Op naar de V.A.M.I.T. I ..IRANSVAIIA'-RIIWIELEN I CH. L. DERT Tweed KEURIG DRUKWERK IS EEN AANBEVELING Dienstregeling Stad-Station 8-30 ff&fane&n \R. S. STOKVIS ZONEN 1 om alles steeds prachtig hel der te hebben, wanneer de juiste middelen worden aan gewend. Jarenlange ervaring heeft bewezen dat hiervoor niets beter is dan Sunlight Zeep met hare fl. 10.000 waarborg voor zuiverheid. Bovendien kunt U door het sparen van Sunlight uit knipsels gratis in het bezit komen van aardig speelgoed voor de kleinen en vele huis houdelijke artikelen, waarvan wij hierbij eenige afbeelden. Ook hebben de deksel- cartonnetjes der VIM-bussen de waarde van één coupon en die der groote VIM-bussen van twee coupons. VIM, het krachtig reinigingsmiddel vindt overal in huis ruime toe passing! Koop nog heden Sunlight enVIMI De Lever's Zeep Mij., Vlaardingen. Gramaphone- en Muziekhandel exposeert in de kleine zaal Concertgebouw |IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII| MODEL POPULAIR s W.v.d. BERGjBellamypark A. MEIJER, Oost-Souburg l/ERWUOERT ZQN5Ei\ BLAftEN per doosje TE TREKKEN flIJME 14 Vervolg Stads en Pr| ingaande 15 MEI (Zomerdienst) alléén op WERKDAGEN) VERTREK BELLAMYPARK. 5.25M |corsP' °P 're'n li™ T.boot 5.50 T.boot 5.50 trein 6.05 trein 7.07 Br.boot 7.35 trein 9.04 T.boot 9.05 Br.boot 9.55 5.30 i V >t 6.35 7.15 9.30 10.40 11.35 12.10W 12.50 1.35 2.10 3.20 4.55 6.20 l 7.05 7.55R 9.— 9.35 10.35 11.20 12.05R Attentie s.v.p. Gedurende het seizoen iederen Donderdag directe aansluiting voor passagiers van de Breskensche boot van 11.15 v.m. naar Middelburg. alléén op ZONDAGEN T.boot 12.40 trein 1.14 Br.boot 2.35 T.boot 3.50 Br.boot 4. Br.boot 5.30 trein 6.41 trein 6.49 trein 7.32 Br.boot 7.45 VERTREK STATION. 6.— Vertrekt na aank. Br. boot 6.50b 7.45 Vertrekt na aank. trein 8.55d 10.— Vertrekt na aank. trein 11.03d 12.—W Vertrekt na dank. trein 12.22b 1.14a 1.50 Vertrekt na aank. trein 2.23e Br.boot 3.45e trein 5.23e Br.boot 6.35d trein 7.32c 9.20 Vertrekt na aank. trein 9.56e 11.— Vertrekt na aank. trein 11.45e VERTREK BELLAMYPARK. VERTREK STATION. 6.45 corsp. op trein 7.12 7.—e 7.45 8.15 8.40 T.boot 9.05 9.— 9.30 Br.boot 10.— Vertrek na aank. trein 9.48c 11 trein 11.35 Br.boot 11.15e 11.50 trein 12.22c 12.50 trein 1.14 trein 1.14e 2.05 Br.boot 2.35 trein 2.23e 3.25 T.boot 3.50 Br.boot 3.45d 4.20 4.40 5.— Vertrekt na aank. trein 5.23a 5.45 Br.boot 6.05 6.— 6.20 trein 6.41 6.40 SI, trein 6.49 Vertrekt na aank. Br.boot 7.20b 7.05 trein 7.32 Vertrekt na aank. trein 9.17e 7.50R 10.35 8.55 Vertrekt na aank. trein 11.45 10.— 11.20 12.05R Omschrijving der a Wacht uiterlijk 5 t e e k e n s. minuten 10 13 15 20 Treinen M rijden alléén op Maandagen. W vanaf of tot aan het Betje Wolffptein. R vanaf of tot aan Üe Remise. S&sss zijn een beproefd „Stokvis- Fabrikaat", dat zoowel bij particulier als handelaar een goede reputatie geniet. AMSTERDAM ROTTERDAM GRONINGEN AGENT VOOR VLISSINGEN: F. Wibaut <S Zn. Oprit 51 Vlissingen (Garage „De Baljuw") Hutsh. schaar 28 coupons Bromtol metaaL Visitetaschje. 