Het aangewezen adres St, Nicolaas-Geschenken Bij BONTE-VAN MOSSEVELDE St. Nicolaas-Cadeau! m tag J ■r= M.U.LO.-leerlingen en H.B.S.'ers Zakschaartjes Scheikundedoos roestvrije Zakmessen Heden ontvangenDADELS DE DUIVEL IS EEN VROUW Op zoek naar Schoonheid Halitran CHOCOLADE LETTERS EN FIGUREN I. BONTE-VAN MOSSEVELDE TERNEUZENS WARENHUIS 3000 Kleine Advertentien J. G. v. d. HAVE VAN STRIEN'S Bakkerij,Noordstraat79 Verlichtiiigs-Artikelen Electrische Apparaten 10 Korting EMPIRE I. FONTEIJN St. MAURICE 1 in J Sent N.V. Firma P. J. VAN DE SANDE Q. WolfBlt HZ. Ter Neuzen. Firma Wed. ARIE H. DONZE. A A S Wij geven J. P. F. VAN BAAL Alclicr St. Nicolaas-Cadeau ELECTRISCHE Broekperser PRIJSVERLAGING Van f§eellneam J. WISSE, Bioscoop-Theater Het Centrum HET TERNEUZENS WARENHUIS Meer dan voor een prima BUISKACHEL in chroom of nikkel, een KEUKENFORNUI8 van eerste kwaliteit en afwerking is nog steeds KERVINK en DEES, Verl. v. Steenbergen- laan, Ter Neuzen. DAMES- EN HEERENKAPPER PERMANENT WAVE PRIMA AFWERKING - NETTE BEDIENING Tevens een mooie collectie Eau de Cologne - Odeurs en Luxe Doozen AXELSCHESTRAAT No. 24 TER NEUZEN 25 cent lO cent 35 cent ZATERDAG Ons bekend Rozijnenbroodje en 3 ons SPECULAAS Samen EEN ZELDZAAM FUN NIEUWSTRAAT 36 - Telef. 290 - TER NEUZEN N.B. Wij geven de hoogste prijzen voor Oud Goud. Dagelijks versch verkrijgbaar Onze van ouds-bekende J. SCHUMACHER is zeker een Voor het oppersen van de Pantalon is het niet nood zakelijk dat U de Pantalon uitstrekt. Zeer gemakkelijk mede op reis te nemen. Wij demonstreeren U gaarne zonder eenige verplichting. DE PRIJS IS ZEER LAAG NOORDSTRAAT 22 Heeren- en Kinderkleeding-Magazijn L. H.G00REN&Zn. TILBURG Regenjas Demie-saison D. HEIJGELAAR STQQMVERVERIJ CHEM. WASSCHERII HI -j- wordt door Sint Nicolaas, het goedkoopste adres opge- zocht voor goede degelijke Geschenken en wendt hij met al zijn zwarte Pieten zijn schreden naar Filialen Hij koopt daar HANDSCHOENEN in tricot, gebreid, pigskin, peau de Subde en Nappa voor Dames, Heren en Kinderen in honderde soorten en modellen. Denkt U om een mooie Wollen Deken. Reeds vanaf 1,95 Moderne eiken Slaapkamer 92,SO Prachtvol Salongarnituur MODERN CRAPEAUD-STEL, 2 Crapeauds, 4 Stoelen 47,95 maakt thuis Scheikundeproeven. Onze stelt U in staat zeer vele proeven te nemen. gy Zeer leerzaam en onderhoudend FRIEDR. HERDER EN ELESVA een cadeautje voor Heeren. Heel groote sorteering in alle prijzen bij BOEKHANDEL POST-GIRO 38150 TER NEUZEN MARSEPEiN HARTEN HAMMEN GELU KSIJZERS enz Lage prijzen. TER NEUZEN. Axelschestraat 116. 10 cent per pond. Telefoon 99 - AXEL, - Zeestraat Zaterdag 30 Nov. en Dinsdag 3 Dec. Aanvang 8 uur. Ter gelegenheid van de Axelsche Jaarmarkt een uitgezocht Programma IW ARLENE DIETRICH mm* 1200 Moeder, Bescherm Uw Kind Geef het de zon door WIJ BIEDEN U KEUZE IN LETTERS 18 c.M. 21 ct. p. stuk 14 c.M. 15 ct. p. stuk H 13 c.M. 13 ct. p. stuk H 11 c.M. 9 ct. p. stuk H t 9 c.M. 5 ct. p. stuk Beleefd aanbevelend, TELEPHOON 270 moet het zoo zachtkens aan wel weten, dat men in het NOORDSTRAAT 68 voor het minste geld het beste St. Nicolaas-Cadeau kan koopen, zoowel in Luxe- of Huishoudelijke Artikelen als in Speelgoederen. Vergelijkt onze prijzen met die der concurrentie, en U koop in Nog enkele nieuwe Artikelen