4 Permanent-Wave Tabletten PHILITE ART1KELEN D. E. WOLFERT Hzn, Ter Neuzen ferrieyen r WELFSCHOEN WIELAND PINKSTEREN MANTEL en JAPON P. GALLE-REDEL v ALBERT HEIJN'8 THEE s s I i P. VAN GREMBERGEN, Mag. De Olifant m Dames- en Heerenrijwielen NEUZEHSCHOEN pa Noack' Vleeschwaren St. MAURICE Lange Mantel PINKSTEREN Zuiverings Zout Naar Dijkstraat 37 J.BONTE-v. MOSSEVELDE W. MOERMAN, Noordstr. 95, Ter Neuzen I GRATIS! I I I I I 1 S. C. MANNAERT-GEERS R. J. VAN DIXHOORN A.van Overbeeke-Leunis, Uw GEBAK Arrowroot Melksuiker TER NEUZEN .A I I I Voor do Pinksterdaeen Gez. MILLENAAR, „FLORA" FLORA'S KUIKENVOEDER Te koop Loewe Radio Toestel Jchool- w@enoodigdheden f 7,50 compleet. R. VAN GREMBERGEN-DE DOELDER. MODESTOFFENZAAK R. J. v. DIXHOORN VAN BORSSUM WAALKES ONTVANGEN in a/lesoor/en U NEEMT TOCH ZEKER L. SCHALK Wasch Klokken ziet Etalage ziet Etalage Pf I I I P 1 I I I I I maakt U het leven goedkooper P I 4 ■■■■■—111 ter neuzen iniiniillllilllinililllllKHI PRIMA REPARATIE-INRICHTING Vraagt ons WIELAND DAMES- en KINDERHOEDEN I— "Water- en^ Melkkokers O Prima Ontbijtkoek Reuzen Ontbijtkoek Artistieke Bloembinderi] en Bloemenmag. Bepl. Bloemstukken Fantasia- en Gelegenheidsbloemwerk Bruids-Bouquetten zijn om hun kwaliteit WERELDBEROEMD E. v. d. EECKHOUT Goede berichten hoort men steeds'over De beste kwaliteit tegen concurrentieprijs, dat is eerst voor- deel. Vraagt prijs bij de firma Ter Neuzen. eenige gebruikte Werktuigen J. VAN DIXHOORN, L. H. GQOREN&Zn. TILBURG Verven eerst f 4, NU f 3,SO Stoomen f 2,SO 0. HEIJGELAAR STOOMVERVERIJ CHEM. WASSCHERI1 P. L. R. SALM, FA P. J. VAN DE SANDE Met de ~k natuurlijk van VAN DE LINDE Grootste sorteering Koekjes en Gebakjes Vraagt ons Specialiteits - Gebakje het beroemde WiJ NGAARDJE slechts S ct per stuk Laat Uw Pinkstertaart een VRUCHTENTAART zijn, volgens geheel nieuw systeem. Overheerlijk van smaak Groote sorteering RINGERS en DROSTE BONBONS Aanbevelend, M. VAN DE LINDE Systeem EUGENE Ondulation-Marcel - Haarverven - Massage - Watergolven enz. Diplome de Paris- Nieuwediepstraat 105, TER NEUZEN. Enorme voorraad in Mattings - Afghalaines Popelines - Travers Serges - Ottomans Papillon Satin V61outine (mantelstof) Effen Zijden Stoffen Gebloemde Zijden Stoffen Crepe Georgette en Voiles Zijden Linnens APOTHEEK TER NEUZEN STARA'S STARA'S STARA'S STARA'S Nieuwe sorteering Tafel-, Thee-, Ontbijtserviezen in de nieuwste decors, Taartstellen, Bonbon- stellen, Koekdoozen, enz. enz. enz. Theebladen, Rookstellen, Asch- bakken, Kop en Schotel, Melk- bekers in de bekende frissche kleuren. voor Uw Cake, diverse Gebakjes, Koekjes, enz. Ziet U onze Etalage eens Onze prijzen zijn het laagst Kwaliteit is en blijft onze Reclame Beleefd aanbevelend, ook al uw TAARTEN - GEBAKJES - BROOD BESCHUIT en KOEKJES van de be kende Brood- en Banketbakkerij van alles aan concurreerende prijzen en van de fijnste kwaliteit Onze kwaliteit is onze reclame Beleefd aanbevelend TEL. 129 r- Stelt u prijs op behoud van goede voeten, draagt dan den Ned. Octrooi 4466 i 65 DIJKSTRAAT 65 - Bloemenmagazijn NOORDSTRAAT 52 TER NEUZEN Voor Bloemwerken is en blijft bovenstaand JE ADRES. Aanbevelend, L. SCHALK P.S. Verzending naar alle plaatsen. MET een nieuwe Dat is nog een van die goede oude gebruiken. Met Pinksteren iets nieuws Natuurlijk houden wij daar rekening mee. Wij komen nu met een prachtsorteering nieuwe modellen voor den dag. Mantels, die elke dame uitroepen van bewondering ontlokken. Van verrassing door de lage prijzen, die binnen ieders bereik liggen. Men taxeert ze hooger - veel hooger. Er is een geweldige keuze en een waarlijk rijke sorteering. KORTE KERKSTRAAT 15 i I ■y m m BELANGRIJK IN PRIJS VERLAAGD Nu per ons 16-20-25-30-35-40 ct. Van VRIJDAG 13 t/m VRIJDAG 20 ME1 a.s. bij ieder Half Pond Thee vanaf 62'/2 ct. per half pond EEN HALF POIVD PRIMA RUMBOONEN Voor de Feestdagen! Extra Aanbledingl p i IETS BIJZONDERS Pinkster-Cakes Engelsche Cakes per stuk 25 ct. 30 8 ALLERFIJNSTE DESSERTKOFFIE p. half pond 50 ct. TER NEUZEN, Noordstraat 63 Wij ruimen alle HANDTASSCHEN op Wij stellen geen prijzen U kunt zelf bieden Komt eens kijken DIJKSTRAAT 46 - TER NEUZEN vanaf35 gld. SIMPLEX, model Holland met Torpedonaaf 58 glct. JE ADRES voor lakken en nikkelen en grondig nazien Uwer Rijwielen. gepatenteerd MERK 65 DIJKSTRAAT 65 een mooie sorteering Beleefd aanbevelend, Lange Kerkstr. 