A. LION, Geniet van het leven Geniet van de feestdagsn IS 1&0T' WIELAND OVERHEMDEN iii:;«i All PEMA -RECLAME MAAS Kleine Adverteotien Schoenen WYNANO FOCKINK Oude Jenever Wynand Fockink fijnste Likeuren Door de geweldige omzet, die wij dank zij ONZE MIDZAKLANTEN hebben bereikt, zijn we in staat deze trekking 1 100,« uit te keeren enals verrassing extra MIDZATAARTEfl W?«if tic ^%vdza Joel e®« PLAKBAND VERDUISTERINGSPAPIER Hulst - Terneuzen - Axel AXEL - OOSTBURG J Modern Kapsel NIJMEEGS BROOD) HULSTKAMP Dude Jenever Hiilstkamp fijnsto Likeuren thuis bezorgd!! NIEUWE ZAKEN CASTELEIJN'S IJZERHANDEL, Nieuwstraat 21 J. VROEGOP, Groente - Fruit - Bloemen, Noordstraat. Mag. „ELECTRA", BENEDEN SYNDICAATS PRIJZEN Versieringsartikels Steeds blijde gezichten F« A. VAN WIJCK I KERSTBOOMEN Ut© Kcrsf ^lejarcn en "CigarcHen Speciaal huis voor 17 1iccrli|ke sAAadzatucarfen* is Ulillllillllllllllllill Frans de Bruijn Zonen Kerstwatten Mfleuii9jacsi*$«'§ en Rett m zijn Uw adressen Voor Wollen Sjaals - Meisjes- en Jongens Truien Heeren Truien en Pullovers - Dames Pullovers en Vesten Wij hebben om zelf te breien 2 draads Wol per ons-knot 35 cent Iersche Wol 45 Koordwol 59 Parel Wol 78 Parel Wol op bollen, 50 gram 39 Zwarte Sajet per ons49 Jaeger Wol 49 Beleefd aanbevelend, A. LION m Beleefd aanbevelend, J. W. VAN PETEGEM-DIELEMAN - HOEK Pen echte Chiquejapon Een vlotte Wintermantel Schitterende sortering Heren Winterjassen en Costumes Leuke Jongensjasjes en Costumes FALCONS voor Dames, Heren en Kinderen. De ideale Regenjas met een jaar garantie. ff V V&' antes JOH. A. v. d. REE, LAAT 1 UW repareeren - vlug - billijk en met het beste van het beste Tel. 2604 - Dijkstraat 65 HEEREN-MODEARTIKELEN KERSSTRAAT 3—5 J. VAN DIXHOORN GE3TOOMDE MAKREEL BLANKE BAKBOKK1NG HARDERWIJKERS - SPROT GEBAKKEN SCHOL B. VAN KOLK, NIEUWSTRAAT 34 - TEL. 2777. pinmi/i RECLAME J/2 pond BAKKERIJ LEENHOUTS 1 NEEMT IN DEZE CRITIEKE TIJDEN EEN GLAS Literkruik 3,35 per flesch 3,75 Literkruik f 3,25. per flesch 5,50 Waterlander De Stoppelaar Denevers Freres, Onderstaande uitkeeringslijst spreekt voor zichzelf 1 GULDEN BONNEN w. s w. c. c. w. w. w. c. 50 CENT BONNEN 25 CENT BONNEN De zijn gevallen op onderstaande premiewinnaars en worden a.s. ZATERDAG Fruitboomen, Haagdoorn en Groen- blijvende Ligusterplanten voor HAGEN. Roode, Witte- en Zwarte Janivers, Kruisbessen Ook echte Blauwe grauwe Canada- plantsoenen met Wortels. NOORDSTRAAT 50 TERNEUZEN 72 POND GESORTEERDE KOEKJES VOOR EEN DUBBELTJE bij aankoop van 1 POND KAAS of naar verkiezing bij minstens 25 cent aan fijne VLEESWAREN NOORDSTR. 