De graiis Koopdag van Schoenhuizen „DE MAGNEET" Van Sprang forma Datura Een nieuwe Schoen-Elalage Dubbeltjes Week Donze's Ter Neuzens Warenhuis Officieele Tramgids HOE OUD Fa Wed. A. H. DONZE „EEN ZELDZAME GAST ..BOCCACCIO /-WMl ZOMERSCHOENEN. SPECIALE PRIJZEN R ADEN-TH EE MAATJESHARING A. M. M06GRE Ter Neuzen Kleane J^dverteniwc u ALLE HYGlENISCHEfc GUMMI-ARTiKELEN VAN BORSSUM WAALKES DIELEMAN-VAN UK werd voor de zaak TER NEUZEN bepaald op 21 Mei j.l. en voor het filiaal Axel op 20 Mei j.l. SCHOENHUIZE „DE MAGNEET" een flink Meisje Tuin- en Landbouwzaden „NOSE" Rijwielen „NERIHA" Rijwielen Fa A. J. FAAS ZONEN PROEFT U M. DE BRAAL Catalogus der PREMIEKEURINGEN „HET CENTRUM" Axel - Filmac-programma Pekdvleesch Zaterdag 5 Juni 2 ons heerlijke verscne Zandkoekjes J. BONTE-VAN MOSSEVELDE in pand NOORDSTRAAT 30 der Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg Maatschappij en Stoomtram HulstWalsoorden, Firma P. J. VAN DE SANDE. Ter Neuzen. VAN DER MEER, Noordstraat 92 Een schitterend UFA-programma VERZUIMT DEZE BEIDE FILMS IN GEEN GEVAL Zondagmiddag: Matinee A. J. STOFFELS-RISSEEUW Verpakte Geneesmiddelen, Firma VIJFVINKEL, *- Ka EDM. v. d. EECKHOUT APOTHEEK - TER NEUZEN Tel. 21 Post Biro 206962 TANDENBORSTELS TANDPASTA's STERADENTPOEDER GEBITPLAATJES NIEUWE HQLLANDSCHE Nieuwe blanke Zoutevisch Gerookte Paling Mooie Kookschol x Komt en ziet onze uitgebreide collectie Ter Neuzen, Noordstraat 67A Axel, Noordstraat Ook voor Uw betere Uurwerken zijn wij het adres. Junghans Omega Longines Zenith PONTSAC onbreekbaar - roestvrij - stofdicht. Gedipl. Horlogemaker Inkoop Oud Goud "Vm Alleenverkoop voor Zeeuws-Vlaanderen Direct gevraagd KOOLPLANTEN in soorten Puike Bevelanders (op monster) HAMELINK'S Zaadhandel, en allien bij TER NEUZEN. deze week eens onze fijne 14 cent per ons. 2 ons voor 25 cent VLOOSWIJKSTRAAT 67 Zeeuwsche Landbouw Maatschappij Prov. Reg. 0ie v/d PaardenfokkerijlnZeeland Fa P. J. v. d Sande, Zaterdag vanaf 7-10 uur doorloopende voorstelling. DE HINDENBURG-CATASTROPHE EEN KLEIN REISJE DOOR BERLIJN 11/2 ons voor 19 cent 3 pond SPEK 98 cent Firma E. A. IJsebaert P. VAN DER SMIT, Muziekinstrumenten en Muziekhandel Probeer het dan met qns ROZIJNENBROODJE van 28 cent. Beleefd aanbevelend, DIJKSTRAAT 37 v/h ORGELHANDEL U krijgt daardoor een beteren kijk op de uitgebreidheid onzer artikelen. Verkoop uitsluitend Noordstraat 26, SCHOENMAGAZIJN DEZE RECLAME WORDT VERLENGD TOT EN MET ZATERDAG 12 JUNI 2 Werkborstels 4 vel Schuurlinnen 2 doozen Schoencreme 1 groote bus Schuurpoeder met 2 Pansponzen 3 Kleerhangers 1 Zeepklopper 7 doozen Punaises 3 kaartjes Elastiek 4 bosjes Elastiekjes 2 Papspeenen 1 groote tube Tandpasta 2 Tandenborstels 1 emaille Kroes 5 paar Schoenveters 2 doozen Mottenkogels 2 pakken Kunstkalk 10 aluminium Theelepels 1 Nootmuskaatrasp 1 Centimeter 1 Duimstok met veer 4 zakjes Blauw 1 el Gasslang 1 Kop en Schotel 3 rol Closetpapier 1 Closetplankje 1 flinke Bordenkwast 2 st. Panlappen 10 Scheermesjes 1 fl. Jodium Tincfuur 4 rol Boterhampapier 1 Fietsslot 1 Fietsbel 1 pakjePerlemoenkrroopen 1 paar Sokkenhouders 3 klos zw. of wit Handgaren 1 paar rubber Bretels 2 Muizenvallen 