Groote KOFFIE-RECLAME m VAN STRIEN'S Bakkeri] PETTE CRES-Schoenen WIELAND WITTE ENGEL De avonturenvanDuikboot DI SUBMARINE ALBERT HEIJN mnm Kleine Advertenties Kim dp. FEESTWEEK REGEERINGS-JUBILEUM TERNEUZEN HET SPECIALE NUMMER VAN DE TER NEUZENSCHE COURANT De meest doeltreffende reclame, wordt in ieder huisgezin door groot en klein gelezen Firma Wed. A. H. DONZE ZUIVELZAAK metiMelkwijk „HET SPECIAAL HUIS" KAY FRANCIS Voor de a.s. Jubileumfeesten koopt ieder een V L A G EXTRA AANBIEDING IS. ADRIAANSENS 10 cent 10 cent J. van Dixhoorn. J. BONTE-VAN MOSSEVELDE Spaar toch ook gratis DIJKSTRAAT-Bonnen Alclicr Zaterdag 20, Zondag 21 en Woensdag 24 Aug. Aanvang 8 uur bij Fa Gebr. RIBBENS Zondagmiddag Matinee. Aanvang 4 uur. Avondprogramma. WAARIN OPGENOMEN HET NEUZEN-MANIFEST VERSCHIJNT VRIJDAG 26 AUGUSTUS A.S. Advertenties kunnen tot uiterlijk Dinsdag 23 Augustus worden ingewacht Bij aankoop van e£n Gulden Boodschappen, waaronder 1 pond KOFFIEBOONEN van 75 cent 1 doos BONBONS ter waarde van 75 cent voor en bij aankoop van een Gulden Boodschappen, waaronder 1 pond KOFFIEBOONEN van 50 cent 1 doos BONBONS ter waarde van 50 cent voor (Uitgezonderd Boter en Suiker). Alle bestellingen worden thuis bezorgd. WORDT BOEKJESKLANT. ZIET ETALAGE. TARVOBROOD wordt gebakken van de beste inlandsche tarwe Blijf steeds gezond, Voor oud en jong. ALLEEN VERKRIJGBAAR IN N OO R DSTRAAT 79 SI J«ng voor Heeren-modeartikelen Van ZATERDAG 20 AUGUSTUS tot en met WOENSDAG 24 AUGUSTUS 2 ens Wellingtons BANKETBAKKERIJ Heusch prachtprijzen 't Kost U toch niets V het ADRES!! Dijkstraat 65 - Tel 288 Let op de GRATIS Dijkstraat-bonnen. voor Dames- en Heeren- kleeding naar maat in betere ge"re* J. SCHUMACHER Een overweldigend pracht programma WARNER BROS presenteert Een grootsche film - Een indruk- wekkende film - Een heldhaftige rol van Amerika's bekende filmster als FLORENCE NIGHTINGALE in Een Super film uit de Warner Bros Picture H.K.H. PRINSES JULIANA, MET DE LEDEN VAN HET DAGELIJKSCH BESTUUR VAN HET NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS HEBBEN DE VERTOONING VAN DE FILM „DE WITTE ENGEL" MET BELANGSTELLING GEVOLGD EN BEVELEN DEZE FILM MET WARMTE AAN VOOR DE PAUZE Het overweldigend filmwerk. Grootsch van opzet. Hoogst sensationeel. De groote film van de zee. PAX O'BRIEN en honderden medespelenden in Nog nooit zag U een sterker en een spannender verhaal in dit genre. Een imposant sensationeel en boeiend filmwerk. De strijd van duikbooten tegen slagschepen. De strijd van mannen tegen de zee. Een emotioneel filmwerk dat U action! <g zal boeien van begin tot einde. Deze film kwam tot dancer! IS- I Vanouds het adres voor Prima Wollen en Katoenen Vlaggen - Wimpels - Vlaggestokken - Vlaggeknoppen - Beugels - Vlaggelijnen. Bijzonder aanbevolen Standaardvlag, lOO X ISO cm compleet met vlaggestok en houder in wol slechts f 2,75 in keperkatoen f 2,00 stand met medewerking van de U.S.A. vloot. Toegang boven 14 jaar. Plaatsbespreking van 6-7 uur. Prijzen voor alle voorstellingen als gewoonte. VOLVETTE GOUDSCHE KAAS Jong per pond 35 ct. 2 pond voor 62 ct. Belegen 38 2 66 Sept.kaas,, 42,, 2 80 Sept.kaas45., 2 ,84 Goudsche Kaas 40+ 2 pond voor 45 ct. Leidsche Kaas jong 2 pond voor 29 ct. belegen 2 40 Lunchkaasjes 40+ per stuk ^.O Fijnste Noord-Holl. Edammer Kaas 40 per heele, zware kaas 105-98- 92 ct. Een Flesch NIEUWE BESSENSAP 5 cent voor VOOR EEN HEERLIJK STUKJE KAAS! N I E U WSTR A AT 15 Horloges Bim-Bam Klokken Trouw- en Verlovingsringen REIN KOLIJN in de Rozemarijn EERST kijken bij VAN DER MEER TE KOOP eenige gebruikte Keukenfornuizen, zoo goed als nieuw. A. A. VAN LEEUWEN, Dijkstraat 7, Terneuzen. TE KOOP een tweedehandsch Meisjesrijwiel, 10—12 jaar. Ook een Heerenrijwiel. FRANSCORT- VRIENDT, Spui 107. TE HUUR ruime Bovenwoning. van alle gem. voorzien. Zelfde adres te koop ijzeren Hekken. P. MILLENAAR, Arsenaalstr. 