Gaat U Verloven FEESTDAG Bij BONTE-VAN MOSSEVELDE DeTheije'8 Vleeswaren OPRUIMING WIELERBAAN TERNEUZEN BETERE KWALITEITEN, EN LAGER PRIJZEN jtaJ cm Maas Noordstr. 50 Ter Neuzen MAAS - TerNeuzen Bij 2 Dak een prachtige fantasie-ZsKcclOOk CJfafiS L. MICHIELSEN St. MAURICE M.U.L.O. Agenda H.B.S. Agenda Ter Neuzen Fa. P. J. VAN DE SANDE ICleane AJverlcnItieR Firma Wed. a. H. donze JONGENS- en MEISJESBOEKEN F'J-VAH T^SKE Maakt Uw WASCHDAG Cake-reclame M. v. d. LINDE TERNEUZEN BURGERS E. N.R., JUNCKER, SPARTA Gemeentelijke Gasfabriek NEUZEN GLORIE Prijsverlaging Golbertcostuum DE THEIJE, Slagerij VOERM AN-de PAUW Op Zondag 28 Juli a.s., om 15 uur zal de Wereldkampioen SCHERENS GERARDIN v. EGMOND ARLET 1* l«i !lC>sl *1 diets# J. L. KERCKHAERT Bij ALBERT HEIJN EEN BUS ECHTE OUDERWETSCHE ZAANSCHE KOEKEN MAAKT U HET LEVEN GOEDKOOPER! Sensationeele prijsverlaging van alle Kaassoorten PRIMA BESTE AARDAPPELEN —p-i A. E. KOENE-SCHEELE.« D_M A. J. v. d. REE, Gebruikt daarom SNEEUWWIT-ZEEPPOEDER uit de fijnste grondstoffen samengesteld N.V. Zeepfabriek „DE KLOK" - Heerde (Geld.) Rozijnenbrood ZATERDAG Ons bekend Rozi|nenbrood|e en 1 ons gesorteerd Banket v Samen 35 cent NOORDSTRAAT 74 VOORHANDEN met remnaaf vanaf 37,- L. H. GOOREN &Zn. TILBURG D HEIJGELAAR STQQMVERVERIJ CHEM. WASSCHERII Betere Kwaliteit Voordeliger prijzen 55 ct KR1PJES40 VERSE BRAADWORST 30 GEHAKT 30 BOTERHAMWORST 8 ct p. ons per 1 /2 pond 18 ct Steeds 1e kwaliteit KALFSVLEES TER NEUZEN VEGER-HEYNEKAMP BILLIET-BAART v. EGMOND-VERSCHUREN VER LIN DEN-CORN E LIS MEERSCHAERT-CARPRIAUX VERSTUYFT-KEGELS Gewone toegangsprijzen ~7fm HULST TER NEUZEN 24 21 25 6W2 121/2 Albert Heijn's Koffie Thee algemeen erkend als de allerfijnste I TER NEUZEN - Noordstraat 63 - Tel. 245 AXEL HULST AARDENBURG Zeeuwsch-Vlaamsche grootste Kaashandel KOMT ONZE ETALAGE BEZICHTIGEN EN DOET UW VOORDEELI Beste groote vette Edummers Fijne volvette Gouda's Prima Komijne Kaas „KAAS VAN MAAb de betere kwaliteit. nilKSIIliglli Prijs gebonden 80 cent Prijs gebonden 90 cent P. VAN DER MEER, Noordstr. 92, Tel. 315 "amandelstengels, boter-*" KOEKJES, gevulde SOESJES, 25 cent per y% pond. COCUSMACROONTJES, zeer licht en fijn, 2 ons voor 25 cent. PALINGBROOD, IO-15 ct. per stuk. Wij geven U bij ieyder stel ringen een prachtig Cadeau. Nieuwstr. 36, Tel. 290, TerNeuzen S1NAASAPPEL FRAMBOZEN ANANAS POMPADOUR KON1NOINNE en VRUCHTEN CAKE Zoo een fijn voor 30 ct, alleen bij Noordstraat 80 Tel. 280 25 cent lO cent Het gaskooktoestel beantwoordt aan de hoogste eischen der huishoudpractijk. Ruime sorteering MERKRIJWIELEN, zooals: Speciaal vestig ik de aandacht op het R1JWIEL, met remnaaf en prima banden. Een keurig rijwiel voor slechts 28,50. EEN JAAR VOLLE GARANTIE. v" JJsKV" 'v- BELEEFD AANBEVELEND Verven f 4,50 Uitstoomen f 3,00 D .t 6t I ER NEUZEN Dijkstraat 33. RUNDERLAPPEN 40 ct pond FIJNE VARKENSROLLADE Beleefd aanbevelend, Axelschestr. 