15 coupons 53 C0Upons Kinderschopje. 13 coups. Damesbeuraja olpacca.40cp. HEERENRIJWIEL compleet met vrijwiel, SE E Gesloten Kast en Transvalia Banden f 76.» DAMESRIJWIEL in dito uitvoering j= 1 f 81.— AGENT voor VLISSINGEN AGENT voor SOUBURG en RITTHEM iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM BOEKDRUKKERIJ FIRMA F. VAN DE VE LDE Jr., WALSTRAAT. WE T T16 6£&UC0'S 6 E DE PQNEERD LlktOllt mvn HEJ EMM CliMÊL &AI L1KEQQRN5 'TIET WORTEL EN ftl Verkrijgbaar bij alle Apothekers en Drogisten. Te Vlissin gen bijDrogisterij A. BENIEST, Lepelstraat 8. VA Het Nederlandse In den Stadsscho Woensdag' een gaande van de streken van h en bedoeld om thans bij de T ontwerp-verdrag De bijeenkomst si het Haarlemsche Hardenbroek korte inleiding uiteenzette en jr. A. Mussert taris van het aangaande de met -België. De volgende stemmen aangeno enz., geeft'als h dit verdrag zeer land zou zijn, draag aan uiting te geven richten dat naar z::" niet-ratificatie van gen vorm. verg afde het c( te Twee Ne st co van het d daari te E Natio wijz moti genon haar na r zijn i d Invaliditeits- Op 1 April 1926 renten en 7781 wee; invaliditeitswet geno den datum krachten 50.487 personen in van een als vrucht 1 kregen ouderdomsn per week voorts g een invaliditeitsrenti 71 dier wet. Krachtens de vrij\ regeld in de ouder op voornoemden d; in het genot van verzekering verkregi drie gulden per wee De post n; Wegens opheffing postverzending naai maai. Geen belastingverh De gemeenteraad een amendement-Re den vermenigvuldi Burg. en Weth, was bepalen op 0.61, zo< Tegen dit amenden sociaal-democraten, voordracht is hiern leen de stemmen dei VI Denkt - Men denke er aan zich ter ruste begeef uit te zetten. De Hem Het weer van de veel goeds verwac vaartsdag, vooral v uitstapjes plegen 1 gen zijn dan ook l water gevallen, wa. de donkere luchten verwachten. Was personen dat per fi te genieten van het den en duizenden, aantal aanmerkelijk weer niet kon vèrtn Na den middag en werd het zelfs wind voor de fiets factor bleef. Zij liei ter niet weerhouden buiten te maken en teugen kunnen geni Per tram en fiets een bezoek aan en hoewel het nog was, was het op bemerken dat de naderend seizoen Een zomersche het vorig jaar, Laat ons nu maa winden, die in d< overheerschend wa en de lieve Meimaa stige zijde zal doen mooie Pinksteren t De We hebben Wc trekken de openin tentoonstelling kunn verzuimden te melc op verzoek nog toe\ noodiging tot het bc ter een dronk were onzer gemeente. W nier reeds een over ls.t gegeven van w willen wij ditmaal werking, dat deze 1 gebracht in zoo gecamoufleerde zal< werkelijk een oogei had ons te oriëntee Wij hebben in oi geschreven dat wij »g overzicht van Jr'jgen, daar des houders volop in etl stand van de »v- woeten wij nog een etaleur heeft de kleeding keurig uitg het eere wien eere etaleur ook een De werkelijk zc. ö,ng van de gehee act vc

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1926 | | pagina 4