ontvangen, o. a. Kinderserviesjes 49 Waterstellen 95 Ameiik. Auto's 10-25 Drinkserviezen 350-450-550 Amerik. Tollen 42 Koekjesschalen 68-90 Bonbonschaaltjes 55-68 Theeserviezen 238-350 Verder nog ontvangen een groote partij Spiegels (groote maat) 265 Bloemen- en Bijzettafels Rooktafels Komt U eens kijken naar onze GROOTE ONOVERTREF- BARE SORTEERING en het zal U gemakkelijk valien een keuze te doen - 24-deelige Eetserviezen vanaf 48-deelige Eetserviezen vanaf Prachtige sorteering: Heerenportemonnaies en Portefeuilles Zie verder onze STROOIBILJETTEN f 6,75 f 14,75 Actetasschen 1 REUZE CHOCOLADE-LETTER voor slechts 15 cent ,,KAAS VAN MAAS" bekend door 6EHEEL Z.-Vlaandereo TER NEUZEN. VINDT U BIJ ONS! Onze artikelen zijn prima en zeer billijk. Wij zijn ruim gesorteerd in HORLOGES en MORLOGEBANDEN. Beleefd aanbevelend, 'V d Gediplomeerd Horlogemaker - Uitstekende Reparatie-inrichting Sankellcllevs en Sankdsl aven SO cent per pond Hccvltjlic 5 prl Isle tiers 75 cent per pond AmanJel Spcculaos en Wil«jpeculaas SO cent per pond jteclame«jpecuiaas 30 cent per pond Zeer fijn van smaak Beleefd aanbevelend 5xg><s><5><s>s><s><SXSXS»SXS><S><5X5>gi-><SXSX5XSXSXSXSX5XSXSXSXSXS><SXSXSXS><g vanaf 28 Nov. t/m 5 Dec. op onze en Nieuwediepstraat 11 Telefoon 268 voor fjjne DaMES- EN HEERENKX.EEDENG naar maat. Costuums vanaf /40, Scbneidermeister, SCHUTTERSHOFWEG 8a U)elkoiti welke voorkwam op de Foto- pagina v/d Telegraaf van 23 Nov. Verven f 3,50 Uitstoomen 2,25 Depot TER NEUZEN: Dijkstraat 33 KlcoslcrzanJc Wcslderpe THEEMUTSEN en FANTASIEKUSSENS 29 ct. PARAPLU'S in mode- modellen 1.28 HANDWEEF- TAFELKLEDEN 1.58 BOUCLE- en HOLTAPKARPETTEN 5.48 Moderne gebreide DAMESBLOUSEN 86 ct. JONGENSSL1POVERS nieuw 76 ct. Prachtvolle WOLLEN SHAWLS 38 ct. HERENPULLOVERS met rits 1,98 LIGSTOEL met Kussens 5,95 CLUBFAUTEUILS met losse kussens 14,95 THEEMEUBELEN modern 6,95 EIKEN KAPSTOKKEN, nieuwe modellen 1,95 HANDWERKTAFELS 1,98 MODERNE KOORDSPIEGELS 3,95 EIKEN M1MITAFELS 7,68 BOEKENKASTJES in eiken 3,95 Geheel nieuw assortiment DAMESREGENMANTELS 3,48 en 4,95 HEREN I Solide I Zwarte OVERJASSEN 13,95 REGENJAS 8,65 LAKJAS 4,95 Grote Spiegelkast - Waskast Ledikant en Nachtkast 2 Fauteuils, 4 Stoelen m. losraam stoffering, eiken Dressoir, Salon- tafel en Koordspiegel 44,75 [Bag aankeep wan II. I,» een aardtge werrassing. §ralU werpalalaang in luxe dozen. gratis Skuiskcicrgen. lililll'l!!!! VI,' EERSTE HOOFDNUMMER Een super Paramount-film ais de zingende, dansende, coquetteerende Concha, de verleidelijkste vrouw van Spanje. De grootste en beroemdste kunstenares van 'twitte doek in de meest hartstochtelijke film der Paramount-productie. ALS TWEEDE HOOFDNUMMER Een Paramount-film. met BUSTER CRABBE, IDA LUPINO I en met de 30 winnaars en winnaressen van Paramount's Internationale I Schoonheidswedstrijd. Een schitterende film met sterk spel. Twee Paramount-schlagers in ddn programma. Toegang boven 18 jaar. Plaatsbespreking van 6—7 uur Prijzen: Balcon/1,—Parket 0,75, le Rang /0,50, 2e Rang 0,30. Parkeerterrein voor Auto's en Rijwielen. (Belasting inbegrepen.) tegen Engelsche ziekte, iniecties en verzwakking. De Gouden Olie uit de lever van Heilbot. 