Verkiezing Gemeenteraden. V Predikbeurten Gemengde Berichten De uitslag der stemming voor den Gemeenteraad van TER NEUZEN had den vofcgenden uitslag LIJST Aantal kiezers •Uitgebracht Van onwaarde Geldige stemmen No. 1 (Anti-Rev.) Jac. den Hamer. P. j. van Strien A Meertens Mr. G. Tichelman B. J. van den Berg W. Oostdijk Totaal No. 2 (Chr. Dem. Unie) J. F. K. A. P. Filius P. Dieleman M. J. Riemens Totaal No. 3 (Staatk. Geref.) P. van Cadsand G. Klaassen A. Dekker Fz. j. van Langevelde Verhelst Totaal No. 4 (Vrije Kath.) H. j. Colsen P. B. Geenevazen Ed. L. van Hecke Totaal No. S (Roomsch-Kath.) j. Duurinck A. J. de Krijger. A. C. van Pamelen O. Stockman. A Reuneker Eggermont. Totaal No. (Chr.-Hist. Unie) D. de Kraker D. van Aken J. Riemens Jac. Donze Joz. Herrebout jac. de Visser Fr. Jansen tC. A. Kaan J. de Vos F. Dekker. Totaal No. 7 (S. D. A. P.) L. j. van Driel j. N. 't Gilde. ML de Vos J. Meeusen Czn. C. Hofman A j. Harte janneke Harms j. B. Dooms Gz. M. C. Dooms-Harms N. F. Dieleman D. Machielsen Totaal No. 8 (Vrijheidsbond) L. J. Geelhoedt C. A. Verlinde N. J. C. Lambrechtsen van Ritthem 'P. j. Risseeuw G. A. Hamelink. A. de Vrieze J. A Donze J. van der Peijl Totaal No. (Vrije Anti-Rev D. Scheele Azn. A de Bruijn G. Dees Jr. J.J. Huijssen-de Bruijn Jac. van Drongelen P. Maas J. Kielman Sr. Totaal 1042 827 26 801 790 722 24 698 864 823 40 783 785 710 20 690 1096 975 45 930 343 326 14 312 938 891 39 852 5858 5274 208 5066 78 16 1 2 3 55 2 4 1 56 12 2 1 15 3 1 3 74 2 2 40 2 36 2 1 354 37 10 5 7 1 100 62 71 22 78 42 39 414 11 17 1 29 24 3 50 32 1 13 176 1 4 11 18 29 27 50 33 13 181 32 3 1 72 1 1 46 1 2 2 35 2 63 1 2 1 44 1 1 66 1 4 1 358 9 4 8 4 36 74 51 37 67 46 72 383 33 2 46 45 1 32 60 1 3 9 315 3 540 5 5 35 46 46 32 64 9 318 550 63 6 7 67 2 1 2 41 3 17 4 81 1 1 5 1 1 58 42 4 332 51 1 1 18 4 76 72 44 21 83 7 104 407 65 13 2 5 1 58 25 9 5 4 1 1 84 26 3 4 3 1 51 13 4 4 3 98 37 3 2 2 1 43 45 1 1 2 1 58 19 2 3 1 1 456 178 24 20 17 1 3 2 1 2 86 103 121 75 143 93 84 705 66 3 1 108 3 2 152 3 3 2 341 6 1 1 206 1 1 36 1 101 1 5 1010 17 8 4 5 1 1 T 1 4 1 2 1 1 1 6 1 4 2 1 73 114 16C 357 208 37 109 1058 219 11 131 2 15C 66 4 121 1 11 50 748 29 13 17 3 2 4 3 7 2 10 1 le i 4 10 1 1 7 2 4 1 2 8 39 9 52 4 10 8 269 145 192 86 136 11 60 899 111 2 2 57 3 4 58 21 8 89 8 4 33 45 1 3 3 414 27 18 3 3 3 115 64 69 33 10! 33 53 468 667 485 854 323 324 558 873 1093 726 873 AXEL. 782 727 528 O- HOEK. WESTDORPE. ZONDAG 23 JUNI 1935. Ned. Hervormde Kerk. TER. NEUiZEN. 9.30 u. en 2.30 u., Dr. L J. Gizemier. Ry.lTTKKTT, 9.30 u., de heer !H. J. Plagge- mars; 2.30 u., Ds. van Oeveren, van Axel. tinia9.30 u., Ds. van Oeveren; 2 u., de heer H. J. Plaggemars, van Sluiskil. TPtflEK 9.30 u. en 2.30 u., Ds. Raams._ Z&AiMSLAG. 9.30 u., leesdienst; 2.30 u., Ds. G- van Dis. sts VAN GENT. 9.30 u., Ds. Akersloot van Houten Roos. wn.rppTWB 2 u., Ds. Akersloot van Houten Roos. Sereformeerde Kerk. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. S. CTRH NEUZEN. Groeneveld. AXEL. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. Post. Bediening H. A. HOEK. 10 u. en 3 u., Ds. J. A. Vink. ZAAMSLAG. