Voor Uw Uitstapje met de Pinksterdagen P. MAAS Ter Neuzen GEMENGD VOER ALBERT HE UN t I HOMO'S pudding Transvalia Neerlands Roem Gloria Zoutevisch 3 II Fordsorv ARNHEMSCHE HYPOTHEEKBANK J ,,K O S M O S" ..KLEINE WINST" - ZAAMSLAG Hoe warm is het Een groote llesch PRIMA LIMONADE 60 cent c c c c c c c c c E C MAAS in TER NEUZEN is GOEDKOOPER Sleeswijk of Ten Brinks Toeristenkaart of Zakatlas Ten Brinks Wegenatlas van Nederland De nieuwe Ford Tudor-Sedan DURE OF GOEDKOOPE KlLOMETERS? F|S5 J. L. JURRIJ Vereeniging tot Bevordeiiog van het Vreemdelingenverkeer Groote Harddraverijen Thermometers Fa P. J. van de Sande, Ter Neuzen LINCOLN A N A ?OCOL/\[){= Extra Reclame Prachtige Bruidsuikers De grootste sorteering in Bonbons Vergeet vooral geen Zomer-Pakket van Ranja-Limonade C E E D 0 17 GAAT U OP REIS? Firma P. J. VAN DE SANDE A. J. FAAS ZONEN Oude Couranten ONTVANGEN I. GUEQUIERRE—KUIJK, Official Ford Dealer: Th, Weemaes-Brassel - Hontenisse 4'/. PANDBRIEVEN a 99 Firma Gebrs TAZELAAR - Telef. 13 - Ter Neuzen Steeds het NIEUWSTE in IV Hoogst interessante Demonstratie's "Hi Prachtige Stroohoeden (Sneeuwwit) Groote sorteering in alle prijzen f**1 Wilt U een beslist sterkfen betrouwbaar Rijwiel Een fiets prima in alle opzichten voor lagen prijs Vraag eens bij Uw leverancier naar de bekende Verkrijgbaar in ALLE uitvoeringen. Vanaf 58,— Sta er op een Aurora te krijgen, Uw fiets moet goed zijn 'TTEttKOEKJE 1 blik gemengde Biscuits Verkade 1 Lindeboom 1 groot blik 5 cents Koeken voor 1 5 Wafels voor f 1, 85 cent 11,50 f 1,60 25 gesorteerde 5 cents reepen voor 85 cent 4 groote Zwitsersche 10 cents reepen voor 30 cent 5 groote Vruchtenrollen voor 35 cent 1 zak van 1 pond Toffees voor 40 cent Zuurtjes vanaf 20 cent per half pond 18 cent per half pond of 3V2 ons voor een Kwartje vanaf 2 ons voor 24 cent tot de fijnste van 30 cent per ons prachtige samenstelling, slechts 40 cent Telef. 232 Noordstr. 50 10 POND VOOR 47CENT KUIKENVOER OCHTENDVOER 10 pond voor 70 ct. 10 pond voor 70 ct. TER NEUZEN. - Noordstraat 63. - Tel. 245. mede te nejwen VOORHANDEN VAN ALLE PROVINCES EN STREKEN VAN ONS LAND Tevens voorhanden voor Automobilisten, Wielrijders enz. DIJKSTRAAT - TER NEUZEN Prachtige nieuwe Firma P. J. VAN DE SANDE, ZIJDEN KAPPEN GLASLAMPEN WATERFILTERS GASGLOEIKOUSJES Burg. Geillstraat 14 - Ter Neuzen. I Hebt gij U er wel eens rekenschap van gegeven, dat gij bij aanschaffing van een auto per slot van rekening kilometers koopt? Als morgenaan den dag de tarieven van de openbare middelen van vervoer verdub- beld zouden worden, zou dit terecht uw verbolgenheid wekken. Welnu, waarom weifelt U nog? Door de aanschaffing van e^n FORD-automobiel koopt U een zuinig en bedrijfs- zeker vervoermiddel, dus goedkoope kilometers. Laat U door een proefrit overtuigen, dat ook wat de rij-eigenschappen en het gemakvoor den bestuurder en de overige inzittenden aangaat, de FORD een eerste-klas fabrikaat is, dat al uw eischen bevredigt. N V. NEDERLAND5CHE FORD AUTOMOBIEL FABR1 EK, ROTTERDAM MARTELT NIET LANGER NOBLINO-OLIE. Dir.:! Mr S. J. VAN ZIJST - Mr J. F. VERSTEEVEN BOEKHANDEL Schuim-Handbrandbluschapparaat Prijs 29,per apparaat. Gratis vulling gedurende 5 jaar. VRAAGT DEMONSTRATIE. "W NOORDSTRAAT - TER NEUZEN te AXEL. BEZOEKT op 9 JUNI (2den Pinksterdag) a.s. de op het gebied van Hondendressuur, OVERHEMDEN - PETTEN - BINDERS SOKKEN enz. HEEREN- en JONGENSCOSTUUMS en KINDERPAKJES Beleefd Aanbevelend, i. VAN WESTEN Aurora-Rijwielen □I (blik k 50 cents, wordt weer teruggenomen) ALLEEN BIJ: k Deze aanbieding is slechts tljdelljk geldig. R. 281. VERGEET DAN NIET EEN zonder graat, vinnen of wammen per pond 28 cent. E. J. WEMAER, Steenkamplaan 57. 6 ct. per K.G. toil 5 K.G. 25 cent. TER NEUZEN. Motor: 4 cylinder 40 rem-P. K. Achterbrug: sp^iale constructie, waardoor gewicht gedragen wordt op het einde van tie ashuizen, niet doordedraaiendeassen.Rem men: zes„ alle van het Hnwendig-uitzet- tende type en gITieel ingesloten. Stuuroverbrenging: nastelbstt worm- en sectortype. Veeren: bip zonder soepel. Sch o k d e m p e rs": „Houdaille", dubbelwerkend type voor en achter. Voorruit: Triplex onsplinterbaar glas. Voornaamste blanke deelen van roestvrij staal. Wij willen U van onderst. ziekten afhelpen Pijnlijk urineeren, Niersteen, Galsteen. Geeft Uw adres op en U ontvangt 3 flesschen Betaling na genezing. Fabr. „Noblino", Scheldestr. 165, Den Haag. TER NEUZEN /i'V HUH welke zullen plaats hebben op het bekende en gunstig gelegen terrein van de V.V Z.F. aan den Kinderdijk. Deze koersen worden georganiseerd onder toezicht van het Verbond der beide Vlaanderen. Deelname verzekerd van tenminste 14 der allerbeste Belgische renpaarden. Voor en na afloop der Koersen onder toezicht van het Bestuur der Hondendresseervereeniging „Zeeuwsch> Vlaanderen". (Deelname van 12 tot 15 honden). Uitvoering van een programma bestaande uit 20 schitterende nummers dresseerkunst. AANVANG 14 u. (wettelijke tijd). Entrde 50 cent per persoon. Supplement Overdekte Tribune: 0,50. Kinderen hail geld. Beperkt aantal Programma's k f 0,10 verkrijgbaar aan den ingang van het terrein, Muzikale opluistering door de Harmonie .CONCORDIA". N.B. In verband met dressuur-demonstratie's worden geen andere honden op het terrein toegelaten. Het Bestuur van V.V.V. voornoemd, A. VAN MAALE. Voorzitter. A. TH. 'T GILDE, Secretaris. Steeds het Nieuwste RuimeKeuze Lage Prijzen Poet IJw Voordeel

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1930 | | pagina 4