60 x sterker dan de beste medicinale levertraan Duizenden doctoren in Neder- land schrijven Halitran voor bij Engelsche ziekte, groeistoor- nissen, tekort aan vitaminen, voor bleekneusjes, zwakke eri verzwakte kinderen. i h-1213-E Uw Kind komt aan door Halitran F 1.25 per flacon voor een geneele maand bij Apoth. en Drogisten.| Halitran 1200 is beslist verkrijgbaar bij de Firma A. van Overt eeke—Leunis, Axelschestraat 2 en Westkolkstraat 36. IEDEREEN groote Chocolade-Letters zijn reeds afgegeven bij onze KAAS-RECLAME Letter-voorraad vermindert sterk Haast U nog en vraagt OOK (zoolang de voorraad strekt) (van l'/2 ons voor 25 cent) bij aankoop van een POND KAAS de KAAS van BETERE kwaliteit de KAAS VAN SMAAK DE KAAS VOOR ELKE TAFEL en toch nog altijd het beste en goedkoopste voedsel I Bij deze groote reclame worden bovendien nog KLIMOP- BONNEN verstrekt welke kans geven op groote en fraaie prijzen. EVANGELISATIE op Maandag 2 December, 's avonds 7 uur, in het gebouw ..Emmanuel Spreker Ds. MIETES. KLEINE Middenstandswoning, Van Steenbergerlaan no. 20, per 1 December a.s. te huur, f 23 per maand. Adm. Woningbouwver- eeniging. Lange Kerkstr. 21. TE HUUR aangeboden op besten stand, 2 kamers suite met keuken gem. of ongem. voor klein gezin. Brieven onder No. 430, bureau van dit blad. TE HUUR een goed onderhouden Burgerwoonhuis a f 3,75 per week. Te bevragen Grenulaan 14a, Ter Neuzen. T E KOOP zingende Kanaries, gele en bonte, witte en wit-bonten bij E. DE ZAEGHER, N. J. Harte- straat 3, Ter Neuzen. TE KOOP best Vlaskaf, oogst 1935, bij F. J. DE RUIJTER, Coegorspolder, Sluiskil. WILT U een Orgel of Piano koopen of inruilen, vraagt dan eens prijs bij KOSTER, Wilhelminastr. G G 83, Axel. UIT DE HAND TE KOOP een Schoenmakerstrapnaaimachine. taks gummihakken enz. Te bevragen bij de Wed E. VAN LEUVEN, Rapenburg, Stoppeldijk. TE KOOP ijzeren Balken N.P. no. 18, 14 en 10, ronde Palen, lang 10 tot 12 M. Een partij blauwe Kruispannen en alle soorten Hout- waren. J. VAN 'tHOFF, Hoek. NET MEISJE zag zich gaarne geplaatst in een winkel. Adres Bureau van dit blad. JUFFROUW vraagt Kousen en Sokken te stoppen. Te bevragen bureau van dit blad. IS de selectiviteit van uw toestel slecht. Wenscht u moderniseering. Richt u tot Radio-rep.inr. A. H. L OBBELEIR, Axelschestr. 166, Ter Neuzen. Goed en toch goed- koop. ZIET de voorraad Rundvleesch van 4 pond voor fl, Ziet de kwaliteit Kalfsvleesch van 5 pond voor f 1, In de etalage als u dat ziet, behoeven wij geen verdere reclame te maken. K. VAN TATENHOVE. Noordstraat 86. NOGMAALS Reclameweek. 1 Rozijnenbroodje, '/2 pond beste Speculaas, 1 Ontbijtkoek, 2 lekkere Koeken, voor slechts 50 ct. Aanb., A. E KOENE—SCHEELE. S ARD1ENSPROT, Harder- wijkers, gerookte Spiering. gebakken Bokking, ingelegde Paling en Gar- nalen. DIELEMAN—VAN IJK, Noordstraat 84. HEEREN ROOKERS! Ontvan gen een prachtige sorteering Sigaren en Sigaretten voor de a.s St Nico laas. Aanbevelend, A. KRIJGER, Noordstraat 7. P.S Alsmede een prachtige sorteering fantaisie feliciteerkaarten. en VOOR direct beschikbaar een prima Autobox, terrein Nieuwe diepstraat. Billijk tarief Te be vragen: N.V Handelmaatschappij „Ter Neuzen". Stationsweg. LAA1 Mi J slechts eenmaal in de week uw leverancier zijn Voor de Zondag een mooi stukje Rund- of Varkensvleesch De prijzen zijn zeer billijk, vanaf 25 ct per pond. VAN DER BENT—DONKER.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 4