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. W. M. le Cointre, van Bergen op Zoom. Chr. Gereformeerde Kerk. ZAAMSLAG. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. Tolsma. Gereformeerde Gemeente. TER NEUZEN. 9.30 u., 2.30 u. en 6 u., lees dienst. AXEL. 9.30 u. en 2.30 u., leesdienst. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente. TER NEUZEN. 9.30 u., 2.30 u. en 6 u., lees dienst. Roomach-Katholieke Kerk. TER NEUZEN. 7 u., 8.30 u. en 10 u., H.H. Dienst; 2.30 u., Lof. GEKOZEN de heeren: Jac. den Hamer (aftr.) A.nR.; H. J. Colsen (aftr.) en P. B. Geenevazen, vrije R.-K.: J. Duurinck, R.-K.; D. E. de Kraker en D Aken (aftr.) Chr.-Hist.; L. J. van Driel I Raadzaal II Herv. School ill Grenulaan IV Java V Amb.school VI Driewegen VII Sluiskil Totaal Vergelijking met Pr. St. 1935 Gem.- raad 1931 De uitslag van de op 19 Juni 1935 gehouden verkiezing voor de leden van den raad dezer gemeente is als volgt: Totaal uitgebraohte stemmen 2964. Totaal geldige stemmen 2906. Van onwaarde 58. (aftr.), J. N. Gilde en M. de Vos, S.D.A.P.; P. van Cadsand (aftr.) St.-Geref.; L. J. Geel hoedt (aftr.), C. a.. Verlinde (aftr.) en N. J C. Lambrechtsen vat Ritthem, Vrijheidsbond; D. Scheele Az. (aftr.) <n a. de Bruijn (aftr.) vrije A.-R. Kiesdeeler 2237/13. Stembureau I II HI IV tot. Lijst 1, Chr.-Hist. P. J. v. Bendegem 54 149 182 78 463 P. de Jonge 2 2 8 4 16 H. Smies 1 3 2 1 7 J. Heijnsdijk 5 5 J. de Kraker 1 2 M. Wieland 1 1 2 62 155 194 84 495 Lijst 2, St. Geref. Iz. de Feijter 16 36 45 38 135 P. Verstraeten 1 1 2 4 M. de Visser 1 2 3 P. A. Butler 3 2 5 - 1 20 37 46 44 147 Lyst 3, R.-K. C. Th. van de Bilt 91 50 58 53 252 B. Seghers 35 26 31 7 99 C. N. Michielsen 2 2 2 6 E. Tieleman 4 1 1 2 8 J. van Damme 2 2 F. J. Tieleman 1 1 1 3 133 82 93 62 370 Lijst 4, S.D.A.P. C. Hamelink 84 191 97 35 407 C. van Bendegem 1 5 1 7 Jan Dieleman 2 3 4 9 Jacobus Dieleman J. Goossen 2 2 J. Verpoorte 1 1 P. Koekkoek P. B. Seghers 1 1 P. Hamelink 2 1 3 88 202 105 35 430 Lijst 5, Lijst 't Gilde. A. Th. 't Gilde 55 40 56 35 186 A. Verscheliing 11 2 2 25 40 C. Simon 4 4 A. Hamelink 1 1 D. J. Freekenhorst 6 6 D. F. van Cadsand 6 1 7 72 49 63 60 244 Lijst 6, Anti-rev. J. M. Oggel 93 177 183 223 676 F. Dieleman 1 7 3 18 29 A. P. de Ruijter 2 12 11 12 37 J. Fanoy 7 3 4 1 15 P. Goossen 2 4 11 17 P. C. Mangold 1 1 7 59 68 L. van Hoeve 3 1 3 7 C. de Putter J. C. van Driel J. F. den Doelder 1 1 2 107 204 213 327 851 Lyst 7, Vrije lijst-van 't Hoff. A. van 't Hoff 144 115 62 15 336 A. P. Esselbrugge 2 10 3 15 G. J. A. de Jonge 4 2 1 7 A. J. van Hoeve 1 4 5 A. P. Butler 4 2 6 154 128 67 20 369 Gekozen zyn: Lijst 1: P. J. van Bendegem en P. de Jonge. Lijst 3: C. Th. van de Bilt en B. Seghers. Lijst 4: C. Hamelink en C. van Bendegem. Lijst 5: A. Th. 