BINNEh FEUILI Onder Be' Neem aan het eind van de mouwen de lus sen op en brei met 4 fijne pennen een boord van 1 recht, 1 averecht tot 10 c.M. Neem voor de zakjes op rechter- en linkervoorpand op de juiste hoogte 21 ste ken op en brei hieraan een lapje van 6 recht, 1 averecht tot een hoogte van 10 cM. Brei hierop nog een randje van 4 c.M. in den patentsteek. Zet knoopjes aan den linker-voorpand op den rand en het vest is gereed. HET DIVANKLEED. Behalve in de eeuw van korte en lange haren, leven we ook nog in die van de sprekende kleuren. Daar wij, Hollanders vernuftig zijn, weten we ook het smaak volle met het moderne te vereenigen. Wat echter ,nog maar zeer zelden gezien wordt, dat is het helkleurige divankleed. Meestal worden deze kleeden zoo stemmig in tint gehouden, alsof het de rust waartoe dit meu'bel uitnoodigt, moet suggereerep. Een waarlijk vermoeid mensch zal echter niet minder van de welverdiende rust genieten, als hij zijn moede leden uitstrekt op een fleurig kleed, inplaats van op een stemmig getint en de niet vermoeide- mensch zal zich ook meestal vroolijk gestemd gevoelen bij het aanschouwen van een fleurig ge dekte rustbank. Zoo zijn dan ook de divankleeden te breien of te haken, op de wijze zooals men een sprei haakt, in wol van steeds wisselende kleuren. Op zwart satijn wordt het gebreide of gehaakte kleed gespannen, heel strak, daar het in het gebruik rekt en een breede rand van zwart fluweel aan de vier zijkanten voltooit het geheel. Met hel kleurige, effen satijnen kussens geeft de divan dan een waarlijk verrassenden aan blik. Ook de reeds bestaande divankleeden, mits ze van effen stof of fluweel zijn, •kunnen met mooi daarbij passende wol worden opgefleurd. Een breede Grieksche rand, die een ieder wel zal kennen (voor oningewijden is daar „De Brievenbus") zal zeker zeer smaak- en stijlvol aandoen. In de keuken Ingelegde bot. Kerf ongeveer 12 botjes, wasch ze en zout ze op de bekende wijze en laat ze zoo ongeveer een Yi uur staan, wentel ze dan in melk en fijn geraspte beschuit of paneer meel en bak ze in slaolie of in boter in de koekepan. Zorg hierbij vooral dat de visch- jes heel blijven. Doe de botjes dan in een steenen Keulschen pot en maak de saus gereed. De saus wordt op de volgende-..wijze klaar gemaaktiFruit 1 eetlepel kerry met een eetlepel slaolie in een ijzeren pot, giet daar langzaam 1 Liter wijnazijn bij en voorts 1 knolletje knoflook, 4 sjalotten, 2 Spaansche pepers, /o eetlepel kurkema, Yz eetlepel gember, Yz eetlepel mosterdzaad en Yz eetlepel coliander. Laat dit alles goed doorkoken ea giet de saus dan warm over de visch. Zorg dat de botjes goed onder staan. Sluit den pot direct met een blaas en zet hem op een koele plaats te bewaren. Na ongeveer 10 dagen is de ingelegde bot voor het gebruik gereed. Paling-rollade. Wasch 1 of 2 groote palingen, snijd die open en haal er voorzichtig de graat uit. Bestrooi ze dan met nootmuscaat, met pe per en met zout en bind ze dan met een stevigen draad dicht. Wikkel de palingen één voor één in een doekje en bind dit eveneens dicht. Laat dan ongeveer Y Liter wijnazijn en Ya. Liter water tezamen koken, voeg daarbij enkele kruidnagelen, laurierbladen, thym en majolijn. Leg de palingen in den doek hier in en laat ze ongeveer 3 kwartier er in koken. Haal daarna de palingen er uit en laat ze in den doek koud worden, neem de zen er dan af en leg de palingen op een platten schotel. Voor de saus roert men 3 eetlepels azijn, 1 eetlepel soja, wat peper, zout, gehakte sjalotten, mosterd en 1 eetlepel peterselie door elkander. 