lajgjyersbwcli bij „Nederland" J VISSER-KOOLE feODENT Fa A. J. FAAS ZONEN SfiMSlP Voeten! BEVfl I. FONTEIJN DE WANDELENDE JOOD De Secretaresse van Mijnheer HAP H.J.REESINK&CQ AXEL St. MAURICE Ook U kunt slagen. v Tel. 53 Nog voor den zaal verkrijgbaar: Is dat Uw jongen..? 9L- Alclicr ZUTPHEH Gevraagd Frans de Bruijn Zonen INKOMEN EN VERMOGEN Prijsverlaging W. Vaifvtnlicl zei -1 - ie. KtSPPERSBUSCH KOLENFORNUIS „Nederland" heeft ook voor U een gedistingeerde japon of mantel in voorraad. Een enorme collectie in alle genres hangt ter Uwer beschikking Steeds vullen wij onze collectie met de nieuwste snufjes bij. Complets.Mantelcostumes, Blazers, Rokjes, Blouses, Kinderkleeding. Voor dit alles kan „Nederland" zorgen. Daarbij Dames, uiterst voordeelige prijzen die U het koopen zeker gemakkelijk maken. U slaagt bij ons zeker. MAG. ..NEDERLAND" DIRECT UIT ONZE FABRIEK RIJWIELFABRIEK „GARANT" WAGENINGEN SCHOOLBEHOEFTEN H. A. LYPPENS, Belasting-Consul ent Bitter in den mond maakt 't hart gezond Dijkstraat 88 Telef. 227 TER NEUZEN Axelschestraat 1 Telef. 128 Wij leveren rnerkrijwielen zooals GAZELLE FONGERS NEERLAND'S KROON PHOENIX R. S. ST0KV1S THE CORSAIR enz., aan fabrieksprijs met fabrieksgarantie. Voor goedkoopere rijwielen ziet etalage. Aanbevelend. V iMI van bittere drankjes is echter onaangenaam BruisendGehot 1 Trannosan Likdoorn en Eell Remedy 8 toepassingen met gratis voetbad Trannosan Voetbad voor 6 Baden SBV Trannosan Company R'dam - Batavia - Londen Voeten moe van 't staan en gaan worden sterk door Trannosan. Uitsluitend verkrijgbaar bij NOORDSTRAAT 22 LANQE KERKSTRAAT 2 J. SCHUMACHER L. H. GOOREH Zn. TILBURG Regenjas Demie-saison D. HEIJGELAAR STOOMVERVERIi CHEM. WASSCHERII ==VLISSINGEN Alle verpakte Geneesmiddelen ZATERDAG 11 - ZONDAG 12 en WOENSDAG 15 MEI - Aanvang 8 uur De lang verwachte machtige en grootsche monumentale superfilm Naar het wereldberoemde gelijknamige treurspel van E. TEMPLE THURSTON In de hoofdrol CONRAD VEIDT, het geweld van zijn grandiooze kunst beheerscht de geheele film. DE WANDELENDE JOOD" is een filmwerk dat verder niet aanbevolen be- hoeft te worden, het meesterwerk maakt reclame voor zich zelf. DE WANDELENDE JOOD" is de film DIE IEDER MOET Z1ENI! Het is een waar meesterwerk met diep treffende en ontroerende scenes. Voor de pauze In de hoofdrollen GERDA MAURUS - HANS ADALBERT VON SCHLETTOW THE0D00R LOOS - JESSIE VIHROG. Een uiterst spannende criminal-film der Ufa. Een filmwerk dat U tot den aller- laatsten meter in spanning houdt. De gerechtszitting in deze film heeft zulk een boeiend verloop, dat het publiek met spanning en steeds stijgende belangstelling op de uitspraak zit te wachten. Wie is de dader Een filmwerk met een geweldige climax Toegang boven 18 jaar. Bergplaats voor fietsen. Plaatsbespreking van 6-7 uur ZONDAGMIDDAG, Aanvang 4 uur, MATINEE Hoofdfilm „DE WANDELENDE JOOD" Prijzen AvondvoorstellingBalcon 1,00. lste 0,75. 2de 0,50. prjj7en Matinee: Balcon 0,60. lste 0,50. 2de 0,30. Prijzen WoensdagavondvoorstellingBalcon 0,80. lste 0,60. 2de 0,40. 