59 Tel. 212 Onze algemene eindigt Zaterdagavond a.s. Profiteert nog tijdig van de vele gelegenheidsprijzen 'W-'y.. uitkomen in SNELHEID-TIJDRIJDEN-HANDICAP en in KOERS OP E1GEN KRACHT. Vervolgens ACHTERVOLGING en KOPPELWEDSTRIJD over 50 K.M. met Rijdt met Uw CHEVROLET-auto naar 's-Hertogenbosch, en U kunt een nieuwe Chevrolet-auto winnen. Inlichtingen en deelnemerskaarten verkrijgbaar bij den Chevrolet Dealer Bovendien van ZATERDAG 27 JULI t/m VRIJDAG 2 AUG. bij aankoop van f 1,50 Boodschappen, Suiker, Roomboter, Marga rine en Slaolie uitgesloten, doch waaronder een half pond KOFFIE of 1 ons THEE (inhoudende 20 stuks) Voor de Bus wordt 10 ct. berekend, welke bij terugbezorging weder wordt vergoed VERSCHE ROOMBOTER per pond 79 Ct. EXTRA FIJNE MARGARINE met 25 °/0 Roomboter. Een kwaliteit: De allerbeste! Een prijs: D2 allerlaagste! per pond 54- Ct. APPELSTROOP NIEUWE JAMS zoudt ge U tevreden stellen met mindere kwaliteiten als het beste wat Nederlandsch Indie U kan bieden thans vrijwel overal verkrijgbaar is? LEIDSCHE KAAS ECHTE ZAANSCHE ROZIJNEN z. pit KRENTEN GROVE RIJST HAVERMOUT GELE ZEEP STIJFSEL ZEEPPOEDER BESCHUIT per K.G. bus per pondspot 3 pond voor per rol per pond 3 pond voor 25 per pond 2 n ID 3 pak voor 121/g is de beste en absoluut gegarandeerde zuivere Theesoort, die U zich maar denken kan, en daarbij het goedkoopst in 't gebruik, aangezien zij uitsluitend de teerste en jongste Theeblaadjes van de hoog geroemde Preanger-Theestruik bevat. Slechts 30 cent per ons pakje KOFFIE per pond 24 - 35 - 45 - 65 - 75 - 90 Ct. THEE per ons 18 - 22 - 25 - 28 - 33 - 38 ALBERT HEIJN R 457 De fijne vette Kaas is thans zoo spotgoedkoop, waarom zoudt U nu nog dure centen vergooien aan de goed- koopste magere, taaie Kaas. Eischt mi de Roede vette Kaas, terwijl die ook goedkoop is en bederft de smaak Uwer huisgenooten niet. Het beste en krachtigste voedsel is nog altijd een heerlijk volvet stukje „KAAS VAN MAAS" de Kaas, welke door duizenden in Zeeuwsch-Vlaanderen als de fijnste en beste Kaas wordt geroemd. vanaf 55 ct. per heele kaas. vanaf 18 ct. per Pond. vanaf 14 ct. per Pond. Steeds keuze uit IS soorten Kaas. ATTRACTIE Bij aankoop van een pond Kaas ontvangt U 1 groote flesch Limonade-Gazeuse (van 13 ct.) voor een dubbeltje of naar verkiezing: 1 flesch beste Limonade-Siroop (van 42 ct.) voor 32 cent. (Statiegeld der flesschen 10 cent.) Cursus 1935'36 Editie TJEENK WILLINK - Zwolle Geillustreerd. Cursus 1935'36 Editie TJEENK WILLINK - Zwolle Geillustreerd. van 15 regels 50 cent brj vooruitbetaling. Bike regel meer 10 cent. GEVRAAGD een net Dagmeisje. Te bevragen bureau van dit blad. NAAR BRUSSEL met luxe Auto f 16,Aanbevelend, „VOTAX Axelschestraat 16. UIT DE HAND TE KOOP luxe Chevrolet Auto, model '31. AdresW. C. VAN PETEGEM, Hoek. ZOO JUIST ONTVANGEN de origineele levensbeschrijving van Ds Boone. Genesis 27-35. MICHIELSEN, Klaassenstraat 6. VOOR EEN GOED en degelijk Rijwiel met voile garantie aan lage prijs SMIDT's Rijwielhandel, Vloos- wijkstr. 13. Beleefd aanbevelend. Fa T. DE SMIDT, Goud en Zilver, Noordstr. 56, Ter Neuzen. Groote afslag Zilvit Poetsmiddel thans 50 ct per doos. Koopt bij ons uw goud en zilver. WATERGLAS voor inmaak van eieren, penjel in 8 minuten, jam of gelei, limonade essence, citroenzuur en alle voorkomende geneesmiddelen Drogisterij J. VERSPRILLE, Hoek. EEN WINKELHUIS te huur, op den besten stand van Ter Neuzen. Noordstraat 7. Te be vragen Mej. DE DECKERE, Liefdehuis, Hulst. U KOMT TOCH OOK even kijken in het Concert- en Bioscoop- gebouw naar de film van de Radio- treinen 't Begint om 3 uur, daarna elk half uur en om 8 uur laatste voorstelling. Veel bekende ge- zichten op het doek. Entree 15 ct. Kinderen 10 ct. VACANTIE-REIZEN. Het Reisbureau W. Zaeijen organiseert de mooiste en goedkoopste reizen. Vraagt gratis prospecti en inlich tingen bij den agent C. BARKER, Heerengracht 7, Ter Neuzen. AANGEBODEN aan zeer lage prijzen een enkele malen bereden 3 P.K. Simplex Mottorrijwiel, eenige Simplex Rijwielen in kruisraam-, trommel-, dienst- of Torpedonaaf- uitvoering. PH. A. KNIJFF, Zaamslag. REIS BRUSSEL Dinsdag 30 Juli. Bij voldoende beiangstelling zal een zesde bus worden ingelegd. Hierin zijn nog 16 plaatsen beschik- baar. Prijs retour f 1,85 p. p. Zich opgeven tot Zaterdagavond 8 uur, Westkolkstraat 5. ORIGINEELE en le Nabouw Benoist 40 Zaaitarwe, zeer hooge opbrengst, kort stijf stroo, hooge bakwaarde, zeer weinig vatbaar voor stuifbrand en opgenomen in de rassenlijst (nog velden te bezichtigen) bij J. J. DE REGT-DEKKER. Zaamslag, Telf. 34. K.G. Met 25 K.G. 5 ct per K.G. Mooie Zwarte Kersen (Klerken) 13 ct per pond. Verder prachtige Witte en Blauwe Druiven, i pnrfoorinn irnontpn t*l 6 ct per (Klerken) 13 ct per pond, veraer pracncige wme en uiauwc oruiveu, Pruimen, Meloenen enz. Groote sorteering Groenten tegen lage prijzen. Beleefd aanbevelend,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 4