't Gilde. Lijst 6: J. M. Oggel, F. Dieleman, A. P. de Ruijter en J. Fanoy. Lyst 7: A. van't Hoff en A. P. Esselbrugge. Uibgebracht 1447 stemmen. Van onwaarde 49. Geldige stemmen 1398. Vryzinnige Arbeiders Partij: A. Meertens 257 Joz. de Kraker 35 P. C. Dieleman 12 Gh. Korteknie 1 305 2 zetels Staatkundig Geref.: J. A. Meertens J. Tollenaar Gz. A. Tollenaar Jer. Pladdet C. Riemens S. D. A. P.: Jac. den Hamer J. L. Dieleman Jasp. Hamelink L. J. Dieleman 163 15 3 23 6 210 1 zetel 169 8 6 2 185 1 zetel Vryheidsbond: J. D. Haak J. Tollenaar Dz. J. P. de Witte P. C. Moens L. Scheele Vrije lyst: H. Dekker A. Wolfert A. J. M. Oortvriendt F. W. Dekker Ohr. Hist. Unie: D. J. Jansen L. W. Tollenaar P. de Jonge W. de Bokx K. Dieleman 218 12 7 1 2 240 1 zetel 47 16 13 6 142 8 6 11 82 0 zetels 167 1 zetel Anti-Rev. Partij: P. Scheele Az. 102 F. Dieleman 15 J. de Putter 75 K. van der Hooft 9 M. de Bruijne 2 Jac. Job. Dieleman Pz. 1 Joh. Jac. Dieleman W.Gz. 5 209 1 zetel Gekozen de heeren: A. Meertens, Jo?, de Kraker, J. A. Meer tens, Jac. den Hamer, J. D. Haak, D. J. Jan sen en P. Scheele Az. De uitslag van de op 19 Juni 1935 gehou den verkiezing voor de leden van den raad der gemeente Westdorpe is als Lijst 1, S.D.AjP. F. P. J. de Jonghe 211 C. Verschelden 6 H. J. Schooff 7 G. Ph. F. Vermast L. Morcus 1 Totaal 225 Lijst II, R.-K.: A. de Beleir 211 P. van der Heijden 16 O. J. E. Verhaegen 33 E. C. Verhelst 4 M. J. C. Hamerlinck 1 E. J. Goethals 10 L. de Caluwe 7 H. Janssens 14 225 (182 in '31) Totaal Lijst III, R.-K.: E. Kalle E. de Maertelaere X. Janssens A. D. Lafort R. L. M. Simoen H. van Vooren K. de Koeyer A. J. Kindt Totaal 296 299 in '31) 323 63 13 4 4 3. 2 5 417 (421 in '31) Gekozen de heeren: F. P. J. de Jonghe (aftr.), C. Verschelden; A. de Beleir (aftr.) en P. van der Heijden (aftr.); E. Kalle (aftr.), E. de Maertelaere (aftr.) en X. Janssens (aftr.). TWEE OUDE GRANATEN GEVONDEN BIJ MAASTRICHT. Vorige week zijn er in een terrein op het Wolderveld by Maastricht, naar de L. K. meldt, twee granaten gevonden, die daar in den grond verstopt waren. Men heeft ter- stond den brigade-commandant van de mare- chaussee te Wolder gewaarschuwd, die ter- stond zijn maatregelen nam. Men heeft de beide gevaarlijke projectielen met medewer- king van een deskundige van de Hembrug tot ontploffing gebracht, in de buurt van de vind- plaats, waar zij een groot gat in den bodem sloegen. De beide granaten zijn vermoedelijk door iemand in den grond verstopt, die wel gaarne de bulzen bij wijze van herinnering wilde heb- ben, doch er geen weg mee wist, wijl de pro jectielen nog geladen waren. Vermoedelijk heeft dit verhergen een jaar of vijtftien geleden plaats gehad. Al dien tijd lang bebben zij een gevaar gevormd voor iederen landbouwer die het betreffende terrein bewerkte. De granaten lagen niet erg diep onder den grond, doch gelukkig een tikje dieper, dan waartoe ploegtanden plegen te komen. Zou- den zg anders geraakt zijn door de tanden van een ploeg, die op het veld gebruikt werd, dan was er honderd tegen een een ontploffing ge- volgd met heel den gruwelijken nasleep. Hoe oud de granaten ook waren, zij waren aan den buitenkant zeer beroest, toch is hun uitwerking geweest, alsof zij pas van de fabriek kwamen. De scherven, die men ervan vond, bleken aan den binnenkant vol- maakt onbesmet te zijn. Bij de ontploffing hadden de marechaussees maatregelen genomen voor de veiligheid en bet terrein op voldoenden afstand afgezet. WEDUWE VOOR f 2000 BESTOLEN. Bij de weduwe M., wonende in de Dorps- straat