3de 0,25. VFRWACHT- De beste Hollandsche film tot op heden, ,,DE BiG VAN HET REGIMENT" overtreft „Het Meisje met den Blauwe Hoed Zie ze smullen van zoo'n lekkere zelfgebakken cake uit den oven van n 'n Genot, die ruime oven Op een KUPPERSBUSCH kunt U heerlijk en vlug koken, bakken. braden. En wat blijft'n KUPPERS BUSCH kolenfornuis er ,,als nieuw uitzien. Schitterend nikke! en emaille. Alles is even zwaar en degelijk afgewerkt. Echt stuk voor bet leven." Te leveren met of zonder modern decor; zwart of ivoor geemailleerd. Wendt U voor inlichtingen tot Uw leverancier ot - <c '<ii GROOTE AFNEMERS van Roomijs- Wafels en Hoorntjes. Adres: ALBERT RINGOOT, Em. van Winkellaan 19, Dendermonde (Belgie) echte Ceka Bruine Boonen eerste na- bouw; Plantma'is voor groenvoeder; ook nog Voederbietenzaden in soorten van eigen tealt. Aanbevelend, Zaadtelers, Hulst, Telef. 65. 50 en 90 ct. p- doos Bij alle Drogisten een prima RIJWIEL voor geheel compleet m. terugtraprem, kettingkast, 6-volt elec- trische lamp, reflector, bel, buisdrager, imit. Terryzadel, celluloid stuur, groote 1 4 deelige jasbeschermer, spatlap, Perry- ketting, eerste klas Engelbert-banden Franco rembours. Vrii zicht, enz enz. Volledige garantie. Ditzelfde Rijwiel in eenvoudige uitvoering 122,50. Vraagt gratis prijscourant. N.V. Finna P. J. v. d. Sande. BEHANOELING AANGIFTE BELASTtNGJAAR 1935—1936 AXELSCHESTRAAT 21 - TER NEUZEN TELEFOON 257 (Oude wijsheid) De meesie jongens verslijten hun kleeren vlugger, dan moeder ze verstellen kanl Tenzij ze zoo n ijzersterke, blauw cheviot BEVA-broek dragen. Daar kunnen ze mee fietsen, daar kunnen ze mee ravotten en stoeien... maar rr»i.w.ui-u INNEMEN "AKKERTJES" zijn een nieuwe vorm van innemen. .1IJ UaI nmnrlar ic nm. G*e proeft niets van den inhoud. Het poeder is om- door smaakloos ouwel. Het is prettic ze glijden ongemerkt naar binnen, bl keel steken en veroorzaken nimmer maagpi|nen want in de ifijven nooit 12 stuks in koker 52 cent. Metalen zak-etui 20 cent. "AKKERTJES" helpen verrassend snel bij: Hoofdpijn, Kiespijn, Ze- nuwpijn, Rheumatische pijnen, Vrouwenpijnen, Onbehaaglijk- heid. Maar ook tegen: Griep, Influenza, Gevatte Roude, enz. ea - Vraagt ook „Laxeer-Akkertjes" tegen verstopping, hardlijvig- heid.Werken zachl. De nieuwe vinding van Apotheker Dumont. - .v T-302-E Uw voeten! Mijn voeten I Onze voeten! Eksteroogen zitten er op en er aan, winterteenen en nog meer van dat fraais! Moet het er aan blijven Om den drommel niet. Weg er mee U rilt er van, ik ril er van...,. Gebfuik Trannosan. Of het helpt? 1 Remedy, 1 Voetbad en weg zijn de nachtmerries van likdoorns, harde huid, wintervoeten en alle voetkwalen. Koop nog van- daag een doosje bi] Uw Apotheker of Drogist. Dompel Uw voeten in het Heerlijk Bruisende Trannosan Voetbad. De Remedy Het Voetbad De Trannosan preparaten zijn beslist verkrijgbaar bij de Apotheek Fa. M, A. van Borssum Waalkesvan Tuyl, Noordstraat 6971. voor frjne j Iietsen, uaai .V v ravotten en stoeien... maar vilm. mm&fk stuk gaatdebroek niet gauwl k Alles is dan ook met ijzersterk^ naren oenaaid. Ze dragen ze J garen genaaid. Ze dragen ze graag, de bengels: ze weten heel goed, dat zoo'n Beva- broek mooi en sportief is! Vraag er eens naar in den •winkel. Maar let er dan goed op, dat het Beva-merk er in staat. Dat is een garantie voor degelijkheid en afwer- king. Gegarandeerde kleur- echtheidl BeUr* VahhUedingl Ah V watcrdlchle bcJrljfsHecJtng wen,'hi. oraagt Jhn naar .Redf DAMES- EN HEERENKLEEDING i naar maat. Costuums vanaf /40, Scbneidermeister, SCHUTTERSHOFWEG 8a. Verven 4,00 Uitstoomen 12,75 Depdt TER NEUZEN Dfjkstraat 33. St. Jacobstraat 1 GIMMI- EN VERPEEGIN GS ART IRELEN BUIKBANDEN, BBEUKBANDEN EN EI ASTIEKE KOUSEN. Alles zeer concurreerend.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1935 | | pagina 4