MEELAGENT. m Kerkboelcen en Sijbels Sisalkraft? Firma P.J. VAN DE SANDE MeubelenmHuisraad een net aankomeod Meisje HOFSTEDE goed ingevoerd Agent. Bediijfsciedieten Oekkleeden BUBGERLIJKEH STAND, Aanbesteding. Bouw- en Tuingronden, Openbare Verkoopmg. een DAGDIENSTBODE ZeSfbindertouw NEDERLANDSCHE MiDDENSTANDS SPAARBANK I KANO-ARTIKELEN Firma GEBR. RIBBENS Kent U reeds bij G. H. KOOMAN, Sluiskil. BOEKHANDEL TER NEUZEN SCHEEPVAARTBEWUGING. A. C. LENSEN'S STOOMVAART- MAATSCHAPPIJ - TER NEUZEN, WISSELKOERSEN. MARIA OIELEMAN—JANSEN, aan te besteden Het maken van werken tot ver- dediging van dsn oever van dsn bovengenoemden calami- tauzen polder. Zaterdag 11 Juli 1931, GEVRAAGD GEVRA&GD TE KOOP: .tegen zeer lage prijzen Groote Inlandsche Meelfabriek V R A A G T voor Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen Uitvoerige sollicitaties in te zenden onder no. 607, aan de Adm. van dit blad. VOOR ALLES VEILIGE BELEGGING PLAATST UW SPAARGELDEN BIJ DE te AMSTERDAM SPAARBOEKJES 3 °/0 SPAARDEPOSITO'S 3 /2 0/o J. HAAK-TEN K&ATE PADDELS EIV PAGAAIEN Firma P. J. VAN DE SANDE, Het is Sterk W aterdicht StofdicHt Luchtdicht en Goedkoop. Vervangt dekzeilen voor tijdelijke atdekking van berg- plaatsen, hooi- en stroomijten enz. Bijzonder geschikt voor bescherming tegen vocht van alle droge producten bij opslag in vochtige loodsen, magazijnen, schepen, wagons enz. Tegen Importeursprijzen verkrijgbaar ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING Verstrekt VOORHANDEN A. LENOS HANDBOEK BEVATTENDE WENKEN VOOR HET STELLEN VAN BRIEVEN BENEVENS WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN 17e DRUK HET JURIDISCH GEDEELTE IS GEHEEL HERZIEN EN BIJGEWERKT DOOR Mrs. KODERITSCH, ADVOCATEN TE ROTTERDAM Prys gebonden in stevig linnen band slechts 1,90. Franco per post 2,10. I NHOUD HONTENISSE. Huwelgks-aangiften. 11 Juni. Jacobus Cammaart (van Stoppeldijk), oud 33 j., jm. en Bertha Maria Roelans, oud 28 j., jd. 15 .Juni. Julius Marie Mangnus (van Bosch- kapelle), oud 28 j., jm. en Lea Marie Sophie Maas, oud 24 j., jd. Huw elij ks-voltr ekkingen3 Juni. Joseph van Damme (van Graauw), oud 28 j., jm. en Maria Jozina Bogaart, oud 20 j., jd. Charles Jacobus Steijaert, oud 34 j., jm. en Maria Apolonia Moorthamer, oud 28 j., jd. 5 Juni. Augustus Franc. Ant. Jacobs (van Stoppel dijk), oud 25 j., jm. en Leonie Eggermont, oud 24 j., jd. 16 Juni. Alouisius Franciscus Neve, oud 28 j., jm. en Emma Maria Voet, oud 23 j., jd. 25 Juni. Jacobus Cammaert (van Stoppeldtjk), oud 33 j., jm. en Bertha Maria Roelans, oud 28 j., jd. 26 Juni. Joseph Victorine van de Velde (van Hulst), oud 27 j., jm. en Maria Rosalia van Poele, oud 23 j-. Jd. Geboorten. 3 Juni. Louis, z. van Jos. C. van Damme en van M. C. Baart. 13 Juni. Rosalia Cornelia, d. van Alph. Platjouw en van M. A. d'Hont. Charles Louis Ferdinand, z. van Cam. de Cock en van E. M. M. van der Ha. 17 Juni. Anny Theresia, d. van Liv. Bun en van M. L. de Feber. Alouisius Petrus, z. van Jac. Th. Broekaart en van I. L. Praet. 18 Juni. Maria Louisa Judoca, d. van Lud. Jac. van Damme en van M. C. Lauwers. 