2 hardgekookte eieren wor den dan fijn gewreven en door het mengsel meegeroerd. Druppelgewijze wordt dan nog 1 eetlepel slaolie bijgevoegd, al roe rende. Giet deze saus over de paling en dien ze op bij rijst in schelpen. De Brievenbus Mej. B. te V. vraagt de bereiding van slemp. Antwoord Slemp wordt op deze wijze klaar gemaakt Men laat 1 eetlepel thee, eetlepel saffraan, 10 kruidnagelen en 1 stuk pijpkaneel gedurende 10 uren in een pan met een weinig melk trekken. De melk ..door kwam het, dat hij de villa alleen bereikte. Zooals altijd, was de huisdeur stevig gesloten, maar tóen hij belde, werd ze onmiddellijk geopend en er viel hem een zware last van 't hart, toen hij in het schemerlicht van de vestibule haar tegenover zich zag staan, voor wie hij de laatste minuten in zorg had verkeerd. Hertha stak hem haar hand toe en hij voelde hoe vlug en heet het bloed in haar vingers klopte. Hoe hartelijk dankbaar ben ik u, dat u dadelijk bent gekomen, dokter Ik was zoo in angst, dat Lisette u misschien niet had thuis getroffen. En wat is er gebeurd, juffrouw Von Lindow, Mr. Stounton Neen,' neen, 't is niet om hem. Sedert gisteren hebben wij nog een zieke in huis. Maar u moogt mij nu niet vragen, wié die zieke is. Later, als u hem gezien hebt, wil ik u op al uw vragen antwoorden. Zij was blijkbaar zeer opgewonden. En nu zijn oogen gewend waren aan het schemerlicht, zag hij ook, hoe bleek zij was, en dat er donkere kringen on der haar oogen lagen. Zonder verder een woord te spreken, volgde hij haar en hij was niet weinig verbaasd, toen zij hem langs een trap in een souster- rain en dan door een smal gangetje tot voor een kleine deur bracht. U moet het niet vreemd vinden, zei zij nog eens met gedempte stem. wordt daarna 'door een zeef gegoten en met 1 Liter zoete melk vermengd. Dit mengsel laat men aan den kook komen met bijvoeging van een half theekopje suiker. Mej. P. te V. vraagt wat beter is met het oog op het slijten, om zijden japonnen en blouses in een doos te bewaren of op te hangen. Antwoord Het verdient meer aanbeve ling om zijden kleedingstukken te hangen op met zacht flanel omwoelde hangers. Mevr. S. te V. vraagt hoe inktvlekken uit een tapijt te verwijderen zijn. Antwoord Door de vlekken te bedrup pelen met citroensap en onder de vlekken een vloeiblad te leggen, zult u de inkt vlekken kunnen verwijderen. Misschien is daarna nawrijven met wat'' lauwe melk nog noodig, doch u heeft de witte kring, die hierdoor zal ontstaan, dan weer door luchtig wrijven met benzine te verwijderen. Mevr. S. te V. vraagt of voor amandel borstplaat de amandelen met de suiker te gelijk moeten worden opgezet of eerst, nadat de suiker tot een dikke stroop is ge worden. Antwoord De fijn gesnipperde aman delen worden snel met een houten lepel door de suikerstroop geroerd. VOOR HET KIND (O) WELKOMST-LIEDJE. (Wijze „Toen onze Mop een Mopje was") Welkom Sinterklaasje, 'k Groet U vroolijk weer, 'k Was van 't jaar