te Ossendrecht, is Maandagavond een bedrag van 2000 gestolen. De weduwe had het geld in haar bed geborgen. Personen, die bij de weduwe tydelijk onderdak genoten, heb- ben kans gezien, bet geld, toen de vrouw zich in een andere kamer bevond, te ontvreemden. Eerst Dinsdagmiddag werd de diefstal ont- dekt. De weduwe heeft toen onmiddellijik aan- gifte bij de politie gedaan. Zekere P. uit Belgie is in verband hier- mede gearresteerd. Naar T. uit Esschen B. die medeplichtlg aan dezen diefstal is, wordt nog gezodht. P. heeft reeds bekend. Van het geld is slechts 200 a /300 teruggevonden. VERDUISTERING VAN RUIM f 100.000 AAN HET SPOORWEGSTATION TE HAARLEM. De Haarlemsche politie heeft in zijn woning te Haarlem aangehouden een 56jarig commies der Nederlandsche Spoorwegen, die zich schul- dig heeft gemaakt aan verduistering van ruim f 100.000. De aangehoudene werd op het hoofd- hureau van politie aan een langdurig verhoor onderworpen en heeft een volledige bekente- nis afgelegd. De man, die reeds geruimen tijd bij de Spoorwegen in dienst is en werkzaam was bij het plaatskaartenbureau van het Haarlemsche station, heeft ongeveer een jaar geleden door speculaties veel geld verloran en is er daar door toe gekomen, gelden, welke hij uit hoofde van zijn functie onder zich had, te verduisteren. Hiervoor was het noodzakelijk, dat hij ver- valschingen in de boekhouding aanbracht en hij deed dit op zulk een geraffineerde wijze, dat de fraude niet werd ontdekt, door de con- trole, die om de 14 dagen plaats heeft. Ook bij de kwartaalscontrole kwam nimmer iets aan het licht. Pas enkele dagen geleden kreeg men argwaan, toen een bepaalde boeking, welke aan den ambtenaar was opgedragen, niet geschied bleek te zijn. Bij het onderzoek dat hiemaar werd ingesteld, nam de ambte naar, die zich in het nauw gedreven zag, een vreemde houding aan en het gevolg was, dat bij voortgezette controle de verduisteringen aan het licht kwamen. Het was echter nog niet mogelijik, om precies vast te stellen voor welk bedrag de Nederlandsche Spoorwegen zijn benadeeld, daar de fraude over een tijd- vak van meer dan een jaar loopt en eerst alle bescheiden nauwkeurig moeten worden onder- zocht. Bij zijn verhoor heeft de ambtenaar zelf een bedrag van ongeveer 100.000 ge- noemd, doch het vermoeden bestaat, dat dit bedrag waarschijnlijk hooger is. Hij heeft bo- vendien medegedeeld, geen medeplichtige te hebben gehad. DE FRAUDE TE WORMERVEER. Er is nog weinig klaarheid gekomen in de fraude te Wormerveer gepleegd. Bekend is alleen, dat de voortvluchtige firmant, die tijdens de ziekte van zijn vader de zaak be heerde, zijn auto Maandag in Den Haag in een garage heeft gebracht, met de verzeke- ring ze in den loop van de week te komen ophalen, wat tot nog toe niet is geschied. Behalve onkele grootere zakefi z(jn zeer vele kleine luiden en middenstanders zeer ge- dupeerd, evenals vele spaarders, die hun gel den aan de bank hadden toevertrouwd. Ook de voetbalclub W.F.C. had er een bedrag van f 5000 in bewaring. Bij het verdere onderzoek van de safe-loket- ten is komen vast te staan, dat alle solide waardepapieren zijn verdwenen. Vermoedelijk