22 April. Joseph Jacobus, z. van Jan Fr. Lee- raert en van M. V. van Kerkhoven. Overladen. 4 Juni. Jacobus Joos, oud 72 j., echtg. van Cornelia Bogaert. Pietemella Jacoba van Dixhoorn, oud 43 j., echtg. van Jacobus Johannes Neeteson. 8 Juni. Apo lonia Neve, oud 66 j., d. van Judocus en van Apolonia Eggermont. 23 Juni. Petrus Burm, oud 92 j., weduwn. van Maria Jacoba de Bruijn. OVERSLAG. Gedurende de maand Juni hebben in deze gemeente geene aangiften plants gehad. PHILIPPINE. Huwelijks-voltrekkingen. 17 Juni. Prosper de Vriendt, oud 28 j., jm. en Madelena de Graeve, oud 24 j., jd. Geboorten. 29 Juni. Agnes Louisa Adrienne, d. van Alexander Petrus Rammeloo en van Marie de Wispelaere. Overlijden. 30 Juni. Eduardus Cuelenaere, oud 76 j., wedn. van Julia Augustina Maria van Haelst. ST. JANSTEEN. Huwelijks-voltrekkingen. 17 Juni. Arthur Emiel Corveleijn, oud 28 j., jm. en Maria Catharina Louisa Ringoot, oud 19 j., jd. Geboorten. 17 Juni. Maria, d. van Francis cus Jacobus Letens en van Maria Margaretha Audenaert. Aloijsius Josephus, z. van Ed- mondus Florinandus de Neve en van Zulma Leonia de Meester. 24 Juni. Adrienne Mag- dalena Emile, d. van Alouisius Franciscus Herwegh en van Emelie Marie Dhanis. 27 Juni. Josd Augusta, d. van Louis Jozef Thug en van Germaine Leonie Saman. 30 Juni. Georgius Johannes, z. van Eduardus de Smet en van Maria Fiorina de Njjs. Overlijden. 7 Juni. Maria Franciesca de Bot, oud 58 j., wed. van Eduwardus Strobbe. 13 Juni. Honore Franciscus van Gassen, oud 6 j., z. van Cyrillus Johannes van Gassen en van Maria Ludovica Geerts. 18 Juni. Pius Leo de Bot, oud 53 j., z. van Johannes de Bot en van Johanna Catharina Vergauwen. 24 Juni. Josephina Coralia Maria Wuijtack, oud 27 j., d. van Petrus Arcadius Alphonsius en van Amelia Schillemans. Marcelle August Janssens, oud 3 m., z. van Edmundus en van Irma Maria de Haen. WESTDORPE. Huwelijks-voltrekkingen. 4 Juni. Gustaaf Marie de Clercq, oud 23 j., jm. en Brihetta Rottier, oud 21 j., jd. Geboorten. 2 Juni. Ria Maurits, d. van Oscar Alouis Notschaele en van Maria Chris tina Lucia van den Branden. 14 Juni. Cecils Melanie Emestie, d. van Eduardus Kalle en Brigitta Emma Prudentia Govaert. 17 Juni. Johannes Petrus Maria, z. van Petrus Augus- tinus Eggermont en van Emerence Josephina Maria Plasschaert. 21 Juni. Evert, z. van Evert Rutters en van Anna Maria Elisabeth de Lavoir. 27 Juni. Suzanna Martha Cyrilla, d. van Isidorus Alysius Hemelsoet, en van Mathilda Adolphina Prudentia Kindt. Overlyden. 10 Juni. Johanna Maria de Beule, oud 79 j., echtg. van Charles Ludovicus Se- lis. 11 Juni. Een als levenloos aangegeven kind van het vr. gesl. van Cyrillus Anthonius Pluijm en van Elisa Rosalia de Ridder. ZAAMSLAG. Huwelijks-aangiften. 11 Juni. Abraham Krijn Hamelink, oud 22 j., jm. en Tanneke Sara Lensen, oud 21 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 11 Juni. Jacobus Anthonij Leunis, oud 25 j., jm. en Jacoba Jannetje de Bruijne, oud 23 j., jd. 25 Juni. Abraham Krijn Hamelink, oud 22 j., jm. en Tanneke Sara Lensen, oud 21 j., jd. Geboorten. 