gehoorzaam, Stout geen enk'le keer 'k Ben van 't jaar voor 't eerst al Naar de school gegaan En 'k heb op mijn rapportje, Allemaal tienen staan Thuis ben 'k moeder's helper, Vader's flinken baas, Onbevreesd roep 'k daarom Welkom Sinterklaas HET WINTERMANTELTJE VOOR DE POP. Belofte maakt schuld En daarom zal ik nu een patroontje geven voor een manteltje voor onze poppenkinderen. Ik hoop maar, dat de poppenkinders verstandig zijn ge weest of liever hunne moedertjes, en zich niet ongeduldig zonder manteltje in de kou hebben gewaagd, anders zal ik van den winter nog raad moeten geven voor ont stoken poppenkelen en poppen-wintertee nen en -handen. Kijk eens meisjes naar dit poppenkind op de teekeningIs ze mooi of niet met iiacm haar manteltje van heerlijk zacht flanel O zoo, dat zou ik denken. De grootte van het lapje gekleurd flanel of laken of fluweel, waarvan je het man teltje denkt te maken, hangt natuurlijk af van de grootte van de pop. Meten meisjes, vooral veel meten en passen, hoor, dat 's het halve werk Op de teekening zie je, in welken vorm je den rug en den voorpand moet knippen en ook het mouwtje en Jen kraag. De af- Ik zal u straks alles verklaren. Zij klopte tweemaal en binnen' werd een grendel verschoven. Het ontstelde gezicht der oude dame vertoonde zich in de half geopende deur. Ben jij het, Hertha Is de dokter er eindelijk Zij had Relling in de half donkere gang niet dadelijk bemerkt, maar toen hij een schrede naderbij trad, opende zij dc deur geheel en liet hem ipet Hertha binnen. De geneesheer bevond zich, tot zijn verbazing, in een klein en laag vertrek, zooals hij eerst meende, zon der raam. Waarschijnlijk was het vroe ger een kelder geweest, nu echter had men het als woonvertrek ingericht en zelfs met een zekere weelde, die een wonderlijk contrast vormde met den vorm en ligging van net vertrek. Op een rustbed, waarover een zijden de ken was gespreid, lag de zieke, een oude, magere man met een scherp besneden geel gelaat en gesloten oogen. Hij verroerde zich niet, toen Relling op hem toetrad en zijn pols vatte, 't Was niet noodig, dat de dokter eerst zijn polsslagen telde, om niet dadelijk de zekerheid te hebben, dat de man een hevige koorts had. Hij legde zijn hand op het voorhoofd van den zieke en onderzocht ook zijn hart. Toen wendde hij zich tot mevrouw Bergner, die aan den anderen kant van 't rustbed stond, om van haar het een en ander te hoo- metingen hangen weer van de lengte en de dikte van de pop af Als je alles geknipt hebt, bezit je 6 stuk jes. De punt van de mouwtjes naai je netjes tusschen den rugpand en de beide voor panden en is dit gereed, dan heb je alleen nog maar de zijnaden dicht te stikken en het manteltje zit al 'in elkander. Maar nu afwerken. De voorpanden wor den aan den kant netjes gezoomd en aan den onderkant komt een flinke, breede zoom. De mouwtjes krijgen een smal zoompje en worden dan met een manchet omgeslagen. Ook het kraagje wórdt ge zoomd en dan in het rond om den hals van het manteltje genaaid. Met drukknoopjes wordt het manteltje dicht gemaakt, maar bovenop komen een paar mooie knoopjes, dat stadt zoo lief. Een paar zakjes om als het erg koud is haar handjes in te warmen, krijgt het popje natuurlijk ook op haar jasje. Dat's gemak kelijk te maken, hé