waren ten kantore duplo-sleutels van alle safehouders aanwezig, wat de fraude heef' vergemakkelijkt. Sleutels en bescheiden zyn thans verdwenen. Dat familie van den voortvluchtigen bankier de schade zou vergoeden staat nog niet vast. Crediteuren kregen Donderdagmorgen ten antwoord over een paar weken terug te komen, als men met het onderzoek van de boeken zou gereed zijn gekomen. Donderdag zijn den geheelen dag accountants bezig ge weest. DOOR DEN BLIKSEM GETROFFEN. Veertigjarige man reed® twee dagen bewusteloos. Maandagmorgen werd tijdens een hevige on- weersbui de 40-jarige winkelier S. Z., te Oosterzee (Lemmer) aldaar door den bliksem. getroffen. Hij viel bewusteloos neer en is later naar het ziekenhuis te Sneek vervoerd, waar by Woensdag nog niet het bewustzijn had herkregen. Bij onderzoek bleek, dat het montuur van zijn bril was gesmolten, eveneens de ritsslui- ting van een kleedingstuk, terwijl het glas van zijn horloge was gesprongen. Ook ver- toonde zijn eene been schroeiplekken. EEN BURGEMEESTER, DIE FRAUDE PLEEGT. Wij lezen in „Het Volk": Het is ruim drie jaar geleden, dat de bur- gemeester van de gemeente Nieuwveen van zich liet spreken door het frauduleus onttrek- ken van electrisclie enengie aan het lichtnet. Zijn edelachtbare was op de gedachte geko men om de lichtleiding in zijn woning met behulp van een paar draden clandestien te verbinden met de leiding in het raadhuis, waardoor hij buiten zijn lichtmeter om zijn woning op kosten van de gemeenschap kon verlichten en verwarmen. Deze fraude werd ontdekt en het schandaal kwam in den raad ter sprake om vervolgens de doofpot in te gaan. Tot veler bevreemding bleef de heer G. in zijn positie als hurgemeester gehand- haafd ondanks het aan het licht gekomen feit. Burgemeester G. doet thans opnieuw van zich spreken. Behalve burgemeester van Nieuwveen is de heer G. o.m. secretaris van de waterleidingmaatsohappij „De elf gemeen- ten", gevestigd te Woerden. In deze hoeda- nigheid pleegde de burgemeester met de auto van een Nieuwveenschen garagehouder dienstreizen" te ondememen voor het bezoe- ken van vergaderingen, het afsluiten van contracten enz. Nu kwam het den medebestuurders van de waterleidingmaatschappij al geruimen tijd geleden vreemd voor, dat de atuorekeningen van den secretaris zoo uitzonderlijk hoog wa ren. Een onderzoek werd ingesteld en daarby bleek, dat burgemeester G. zonderling genoeg zelf de nota's voor de autokosten samenstelde. Geheel te goeder trouw werden hem daarbij bianco formulieren door den garagehouder ter beschikking gesteld. Uit een verder on derzoek bleek, dat burgemeester G. deze zelf opgestelde nota's naar goeddunken indiende bij den gemeente-ontvanger van Nieuwveen, by de electriciteitsmaatschappij en by de waterleldingmaatschappy „De elf gemeen- ten". De medebestuurders van de waterlei dingmaatschappij konden nagaan dat tal van gedeclareerde reizen gefingeerd waren. Voor zoover uit een oppervlakkig onderzoek kwam vast te staan, had de heer G. op deze wijze een bedrag van ongeveer 300 overgeheveld uit de kas der waterleidingmaatsdhappy naar zijn privd-rekening bij den garagehouder. Verdere zaken niet