A. VAN DE SANDE NIEUWE KACHEtZEILEN PINKSTER-WEDSTRIJD MEER DAN HONDERD GESCHENKEN Groote Opruiming vai SCHOENWERK lflCTOj BORSTSIROOP Anthraciet Zeeland op Stap DE GROOTE WEDSTRIJD IN HET VERZAMELEN VAN DE OMSLAGEN VAN DE IS BEGONNEN Kermis van MINIATUREN VOOR DE VERBRUIKERS VAN BELLAMYPARK SCHELOESTRAAT Mej. C. DAVIDS „BROCADES" Belangrijke Attractie „MAIL SHOE" CH.L.DERT Ziet Etalage I Ambtenaren PRIMA KWALITEIT- FRAAIE UITSLUITEND VOOR DE HUISMOEDERS IN DE PROVINCIE ZEELAND EN VAN BERGEN OP ZOOM, ROOSENDAAL EN NABIJ GELEGEN PLAATSEN De 105 hoogste inzenders krijgen de hiernaast genoemde Geschenken. in KLUBERG's SCHOENMAGAZIJN Per flacon f 1.25 BUT, Vrouwestraat 22 ÜlfiÉ BV Oenkt er aan ANGINOL SNUIF L ANGINOiSNUSF BROmDES voor Oud en Jong. Bezoekt de BELLAMYPARK 34, ingang winkel SST Entrée 10 CENT (plus. bel.) Wegens sterfgeval te Koop het WINKELHUIS, waar in sedert vele jaren de Vleesch- houwerij, Spekslagerij en Handel in fijne Vleeschwaren wordt uit geoefend, met slachtplaats, var kenshokken, achteruitgang en bo venwoning met vrijen opgang aan de St. Jacobstraat 9, te Vlissin- gen met inventaris. Te bevragen bij Notaris PAAP. Vraagt en blijft vragen Elegant, sterk en goedkoop. Sigaren-Magazijn Een mooie HOUTEN PIJP CADEAU bij één pond PRIMA TABAK. Ziet onze Sigaretten-prijzen, vér beneden alle concurrentie. Bussen Capstan-Cigaretten van f 1.25 voor 85 cent. Rookt Nederlandsche Bank de beste 6 cents sigaar. Prachtige koperen en nikkelen TABAPSPOTTEN en SIGA RETTENKOKERS. Bewaar vooral de Cassabons welke U bij ieder bedrag ontvangt. (Rijk, Gemeente, Spoorw., On derwijzers, etc.) Voorschot ten, ook zonder borg. Brieven Zuider Credietbank, Afd. 68, Mauritsweg 3, Rot terdam. In dezen lijd van Malaise is het zaak bij uwe inkoopen vooral op te letten dat U niet te veel betaalt. U koopt bij ons reeds voor f 2 een kist Corona, Cuba, Penaal- sigaar (50 stuks). Voor f 2.50, een kwaliteit kist Diplomaat, Primeros, Washington en Blind Fust, die groote lichte 8 cents sigaar. Voor f 3 een kist Gala thee, groote Corona, Modesta, het fijnste wat er is. Kisten van 25 stuks, merksigaar vanaf f 1.10. Let op Uw zaak. Alleen bij LEON DE GROOT, Wagenaarstraat 16. SNEEUWWITGLOOR Wettig-GadfepoTCenrFaSfféksmerk. WORDEN VOOR DE C M ET E? 11 IA#IA# ITPI O VERBRUIKERS VAN dllKbU W W I I VI L> U t€ BESCHIKBAAR GESTELD Iedere inzender, welke minstens ÏOO omslagen inzendt, krijgt als troostprijs een doos fijne Toiletzeep of Dames Tia ndtasdij e. LET GOED OP. TJ ku.nt ook de voorzijden van de EDELWEISS ZEEPPOEDER OM- SLAGEN EN DE VOGELS VAN DE CONDOBZEEP OMSLAGEN ITNT- ZENDEN, deze tellen mee, doek alleen als er MINSTENS 60 SNEEUAVWIT- GLOOR OMSLAGEN bij zijn. Debt U 15 Mei 1935 geen ÏOO om slag-en bij elkander, waarbij minstens 60 SNEEUWW1TGLOOB OMSLA GEN, spaar dan liever door voor de groote PAASCHFEEST-VERRAS- SIÏNO van 1936. De uitslag zal worden medegedeeld door circulaires, welke bij alle winke liers,' welke Sneeuwwitgloor verkoopen, zijn te verkrijgen. 