1 Juni. Janna Anna, d. van Jacobus Abraham Wilhelm en van Marga retha Krina Catharina Wisse. 3 Juni. Frans, z. van Daniel Riemens en van Catharina Witte. 11 Juni. Poulina Jacoba, d. van Cor nells van Fraejjenhove en van Woudina de Pooter. Jacobus, z. van Jacobus van Alten en van Cornelia den Hamer. 17 Juni. Jan Frans, z. van Adriaan Johannes Stoffels en van Maria Johanna Risseeuw. 25 Juni. Pie temella Jozina, d. van Pieter van Dixhoorn en van Cornelia de Koeijer. 28 Juni. Maria, d. van Arie Verpoorte en van Maria Ver- helst. IJZENDIJKE. Huwelijks-aangiften. 4 Juni. Eduardus Jo hannes Verstraeten, oud 25 j., jm. en Maria de Cock, oud 18 j., jd. 11 Juni. Alphonsius Aloijsius Potvlieger, oud 21 j., jm. en Maria Mathilda de Roos, oud 25 j., jd. Alexander van de Wege, oud 24 j„ jm. en Janna Su zanna Merrelaar, oud 19 j., jd. 18 Juni. Jacob Izaak Dubois, oud 24 j., jm. en Maria Sylvia Pijck, oud 24 j., jd. 19 Juni. Hendrik Dobbelaere, oud 33 j., jm. en Emerence Jo zina Maria de Houck, oud 20 j., jd. 21 Juni. Eugenius Gijsbertus van Campen, oud 29 j., jm. en Maria Elizabeth Johanna van Vers, oud 23 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 25 Juni. Eduardus Johannes Verstraeten, oud 25 j., jm. en Maria de Cock, oud 19 j., jd. Alexander van de Wege, oud 24 j., jm. en Janna Suzanna Merrelaar, oud 19 j., jd. Geboorten. 1 Juni. Willem, z. van H. Tor- bijn en van J. A. SwartelA Leontine Mar garetha, d. van H. M. de Boever en van M. J. van Zeele. 2 Juni. Antoon Rudolph Fer dinand, z. van Rud. Bun en van Aug. V. de Witte. 8 Juni. Theo Petrus Irma, z. van J. J. Verdegem en van M. L. van Hootegem. Sara Johanna, Johanna Sara en Jozina He lena, dochters van Reinier de Fouw en van Sara Magdalena Leenhouts. 28 Juni. Gode- liva Maria Margaretha, d. van Achilles J. Baute en van Ros. Grjssens. 29 Juni. Ar nolds Maria Nathalie Mathilde, d. van Cam. de Vilieger en van M. M. Wulfranke. Overlijden. 29 Juni. Pieter Buijsrogge, oud 60 j., z. van Theodorus en van Maria van Jole. Van Ter Neuzen: 7 Juli. Eng. s.s. WALL- SEND, 1739, ledig, New-Castle; Nederl. mjs. HENDRIKA. 141, ledig, Antwerpen; Nederi m.s. NEJACO, 136, ledig, Arkel. Voor Gent: 6 Juli. Deensch s.s. KJOBEEf- HAVEN. 886, hout, Stolpmunde; Eng. ejs TADORNA. 984, stukg., Manchester; Eng sjs. CHARLW OOD, 600, ledig, London; Noorsch s.s. BIARRITZ, 1016, steen. Ant werpen. 7 Juli. Eng. s.s. LOUIE ROSE, 955, ledig, Rouaan; Duitsch s.s. FLAOHSEE, 355, ledig Lorienit; Eng. s.s. VALE OF MOWBRAY, led. R'dam; Duitsch s.s. WILHELM, 935, hotft Danzig. Van Gent: 7 Juli. Belg. s.s. ADOLPHE URBAN, 309, rjzer, Goole; Eng. s.s. HOR- DEN, 1607, ledig, New-Castle; Eng. s.s. AL GOL, 929, ijzer, Newport; Eng. s.s. BLYTH 445, stukg., Goole. s.s. HELENA in lossing te Cardiff, s.s. MAGDALENA te Ter Neuzen. s.s. TERNEUZEN te Ter Neuzen. Amsterdam, 8 Juli 1931. Vreemd Bankpapier. Bieden La ten Londen 12,08 12,10 Belgisch 6,90 6,9« na een langdurig geduldig gedragen lijden, onze geliefde Echtgenoote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mejuffrouw in den ouderdom van 63 jaar en 7 maanden. Namens