Nu, wat is ons popje prachtig. Kijk ze glunderen! Zorg maar, dat ze van grootsch- heid niet met haar neus op de straatstee- nen duikelt, als ze zich in allerlei bochten wringt om in de winkelruiten te kijken hoe ze er met haar nieuwen manteK uitziet. EEN COURANTENHANGER. Nog een belofte Degeen, die er om gevraagd heeft, zal het wel weten, hé De courantenhanger, die op het teeke- ningetje staat afgebeeld, wordt gemaakt van donkerkleurige jute, bijvoorbeeld groen of 'blauw en geborduurd met goud gele zijde. Behalve dit, hebben we ook nog noodig een stukje carton van 30 c.M. lengte en 20 c.M. breedte. Van den lap jute wordt eerst een zakje gemaakt, waar het stuk carton precies in past. Na het inschuiven van het carton, wordt de vierde kant van het zakje met een overhandschen steek dicht genaaid. Van de rest van den lap jute wordt nu een stuk geknipt, dat na het omzoomen, dat het stuk aan al de vier kanten wordt gedaan, bet zoo lang en zoo breed moet zijn als het overtrokken stuk carton. Met de goudgele zijde wordt dan eerst een randje opgewerkt en in merklettertjes het woord „couranten" en daarna wordt dit voorstuk aan boven- en onderkant met een klein overhandsch steekje aan het over trokken stuk carton gezet. Nu nog een goudgeel koordje gevloch ten of gedraaid en dit aangezet en ,de courantenhanger is gereed Hoera, nu nooit geen zwervende kranten meer EEN BLOEMHANGER. Mijn klein raadselvriendje Cor Edelman was zoo vriendelijk mij te vertellen hoe je een prachtigen bloemenhanger kunt maken van een halve kokosnoot van de schaal natuurlijk. Op het teekeningetje kun je zien hoe leuk dat staat met een plantje er in. Je hebt er niets anders voor te doen dan in de halve kokosnootschaal, wanneer deze goed is gebroken en dus aan den kant geheel gelijk is, 33 gaatjes te boren met een scherp, puntig mesje. In die gaatjes hecht je elk een eindje koord met met dikken knoop aan de binnenzijde en aan het eind in een gordijnring tezamen vereenigd. Dan wat aarde in het bakje en een aardig plantje en de bloemenhanger zal als iets heel moois in de huiskamer prijken. Bewaar deze krant goed, kinders, voor het maken vap. een bloemenhanger, want als het Kerstmis is, gaan we er nog iets anders van maken, dan zetten we er hulst in en laten er een kaarsje in branden en versieren het met sneeuw, nagemaakte natuurlijk en met nog veel meer moois. DE GESCHEIEDENIS VAN PILLETJE PRUIMENTAART. Vervolg van hoofdstuk V. „Dus dan heb ik nog een broertje kwam Miep ineens. Dick lachte. „En ik een zusje", zei hij. „Nou vooruit dan maarlachte Miep, „ik val heusch nogal mee, vraag maar aan Pil „Een reuze-zus heb ik riep Pilletje, hetgeen Miep aanleiding gaf om een be scheiden opmerking te maken door haar elleboog in de hoogte te wippen. „Moet je mijn poppen eens zien vroeg ze aan Dick. „Ga weg, poppen ja we gaan daar met poppen spelen Dick ga mee naar mijn spoortreinen en ik heb een echte tunnel en een „Neen Dick, je moet je niet aan hem storen, ga maar eerst eens mee mijn pop- ren omtrent de symptónen. Men had mij eerder moeten roe pen, zei hij, toen zij zijn vragen had beantwoord. Deze ziekte is reeds voor minstens twee dagen begonnen. Wij koesterden de hoop, dat het een voorbijgaande ongesteldheid was. En wij behoeven ons nu