MARATHON WIELAND EEN FUN ZAKMES CADEAU ROBINSON SCHOENEN R.E Bakkerij „DE KORENBLOEM" I 1 Pinkster Aanbieding. CELANES&' MAROCAIN 1 PINKSTER-jjANBIEDING A. VAN DEN BRUELE KANO-ARTIKELEN Fa Gebr. RIBBENS - Ter Neuzen A ROLFILMS 6x9 Firma J. L. JURRIJ tSOEDEKEi IJSEBAERT'S Vleeschpakketten. PATENT-RUBBER 5,60 D. E. WOLFERT HzS LZINGA I I I I I I I I I I I I GA NAAR SCHAAR 60 cent. Films voor 8 opnamen 75 cent C. A. Kaan, Ter Neuzen tm i WERKM ANSWONING MARATHON-BAL /8,00 ACHILLES 9,75 H. VERHAGE - Van Bovenstr. 20-22 R0ZIJNENBR000 en KRUIDENBROOD BIJ EEN GULDEN VOOR 10 ELESVA SCHEERMESJES A. F. VAN HAUWE-ACKE Ter Neuzen Het beste adres voor Wed. B. D. KOENE-BLIEK - BOBBBSTR. 5 I I Zoekt U een goed adres voor J. BOERBOOMS. 1 I EENIGE MOOERNE JAPONNBN GRACIEUS! GOEDKOOP CELANESE-MAROCAIN JAPONNEN P. GALLE-REDEL in Kousen en Sokken VAN DEN BRUELE Sigarenmagazijn „DE TABAKSPLANT" A. D. VERSLUIJS leder kan nu met de Pinksterdagen fotografeeren Fotohandel D. BUT, Uitgebreide sorteering zoowel in het goedkoope als in het betere genre Botersprits met zu'v"e v natuurboter Boterbiesjes bereid. Fa A. VAN OVERBEEKE-LEUNIS. De inhoud is deze week 5 ONS CARBONADEN. 1 K.G. DIK GEZOUTEN SPEK (voor de sla). 1 ONS HAM. De prijs bedraagt slechts Kwro SO cent. Fa E. A IJSEBAERT, Vlooswijkstraat 55-57. UIT DE HAND TE KOOP L. DIELEMAN (D 37). 3 maanden gar. (Handwerk) Franco door geheel Zeeuwsch- Vlaanderen P.S. Bij afname van 3 stuks reuze korting 65 DIJKSTRAAT 65 Met de PINKSTEREN weer extra kwaliteit 's Zaterdags altijd goed gevulde ROOMKOEKEN en ROOMSOEZEN verkrijgbaar a 5 cent per stuk Het beste BRUIN en WIT BROOD is toch steeds bovengenoemd adres - Beleefd aanbevelend voo.r groot en klein, in Bruin en Zwart. IJzersterke ROBINSON BOTTINES. Verderde fijnste DAMES-, HEEREN- en KINDERSCHOENEN Laatste modellen en fijnste ledersoorten. REPARATIE-INRICHTING - HANDWERK KORTE KERKSTRAAT 13 NOORDSTR. 14 TER NEUZEN Foto-artikelen Camera's in alle prijzen Ontwikkelen afdrukken binnen 24 aur, in hoog- glans met kartelrand Films vanaf 55 cent Mooi en modern portretwerk Prachtige Trouwgroepen Door geheel Z.-Vl. aan huis te ontbieden voor het maken van Familiegroepen en Industrieele Foto's Prima afwerking en niet duurder dan elders! DIT IS HET ADRES VOOR ALLE VOORKOMENDE GELEGENHEDEN, ALS VERJAARDAGEN, BRUILOFTEN, ENZ. VOOR HET BESTELLEN VAN TAARTEN, TUL- BANDEN EN ALLE SOORTEN GEBAKJES NEEMT PROEF MET ONZE SL AGROOMT A ARTEN IETS BIJZONDERS TEVENS PRIMA VANILLE-IJS VERKRIJGBAAR PER GLAS EN PER WAFEL Concurreerende prijzen. Minzaam aanbevelend m i'xumb* p Wij brengen U een ruime keuze, ook in Kindermaten. Aanbevelend, P i 17.00 19.50 22.00 23.75 Korte Kerkstr. 15 - TER NEUZEN NOORDSTRAAT 20 - TER NEUZEN Grootste sorteering in PARFUMERlfiN en TOILETARTIKELEN Haarsierspeldjes Haarborstels Zakspiegels Enz. - Enz. Haarklemmen Haarkammen Zakkammen Enz. - Enz. Beste adres voor wederverkoopers DOOR HET WOL- EN KOUSENHUIS TER NEUZEN SAS VAN GENT Nog grooter dan vorige jaren is ons sortiment in Kousen en Sokken. De dames die gewoon zijn bij ons te koopen, zijn er van overtuigd dat ze nergens beter terecht kunnen. En met Pinksteren koopt iedereenoud en jong, arm en rijk. En door onze geweldige hoeveelheid kunnen wij zoo gemakkelijk oud en jong, arm en rijk gerieven. Koopt met Pinksteren bij P.S. Onze klanten gelieven er goed nota van te nemen, dat wij Zaterdagnamiddag na 4 uur geen kousen meer op zicht geven. Wie kousen op zicht verlangt, kome in den voormiddag. ,-r.y b/d Middelsluis IN HET VINDT MEN DE MOOISTE SORTEERING I I IIIN I I TABAK, SIGAREN EN SIGARETTEN Waaronder de bekende merken KAREL I, WILLEM II, enz. enz., xUht)),] vanaf 6 cent tot en met 25 cent Beleefd aanbevelend, ere alle bekende merken GEVAERT, AGFA, KODAK, ZEISS, IKON, SELO, LUMIERE ect. nu maar Wij hebben ook eenige KODAKS TE HUUR. TER NEUZEN. HULST. Wanneer gij NIEUWE MEUBELEN wilt aanschaffen of OUDE MEUBELEN wilt laten restaureeren, vraagt dan eens prijs aan bij CRAPEAUDSTELLEN vanaf t 75,OO ARMFAUTEUILSTELLEN t 26,OO NOORDSTRAAT 58 TER NEUZEN k 15 ct. p. '/a pond hump*. Vraagt dan onze prima Prijs 25 ct. per V2 pond. Proeft 00k eens onze: Fortuna's Suikersterren 18 Kleingoed 18 '/2 Citr. Krakelingen 15 '/a Steeds versch verkrijgbaar bij Een goed onderhouden staande in de Hasjestraat, HOEK. Te bevragen bij den bewoner limp?. wnpp. l:lll!IIIIIIIIIU I tj 8 uit onze uitgebreide collectie. EN TOCH Prachtige zijde: Wasch- en kleurecht. VIVIANNE m o d e r n e nieuwe kleuren Onze prijzen zijn Model VIVIANNE Model v HENRIETTE Model REMO Model GENOVA HENRIETTE REMO' GENOVA worden gegarandeerd, mits voorzien van ingenaaid etiquet, en zijn hier ter stede ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ: y.UMDF Paddels Handvaten Drupringen Vlaggestokjes Fantasievlaggetjes Emmer- en Topzeilen Compleet met hout- en touwwerk oo oo oo oo r I v.OMDP. I I [TftlCOT- WMDP.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1932 | | pagina 8