de Familie, J. DIELEMAN.T- Biervliet, 6 Juli 1931. Mijn dank aan a len die hun hulp hebben verieend op 3 Juli. L W. DE REGT Lz., Zaamslag. Voor al de heilbeden, en zeer vele blijken van belang- stelling, op mijn negentigsten verjaardag ontvangen, betuig ik mede namens mijn kinderen,Behuwd-enKleinkinderen, mijn hartelljken dank. CORNELIA RIEMENS, Wed. Jacs Verpoorte. Zaamslag, 8 juli 1931. Het Bestuur der Waterkeering van den Calamiteuzen polder NIEUW NEUZEN, zal op Vrijdag 17 Juli 1931, des na- middags 2 ure, in het Hotel „Centraal" te Ter Neuzen, trachten Aanwijzing op Vrijdag 10 en Dinsdag 14 Juli as., telkens des voormiddags van 10 tot 12 ure. Samenkomst aan het Directiegebouw. Buitendien geschiedt geen aanwijzing. Het bestek metbijbehoorendeteekening is tegen betaling van 0,50 vanaf 6 Juli a.s. verkrijgbaar ten kantore van den Secretaris-Ontvanger, Kersstraat 3—5 en zal voor gegadigden terinzage iiggen in het Directiegebouw. Ter Neuzen, 3 Juli 1931. Het Bestuur voornoemd, C. WOLFERT Hzn, Voorzitter. H. J. VAN DEN OUDEN, Secr.-Ontv. De Notaris E. B. DUMOLEYN te Hontenisse, zal ten ver- zoeke van den heer A. DE BRUIJNE te Ter Neuzen, op des namiddags 2V2 uur (N.Tin het Hotel ,Des Pays-Bas" te Ter Neuzen, in het openbaar verkoopen Een zeer gunstig gelegen partij geschikt 00k voor Bouwterreinen, Sportpark.enz. nabij de Moffenschans te Ter Neuzen, kadaster sectie E No. 1131, ter grootte van 7,75,65 H.A. (17 gem. 122 roeden). Te veiien in perceelen en massa. Betaling koopsom een maand na toe- wijzing. Aanvaarding rooven oogst dezes jaars. Nadere inlichtingen bij verkooper en ten kantore van genoemden Notaris alwaar kaarten verkrijgbaar zijn. Notaris CALLENFELS te Ter Neuzen, zal op Donderdag 16 Juli 1931, des nam. 1 uur, bij den heer A. de Vrieze aan de Markt te Ter Neuzen (Hotel „Du Commerce"), in het openbaar verkoopen: als Tafels, Stoelen, Buffet, Kasten, Ledikanten mettoebehopren,Matras- sen, Bedden, Dekens, Waschtafels, Waschstellen, Spiegels, Lampen, Rachels, Bloemstandaards, Pendule met Coupes, Regulateur, Kiok, Schilderijen, Wandborden, Vloer- kleeden, Matten, Zeilen, Gordijnen, Loopers, Kapstokken, Barometer, Phonograaf met kast en platen, N'aai- machine met Tafeitje, Ketels, Petro- leumstellen, Glas-, Geleierden Aar- dewerk, enz. VoortsSchragen, VIotdeelen, Plan- ken, Latten en Jukken voor het opslaan van marktkramen en eenige tentdoeken. Te bezichtigen op de bovenzaal van voormeld Hote', daags v66r, en op den morgen van den verkoopdag. Betaling contant. voor de morgenuren. Adres.: A.'Stakdaebt, Burgemeester Geillstraat. Adres H. BAUWENS, Scheldekade 63 Te pachten gevraagd 12—30 H.A. Brieven onder No. 606, aan het bureau van dit blad. twee soorten per bol f 1,75 en 11,50. Tevens gemalen Oesterschelpen, in vier soorten voor de Kippen. Ook per briefkaart. Aanbevelend, W. HOOGSTRATE, Vingerling E 31, Hoek. Agentschap voor ZAAMSLAG en Omstreken KAPITAAL A50.000.000 RESERVE 20 OOO.OOO Kantoor TER NEUZEN nleuwe en gebruikte alie maten Telef. 60 AXEL 1 raiui.