KENSE'S Drogisterij JAN VROEGOP Welfschoenen Wieland Winsumer Zalf TERNEUZEN 2 en HOOFDPLAAT1 i&SWi Kleeimakerij S. LAURENS Roestvrije D.E. Wolfed Hz, DE IHEIJE'S Slagerij Verplaatst van Markt 23 L. D. Boone Opening WIELES BeddenenMatrassen Wollen Aa Be Deken Vulpenhouders It StAIicolaas Cadeaux! A k Actieve Agenten Gekookte Wmst-Reclams Piincesse- en Snijboonen St. Nicolaas-Geschenken Tafel- en Dessertmessen ,v.«' naar Axelschestraat 148 Zaterdag 30 November a.s. Dijkstraat 30 TER NEUZEN I S II 8 II ll n n Sierkleedjes u II Actetasschen Gostuums en Winterjassen Offic. FORD-Vertegenwoordiger De Auto- en Motor- Herstellingswerkplaats van Enorme sorteering Firma P. J. van de Sande. H :o: 2 RENAULT Auto's 8 pk. BRANDHOUT Spinazie VAN BORSSUM WAALKES Borstplaat Lambo-Aroma's Voetbalvereeniging „Terneuzen" Heeren Mode-artikelen ffa naar iScltaaa* Wij concurreeren met 1e kwaliteit Rundvleesch! GEBR. VAN DAMME - Slagerij - Oijkstraat 16-18 - Tel. 312 EEN ENORME SORTEERING QQEDKOOP VLEESCH BANKETLETTERS BANKETSTAVEN J. BONTE-VAN MOSSEVELDE Mantel- en Japonstoffen Eiken-en geschilderdeMeubels olh Manuiacturen Heeren-Modeartikelen JQ\ Bontkragen vanaf f 2,35 Fa E, A. IJSEBAERT Appelbollen Appelcarree's Leuke doosjes Zakdoekjes li Schoorsteenlopers Tafelkleden Divankleden Vioervachten Wollen Plaids 1. 3. 5. 4. Sierkussens 82 Lunchtafelkleden 1. Noordstraat 58, Ter Neuzen Zaterdag SOESJES-reclame. M. v. d. LINDE ,e w>c0TX Eau de Cologne Boldoot Banketletters Banketstaven J. WISSE, BENT U ZENUWACHTI6, JOLIHERBA-TABLETTEN No. 7 ZEKER o® VAN OVERBEEKE TE KOOP AANGESODEN: Zuid-Hollandse Zaadtelerij, en Plantenkwekerij, vraagt Noordstraat TER NEUZEN Aanbevelend. VRAAGT EN DRAAGT DAN ZIJN ALLE VOETEUVELS VO ORKOM EN DIJKSTRAAT 65. Gratis advies. Let op Zoolstempel. Laat U geen namaak in de handen stoppen. is het ware geneesmiddel dat wonderen verricht. Ze geneest steenpuisten, bloedvinnen,win- terhanden en wintervoeten, aan- gezichtspuistjes, stootwonden, likdoorns en wratten, enz. enz. Prijs p. bus f0,75. Verkrijg baar bij Apoth. en Drog. 2 ons voor 19 cent. Firma E. A. IJSEBAERT. de Slooperij C. VERMAST, Puike ingemaakte Hoogfijne gesteriliseerde J. R. VROEGOP, AP0THEEK - TER NEUZEN Tel. 21 Post lira 206962 ZONDAG A.S., Aanvang 2 uur COMPETITIEWEDSTRIJD 3e KLASSE A K.N.V.B. r Entree 30 en 10 cent. Werkloozen 15 cent. VERL. SCH00LLAAN 7 TER NEUZEN Gedurende December speciale aanbieding: De prijzen zijn voor ons kwaliteitswerk tiijzonder laag. Tevens mooie sorteering zooals Petten, Overhemden, Dassen enz. Beleetd aanbevelend. tf,\s\uden^ 1? klas fiaatwerK/ EAU DE COLOGNE 0DEURS D00ZEN ZEEP - VAP0R1SATEURS ETUI'S EAU DE COLOGNE EN ZEEP P0EDERD00ZEN SPIEGELS KAP-, MANICURE-, SCHEER- en REIS-ETUI'S. BIJOUTERIEN Colliers, Armbanden, Ringen, Oorbellen en Knoppen. Broches, Clips. Mooie