toch ook nog niet ernstig ongerust te maken Daarop kan ik nu nog geen ant woord geven. Sedert wanneer is de patiënt buiten bewustzijn Pas een uur. Tot dien tijd was hij zeer opgewonden en ijlde hij soms. Dat zou geen wonder zijn bij zulk een hooge koorts. Klaagde hij over pijn Ja, over hevige hoofdpijn en la ter ook over steken in de hartstreek. Soms had hij het zeer benauwd en juist dat maakte ons angstig. Wat kan dat toch zijn, dokter. Hij was toch altijd zoo gezond en sprak dikwijls over zijn gestel van ijzer. Een goede diagnose kan men niet dadelijk stellen. Ik kan nu nog slechts vermoeden, maar wellicht geeft een onderzoek mij zekerheid. Hij was juist van plan met het onder zoek te beginnen, toen een geruisch hem verried, dat Hertha, die tot dus verre bij de deur was blijven staan, het vertrek had verlaten. Een paar minuten lang beklopte en beluisterde hij het boyenlichaam van dèn zieke. En het scheen, dat hij met het resultaat niet pen zien. 'k Heb een groote en twee klei ne, die zijn blond en 'k heb ook nog „Ja, daar geeft Dick wat om, zeg „Dick en 'k heb ook een negerpop, zijn er bij jullie in Indië ook negers Dick wist met wie hij het eerst moest antwoord jjeven. „Weet je wat", kwam mevrouw De Wit, „jullie moesten met je drieën maar naar de speelkamer gaan, dan kan Dick eerst eens kennis maken met de poppen eri de spoor treinen." „Kom dan maar Dick Miep trok Dick aan de hand mee de kamer uit en Pilletje holde er achter aan. „Kijk Dick, Dick, dat is mijn tunnel en dat is de> locomotief en neen moet je zien zeg, dat is „Kijk eens Dick, dat is Eveline en dat is Binkie, dat is de neger en dat „Och ga toch weg jij met je poppen- rommer". ,,'Poppenrommel „Neen, neen", kwam Dick ineens, die zag dat er een kibbelarijtje moest komen", „neen laat me nu eerst eens alles zien. Eerst even Miep haar poppen Pil." „Nou goed", kwam Pilletje, maar hij bromde toch nog zooiets van „wat heb je aan die dingen Miep stalde haar heele schat voor Dick uit. Poppen, poppenwiegen, het keukentje, het strijkplankje en de kleine strijkijzers, het waschtobbetje en het droogrekje, niets vergat ze. „Kijk en dat is Eveline en dat 's Corrie en dat 's Binkie, wat 'n gekken snuit, hé en dat 's Dora." „Dora Dat 's bijna net als moeder. Moeder heet Nora kwam Dick. „O ja vroeg Miep, „nou dan heet Doortje van nu af Nora". „Heusch vroeg Dick met stralende oogen. Miep aanziend. „Natuurlijk, als ik het zeg kwam Miep. „Een, twee, hokus, pokus, omgedoopt tot Nora „Ze is erg mooi, vind ik zei Dick op voormalige Doortje wijzend. „Nou, maar dat moet ook, als ze naar je moeder heet. Hier Eveline is de mooiste en diej heet naar onze moeder Dick knikte. Hij vond Miep zoo'n gezel- ligerd. „Ik vind het allemaal erg mooi," zei hij, „speel je er dikwijls mee „Nou, ik kom soms tijd te kort. Je be grijpt, ze moeten iederen dag gewasschen en iedere week schoone kleertjes "hebben." Dick knikte weer. Hij was ten volle overtuigd van Miep's drukke werkzaam heden. „Nou heeft-ie genoeg gezien, hoor kwam Pilletje. „Dick, nou van mij." Het was nu Pilletjes beurt orn al zijn schatten aan zijn nieuwen vriend te toonen. Niets werd vergeten. In een oogenblik tijd waren de speelgoedkastjes leeg en lag de inhoud over den grond verspreid. Dick was vol van