-v..:* ""atar WKRtr,- 1INSS TBAAGBAil BRIEVEN. Inleiding. lets over brieven in het algemeen. Biz. 5. Titulatuur. Biz. 9. Visitekaartjes. Biz. 11. Algemeene Voorschriften voor; Brieven van raadpleging, raadgeving en waarschuwing. Biz. 1213. Brieven van gelukwensching. Biz. 13—14. Brieven van deelnemlng, troost en rouwbeklag. Biz. 1415. Brieven ter begeleiding van een ge- schenk. Biz. 15. Uitnoodigingsbrieven. Biz. 1516. Brieven van aanbevellng. Biz. 16. Brieven van dankbetuiging. Biz. 16. Brieven, houdende kennisgeving of mededeeltng. Biz. 17. Klachten. Biz. 18. Brieven ter in winning van informatien of inlichtingen. Biz. 1923. Commissien of opdrachten en Bestel- lingen. Biz. 2426. Brieven, die een of ander verzoek be- helzen. Biz. 2732. Brieven, waarin tot iemand een een- voudig verzoek gericht wordt. Biz. 27—32. Sollicitatiebrieven. Biz. 3340. Requesten. Biz. 4149. Brieven over rekeningen. Biz. 5057. Handelsbrieven, Vrachtbrieven en Wisselzaken: Circulaires en Kennisgevmgen van Vestiging, ontbinding van- of uittreding uit een Vennootschap, enz. Biz. 58-64. Brieven ter Bekoming van Inlichtin gen. Biz. 6468. Over ondememing voor Gemeenschap- pelrjtee rekening. Biz. 6869. Brieven over aanbieding en bestelling van Waren; Reclames. Biz. 6977. Brieven over Verzending en Incassee- ring van Gelden. Biz. 7780. Wissels. Biz. 8084. Orderbrlefjes. Biz. 84—85. Brieven over Crediet- en Wisselzaken. Biz. 8595. DIVERSEN. Boekhouding. Biz. 9697. AJ Formulieren van Koopmans- boekhouding. Biz. 98106. Waarde van eenige vreemde munt- specien in Nederlandsche munt. Biz. 107. Rentetafel voor een maand en voor een jaar. Biz. 108109. Ons Metriek Stelsel. Biz. 110—112. Namen der 32 Wlndstreken. Biz. 112. Lijst der meest voorkomende verkor- tingen. Biz. 113119. Het voomaamste uit de Postwet. Biz. 120—136. Telegrammen. Biz. 137139. Rijkstelefoon. Biz. 139140. Aanplakbiljetten. Biz. 140. Strooibiljetten. Biz. 141. Advertentien. Biz. 141142. lets over Levensverzekering. Biz. 142—144. Ongevallen- en Ziekteverzekering. Biz. 144. Hoe wordt men kiezer? Biz. 144145. WETTELIJKE BEPALINGEN. Practische wenken op juridiscli gebied. Bij een geboorte. Biz. 151. B(j overlgden. Biz. 152. Bij huwelijk. Biz. 152. Echtscheiding. Biz. 155. Scheiding van tafel en bed. Biz. 157. Aanvulling en Verbetering van de registers van den Burgerlijken Stand. Biz. 158. Naams- en Voomaamsverandertngen. Biz. 158. Curateele. Biz. 158. Minderjarigheid en Voogdij. Biz. 159. Taak van den voogd. Biz. 161. Einde der voogdij. Biz. 163. Toeziende voogdij. Biz. 165. Model eener voogdijrekening. Biz. 165. Acte van d^charge. Biz. 168. Acte ingeval een voogd bij het eln- digen der voogdij lets aan de(n) pupil verschuldigd Is. Biz. 169. Som aan een voogd verschuldigd op de voogdijrekening. Biz. 169. Handlichting en brieven van meerder- jarigverklaring. Biz. 170. Burenreoht. Biz. 170. Servituten. Biz. 173. Het Erfrecht. Biz. 176. Erfrecht bjj versterf. Biz. 176. Beperking testeervrtjheld (wettelijk erfdeel). Biz. 178. Vruchtgebruik. Biz. 180. lets over erfgenamen en erfenissen. Biz. 181. Testamenten. Biz. 183. Eenige voorbeelden van testamenten en