lage prijzen "9^ Albert Heijn's prima KOFFIE p.p. 80-1.00-1.10-1.20-1.30 Geurige Thee per ons 30-32-35-41-46 Deze week bij aankoop van een p. Koffie of P- Thee EEN ONS HEERLIJKE ZANDRINGEN GRATIS. Prima Tarwebloem Amer. Patent Bloem Gemengd Meel Boekweitmeel Griesmeel Middelrijst Prachtige Grove Rijst De echte Java Rijst Gort Veimicelli Macaroni Havermout Havermout per baaltje van Havermout Kwaker Maïzena p. p. 15- 11 18 11 14 16 9ys 12-16 20 12 22 28 10-15 100 pond 9.50 per pak 25 13 Abrikozen p. p Schijfjes Appelen Stukjes Appelen Prachtige Pruimen Pruimedanten Tutti-Frutti Roode Peren (zeer fijn) Californische Peren Krenten Sultana Rozijnen Groote Rozijnen met pit Blauwe Rozijnen met pit Studentenhaver per ons Groote Noten (Fransche) per Hazelnoten 85—100 39-46 52-55 20-24-27 32-42-55 35-50 59 58-75 20-25—30 39-47-70 20-24—35 45 16 pond 43 35—52 MARGARINE per pond 405060 EXTRA FIJNE MELANGE 75 Deze week bij ieder pond Margarine of Melange EEN PAKJE DELICATESSE PUDDING GRATIS JAM JAM Appelstroop Appelstroop per pondspot p. 2 pondspot p. pondsbus p. 2 pondsbus Zuivere Bijenhoning per pot Huishoudstroop per pond le kwal. Huishoudstroop per flacon Chocolade voor de Boterham per pond 25 per pond Witte Hagel per pond Chocolade Hagel per ons 48 87^ 30 39-45 55 18 25 48 25 16 Volvette Goudsche Kaas p. p. 65 Volvette Goudsche Kaas belegen 75 85-100 Leidsche Kaas Jong p. p. 50—65 Leidsche Kaas Oud p. p. 90 Zwitsersche Kaasjes pe- stuk 10 De Echte N. H. Edammer Kaas 40 per I kaasje vai ongeveer 4 pond 1.95—2.25 Edammers 20 plus per heele kaas 1.25 Ontbijtkoek Zaansche Molens per stuk 25 Echte honing Gemberkoek 25 58 Zaiin (roode) per blik 741.14 Zaim Pink 3250 Sardines Ph. Canaud 65 Sardines Fransche 50-85 Sardines Prima kwaliteit 18 -22-30-50 I Pilchards, Californische Saidi es in Tomatensaus per groot blik 39 |j Ananas Hawaiar. per blik 58—98 Ananas Singapore 46 Abrikozen, Perziken 62- 98 Peren 75 1.25 Fruit Salad (Gemengde vruchten iets fijns) per blik 90—1.60 Prima Doperwten per blik 39 NEEM T PROEF MET ONZE OVERHEERLIJKE - ZANDRINGEN, 1JSWAFELTJES, PRALINES - RUMBOONEN, OO VANILLE DR \GÉP1TTEN ZH et. ANGELIN BOONEN FLIKJES per Ji ponu VUSS1NGEN: NIEUWENOUK 5 SCHELDESTRA&T 23 Ter gelegenheid van de „VAM1T", waarop wij door bijzondere drukte geen stand konden organlseeren, geven wij van 12 tot 18 Mei aan eiken nieuwen aan vrager om aansluiting GRATIS LICHT gedurende zekeren tijd, en wel voor aansluiting van een installatie met één lamp gedurende één maand, met twee lampen twee maanden, drie lampen drie maanden, enz. tot een maximum voor 12 lampen een jaar gratis stroom. Tevens ontvangt elke 5de aanvrager gratis een ELECTRISCH STRIJKIJZER. (Het genot van vrij stroomverbruik geldt, voor zoover geen misbruik gemaakt wordt, ter beoordeeling der Directie.) san men op verschillende manieren, maar de lekkerste soep krijgt U wanneer U daarbii de zuivere Honig's Maizena als bindmiddel ge bruikt. Een proel zal U daarvan overtuigen. Vraagt Uw winkelier steeds Nedeelandsch fabrikaat Vraagt franco toezending van net boekje met 100 recepten van M. Wittop Koning aan de fabriek te Koog aan de Zaan. U gaat elegant en modern geschoeid met onze Ze veroorzaken niet de minste pijn aan de voeten, OMDAT DE PASVORM ONGEËVENAARD IS. Verkrijgbaar in Zwart, Bruin en Lak. ZIE DE ETALAGE's. ZIE DE ETALAGE's. Alleenverkoop P. LsbruljèfS'S Sch0€llhand6l

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1926 | | pagina 7