Zie ONZE GROEPEN in den RECLAME-STOET VAN DEN BRUELE. Is VAN WAESBERGHE-JANSSENS N.V. BanqueGantoisedeCredit Koekjesi 1 80NTE-VAN MOSSEVELOE J. DE SMIDT-POTHOVEN Augustus-Reclame een schitterende BALLON cadeau. Fa I. DE SMIDT-POTHOVEN WINKELWEEK FEESTEN te BOEKHOUDING - BELASTING - CONTROLE Boxengarage „VITESSE" Kousenweek Sokkenweek Wolweek Pulloverweek Een geheel nieuwe sorteering Bank-, Beurs- en Wisselzaken. L. MICHIELSEN, Ideal Naaimachines een Bed, Peluw met 2 Kussens, EN !Ki Kervink en M. A. Dees /of Firma GEBR. KAAN [kachelreparatie Verhuren van Auto's aan billijk tarief A.F.C. Benzine en ESSO GOOD YEAR Banden Wol- en Kousenhuis EFFECTEN COUPONS 29, Kouter, GENT. Agentschap SELZAETE, Markt 38. Safeloketten te huur vanaf f 1.25 per jaar. Uitgebreide keuze V2 pond Bitterkoekjes 25 ct NOORDSTRAAT 33-35 - TER NEUZEN II wie voor /1,50 CONTANT koopt krijgl Electrische Rijwiellantaarns, ELECTRISCHE LAMPEN met BATTERIJKAST, 7 uur. CONCERTEN op de markt. UUR- GROOT SCHI - - - VERNIKKELEN Al deze werkzaamheden worden billijk en net uitgevoerd, b. v. van Rijwielen, Motorrijwielen, Auto- onderdeelen, Kachels, Haarden, Electrische- en Gaslampen, Luxe voorwerpen, Schoorsteen- garnituren, Huishoudelijke Artikelen, enz., enz. Steeds te bekomen: Prachtige nieuwe nikkelen BUISKACHELS in verschillende soorten. Ongeevenaard in afwerking en kwaliteit. Minzaam aanbevelend, v\ TER NEUZEN /f H. A. LYPPENS - BELASTING-CONSULENT AXELSCHESTRAAT 19 - TER NEUZEN - TELEFOON 257 Spreekuur: van 1 tot 6 haard SCHELDEKADE TEL. 123 TER NEUZEN Zie onze Etalages Wij geven Roode Strookjes Vlag. volgen GELDBELEGGINGSADVIEZEN bij te HULST en Kloosterzande (Zitdag) AXEL OOSTBURG en Aardenburg (Zitdag) SAS VAN GENT TER NEUZEN en Coed IJZENDIJKE Gevestigd sedert 1871 NOORDSTRAAT 58 TER NEUZEN. T yd GESTICHT IN 1855. Aangesloten bij de Banque de Bruxetles. Kapitaal en reserves frs. 1.479.089.000. GELDBELEQGINGEN op korten en langen termijn tegen overeen te komen rentevoet. eer NOORDSTRAAT 74. TER NEUZEN. De bijzondere iraaie afwerking, de enorme levensduur en de prachtige steek der doen voortdurend tevredenheids- betuigingen bij ons binnenkomen. Vraagt U ook eens gratis toezending van den geillustreerden catalogus dezer in alle opzichten superieure machines aan. MIDDELBURG. ons Bokkepootjes 26 cent ons Wellingthons 26 ons Vannillenootjes 26 ons gevulde Kattetongen 26 ons Brusselsch Banket. 26 ons Weespermoppen 26 ons Chocolade Macrontjes 26 ons Sprits20 ons Macrontjes20 ons Kletskoppen 20 ons Goudsche Moppen 16 ,2 pond Zandkoekjes 15 Diverse Gebakjes 6 Mokkapunten8 Sonny Boy 3 cent per stuk DENK ER AAN ONS GEBAK IS STEEDS VERSCH EN VAN DE BESTE GRONDSTOFFEN VERVAARDIGD Beleefd aanbevelend, Dijkstraat 37 - Tel. 270 - Ter Neuzen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Firma mis sen Wij hieden aan gedurende deze maand gevuld met 30 pond allerbeste Javakapok voor 32,50. Aanbevelend, NOORDSTRAAT 33-35 TER NEUZEN RUIME KEUZE Zoolang de voorraad strekt opruiming van een partij IN ZAKLAMPEN EN BATTERIJEN RUIME SORTEERING. Vraagt steeds de Batterij „SURE A LITE" super. macht BELEEFD AANBEVELEND. ZATERDAG 30 AUG. -s NAM. 2 UUR VOLKSSPELEN OP HET SPORTTERREIN. ENTREE 10 CENT. EXTRATRAMS23.15 naar HOEK23.55 naar ZAAjVjSLAG en lX bedriegt ',11- rwinkelw^ek Ter Neuzen J is jy saus WINKELWEEK CREDIETEN AAN LANDBOUW, HANDEL EN INDUSTRIE Brand- en Inbraakvrije Kluisinrichting in de kantoren te HULST - AXEL - OOSTBURG en TER NEUZEN FA J. L. JURRIJ jfi 1L si ii II ii ii ii ii ii ii si ii is Bakktr w. o. de bekende merken Balaco, Berko, Bosch en Lucas. merk ..PRETTY ROYAL" a I 6,50. jyy bit IS DE BESTE BATTERIJ. ~VS BEZOEKT Gedenken NEUZEN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 4