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 2 Eiernetjes 2 Asbestplaatjes 1 onbreekbare Papflesch 1 Kam 1 Stofkam 10 Potlooden 2 flesschen Inkt 2 mappen Schrijfpapier 25 Pennen 1 pot Kleefpasta 1 pakje Schoenwit 2 pakjes Shampo 30 Waschknijpers 1 bus Brasso 1 doos Goud-ofZilverbrons 1 Padvindersines 1 Theezeefje 1 rol Draad 1 pot Scheercreme 1 fl. Eau de Cologne 3 kaartjes IJzergaren 1/2 el Petroleumstelkatoen 1 el Kousenband-elastiek 1 Nefje met 3 Kaatsballen 1 Celluloid Pop 10 Vliegenvangers 1 Komkommerschaafje 1 flesch Bronwater 1 pond Zeep met 1 vel Schuurlinnen lets extra's 2 pakjes fijne Pudding 10 cent Bij aankoop van 30 cent aan Dub beltjes Artikelen een flesch Limonade voor 10 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent 0 cent NOORDSTRAAT 68 ZOMERDIENST VAN 4-12 JUNI NOORDSTR. 50 De Zilver-Bron voor de Huisvrouw. de theeplant is, is niet bekend, doch daarover behoeven wij ons niet druk te maken. Wat ons meer interesseert is de vraag welke theesoort de heerlijkste aroma heeft en bovendien het zuinigst in gebruik is. Deze vraag is opgelost is de heerlijkste en de voordeeligste theesoort, die een huisvrouw zich kan denken. Zij bevat uitsluitend de jongste blaadjes van de veredelde theeplant en ondergaat geen enkele bijwerking. Zod van de plantage in Uw huiskamer Neemt eens een proef, zij zal ook U verrassen Slechts 32 ct. per ons-pakje NOORDSTRAAT 46 - TER NEUZEN CK WIJ ZIJN heden weer voorzien van Kalfsvl. 4 pond voor f 1. Zoo juist ontvangen beslist sappige Sinaasappelen en Handappelen. Komt, ziet en overtuigt U. Beleefd aanbevelend. HERMANjSPEELMAN in een uiterstspannende Criminal-film Thans brengen wij U wederom een van die spannende en tot den laatsten meter boeiende detective films, welke onze bezoekers in adem- looze spanning zullen volgen. VOOR DE PAUZE 99 In de hoofdrollen de beroemde filmsterren WILLY FRITSCH en PAUL KEMP. Een overmoedige en vap gezonde humor spranke- lende operette film der Ufa. Een opwindend gegeven van liefde en avontuur, van geluk en verlangen. Volledig avondprogramma. aanvang 4 uur GEF'M EEN NIBJWE JAS INDE AUTOLAKSPUITINRICHTING VAN RJ.DE KRAKER Kies „R.S." en U zull er geen spijt van hebben. „R.S." is een rijwiel, vervaardigd uil le klas malerialen, door vaklieden, die weten, wal ze maken. „R.S." heeft ook een aanlrekkelijk uiterlijk, is sierlijk gebouwd, rijdt prettig en licht. Neder- lands Fabrikaal van R. S. Stok- vis en Zcnen. °^RS GEMAKKELIJKE betalingsvoorwaarden ZAAMSLAG - Telefoon 41 De nieuwste BRETJKBANDEN met luchtpalotte f 3,25. BUIKGORDELS en ELASTIEKE KOUSEN. St. Jacobstr. 1. VLISSINGEN. 'I Sesle wan 'ft Sesle •n Prima oude en belegen enjonge volvette Kaas. Oude Leidsche, iets aparts Jonge volvette met komijn. Neocle's j Vleesclitvaven Zomer-artikelen, als gekookte en rauwe Ham, Rookvleesch.Ontbijt- spek, Procureur, enz. Aanbevelend, Tel. 242. Noordstr. 