Die "Maartsche buien neem n AXEL Koopt MU Uw Schoenen want het is Feest Een doos heerlijke Bonbons CADEAU PIMPERNEL NCYCLOPEDIE voor iedereen BESCHUIT BARONES ORCZY ZEEPFABR!EK„DE KLOK'HEERDEj echte GRIEP muni uii! Depot ZeelandHEERENISSEWEG 42, Bij aankoop van 3,50 ALLE HYGIENISCHEHi 11IIGUMMI-&RTIKELEN N.V. Firma P. J. VAN DE SANDE Zondagmiddag, aanvang 4 uur, Matinee Fa P. J. VAN DE SftNDE zijn dikwijls oorzaak dat men koud en rillerig thuis komt, met het gevoel dat men heefl kou gevat. Meestal wordi men dan 's nachts door 'n Griep overvallen Meer dan ooil moel men nu zorgen een kokerlje "AKKERTJES" in huis le hebben, want dan kan men in zoo'n geval voor het naar bed gaan een "AKKERTJE" nemen en daarmede stuil men het gevaar in den aanvang, want "AKKERTJES" zijn deze bijzonder mooie Kop en Schotel, Engelsch model, van Maastrichtsch plateel, gratis voor slechts 12 reclame- zegels waarmee de verpakking van Ark's Beschuit, Koek en Theebeschuit tijdelijk is gesloten. De reclamezegelsinleveren bij Uw win- kelier; na enkele dagen kunt U dan het gewenschte daar in ontvangst nemen. die dadelijk afleidend en koortswerend werken. De samenslelling is een gelukkige vinding van Apotheker Dumont en ze zijn onschadelijk. Hart, maag of nieren worden niei aangetasi. Men went er niet aan en ze zijn prettig in te nemen. V Verrassend snel verdrijven "AKKERTJES" Hoofdpijn, Migraine, Onbehaaglijkheid, Kies pijn, Vrouwenpijnen, Lendenpijn, Spit in den rug, Rheumatische pijnen, Neuralgische pijnen. Ret doel van deze buitenge- Wone reclame is, nog meer verbruikers te doen kennis- tnaken met de prima kwaliteit van Ark's Beschuit, met haar hooge voedingswaarde, fijnen smaak en bijzondere brosheid. N.V. ARK'S BESCHUIT- KOEKFABRIEK, HEERDE (GLD.) I. I I WEST STRAAT STEEDS HET NIEUWSTE OP HET GEBIED VAN SALONAMEUBLEMENTEN m WOONKAMERS Hi SLAAPKAMERS M VLOERBEDEKKING W DELFTSCH BLAUW Onafgebroken vervofgen wij onze schitterende programma's. Deze week iets bijzondersDe ineesterlijke ver filming van Wij herstellen VLUG en VAKKUNDIG alle Radio-ontvangers aan zeer voordeelige prijzen 8-jarige praktijk. Radio- en Elecfro-Techn. Bureau IV. W. DE BLJCK, Dijkslraat 25 - TER NEUZEN MIDDELBURG, VLISSSNGEN, GOES, TER NEUZEN, AXEL, OQSTBURG en SLUIS BIJ VAN DER HAVE PERMANENT WAVE ■—ALEXANDER KORDA- Een uiterst boeiend verhaal uit den tijd der Fransche revolutie toen de ROODE PIMPERNEL aan de guillotine haar slachtoffers ontroofde. Heel Frankrijk zocht hemheel Engeland vroeg zich af wie hij waszelfs zijn eigen vrouw wist niet dat hij ,,DE ROODE PIMPERNEL" was. „DE ROODE PIMPERNEL" sieept U mee in zijn gevaarlijke en romantische avonturenU zult gespannen zijn als zelden te voien. Voor de pauze JACK PAYNE en zijn band in DE GOEDKOOPSTE NEDERLANDSCHE "NCYCLOPEDIE slechts f 2,B5 Franco per postf 3,35 1000 Pagina's 1780 Kolommen druks 35000 Onderwerpen 2600 II1 ustraties 64 gekleurde en zwarte platen 50 Landkaarten 100 Statistieken Samengesteld door tal van vooraanstaande medewerkers Voorhanden bij UITGEVERS-MAATSCHAPP1J POST-GIRO 38200 - TER NEUZFN Verpakte Geneesmiddelen, Firma VIJFVINKFL, Het boeiend, historisch verhaal van het ontstaan en der verdere geschiedenis der wereldbekende melodie „SAY IT WITH MUSIC". MET VOLLEDIG AVON D-PROGRAM MA. van Ter Neuzen voor 1937 waarin tevens zijn opgenomen de spoor- en schuttijden te Ter Neuzen, Sluiskil en Sas van Gent. Prijs per koker van 12 sluks 52 cent. Metalen zakdoosje met 3 sluks 20 cent. Bij Apothekers en Drogisten verkrijgbaar. Arks ZATERDAQ 13 - ZONDAQ 14 en WOENSDAQ 17 MAART - MAANDAQ 15 AANVANCi ACHT UUR VOOR EEN DAMES- EN HEERENKAPPER AXELSCHESTRAAT 24 - LONDON FILM PRODUCTION De nieuwste BREUKBANDEN met luchtpalotte f 3,25. BUIKGORDEDS en ELASTIEKE KOUSEN. St. Jacobstr. 1. VDISSINGEN. Totgang boven 14 Jaar. Plaatsbasireking van 6—7 uur. BOEKHANDEL TER NEUZEN Prijzen Matinee en Avondvoorstelllngen als gewoon

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 4