5 prachtvolle Handnaaimachines. 12 prima Laklederen Damestasschen. 12 dozijn prima Alpacca Lepels en Vonken in etui. 25 halfzijden Dames- of Heerenparapfuies. 25 dozijn prima Alpacca Theelepeltjes in etui. 25 mooie Schilderijen. Inzending van Omslagen franco, tuSschen 15 en 25 MEI 1925 aan de firma DE HAAS en VAN BRERO, Zeepfabrieken Afd. RECLAME, Apeldoorn. Fabrikanten van Edelweiss Zeeppoeder, Condorzeep, Swift Vlokkenzeep en Reinal. U vindt daar een ruime keuze nuttige ST. NICOLAAS-CADEAUX aan zeer lage prijzen ZIE ETALAGE ZIE ETALAGE Verkrijgbaar bij de navolgende H. H. Apothekers en Drogisten A. C. BENIEST, Lepelstraat 13, Vlissingen J. ROELSE, Scheldestraat 25, Vlissingen Gemakkelijke betaling. Ondergeteekende heeft zich alhier gevestigd uit Rotterdam met de nieuwste Modes op het gebied van maken van alle mo gelijke Boven- en Onder- kleeren, ook uitzetten voor huwelijk of luiermand. Tegen afbetaling van 1 gulden per week wordt Uw Mantel of Costuum of Japon gemaakt of alles wat verder tot het vak behoort. Voor goede aflevering wordt ingestaan. GROOTE MARKT 6 boven. Wie nog GROVE en KLEINE ANTHRACIET wil hebben, daar er nog over is, kan dit bij gaat Zondag 23 November a.s. Bespreekt uw plaatsen! Revue en Decors van den Heer HEljMAN. Eigen Costumes en Verlichting Entrée-Prijzen le Rang f 1.—, 2e Rang f 0.60 (alles inbegr.) NA AFLOOP BAL. Plaatsbespreking van 122 uur op den dag der Uitvoering. Te huur gemeubileerde ZIT- EN SLAAPKAMER met vrije keuken. Adres: Kasteelstraat 111. TE KOOP een INSLUITHAARD met uitdraai- 1 bare emmerkachel, een groote POP' PENWAGEN, WIEG enz. Te bevragen bureau „Vlissing- sche Courant". Wapen U tegen de neus- verkoudheden, waarvoor in dit seizoen niemand veilig is, met een doosje Anginolsnuif geneest elke neusverkoudheid in verras send korten tijd. Verkrijgbaar bij Apothekers en drogisten. Prijs 45 cents. TE KOOP een zoo goed als nieuw FOTO TOESTEL 9 X 12 (Compur) van 95.voor ƒ65. Te bevragen bureau „Vlissmg- sche Courant". TE HUUR BOVENVOORKAMER voor eemge juffrouw en een SLAAPKAA1ER. Te bevragen bureau „Vlissing- sche Courant". Te koop een modern ingericht TWEEVERDIEPINGSHUIS, gelegen aan de Spuistraat. Boven huis aparten opgang. Brieven onder No. 5a, bure „Vliss. Courant". Te huur moderne BOVENWONING met aparten opgang, op zeer ne stand. f Adres bureau „Vliss. Coura_^ Te koop een mooie WINTERMANTEL. Adres bureau „Vliss. Couraiu^ TE KOOPn een STABIL No. 51, aIs™ec^ TOOVERLANTAARN, geheel pleet met platen en r°llen- 9- Te bevragen Koningsweg^-^

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1924 | | pagina 8