i'u Sigaren cn Sigarretten. Ill" lik. Muziek-Instrumenten St, Nicolaasartikelen Expositie van PELTERIJEN. 3]. T1JDQEESTBR1EFJES weder verkrijgbaar. LEDERWAREN JAT DE KOL Ter teen, VAN DALEN, ONTVANGEN: M. DE JONGE TER NEUZEN. iöö Sigaren (Stompkoppen) Yoor f 2,50, aan concnrreerende prijzen, enz. enz. Ljjn MllZEN—IIOEDEMIMEItkEHANSWEERTVLAkE. A. D. VERSLUIJS-IBELINGS, ANTOINE MES, MIDDELBURG. A. D. VERSLUIJS-IBELINuS, BINDWERK. DRUKWERK ADVERTENTIES. TIJDSCHRIFTEN. zoowel goedkoopste als de duurste soorten. Buitengewone Collectie STOOM BOOTDIENST OP DE WESTEE-8CHELDE. GEWIJZIGDE DIENSTREGELING. Lijn Vlissingen—Breskens—Neuzen. Van 1 tot en met 18 November 1916. Van September tot nadere aankondiging. Middelen van Vervoer. Middelen van Vervoer. JEene mooie sorteering en verder alles aan concurreereade prijzen. Beleefd aanbevelend, Nieuwstraat. Ter Neuzen. TANDARTS, Brouwerijstraat 3 (hoek Havenstraat) TER NEUZEN, is dagelijks te consulteeren van 9 12 en van 24 uur. Plaatsen van Kunsttanden en Gebitten. Telefoon no. 105. in alle soorten Men vrage Geïllustreerde Prjjscouranten JE en mooie groote sorteering Beleefd aanbevelend, Nieuwstraat. Ter Neuzen. Wilt Gij Uwe Boeken netjes en goedkoop opnieuw-of overgebon- den hebben, wendt U dan tot ons. Hebt Gij iets vlug, netjes en goedkoop te drukken, komt er mede bij ons. Wij belasten ons met de plaat sing van Annonces in alle Bladen. Wenscht Gij Uwe Tijdschriften of Werken in afleveringen steeds regelmatig te ontvangen, Abon neert U bjj ons. Aangekocht een Reuzen-Collectie Alles wordt verkocht onder schriftelijke garantie door den Heer THEEBOOM, Spui 283, den Haag. Ook de nieuwste en fijnste modellen. Wij noodigen de Dames uit, alvorens elders haar inkoopen te doen, onze rijk gesorteerde monster-collectie te komen bezichtigen. Alles voor* spotprijzen. Te zien: Woensdag en Donderdag van 11 5 en van 79, Hotel des Pays- Bas, Nieuwstraat, Ter Neuzen. UREN VAN VERTREK Wettelijke tijd DAGELIJKS Van Vlissingen naar Breskens vm. 7,50 10,nm. 12.10a) 1,30 3,43b) Breskens Vlissingen 8,20 10,45 12,40 2,4,10b) Vlissingen Neuzen 9,20 nni. 12,10a) 3,43b) Neuzen Vlissingen 7,30 10,40 2, a) Bjj vertraging van trein 12,02 kan de boot naar Breskens wachten UITERLIJK tot 12,15 behalve des ZATERDAGS, en de boot naar Neuzen UITERLIJK ti t 12,30. b) Bjj vertraging van trein 3,36 kunnen de booten van 3,43 naar Breskens en naar Neuzen wachten, zoo lang de omstandigheden dit toelaten. Is de boot naar Breskens later vertrokken dan 3,43, dan vertrekt ook de uit Breskens terugkeerende boot later dan 4,10 en wordt aansluiting op den om 4,50 van Vlissingea vertrekkenden trein waarschijnlijk gemist. De stoombootdienst neemt GEEN ENKELE