VITRAGES, ROLGORDIJNEN. VLOERZEIL, LINOLEUM, INLAID, VELOUTÉ en GRANIET WASDOEK enz. enz. li llik. tefcota en Wed. Hamelink=Versluijs. HEEREN MODE=ARTIKELEN, AMESTASCHJES J. F. DE COOKER-HEIJENS. Dames- en Kinderhoeden, zeer groote keuze Vitrage Gordijnen in crème en wit afgepaste en van 't stuk. Ter Neuzen. Firma J. L. JURRIJ-HOEBÉ. Ontvangen eene ruime sorteering Tapestry Brussels-, Velvet-, Tapis Belge en Koehaartapijten, Karpetten en Loopers. Embrasses, Gordijnkanten en Tafelkleeden in de nieuwste dessins. T weebestePoney's T wee Landouwers. VAN DALEN, flink WINKELHUIS Musiek-Instrumenten Noordstraat 81. Bloemen, Veeren, Linten, enz. Tullen-, Madras-, Allovernett, Ondergordijnen, Linnen Gordijnen enz. Vloerzeil van af 45 cM. tot 365 cM. breedte, Linoleum, Inlaid en Wasdoek. Ruime sorteering JAPAN- en COCOSMATTEN. TE KOOP: TER NEUZEN. Rouwbestellingen binnen 24 uur. ANTOINE MES, MIDDELBURG. Jacs. de KoH. Ter Jfeuzcn. Middelen van Vervoer. i Nieuwstraat. MODEMAGAZIJN. Ter Neuzen. Hierdoor deel ik het geëerde publiek mede, dat ik de sorteering voor het a. s. saison heb ontvangen. Als boven. en Te bevragen en te bezichtigen Stalhouderij „Wilhelmina" te Ter Neuzen. TANDARTS, Brouwerijstraat 3 (hoek Havenstraat) TER NEUZEN, is dagelijks te consulteeren van 9—12 en van 24 uur. Plaatsen van Kunsttanden en Gebitten. ggjjjggT* Met Mei uit de hand te koop of te huur een op de beste stand ook geschikt voor Bur« gerhuis. Adres: Bureau Ter Neuzensch Volksblad. en alle soorten Men vrage Geïllustreerde Prijscouranten Nieuwe zending: Bericht de ontvangst der nieuwste alsOverhemden, witte en gekleurde, met en zonder Manchetten (waaronder Belgische lengte), Tennisboorden, Boorden en Manchetten, in linnen en gummi. Een ruime k uze Heerendassen. Fantasie-Sokken, Bretels, Vest- gordels, Handschoenen, Sportkousen, enz. Spoorweg Ter NeuzenGent. STEEDS NOUVEAUTE'S IN ALLE PRIJZEN. Minzaam aanbevelend, v. Ter Neuzen 7.20 11.— Sluiskil 7.29 11.20 Sluiskil (brug) 7.33 11.30 Philippine 7.37 11.40 Sas van Gent (aank.) 7.45 11.50 Sas van Gent (vertr.) 7.55 12.— Sas van Gent (aank.) 9.25 12.55 Sas van Gent (vertr.) 9.35 1.05 v. Philippine 9.44 1.14 Sluiskil (brug) 9.48 1.18 Sluiskil 9.51 1.21 Ter Neuzen (aank.) 10.1.30 1.46 1.54 1.58 2 02 2.10 2.15 3.— 4.— 5.25 3.45 3.10 3.25 3.35 3.40 3.55 4.05 4.50 4.59 5.03 5.07 5.16 5.25 6.10 7.10 7.55 6.- 6.45 7.45 7.10 7.15 7.24 7.28 7.32 7.45 Spoorweg Ter Neuzen—Mechelen. Zeeuwsch-VI. Tramweg-Maatschappij. Stoomtramweg Hulst—Walzoorden. 'EFC irl gnoote verscheidenheid. Firma J. DESMIDT-POTHOVEN Amsterdamxche tijd. Duitsche tijd. Selzaete (aank.) 8.40 Selzaete (vertr.) 9.40 Gent (kl. statie) 10.25 Duitsche tijd. v. Gent (kl. statie)8.15 11. Selzaete (aank.) 9.12.30 Selzaete (vertr.) 10.1.30 Amsterdamsche tijd. v. Ter Neuzen Sluiskil Axel Kijkuit Hulst v Hulst Kijkuit Axel Sluiskil Aank.TerNeuzen Amsterdamsche tijd. 7 05 7 13 7 21 7 28 7 35 10 10 08 10 17 10 24 10 36 Amsterdamsche tijd. 8 25 8 32 8 39 8 47 8 55 12 48 12 55 1 01 1 09 1 16 1 1 11 1 30 1 40 2 15 3 25 3 35 3 55 4 05 4 15 5 5 08 5 16 5 23 5 36 7 56 8 03 8 10 8 17 8 24 Dienstregeling vanaf 15 Maart LIJN SAS VAN GENT- IJZENDIJKE. Richting IJzendijkeSas van Gent. Treinnummers Ia I III Vertrek IJzendijke (Remise) 6,30 8,15 12,30 Pyramide 6,47 8,27 12,50 Aankomst Philippine 7,19 8,55 1,20 Vertrek 7,22 8,57 1,25 Aankomst Sas van Gent 7,50 9,25 2,05 V 5,20 5,18 6,08 6,13 6,43 Richting Sas van GentIJzendijke. Treinnummers Ila II 10,00 10,30 10,33 11,05 11,25 IV 2,30 3,03 3,10 3,42 4,03 VI 7,20 7,50 7,52 8,22 8,40 Vertrek Sas van Gent 8,20 Aankomst Philippine 8.53 Vertrek 8,58 Pyramide 9,30 Aank. IJzendijke (Remise) 9,50 Treinen Ia en Ila rijden alleen op Zaterdagen, welke dagen de treinen I en II dan vervallen. 5 Juli 1915. Amsterdamsche tijd. v. Hulst, Station 58 - 10 40 2 25 5 25 8 Aank. Wals. Dijk 6 9 11 40 3 25 6 25 9 a. Wals. Dijk 6 05 9 15 12 20 3 45 6 40 9 25 v. Hulst. Station 7 05 10 15 1 20 4 45 7 40 10 25 SCHOONMAAK

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 4