de prachtige spoor treinen op rails, die Pilletje had en toen hij nog zag dat Pilletje ook nog een stoom machine bezat, was 'hij vol plannen. „Daar kun je een molen bij maken!" juichte hij „en een fabriek „Ja en „Hoe dan zeg riepen Pil letje en Miep tegelijk. (Wordt vervolgd.) Ons Raadselhoekje Luister eens goed kinderen, wat je alle maal voor de volgende week te doen hebt. Een ieder schrijft geheel onderaan op zijn briefje zijn of haar naam voluit, je leeftijd en je adres. Dus 3 dringen, een naam, een cijfer en nog een naam met een cijfer. Na tuurlijk ook de woonplaats, want er zijn kinderen, die in Middelburg, in Goes en in Oost- en West-Souburg wonen. En laat er dan niemand iater dan Woensdagmorgen 9 uur zijn briefje insturen. Volgende week worden in „Ons Hoekje" de namen van de gelukkige winners en -winsters bekend ge maakt. En nu om velen gerust te stellen Na tuurlijk gaan we na den wedstrijd door met „Ons Raadselhoekje" en ik hoop, dat ik geen enkel briefje minder zal krijgen. En natuurlijk lees ik ook van Hansje Teddybeer. Hé fijn, dacht ik, toen ik het Zaterdag zag, wat zullen mijn Vlissingsche kinderen dat gezellig vinden. Ik hoop dat Hansje jullie goeden vriend zal worden. Ik noteerde weer als mijn goede oplos sers Christine Stein (Verwijs je Ma naar „De Brievenbus" Wat 'n langen brief weer, gezellig, hoor Lena Smelik (Moe der vindt in „De Brievenbus" een bericht je, Leny.) Abraham Maquelin Annie Ma- quelin Willem de Vries Chris van der Eijk (Ik zal van de vorige week nog laten gelden, maar zul je niet weer te laat zijn Jeannette Woltering (Je was ook de vorige keer te laat, maar ik zal het nog laten gel- zeer tevreden was. 't Ziet er in elk geval ernstig uit, zei hij. Ik zal medicijnen voorschrijven die u, nauwkeurig lettend op dc voor geschreven dosis, hem moet toedienen, zoo gauw hij een benauwdheid krijgt. Maar in dezen kelder kan hij niet blij ven. 't Is hier immers om te stikken en voor alles heeft hij veel frissche lucht noodig. Zichtbaar zeer verlegen, keek de oude dame voor zich. Wilt u daarover met mijn nicht spreken, waarde dokter Want ik kan in dit opzicht niets doen. Relling, die zijn recepfenboekje te voorschijn had gehaaid, keek rond naar een plaats, waar hij kon schrijven. Op een tafeltje in een hoek zag hij pen en inkt. Op wiens naam moet ik het recept schrijven, mevrouw vroeg hij, terwijl hij ging zitten. En toen hij na een paar seconden nog geen antwoord had ge kregen, draaide hij verwonderd zijn hoofd om. v- Ik zou graag den naam van den patiënt willen weten, herhaalde hij. Er is toch geen reden, om hem te ver zwijgen Ik weet het niet stotterde me vrouw Bergner, ik weet werkelijk niet, dokter, is dat dan zoo noodzakelijk Zeker, zijn naam moet óp het recept voorkomen. Zou u dan zoo goed willen zijn, den, mits je me belooft niet me», trekschuit te komen) Alida del komt) Maria Smit (Welkom n ^Ve'-| £ÏO 3a kom-!); Maria Smit (Welkom Vv«l' Eggink Corrie ie Clerq (Ikko Wijhe, maar als ik er eens ben dan 11 er om denken, hoor.) To Kaashoek fp f tig, dat je een zoo trouwe vriendin i,.'