verantwoordelijkheid op zich. GOEDEREN en VEE zullen zoo spoedig mogelijk worden vervoerd. Lijn WALZOORDEN-HANSWEERT-VLAKE. Van I Augustus 1916 tot nadere aankondiging. van Walzoorden u. Hansweert per boot, vm. 6,55, 9,05a, nm. 1, 3,45, Hansweert Vlake per tram, 7,25, 9,35, 1,30, 4,15, Hansweert per tram, 8,08, 11,256, Walzoorden per boot, 8,26a, 11,456, Op deze reizen worden geen goederen en vee vervoerd. Bjj vertraging van trein 11,23 kan de tram wachten tot 11,50 en wacht de boot op de tram c.) Des Dinsdags wacht de tram tot 2,50 op den markttrein van Goes en wacht de boot op de tram. Viake Hansweert 2,40c, 5,45, 3, c, 5,58, 7,30. 8,30. 8,48. In correspondentie te VLAKE op den Staatsspoorweg VlissingenRoozkndaal, nm. midd. 12.—, nam. 1.35, 2.406), 3.6), 6.30 8.05 8.30 8.48 Van Neuzen naar Hansweert per boot, vm. 8.a), Hansweert Vlake per tram, 9.35a), Vlake Hansweert per tram, 10.15, Hansweert Neuzen per boot, 10.35, Des Maandags vertrekt de eerste boot van Neuzen naar Hansweert niet om 8,— uur, maar om 5,50 vm., in aansluiting op de tram van 7,25 van Hansweert naar Vlake. Des Dinsdags wacht de tram tot 2,50 op den marktrein van Goes en wacht de boot op de tram. Te Hoedekenskerke leggen de booten aan ongeveer een half uur na het vertrek van Neuzen of van Hansweert. Vertrek der Ned. Spoortreinen (Winterdienst). Spoorweg Ter NeuzenGent. v. Ter Neuzen 8.05 11. Sluiskil 8.14 11.20 Sluiskil (brug) 8.18 11.25 Philippine 8.22 11.35 Sas van Gent (aank.) 8.30 11.45 Sas van Gent (vertr.) 8.35 12. Selzaete 9.20 12.50 2.00 2.08 2.12 2 15 2.24 2.29 3.14 5.25 5.34 5.38 5.42 5.50 5.55 6.40 Selzaete 9.45 8.30 3.45 8.- Sas van Gent (aank.) 9.10 12.55 3.10 7.25 Sas van Gent (vertr.) 9.20 1.05 3.25 7.35 v. Philippine 9.29 1.14 3.40 7.44 Sluiskil (brug) 9.33 1.18 3.50 7.48 Sluiskil 9.36 1.21 4.10 7.51 Ter Neuzen (aank.) 9.45 1.30 4.20 8.- Spoorweg Ter Neuzen—Mechelen. Stoomtramweg Hulst—Walzoorden. Vanaf 20 Aug. 1916. Zeeuwsch-Vlaainsche Tramweg-Mij. Vertrek naar Sckoyudjjke 8 37 1130 ii'i 9) O ss s» SS SS Vlissingen V 6 25 7 20 9 10 12 25 1 27 4 50 6 10 7 46 Maastricht o. R. V. 6 58 f 9 37 f140 f 1 40 Middelburg n 6 35 7 29 9 20 12 35 1 36 5 7 56 Venlo o. Eindh. It 4 44 7 15 1 26 4 4 14 Arnemuiden rt 6 41 9 27 1241 5 06 Gennep ft 12 40 6 17 Noord-Kraaijert n 6 49 9 35 12 49 5 14 Zwolle o. Utr. ft 7 11 8 44 11 10 3 05 3 45 's Heer-ArendBk. n 6 56 9 43 12 56 5 21 Arnhem o. Nijmeg. rt 7 25 10 55 12 41 3 40 5 53 Goes rt 7 03 7 48 9 53 1 04 1 55 5 29 8 17 Amsterd. Wp. o. Utr. n 7 35 10 38 1 27 4 12 6 21 Kapelle-Biezel n 7 11 10 05 r 1 16 5 37 Utrecht o. Den Bosch. r 8 13 11 15 2 05 4 47 7 Vlake rt 7 17 7 58 10 12 1 22 2 06 5 43 8 28 Amst. o. Rott. H. S. rt 6 8 9 43 1 45 4 15 6 42 