50 TERNEUZEN Een nuttig geschenk is altijd welkom Firma A. VAN WiJCK STAATSLOTERIJ. Nog enkele nummers verkrijgbaar. Debitant JOH. VAN DE REE, Tel. 2560, Giro 303363, Terneuzen. j Gas-Verbanddoozen en andere Verbanddoozen Warmwaterzakken Drog. DE VIJZEL, aan tafel, als U met de Feest dagen een HAMMETJE van 1JSEBAERT opdient. De prijs is erg laag e. w. IS cent per ons, nog goedkooper zelf dan gewone worstsoorten. Gewicht vanaf 8 ons tot 2 K.G. Voor f 1,20 krijgt Ualzoo'n LEKKER HAMMETJE. Wij koken de Ham gratis voor U. Koopt Uw KERSTHAMMET/E bij in de Vlooswijkstraat. ivu een rol J bij JAN VROEGOP, hebben wij voor de a.s. FEE8TDAGEN in prima kwaliteiten en onverhoo^de prijzen Bovendien ontvangen nieuwste dessins en modellen in nrTTr&i aan zeer voordeelige prijzen TL I I Lti O lit i. -HUE Wij halen en brengen U gratis met onze auto's. U weet, Tel. 53 Axel of Oostburg 154 of even een briefkaartje. ffiVT; iqdE $T£ V 6, 10, 13 CT. PER HALF ONS a. s. Peest- Wilt U met de dafjen een Voor f 2,SO complect, het nieuwste Aanbevelend, Qed. Dames- en Heerenkapper IV. B. Wij geven Klimop-Zegels I n ujuuuurainai>»unnuui>unHJiri PABLO met trubinijs boorden en afneembare manchetten. KERKO met trubinijs boorden VLISCO met trubinijs boorden NOG EXTRA LAGE PRIJZEN Ziet etalage Ziet etalage voor 25 cent, j NIEUWSTRAAT 50 - TEL. 347 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii met onzekere toekomst voor energie en zenuwen alle dagen De beste en fijnste van oudsher bekende merken. Verkrijgbaar bij alle slijterijen. Voor den handel bij de Vertegenwoordigers voor Zeeland, en WIJNKOOPERS - MIDDELBURG J. G. F. O. K. J. J. J. J. J. H. C. P. J. J. J. de F., Hoek B., Sas van Gent B., Terneuzen K., A., A. H., J. v. T., J. M., K., de F„ K., M„ P. S., de R., de R., D., de R., H. v. d. H., L., de P., A. v. D., P., v. L,., J. de F., C. de M., 15,— 7,50 5,— 4,— 3,— 2,50 2,50 2,50 2,50 2,— 2 2,— 2,— 2,— 2,— 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 A. v. G., Terneuzen 1,50 J- v- E-> 1,50 M. V., A. L„ C. J. de F., M. v. d. D., A. M., H. L., P. J. M„ Terneuzen 5,— 2,50 1 1,— 1 1,— 1,— R. H., Terneuzen C. E. v. d. B., A. L., A. W., P. J. M., M. A. v. D., V. C„ W. L„ J. D., N. A., 2,50 2,— 1,50 1,— 1,— 1 1, 1,— 1, 1 m C. A. H., Terneuzen G. J. v. T., K. de F., J. D., W. de R., W. H. v. d. H., H. L., C. de P., P. A. v. D„ C. J. de F., Terneuzen M. v. D„ A. W. V., J. K., P. J. M„ J- P., v. c., M. A. v. D., riyii.iji Mill !l!, 1 iiii' IN DE BOOMKWEEKERIJ VAN Tel. 65 HULST, zijn verkrijgbaar alle soorten Stum- en Struikrozen. Aanbevelend. Kettingkastenvanaf 85 ct Jasbeschermers 75 Handwarmers (per paar) 50 Stuurtasschen50 Splendorlampen (5 tot 40 w.) 46 Spiegellampen, 100 meer licht met 1 jaar garantie 1,25 Anodebatterijen 120 Volt 4,— 150 /5, Accu s laden, enkel 25 ct, dubbele 35 ct Prima Meloslantaarns, compleet /5,50 MIDZA-BONNEN GRATIS. Beleefd aanbevelend, tegenover Axelsche brug i N. P. balken van No. 10 t/m 20 UN. P. 8 20 iedere lengte Vraagt cfferte IM-V. M. L. POLAR Zoon Telefoon 7 Middelburg van 15 regels 50 cent bjj voorult- betaling. Elke regel meer 10 cent GEVRAAGDeen loopjongen. Ook personen van eenigszins ge- vorderden leeftijd komen in aan- merking. N.V. Bouwmaterialen- handel ,,DE H'OOP", Terneuzen. BIJVERDIENSTE. Voor dames en heren eenvoudig schrijfwerk thuis. Brieven onder No. 444, bureau van dit b'lad. RUIME bijverdienste door ge- makkelijk schrijfwerk thuis. Brie ven onder No. 