- Jaantje .Boone (Na Sint-Nico]aas ;L wat Haakpatroontjes, hoor) »dc u 'kI (Je geduld nog een weekje bedwin 'I Adri.)C. J. Mommaas Annie MoS"1' Henk Mommaas; Nel Hollebrandl !S;« Schol; Martien Bak; Gerard Bak rw I neer doet het neefje mee?) m»»i,a ,an"l gedijkMien Lemmers; 'Cor fL I (Wat zeg je van den bloemenhanger tSl goed Rika Vermue GabriëiregDeme-,|l Corrie Bouman (is je verkouden ne f'! over Marie Melis Toos Melis Berti P de Vries Marie Ragut Lex FranrtL Laura Goethart Kori i Musch (Nog 1 geduld.) Bram Arendsc Annie m! I (Wat dacht je van een boekenlegger of tabakszakje voorj0 Rekkers"! Coen de Nooijer Jos Jobse Stien van dól Ende Sara van Domburg Izak van tv I burg Leuntje de Rooij fDina Huser B™1 van Duin (Prettig, dat alles zoo goed „;fl valt.) Johan Gunter (Denk je er om J nieuwe adres ook aan de administratie vanl de „Vlissingsche Courant" op te eeven-j? I Frans de Veij (Welkom Catharina Zuil dema (Wel gefeliciteerd met Moe's beter'l schap ik zal van de vorige week nog b1 ten gelden, kleine huishoudster.) Tanniêl Meijler Corrie Meijler Anna Lakó (Beter I schap met moeder.) Mimi Beneker lanl de Veij Jet Appel (Wat heb je het druk I Jet; maar ik verklap natuurlijk niets)'! Jaantje de Nooijer Emma Swart (Heeriiikl dat de eierwarmer zoo goed uitvaltI Willy Swart (Neen, ik weet heusch nietsl van Hansje's toekomst.) Albert van r Linden Daantje Beneder Leendert vrnl der Vliet Tini de Breed (Ik vind schaat-| sen rijden dol!) Ko Anker (Welkom!)J Jannetje Leendertse (Wat 'n beeldig post-| papier.) Dina de Kievit Wouter Broti-I wer Dina Bakker Johan Sinke (Wel-1 kom Pieter den BroederJohan den 1 Broeder A'nnie Muller.Lein en Piet F selaarCorrie de Bel (Ik zal vast om del hondjes denken Cor en Anthon de| Rijcke Marinus Sander (Wat heb jege-| kregen Cor Heijboer (Ik hoop Cor,dati je maar weer spoedig beter bent. Heerlijk! dat Moe nog even tijd kon vinden om een 1 briefje te schrijven.) Janneke Verspoor! (Welkom!) Marie de Bruijn Chr. del Ruijsscher; Jan de Ruijsscher Tini van der Kreke Jenny But Bets van Bovei Mina van Boven Els Vader Greet dell., mer Izak Leenderts Andries van Damnie; I Wim van Hoeke Lily Lems Pietje Bou-1 tens Jacob Stroo Jo Harinck Bets Ha-J rinck Lina du Pré (Ja, ik houd veel vanl handwerken en doe het dikwijls.) JoHeij-1 man (Denk je er om je nieuwe adres ook I aan de administratie van de krant op tel geven Boelhouwer van Wouwe (Pret-1 tig die brief van je zelf.) Herman Eek- fl man Jo Roelse. Dag Kinders. Allemaal met geduld de volgende week afwachten, hoor. Truus E. Oplossing van het vorige raadsel - Hooge boomen vangen veel wind. Nieuw raadsel (Oplossing inzenden vóór Woensdag morgen 9 uur), x Op de kruisjeslijn komt vanbo-l .x ven naar onder gelezen.de r ..x van iets, waar we erg naar'ver-I x langen. xOp den eersten regel een mede- xklinker. xOp den tweeden regel iets eet-1 x baars. x Op den derden regel een jon-1 -X gensnaam. x Op den vierden regel een vaar-1 x tuig. I x Op den vijfden regel een vrucht. I xOp den zesden regel een boom. I xOp den zevenden regel een I x. verkorte jongensnaam. I x Op den achtsten regel een klin-1 ker. I Op den negenden regel een medeklinker. I Op den tienden regel een klinker. I Op den elfden regel een bevestigend I woord. Op den twaalfden regel een andere 1 naam voor bundel. Op den deftienden regel een vogel. Op den veertienden regel een meisjes-1 naam. Op den vijftienden regel een getal. Op den zestienden regel een