keuze PAREL-COLLIERS en H0UTEN ARMBANDEN. v2 pond HAAGSCHE LEVERWORST voor IB cent AXELSCHESTRAAT TEL. 212 BOTERHAM-ARTIKELEN van eerste kwaliteit runderen De naam IJSEBAERT is U een waarborg. RUNDERKRIPJES. RUNDERLAPJES SOLA en ELESVA TAFELGEREI met en zonder etui. H 65 cent per pond, bestel ze tijdig steeds versch in voorraad 12 cent per ons Beleefd aanbevelend, der nieuwe Zaak op Ruime gelegenheid tot Stalling van Auto's Belanghebbenden worden gaarne tot een bezichtiging uitgenoodigd ■lllllillllll!!!! Groote keuze in (190 x 230) In alle artikelen vindt U ongetwijfeld een geschikt ST. NICOLAAS-CADEAU Kivaltlcil is onze Jteclamc vv vv 'H y v y v yy y y yy v® echte Middelburgsche Peperbollen Fa A. VAN OVERBEEKE-LEUNIS. Voor bij J. WI8SE, in alle uitvoeringen, prijzen en kwaliteiten. Het meest begeerde St. Nicolaasgeschenk. Noordstraat 5557 Ter /Veuzen. ff yy ff y y y v vv yy $f *1* XX ♦H Xa y t yy -H yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy vv yy v y yy yy yy yy y y yt yy yy yy yy ?y yy y y yy yy yy y? yy in diverse uitvoeringen Kinderzakdoekjes, p. doosje vanaf 15 Dames 24 ct. ct. in\wit en ecru rond - ovaal - y y y y y y y y y y y y y y yy XX y y y y yy y y yy yy y y y y y "l* y y y y yy y y yy y y yy y y yy yy yy y v yy yy yy y y y y y y yy X$ y f tt yy ft yy ft yy yt ft ft yy ft ft ft ft vierkant, enorme uitgebreide keuze genre handweef vanaf genre handweef 125 X 150 c.M., vanaf genre handweef vanaf diverse soorten vanaf keurige ruitdessins vanaf ct. 25 75 85 40 rond ovaal of vierkant vanaf ct. met 6 vingerdoekjes, zeer modern vanaf 80 yy ft yy ft yy ft ft ft yy ft yy i. ft ft yy V f ft ft v v ft ft ft fx yy ft ft ft ft y y ft fX y» ft ft ft yy ft ft yy ft ft ft ft ft ft yy ft ft ft ft ft fX XX bestelt U niet bij de eerste de beste. Eisch voor Uw geld dan ook het allerfijnste De beste GRONDSTOFFEN, ERVAR1NG en ONZE NAAM Uw waarborg Zoo'n Boterletter, verpakt in zoo'n speciale feestdoos als U all££n bij ons verkrijgt, is een ware verrassing waar U eer mee inlegt. Fa A. VAN OVERBEEKE-LEUNIS. 98* Ziet Etalages. Fijne kwaliteit. TER NEUZEN. Axelschestraat 116. ft ft ft ft ft in verschillende afmetingen en prijzen Firma P. J. van de Sande o\* Ue® vindt U bij een mooie serie St. NlCOlaas-Ladeaux Luxe Pijpen, Tabakzakken, Sigaren- kokers, Aanstekers, Sigaren en Sigaretten in luxe doozen enz. enz. 5 pers., zeer zuinig. Billijke prijs. Garage VITESSE. Tel. 123 A.» de Zeeunn TER NEUZEN. voor de verkoop van Tuln-, Landbouw- en Bloemzaden, in alle plaatsen waar geen agent vertegenwoordigd is, tegen zeer hoge provisie. AdresM. MANK, Zaadhandel, Langeraar (Z.