KruiningenIers. rt 7 22 1017 r 1 27 5 48 Den Haag o. R. H. S. rt 7 03 8 51 10 53 2 39 5 05 7 52 Krabbendijke 7 31 10 27 r 36 5 57 stopt Amst. Wp. o. Gouda n Rilland-Bath ft 7 37 10 33 r 1 42 6 03 Rotterdam D. P. n 7 40 9 18 11 32 3 03 5 35 8 19 Woensdrecht ft 7 50 10 45 1 54 6 15 Breda rt 6 25 8 18 1002 1 11 3 44 6 41 8 50 Bergen op Zoom tt 8 8 24 10 56 2 03 2 33 6 24 8 57 Roosendaal n 7 00 9 10 10 41 1 41 4 16 4 25 7 29 9 39 Wouw ft 8 08 11 05 2 11 6 33 Wouw 7 10 C S co OD 1 50 4 35 7 39 Roosendaal A. 8 16 8 37 11 13 2 19 2 46 6 42 7 12 9 10 Bergen op Z. A. 7 23 9 25 10 56 1 59 4 30 4 45 7 49 9 56 Breda ft 9 06 11 44 2 50 3 24 7 24 7 38 9 42 Woensdrecht ft 7 32 se c aj oj 2 07 4 54 7 58 Rotterdam D. P. 1) 9 54 12 27 4 03 8 58 8 35 10 52 Rilland-Bath 7 44 •5t3 O, IB 2 18 5 07 8 10 Amst. W. p. o. Gouda n Krabbendijke ft 7 50 B <M 2 24 5 14 8 16 Den Haag o. R. H S. ft 10 27 12 56 4 31 9 45 9 14 11 27 KruiningenIers ft 801 O c "T a. 2 33 5 24 8 25 Amsterdam o. R. H.S. Ti 11 36 2 06 5 30 10 02 10 27 12 34 Vlake rt 8 06 9 51 11 22 a 2 38 4 57 5 30 8 30 10 25 Utrecht o. Den Bosch ft 10 56 1 34 5 02 10 10 11 35 Kapelle— Biezel rt 8 17 3 2 48 5 40 8 40 Amst. Wp. o. Utr. ft 11 40 2 12 5 40 10 34 10 34 12 28 Goes rt 8 27 10 02 11 33 11 50 2 57 5 09 5 49 8 50 10 36 Arnhem o. Nijm. Ti 11 47 2 29 5 30 10 02 10 02 's-IIeer-Arendsk. rt 8 35 10 10 11 59 3 05 5 57 8 58 V Zwolle O. Utr. ft 1 28 3 28 7 16 Noord-Kraaijert rt 8 42 12 07 3 12 6 05 9 05 Gennep tf 11 36 3 51 8 01 9 30 9 30 Arnemuiden rt 8 49 12 16 3 20 6 13 9 13 Venlo o. Eindh. rt 11 51 1 49 7 56 10 32 10 82 Middelburg rt 8 57 10 26 11 54 12 23 3 27 5 28 621 9 22 10 66 Maastricht o. R ft 12 15 4 47 f1019 10 58 10 68 Vlissingen n 9 06 10 34 12 02 12 32 8 36 5 35 6 29 9 30 11 04 r, De trein neemt Dinsdags te Goes geen reizigers 2e en 3e klasse op voor de stations KapelleBiezelinge, KruiningenIerseke Krab bendy ke De trein van 6,10 Tl, is een facultatieve trein in aansluiting op de boot nit Engeland; op zjjn loop kan niet met zekerheid worden gerekend. en Rilland-Bath, f Over Venlo, Amsterdamsche tijd. Amsterdamsche tijd. 7 9 50 1 35 5 17 7 10 10 1 45 5 25 7 21 10 11 1 56 5 34 7 29 10 19 2 04 5 40 7 39 10 29 2 12 5 47 Amsterdamsche tijd 8 05 12 32 4 8 06 8 15 12 42 4 10 8 14 8 23 12 50 4 18 8 22 8 41 1 08 4 36 8 83 n 851 1 18 4 46 8 42 15 October 1916. Amsterdamsche tijd. v. Ter Neuzen Sluiskil Aiel Kijkuit a. Hulst Hulst Kijkuit Axel Sluiskil 1 Augustus 1916. Amsterdamsche tijd. a. Hulst,Station 7 50 10 15 1 20 4 45 8— 10 25 Aank. Wals. Dijk 6 40 9 11 40 3 15 6 PO «20 v. Wals. Dijk 6 50 9 15 12 20 S 45 7 925 v. Hulst. Station 5 40 810 40 2'5 5 50 8 20 Richting Drie Schouwen—Ter Neuzen. Treinnummers a. v. Zuiddcrpe 31 33a 33 35 37 6 18 - 12 31 3 38 v. Drie Schouwen 6 20 9 25 9 45 12 40 3 45 t. Axel spoorstation 6 30 9 35 9 55 12 50 3 55 a. Zaamslag 6 49 9 49 10 10 105 4 09 v. Zaamslag 6 59 9 55 10 20 1 12 4 19 v' Driewegen 7 13 10 09 10 34 1 25 4 32 a. Ter Neuzen 7 20 10 16 10 42 1 35 4 40 Richting Ter Neuzen—Drie Schouwen. 