2. OPLAAG 14.000 EXEMPLAREN Eet Tarvobrood gelegen op besten stand te Den Haag, complete goederenvoorraad inbegrepen, 2500,—. Schitterende broodwinning. Lage lasten. Volledige melkvergunning. Controle in welke vorm ook toegestaan, tevens volledige inwerking. Inlichtingen (kosteloos) worden ver- Strekt door D1JKHUIS VAN ERKEL'S INFORM AT IE-BUREAU, gevestigd Essenburgsingel 35, Rotterdam, Tel. 34650 en Beeklaan 238, Den Haag, Tel. 394509. FOTO-ALBUMS Firma P. J. van de Sande eutuc zcn de nieuwste dessins. IV Lage prijzen Ziet ^talage 'M - Kersslvoal 3*5 m voor IS cent voor school en werk is Ook voor UwREPARATIEWERK k - Schneidermeister - P Schuttershofweg 8a. DRAMAIr Jm Join a fighting sub...400 feet under water! Terneuzen. Telefoon 41. ADVENTUREi DARING! ROMANCE! Onze Specialiteit. Uitsluitend de allerfijnste kwaliteit in de bekende A. H. Winkels. Van Vrijdag 1? tot en met Donderdag 25 Augustus. O i O *5 Aocmat*.--.- Bij aankoop van 2-pondspakken JAVARIJST a 16 of 22 ct. per pondspak. j 2+ (naast hotel „DES PAYS-BAS") is voordeeltger heeft mooiere modeller! en de BESTE KWALITEIT Reparatieinrichting voor Horloges, Uurwerken, Gouden- en Zilveren- werken, ook Brillen. VULPENHOUDERS NV. Firma P. J. van de Sande Voor de juiste versiering Uwer etalage. Voor het schilderen van goede en mooie letters, enz. wend U zich tot dit adres: ZAAMSLAG, 227. Voor Uw GROENTEN, AARDAPPELEN en FIJN FRUIT Noordstraat 92 Telefoon 315 Zeer groote sorteering. Prachtige kwaliteit. Laag in prijs. Komt, ziet en overtuigt U Beleefd aanbevelend van 15 regels 50 cent bfj voorult- betaling. Elke regel meer 10 cent. GEVRAAGD 2 Kostgangers, BAKKER, Scheldekade 2. GEVRAAGD flinke Dienstbode. Adres Bureau van dit blad. FLINKE DAGDIENSTBODE gevraagd, zelfstandig kunnende werken. Noordstraat 18. BURGERWONING te huur, Roeiersgang No. 10. Te bevragen Nieuwstraat 56. TE HUUR een Huis, staande in de Middenstraat. Te bevragen Kanaalweg Zuid 105, Sluiskil. T E HUUR een nette Burger- woning, Westkolkstraat 30, voor zien van gas-en waterleiding. Te bevragen Wed. KOENE, Noord straat 5A. ZONDAG 21 AUG, s morgens om half tien en 'savonds om 6 uur, hoopt in ..Emmanuel" voor te gaan, de heer M. A. MIERAS van Axel. AAN zeer lage prijzen bieden wij aan een Simplex Heeren- en Dames- rijwiel (een maand gebruikt), en een Dames-Burgerrijwiel, licht bescha- digd. PH. A. KNIJFF, Zaamslag. VOETBALWEDSTRIJD tusschen Terneuzensche Boys en Biervliet. Aanvang 2^2 uur. Entree 5 en 15 cent. PLISSEEREN in 1 dag gereed, 40 °/0 goedkooper. Stofknoopen, Stofgespen, Ajour, Smalfeston, Bor- duren. FRANKEN-SMET, Nieuw straat 9, Terneuzen. KOOPT Uw Hoeden, Petten, Overhemden, Polo's en Werk- manskleeding in de Pettenwinkel. Morgen 10 °/0 korting. Beleefd aanbevelend, LOUIS VERLINDE, Nieuwediepstraat 15. BIJ VOLDOENDE deelname zal te Hoek gege ven worden een 2-jarige Tuinbouwcursus. Opgave ten spoedigste bij B. DE KRAKER, of bij ondergeteekende, tuinbouwver,, Hoek. Seer, ABR. DE JONGE. MOOIE nikkelen- en gewone Buis- kachel, Koolbakken, moderne Kin- derwagen, Trappen, Droogrek, mooie Kast, petrol.- en electr. Lampen. Spiegels, Kinderstoel, Tafel, Stoelen. Box, 1 pers. Ressort, 2-pers. Ledikant (nieuw), met toebe- hooren. JOH. ROUW, Baandijk 18 BIJ Bakkerij JANSEN-COLIJN, versch uit den oven: Arnh. meisjes, Goudsche Moppen, Sprits 16 ct per 2 ons, Kletskopjes en Ma- croontjes 14 ct per l'/2 ons, Jan- hagel, Kransjes 10 ct per ons, Wellingtons, Bitterkoekjes, Bokke- pootjes en Banket 12 ct per ons, Rozijnenbrood 35 en 25 ct. DAGREIZEN per Pullman-car van A. A. DEES, Reisbureau ..Expresse", Tel. 303, Terneuzen. 20 Aug. naar Cadsand. 21 Aug. naarCadsand. 21 Aug.naarKnocke. (Bloemencorso). 21 Aug. naar Dixmuiden(Bedevaart). 23 Aug.naar Cadsand. 23 Aug. naar Antwerpen. Vertrekuur heenritten 8.30 uur. Vertrekuur terugritten 7 uur.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 4