onderzoekend, heeft het bestuur daarop zyn ontrouwen secretaris op 8 Mei j.l. in zijn functie geschorst en hem vervolgens in de gelegenheid gesteld binnen veertien dagen zijn ontslag in te dienen onder de bedinging, dat het verduisterde bedrag in de kas van de waterleidingmaatschappij zou worden gestort. Op 18 Mei j.l. vroeg en ver- kreeg burgemeester G. zijn ontslag van de waterleidingmaatschappij na storting van het bedrag. Evenals hij de destijds gepleegde verduiste ring van eiectrische energie, schrijven de auto- riteiten ook aan dit ergeriyke voorval verder het zwijgen toe te doen, althans is ons bij onderzoek niets gebleken van justitieel ingrij- pen. Over het voorgevallene heeft het be stuur van de waterleidingmaatschappij rap port uitgebracht aan den voorzitter van de commissie van toezicht, een lid van Gedepu- teerde Stat-en van Zuid-Holland, alsmede aan den Commissaris der Koningin in deze pro- vincie. De uitwerking van deze rapporten worden al sedert weken te Nieuwveen in spanning afgewacht. VIER PERSONEN UIT HINDERLAAG OVERVALLEN. Op den weg tusschen Weurt en Beuningen is Woensdagnacht omstreeks half twee een hevige vechtpartij ontstaan tusschen een groot aantal personen, waarbij een der vech- tenden zware verwondingen heeft opgeloopen. Twee anderen werden minder emstig ge- wond. Het was kermis in Weurt en de vier ge- broeders Klaassen uit Beuningen waren des avonds gaan kermis vieren. Op de fiets zijn zij 's nachts huiswaarts gekeerd. Plotseling sprong van den kant van den weg een zestal personen te voorschijn en overviel de broers. Een woeste vechtpartij ontstond, waarbij het viertal tegen de overmacht niet was opgewas- sen. Drie van hen liepen verwondingen op, ten gevolge van slagen met knuppels en mes- steken. F. Klaassen was er het ergst aan toe. Hij vond toch nog de kracht om op zijn fiets te springen en op zoek te gaan naar de politie. Hij slaagde er echter niet in een veldwachter te vinden en ging daarop naar huis. Pas bier zagen zijn huisgenooten, in welken deemis- wekkenden toestand hij verkeerde. Het slacht- offer baadde in zijn bloed. Terstond werd geesteiyke en geneeskundige hulp verleend. De ontboden geneesheer constateerde, dat hij door een messteek in de maag, 66n in de lin- kerlong en zeven andere messteken over het geheele lichaam getroffen was. Hij werd di rect naar het Canisiusziekenhuis te Nijmegen vervoerd, waar hij des morgens is geopereerd. Des middags was zgn toestand nog steeds hoogst bedenkelijk. Een van zijn broers was minder ernstig ge- wond. Rijks- en gemeentepolitie zijn onmid- dellijk het onderzoek begonnen en hebben zes inwoners van Beuningen gearresteerd, die vol- gens verklaringen van gebr. Klaassen bij den overval betrokken zouden zijn geweest. Het onderzoek in deze zaak is nog in vollen gang. Men heeft nog niet kunnen vaststellen. wie de messteken heeft toegebracht. In verband met dezen overval wordt nog vemomen, dat er een veete schijnt te hebben bestaan tusschen de gebr. Klaassen en de an deren. Er moet reeds dikwijls ruzie tusschen beide partijen zijn geweest. In den bewusten

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 6