445, bureau van dit blad. IE KOOP of te huur: een goed onderhouden Burgerwoonhuis. Te bevragen bureau van dit blad. TE KOOP: Slachtkalkoenen bij W. DIE FEIJTER, Goesche Pol- j der E 7, Hoek. Een pakket, inhoudende .en vele andere voor Uw etalage voor 1,— Brouwerijstraat 5 Terneuzen PRIJSKAARTING op Zondag 17 Dec., „Cafe de la Station", J. P. j DiHERT, voor Kalkoenen en Konijnen. Inleg 50 cent. Aanvang 6.30 uur. VERLOVINGSRINGEN. Bij een paar verlovingsringen geven wij een lepeltje cadeau. Graveeren gratis. Wij betalen de hoogste prijs voor oud goud en zilver. Firma 1DE SMIDT, Noordstr. 56, tel. 2081, Terneuzen. MORGENAVOND 16 Dec. trek- j king der loterij Bakkers- en Sla- gersgezellen bij den heer O. DE VRIES, Noordstr., 's avonds 8.30. Komt alien. Toegang vrij. HEDEN ontvangen: een partijtje gemoltonneerde Onderjurken en j Directoirs. Slechts beperkte voor- raad. Haast U, bij I. SOHEELE, Nieuwediepstraat 35, Terneuzen. PIANO'S. Prachtige moderne piano's, zeer voordeelig. Ook en kele gebruikte. Vraagt afb.prijs en condition. A. S. J. DEKKER, Goes. MET de a.s. Feestdagen Uw kolen thuis bezorgd! Door mij per- soonlijk a.s. Maandag 18 en Dins- dag 19 Dec. JAN VAN DE REE, Steenkolenhandel, Lange Kerk- straat 25. Bestellingen worden gaarne ingewacht. KLETSKOPJES^ Arn. meisjes, sprits, bokkepootjes, alles even leKker. Volkorenbrood is gezond- heidsbrood. Rozijnenbrood 25 en 35 ct. Bakkerij JANSEN-OOLIJN, Donze-Visserstraat 9. Goede kwaliteit en niet duur. L. Kerkstraat, Terneuzen. Sindsl891 specialiteit IJSEBAERT in Ham. T, in huis, is gemakkelijk voor eventueei de ramen te beplakken bij hevige trilling of nabunge ontploffing, een' rol van ISO m kost bij ons 22 cent.. Een rol IS ook gemakkelijk, ook hebben we zeer goedkoop materiaal, om kleine ramen of vensters af te siuiten. Beleefd aanbevelend, BROUWERIJSTRAAT 5 Mooie Prachtig Hulst met bessen 7:V Tel 2776 Noordstraat EVANGELISATIE in Gebouw Emmanuel, Dinsdag 19 Dec., nam. 7 u., Woensdag 20 Dec., nam. 3.30 en 7 uur. Spreker J. Mietes. ZOOLANG de voorraad strekt. Zwaar blank kalfsvleesch, vanaf 25 ct. per pond, coteletten 35 ct. per pond, prachtige kalfslappen 50 ct. per pond, prima runderlappen 50 ct. per pond, runderkrippen 40 ct. per pond, harst 50 ct. per pond. Z,oekt uw voordeel. Bel. aan'bev., JAN MARSILJE, rund-, kalf- en varkensslagerij, Axelschestr. 104, Terneuzen. STOOMEN VERVEN. Fa L. H. GOOREN Zn, Tilburg. Wij zijn beke.id voor goed, vlug en goedkooo. Depot Ter Neuzen L). HEIJGELAAR, Dijkstraat 33. IE HUUR: Woning, Dijkstr. 92, ook zeer geschtkt voor bedrijf (winkel of ambachc). Te bevragen Fa A. VAN OVERBEEKE— LEUNIS. SINTELS (grof en fljn). Goed- koopste materiaal voor aanleg en onderhoud van voet- en rijwiel- paden, erven, pleinen, enz. Ver krijgbaar in elke gewenschte hoe- veelheid (indien gewenscht franco bestemming geleverd per schip, wagon of auto) bij P. BLOM- MAERT, Bouw- en Wegenmate- rialen, bij hetStation te Hulst, Tel. 79.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1939 | | pagina 8