39 7 33 7 43 8 03 8 10 8 23 8 30 Treinnummers v. Ter Neuzen v. Driewegen a. Zaamslag v. Zaamslag 32 34a 34 36 38 40 7 35 10 30 11 05 2 20 5 30 8 45 7 42 10 37 11 13 2 28 5 38 8 53 7 54 10 50 11 26 2 41 5 50 9 05 8 05 10 57 11 36 2 51 6 9 15 v. Axel spoorstation 8 20 11 12 11 50 3 06 6 15 9 30 a. Drie Schouwen 8 30 11 22 12 3 16 6 25 9 40 v. IJzendijke 9 28 1 45 1 45 6 47 v. n. Zuiddorpe 12 10 12 10 3 20 7 38 Treinen 33a en 34a rijden alleen op Zatei dagen, op welke dagen dan treinen 33 en 34 vervallen. Richting Drie Schouwen—Kloosterzande. Treinnummers Vertrek van Drie Schouwen v Axel Rondeputten Aankomst te Zaamslag Vertrek van Stoppeldijk veer Rapenburg dorp HengBtdijk Groenendijk Aankomst te Kloosterzande Richting Kloosterzande—Drie Schouwen. 30 7 25 7 30 7 37 7 43 7 51 8 08 8 10 8 18 8 25 8 35 47 7 38 7 45 48 7 52 8 25 27 29 7 23 1 30 7 33 1 40 5 25 7 41 1 48 5 35 7 50 1 56 5 45 7 55 2 - 5 50 8 02 2 07 5 57 8 10 2 15 6 05 8 18 2 23 6 13 8 26 231 6 21 8 33 2 40 6 30 Treinnummers 26 28 Vertrek van Kloosterzande 9 40 4 10 Groenendijk 9 47 4 15 Hengstdijk 9 55 4 23 Rapenburg dorp 10 03 4 31 Stoppeldijk veer 10 11 4 39 Aankomst te Zaamslag 10 19 4 55 Vertrek van 10 20 4 55 Rondeputten 10 28 5 08 n Axel 10 35 5 15 Aankomst te Drie Schouwen 10 45 Richting Drie Schouwen—Zuiddorpe. Treinnummers 41 43 45 Vertrek van Drie Schouwen 612 10 3 20 Aankomst te Zuiddorpe 6 06 12 17 3 26 Richting ZuiddorpeDrie Schouwen. Treinnummers 42 44 46 Vertrek van Zuiddorpe 6 12 12 24 3 32 Aankomst te Drie Schouwen 6 18 12 31 3 38 Richting IJzendijke—Drie Schouwen. Treinnummers 17 19 21 23 Aankomst van Schoondijke 9 23 12 23 5 16 Vertrek IJzendijke 7 15 10 12 35 5 30 Pyramide 7 30 10 15 12 50 5 45 Philippine 7 55 10 42 1 20 6 10 Aankomst Sas van Gent 8 21 11 08 1 46 6 36 Vertrek 8 24 11 11 2 30 6 40 Pas-sluis 8 39 11 24 2 40 6 55 Westdorpe bestelh. 8 49 11 34 2 50 7 05 Zwartenhoek 8 59 11 50 3 05 7 15 Aankomst Drie Schouwen 9 09 12 03 3 15 7 25 Richting Drie Schouwen- -IJzendijke. Treinnummers 18 20 22 24 Vertrek van Drie Schouwen 7 35 9 28 1 45 6 47 Zwartenhoek 7 45 9 38 1 55 6 58 Westdorpe bestelh. 7 55 9 48 2 05 7 05 Pas-sluis 8 05 9 58 2 15 715 Aankomst Sas van Gent 821 10 13 2 30 7 30 Vertrek 8 25 10 16 2 44 7 32 Philippine 8 51 10 42 3 15 7 56 Pyramide 9 16 11 07 3 40 8 21 Aankomst IJzendjjke 8 30 1122 8 55 8 85

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 4