-H.) VERKR1JGBAAR ALS VOLGT Voor verkoudheid enz. Danipo met proefdoosje cadeau 50 ct, kleine doos 30 ct. Biokal tegen Engelsche ziekte, Beenderenstelsel enz. 50 ct. Rustpoeders en Stoppoeders en Maag- en Rheumatiek- poeders van Mijnhardt, per doosje 45 ct. Krooncachets, per kokertje 50 ct. Bon- nen verkrijgbaar vanaf 25 ct van de Klimopvereeniging. Aanbevelend. SP1NAZ1E (gesteriliseerd) 12 ct p. p. ZUURKOOL (eigen inmaak) 10 SNIJ- en BREEKBOONTJES 15 F1JNE BOTER 79 E1EREN 10 voor 55 ct ZOETE MANDARIJNEN 12 25 ZOETE S1NAASAPPELS 6 25 MOOIE RIJPE TOMATEM 15 ct p. p. Hcl bcslc Adres voor zooals: Kachelblokjes - gekapt Hout Fasseelhout - BlokjesvoorHaardkachels Is en blijft aan de Oostkolk bij Java, Tel. 121 SMT* Iedere hoeveelheid Hout wordt aan huis bezorgd, zonder prijsverhooging Aanbevelend, Donze-Visserstraat 40-42 Leboretorlum v. scheikundig onderzotk Essence's voor Ananas Anisette Chartreuse Crfime de Rose Citroen Fram- bozen Mocca Rum Sinaas- appel Vanille enz. Per flacon 15 cent. voor Pudding Gebak Borstplaat Likeur enz. Verkrijgbaar in 12 smaken Aardbeien Abrikozen Amandel Ananas Roode en Zwarte Bessen Citroen Frambozen Kersen Rum Sinaasappel en Vanille. Per aroma 7cent Met recepten gratis. Noordslraal 61 Herv. Kerk) See* Ncuzcn Prachtige Sorteering ZIET DE kTALAGE'S. ZIET DE fiTALAGE'S. ROSBIEF60 ct p. pond (extra) 70 BRAADSTUKJE50 MAGERE RUNDERLAPPEN 50 RUNDERLAPPEN 40 (met randje vet) RUNDERKRIPJES 25 GEHAKT of WORST 40 en als RECLAME geven wij Zaterdag Aanbevelend, BETERE KWALITEIT LAGE PRIJZEN Runderlappen 40 cent per pond Varkenslappen (extra mooi) SO cent per pond Varkenscarbonade SO cent per pond Gehakt (le kwal.) 33 cent per pond Probeert U ook eens onze EENMAAL GEKOCHT BLIJFT U KLANT! (randje vet) RUNDERLAPPEN. (extra mager) I Ziet etalage ccvcn 9 ft V V V V V V V V vv V V A 30 ct p. pond 45 50 v, Het is in Uw eigen belang ook de te verkoopen. Uw klanten vragen er naar, niet alleen om te strooien, maar eveneens als lekkernij. Vraagt prijsopgaaf bij TER NEUZEN. Axelschestraat 116. yy V V »*4 s yy yy yy yy yy yy V v V yy yy V V yy y v yy vv .••A VV V V x y VV VV yy yy yy yy yy yy yy yy y y iiiiiniiium V v y i y t yy yy yy yy yy A v yy Fa J. L. JURRIJ yy A A A A ENORME SORTEERING Marsepain-ariilielen voordeelige prijzen. Telef. 280 NOORDSTRAAT 80 of een luxe doos met zeep en Eau de Colore .Boldoot" is en blijft altijd een welkom St. Nicolaas-Geschenk voor Dames. Een ruime keuze hierin vindt U bij y s overwerkt, prikkelbaar, en kunt U niet slapen of wordt U wakker in de ochtend met hoofdpijn en lijdt U aan migraine Gebruikt dan de gemaakt alleen uit geneeskr. kruiden. Dit middel is onschadelijk, maar zal U spoedig helpen en Uw werkkracht verhoogen. Doos van 130 tabl. /1,75, halve doos 1,kuur- pakking 250 tabl. 3,— bij Apoth. en Drog. o.a. A. J. Klaassen, Noord straat 54M. A. van Borssum Waalkes—v. Tuyl, Noordstraat 71, Ter Neuzen. Imp. H. Padderatz, Zeeweg 11, Scheveningen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 3