97. i p»*t.i i" Aj" Laboratorium v. scheikundlg onderzoek 15 - 20 - 30 cts enz. SPEC1AAL VOOR KUNSTGEB1T 40 en 50 cts IVOROL met creme 40 en 60 cts. 2 tuben samen 70 cts en/1,— COLGATE 2 tuben 45 en 75 ct en /1,25. KOLYNAS PEPSODENT PRODENT enz. Speciaal voor Kunstgebit Tube 35 en 95 ct. om gebitten te reinigen zonder tandpasta. Per busje 50 cts. 2 stuks 5 5 cts (geen koelhuisharlng) Ook in vaatjes van 12 en 24 stuks fijn en vet. SPEC IAALSC HOEN_ Voetplage Forma Natura dragenl VOOR DAMES MET BREEDE GEVOELIGE VOETEN, ZONDER HARDE NEUZEN, BREED ZOOLVLAK VOOR- I KOMT HET OVERZAKKEN DER SCHOENEN, HOOGE I HIELEN, METAIEN VEEREN, LEDER HAKKEN HOOGTE V/« cM., LEEST 27 - VAN 35 TOT 43. voor Cafe. Brieven met foto Caf6 CENTRUM", Markt 4, Goes. Aanbevelend, Tel. 151 - TER NEUZEN Noordstraat 84 Tel. 216. EN PRIJS f0,25, franco per post f0,30. Verkrijgbaar bij de NOORDSTRAAT TER NEUZEN Meer dan 40 Binnen- en Buitenlandsche Actualiteiten, o.a. Een gekleurde Teekenfilm. Teekenfilm van Popey, enz. En van HET DUITSCHE VERKEERSBUREAU Komt dit zien. Entrdeprijs voor iedere beurs. BALCON Fl. 0,25, BENEDEN Fl. 0,15. v.h. G. P. FEIJ'S Arsenaalstraat 2, hoek Nieuwstraat Jaarabonnementen voor het stemmen van Orgels en Piano's f IO, V//.V.A//.v..\//.v.A/,.vaN/ - A/,-. A W.V.W,:. W \V. A A.' 'A»' 'A .A, .'A.' A.'-. AV, \V \V 1 FIJNE SNIJWORST VOOR 1 KWARTJh §f 2 ONS BESTE HAM VOOR 1 KWARTJE f< 3V2 ONS OEZOUTEN SPEK VOOR 1 KWARTJE BOVENDIEN BIJ DEZE ARTIKELEN 1 2 PAKKEN BESCHUIT VOOR IO CENT. >v MAAS TerNeuzen «T/. >7/ vV \v \v A van 15 regels 50 cent bij vooruitbetaling. "Bike regel meer 10 cent. Verwijzingen in het redactioneel gedeelte-naar de in deze rubriek voorkomende advertentien vinden niet plaats. TE HUUR tegen 1 Juli, te Sluiskil, een Burgerwoning, staande in de Middenstraat. Te bevragen P. DE LA AT, Spoorstraat 1, Sluiskil. UIT DE HAND TE KOOP net Burgerwoonhuis, staande te Axel, zeer geschikt voor geldbelegging. Brieven onder No. 695, bureau van dit blad. AAN OPRUIMINGSPRIJZEN 6 prima gebruikte Autobuitenban- den 32 X 6 H.D. Garage DEES, Axelschestr. 3, Tel. 303, Ter Neuzen STEEDS MEER worden onze koekjes gevraagd. Neemt U ook eens proef. Arn. meisjes 2 ons a 15 cent, Sprits 2 ons a 16 cent, Goudsche moppen 2 ons a 16 cent, Macroontjes l1^ ons a 14 cent, Kletskoppen l1/2 ons a 14 cent, Beleefd aanbev. bakkerij JANSEN- COLIJN, Donze-Visserstraat 9. V ACANTIE AAN ZEE. Gemeub. Zomerhuisjes te huur, nabij Retranchement. Prachtig uit- zicht. Bevr. S. A. VAN HAL, St. Annaweg, Sluis. SCHIETOEFENING Burger- wacht a.s. Dinsdag, n.m. 7-9 uur. 3 pond Rundvl. voor f 1-{— 4 °/0 omzetbelasting, droog dik Spek 70 cent de kilo, Bladreuzel 3 pond voor f I. K. VAN TATENHOVE, Noord straat 86, Ter Neuzen. DAMES!! Maakt U zelf Uw onderjurken Laat bij ons de zoom met open rand ajouren a 10 cent per Meter. Stofknoopen mooier en goedkooper dan U ze zelf maakt, zeer modern. Ajourinrichting FRANKEN-SMET. Tramstraat 13 Heerlijke Wortelen met Peultjes, malsche Snijboontjes, Asperges, mooie Bloemkool, Andijvie, Komkommers, Rhabarber, nieuwe Aardappelen en Malta's, Tomaten, Druiven, Bananen, Postelein, Radijs, Aardbeien enz. koopt U het voordeeligst bij Zaterdag 5 - Zondag 6 en Woensdag 9 Juni Aanvang 8 uur Toegang boven 18 jaar. Plaatsbespreking van 6—7 uur Prijzen voor alle voorstellingen als gewoonte. Bergplaats voor fietsen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 4