volmachten. Biz. 186. Boedelbeschrijving. Biz. 191. Afstand van de gemeenschap. Biz. 191. Model van een onderhandschen inven- taris door een weduwnaar, die met minderjarige kinderen achterblijft. Biz. 191. Scheiding v£in een ouderlijke nalaten- schap. Biz. 194. Scheiding met overbedeeling, waarbfj een der deelgenooten inbrengt. Biz. 198. Successiewet. Biz. 199. Schenking. Biz. 205. Bevoorrechte schulden. Biz. 207. Pandrecht. Biz. 209. Hypotheekrecht. Biz. 212. Geldleentng. Biz. 212. Onderhandsche schuldhekentenis. Biz. 213. Borgtocht. Biz. 215. Betaling en kwijting. Biz. 216. Koop en Verkoop van onroerende goe- deren. Biz. 218. Verkoopacte van een huis. Biz. 221. Verkoopacte van een boerderij. Biz. 222. Verkoop van graanoogst. Biz. 223. Verkoop van tuinoogst. Biz. 223. Recht van Wederinkoop. Biz. 224. Vestiging van een servituut. Biz. 225. Schepen. Biz. 226. Ruiling. Biz. 228. Ruilcontract van gelilkwaardig onroe- rend goed. Biz. 228. Ruilcontract van ongeltJkwaardig on- roerend goed. Biz. 229, Bewaargeving. Biz. 230. Bruikleening. Biz. 233 Verbruikleening. Biz. 234 Huur en Verhuur. Biz. 235. Huureontract van een huis. Biz. 239. Contract van onderverhuring. Biz. 240. Overdracht van huur. Biz. 241 Huureontract van een bouwhof. Biz. 242. Huureontract van een landgoed. Biz. 243. Vrijwilllge ontbinding van huur. Biz. 244. Contract van weder-inhuring. Biz. 244. Bew(js van ontvangen huur. Biz. 245. Overeenkomsten tot het verrichten van Arbeid. Biz. 245. Het Arbeidscontract. Biz. 245. Aanneming van werk. Biz. 251. Modellen van inschrflvingsbiljet en aanbestedingscontacten. Biz. 252. Lastgevlng, procuratie of volmacht. Biz. 254. Modellen van volmachten. Biz. 256. Vereenigingen. Biz. 259. Cooperatieve vereenigingen. Biz. 260 Vennootschappen. Biz. 264. Model eener acte van vennootschap onuer firma. Biz. 266. Model eener acte van vennootschap bij wijze van geldschieting (com- manditaire Vennootschap). Biz. 267. Vrrjwillige ontbinding van een ven nootschap. Biz. 269. Verlenging van een vennootschap. Biz. 270. Verkoop van een aandeel op naam in een N. V. Biz. 271. Handeling voor gemeene rekening. Biz. 271. Zegei en Registratie. Biz. 272 Vast zegelrecht. Biz. 274 Formaat zegel. Biz. 277. Evenredig zegelrecht. Biz. 278. Registratie. Biz. 282. Falllissement. Biz. 284. Belasting. Biz. 287. R(jk. Biz. 287. Provincie. Biz. 290. Gemeente. Biz. 291. Waterschappen. Biz. 292. Aanslag, ontheffing en reclame. Biz. 292. Eenige modellen. Biz. 294 Invordering. Biz. 297. Arheidswet. Biz. 298. Hinderwet. Biz. 300. Veiligheidswet. Biz. 301. Woningwet. Biz. 302. Drankwet. Biz. 305. Merkenwet. Biz. 305. Octrooiwet. Biz. 307. Invaliditeitswet. Biz. 309. Vrijwillige Ouderdomsverzekering. Biz. 315. Handelsreglster. Biz. 315. Handelsnaam. Biz. 317. Warenwet. Biz. 319. Ongevallenwet. Biz. 321. Land- en Tuinbouw-Ongevall enwet Biz. 323 Landarheiderswet. Biz. 324. Ruilverkavelingswet. Biz. 328. Wegenbelasting. B'z. ®"1. Motor- en rijwlelwet. Biz. 333 Jachtwet. Biz. 338. Vogelwet. Biz. 342 I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1931 | | pagina 4