64, TER NEUZEN Firma GEBRS TAZELAAR 35 ct. per stuk bij VAN OVERBEEKE. Noordstraat, Ter Neuzen. Bekend magazijn voor Vloerzeilen, Tapijten, Cocostapijt en Looper. Chinamatten (afgepast en aan het stuk). Moderne Tafelkleeden. Vitrages - Allovernets. Kunstzijden Gordijnstoffen Landhuisstoffen (Waschecht) Bedden - Matrassen. Stalen Gezondheidsmatrassen Wasdoeken - Leerdoeken. Noordstr. 82. Telef. 262. Het meest gesorteerde Bloemenmag. ter plaatse. Voor fijn Bloemwerk ook artistiek Rooaansch en Bretonisch aardewerk. [WMD? In de beste soorten verkrijgbaar bij NOORDSTR. 97 - Tel. 242 alseen nog best werkende Deering Zelfbinder. Een nog als nieuw Komeet Wiedmachine met paralellogrammen en aanaarders, extra hooge wielen. Een zware Landrol, 2 M. breed, 65 c.M. dlk met zitting en lemoen. Een Engelsch Tuimelkarntje en eenige Melk-ontroomers verschlilend fabrikaat. Een Deering Hooi- hark en een vierwielige Wiedmachine, l3/42 M. Verder uit voorraadl3/4 tot 2 M. Deering en Hercules Grasmaai- machines (licht en zwaar model). Hand- wiedmachines met 2 en 3 messen. Onder- deelen voor handwiedmachines. Vier, vijf en zes velden Zaadeggen, licht en zwaar model. Model 1932 Deering Zelf- binders, voorzien van de nieuwste verbeteringen. CORDES Electrische Waschmachines met pracht wringers. Onderdeelen voor Deering Landbouw- werktuigen. Aanbevelend, Landbouwmachines - TER NEUZEN Dep8t TER NEUZEN Dijkstraat 33. Een met ingebouwde LUIDSPREKER, aan te sluiten op allenetspanningen kost slechts I 98,50. Electro-Techn. Bedrijf, Dijkstraat 75 TER NEUZEN. Tel. 135. TER NEUZEN Noordstraat 80 - Telefoon 280 TER NEUZEN Beleefd aanbevelend, umw NOORDSTR. TER NEUZEN IuTmITp - Het beste Voedingsmiddel voor Kinderen, in pakjes k 0,45 en 10,85. Ter bijvoeging aan Zuige- lingenvoedsel, in pakjes k 10,35 en 10,65. Te gebruiken als Maagzout en ter bijvoeging aan gebak enz. in pakjes f 0,20. Hoofdpijntabletten in kokers k 10,30 en f 0,60. Zenuwtabletten in kokers k f 0,40 en 10,75. Laxeertabletten in kokers k I 0,3O en 10,60. Acid Acet Salicyltabletten in kokers I 0,40. WETTIG GEDEPONEERD. J'.'.'.W PORCELEIN i hump* FABRIEKSMERK. Al deze artikelen moeten van dit fabrieksmerk voorzien zijn. aan concurreerenden prijs. Ook TE HUUR. 20 cent per dag. W HAMELINK, 1e Verbindingstr. 4. KUMDP HOLLANDSCHE ROOMBOTER Volv. GoudscheKaas p. pond 27 ct. Prima Leidsche Kaas p. pond 18 Fijnste Edammer Kaas40°/0 vet, per kaas van ca. 4 pond 95 Versche Eieren, 10 voor 27 Jam (pot gratis) p. pondspot 27 per pond 49 ct. Custardpoeder per pak 25 ct. Delicatessepuddingperpakje 8 Vruchtenpudding per ons 10 Bessensap per flesch 14 Echte Javarijst per pondspak 16 Tafelrijst per pondspak 10 ANANAS, Singapore, schijven Keith PERZIKEN, Keith APPELMOES, van Goudreinetten SPERCIEBOONEN per blik van 25 voor 20 ct. 49 45 49 45 n if 35 32 37 33 2 BLIKKEN FIJNE DOPERWTEN voor .75 cent. SLEEP-ASPERGES, Delmonte PUNT-ASPERGES, SOEP-ASPERGES per blik van 103 voor 95 ct. 103 95 n n 30 74„ 49 45 I Sprits Populair p. half Bitterkoekjes Choc. Flikken Choc. Rotsjes Vruchtenkoekjes Dessertbonbons p. ons pond 17 ct. 25 1® 1® 24 22 Boerenjongens per pot 70-115 ct. Boerenmeisjes 85-150 Advocaat per flesch 75-145 extra 85-160 FIJNE LIKEUREN, Voorburg, Half om half, enz. p. flesch 125 ALBERT HEIJN R 269 Telef. 245 TumITp iiiiiiiuiiiiiiiiiiiii - umnr Electrische in Chroom-nikkelen uitvoering. Prijzen vanaf f 6,75. TER NEUZEN. (van ongeveer 2 ons) lO ct. per stuk 3 voor een kwartje. (gewicht ongeveer l'/2 pond)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1932 | | pagina 7