zangnoot. Op den zeventienden regel een mede- klinker. het mijn nichtje te vragen. Ik 'M geloof niet, dat ik hem mag noemen. I Zijn voorhoofd fronsend, stond R»' j ling op en stak zijn boekje weer in den zak. Ik vrees, dat ik onder zulke om standigheden de behandeling niet op I mij kan nemen, 't Zou met mijn p',cn als dokter strijden, als ik zulk een ge- heimzinnigheid goedkeurde. Plotseling verscheen Hertha weer w de kamer, als had zij achter de deur geluisterd. t Mag ik u om een kort gespre» onder vier oogen verzoeken, dokter zei zij halfluide. En langs denzeltae weg dien hij gekomen was, volgde mj Hertha naar de verdieping gelijkvloer- Zij liet hent de kamer binnengaan, waarin hun laatste gesprek had plaat gehad. Zij wendde haar doodsblee gelaat, waarop een wanhopige vastn - radenheid lag, tot hem. Ik heb gehoord, wat u ^ooeve tot mijn tante zeide. U weigert dus a zieke te behandelen, omdat men u zj n4am verzwijgt -Ik ben er, helaas, wel toe g noodzaakt, juffrouw von Lindow. zou tegen mijn principes zijn, zoo anders handelde. ABONNEMEb Voor Vlissingcn en «U: /2 20 per dr Mr het geheele rijk «meuten 17 cent, alle Afzonderlijke nnmmi ADVERTENT Van f „gel meer 26 «ale prijzen. Kcc^»». Klei* Advertenties Verhuur, Koop dingen en Dier vooruitbetaling regel meer 15 cesit Reclames en Vei VUU[2 Cl» V Cl Dienstaanvr van 1- ioei 1 iiow.v Cent. p-tr.i'.lèbericiiten van 26 c Ne w( iedere regel meer De vliegtocht Hedenmorgen V, d.-bureaii gemeld gisteren te Batavia i: (Zie Lai De koene vliege bun gedurfde prestal brachL Huiae, dri „un hiervoor too. Z» van ons land op he tiek hoog gehouden, belangstelling werd pe tot etappe door zenden in gedachte De regeering zal sten van de heeren Weerden Poelman ei wel betoonen, Zij hebben rech onderscheiding. Ook in het bui' vliegtocht van 15.00 In Indië zijn de cn roem overladen. Dat hurt bij terugl ook een grootsche staat, spreekt vanze Van der Hoop, V nan en Van den Brc onze beste gelukwen totstandbrenging v binding Nederland- Gij hebt getoond, land ook nog groot uctiten. Naar het Haagi verneemt, heeft het NedeHand-lndië vat gin-Moeder het volj vangen „Ik ben zeer verl botiden aankomst Medan en wensch Emma." Nederland De Brusselsche „de Tel." meldt d.d Wij hebben hec ministerie van bui geïnformeerd naar d wekt door de passa van antwoord1 van nebeek aan de Twe diens begrooting, me Belgisch-Nederlands Wij vernamen, da eele kringen alhier Nederlandsche rege van de duurzame verhouding tusschen voldoening had kent in Belgische mi denkt men er hiei minister Van Karneb (Wordt vervolgd.) Roman door REINL II) Welnu, omdat moedig aanzie, om e meisje in 't -ongeluk Bet u wel zeggen. H j Hoe, uw vader, 'ijd niets hoorde en c zijde van den oceaa Ja, hij is terugf ziet, is hij zwaar' °ok nu nog niet bijs Zeker wel, nu Maar i|< begrijp niet Zij deed slechts haar plicht was. W mensch hier in de s dat hij hier is. Ik he Wheel aan uw ge door ii dit geheim Als ii het verraadt, f" ik het ongeluk wereld. Hij behoefde haat dm overtuigd te zijr meende, wat zij zek medelijden met de daar gelaat lag. Dat u van n Wit, behoef ik u, h< «eren. Maar ik vre ''Ik zal vallen, de ,„I1,ernstigen zieke o e houden. Kunt ge jgendheid uwer

Krantenbank Zeeland

Vlissingse Courant | 1924 | | pagina 10